Tipy a inspirace

A+ A A-

Buďte bratru bratrem aneb proti kamerám kamerami...

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Nikdo z lidí, kteří střeží naši moc, se nás neptá, zda nás může nahrávat na kamery. Máme právo na natáčení úředníků, policistů a dalších lidí při výkonu jejich povolání, kteří jsou placeni z našich daní. Je to naše právo! Právo na pořízení záznamu z jednání na úřadech vychází z Listiny základních práv a svobod a Mezinárodní úmluvy o lidských právech. Je omezováno zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Jestli chceme nahrávat naše úředníky, je potřeba uplatnit ust. §3 odst. 3 zákona: "tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu".

Znění celého článku ze kterého jsme pro Vás uveřejnili upoutávku je zde: http://www.klub-nekompromisnich.cz/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar