Logo
Vytisknout tuto stránku

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ZDARMA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Nejrozšířenějším softwarem na osobních počítačích je jistě tzv. kancelářský software - základní aplikace, umožňující práci s textem (textový editor), základní i složitější výpočty a práce s jednoduchými databázemi (tabulkový kalkulátor), tvorbu poutavých prezentací, kreslení jednoduchých obrázků. Obvykle je v jeho názvu slovo Office (kancelář) a nejznámější a nejrozšířenější je zřejmě Microsoft Office. Tento článek vás má seznámit s tím, že existuje obdobný software, vyvíjený (jako tzv. OpenSource) širokou mezinárodní komunitou, který je na rozdíl od komerčních produktů v cenách mnoha tisíc zcela zdarma. Jmenuje se OpenOffice.org, umí pracovat i se soubory zmíněného Microsoft Office a má vlastnosti a funkce v běžném užívání s MS Office zcela srovnatelné.

 

images

 

Webové stránky: OpenOffice.org

OpenOffice.org

Tento článek si neklade za cíl seznámit čtenáře se základními funkcemi kancelářského softwaru - vzhledem k tomu, že je to nejrozšířenější typ softwaru, lze předpokládat, že s ním již každý má určité zkušenosti. Chce ukázat na alternativní řešení, které má pro domácí uživatele výhodu v tom, že je legálně zdarma a mohou tedy přestat používat nelegálně zkopírovaný komerční software (není asi moc uživatelů, kteří byli ochotni pro občasné napsání dopisu nebo užití jednoduché databáze zaplatit přes 10 000 Kč), pro malé firmy pak má výhodu značné finanční úspory při vybavení kanceláře při zachování všech funkcí i základní kompatibility s okolním světem.

Pojem OpenSource znamená, že je volně k dispozici zdrojový kód programu a je tedy zcela zřejmé a transparentní, jak software funguje a co všechno dělá nebo nedělá. I používané formáty souborů jsou zcela veřejné a známé.

Software (OpenOffice.org) je poměrně kvalitně lokalizován do češtiny a je pro ni plně vybaven. Je k dispozici na Internetu. Instalační soubor má však asi 85 MB, takže pro vytáčené připojení to není (asi 7 hodin stahování). Je však často (vždy v nejnovější verzi) publikován na různých CD-ROM, přikládaných k počítačovým časopisům (Chip)(Computer).

OpenOffice.org je integrovaná aplikace, která má šest základních modulů: textový editor (OpenOffice.org Writer), tabulkový procesor (OpenOffice.org Calc), prezentační program (OpenOffice.org Impress), kreslicí program (OpenOffice.org Draw), editor matematických vzorců (OpenOffice. org Math)programovací jazyk Basic (OpenOffice.org Basic). Nespouštíte ale jednotlivé programy, spouštíte vždy OpenOffice a poté si otevřete nebo vytvoříte dokument, který chcete - text, obrázek, tabulku ap.

Formáty dokumentů

Formáty dokumentů jsou velice důležité, protože ovlivňují kompatibilitu vytvořených dokumentů s jinými programy a aplikacemi. OpenOffice používá jako výchozí formát XML, což je otevřený mezinárodně standardizovaný transparentní formát, ke kterému směřuje v posledních verzích svých aplikací i největší světový producent softwaru Microsoft. Zaručuje to maximální možnou kompatibilitu s kterýmkoliv existujícím i budoucím softwarem, protože XML je popisný formát, který lze libovolně transformovat.

Dokumenty jsou v kancelářské sadě OpenOffice.org komprimovány metodou ZIP. Pomocí libovolného vhodného programu lze dekomprimovat obsah souboru dokumentu - zobrazí se struktura několika souborů popř. i adresářů, podobná obr. 1.

Obr. 1 Soubor dokumentu v sobě má komprimovánu přibližně tuto strukturu
Obr. 1 Soubor dokumentu v sobě má komprimovánu přibližně tuto strukturu

Textový obsah celého dokumentu je umístěn v souboru content.xml. Tento soubor můžete zobrazit například editorem prostého textu. Ve výchozím nastavení je obsah souboru content.xml uložen bez odsazení na začátku řádků. Tím je dosaženo minimálního času při ukládání a otevírání. Tento postup lze změnit tak, aby byly řádky ukládány se strukturovaným odsazením. Soubor meta.xml obsahuje kromě jiného metainformace o dokumentu, které je možné zadat po klepnutí na příkaz Vlastnosti v nabídce Soubor. Pokud uložíte dokument se zabezpečením, nebude zabezpečen právě jen tento soubor meta.xml. Soubor settings.xml obsahuje další informace o nastavení dokumentu, například o tiskárně, zaznamenávání změn, přidružených datových zdrojích a podobně. V souboru styles.xml jsou styly definované pro daný dokument, které lze například zobrazit v okně stylů. Soubor meta-inf/manifest.xml popisuje strukturu souboru XML. V komprimovaném formátu souborů mohou být obsaženy i další soubory. Obrázky jsou například obsaženy v podadresáři Pictures, kód Basic v podadresáři Basic a propojené knihovny programu Basic se nacházejí v dalších podadresářích adresáře Basic.

Vedle vlastních formátů XML lze v sadě OpenOffice.org otevírat a vytvářet dokumenty i v řadě cizích formátů. OpenOffice rozpozná obvykle při otevření souboru správný typ souboru automaticky. OpenOffice umí otevřít všechny běžné soubory Microsoft Office, tj. textové soubory editoru Word (.doc), tabulky procesoru Excel (.xls), prezentace programu PowerPoint (.ppt). Své vlastní dokumenty umí OpenOffice naopak i ve formátech MS Office uložit.

Výhodou OpenOffice je kvalitní export všech dokumentů do webového formátu HTML bez zbytečného "nabobtnání" kódu.

Společné funkce

Všechny aplikace a dokumenty softwaru OpenOffice mají společné některé základní funkce, přenositelné a sdílené mezi aplikacemi:

 • práce se šablonami a styly,
 • automatické ukládání dokumentů,
 • relativní a absolutní odkazy,
 • ochrana dokumentů heslem,
 • zobrazení, skrytí a ukotvení oken,
 • přizpůsobení všech položek menu i panelů,
 • plovoucí nebo ukotvené panely nástrojů,
 • rychlá navigace k objektům,
 • přesouvání a kopírování objektů myší,
 • vkládání objektů z galerie,
 • kopírování objektů a textu mezi dokumenty,
 • vkládání dat do/z dokumentů,
 • vkládání speciálních znaků,
 • zaznamenávání a zobrazení změn,
 • ukládání a porovnávání verzí dokumentů,
 • zamykání záznamů,
 • tvorba a vkládání grafů,
 • registrace a používání zdrojů dat,
 • používání příkazů SQL,
 • vyhledávání pomocí formulářového filtru,
 • vkládání tlačítek a polí.

Textový editor Writer

Aplikace OpenOffice.org Writer obsahuje řadu funkcí k tvorbě profesionálně zpracovaných dokumentů. Text může být rozdělen do sloupců, obsahovat různé druhy textových rámců, obrázků, tabulek apod. Obsah textových rámců lze vzájemně propojovat, a to i přes hranice stránek, a vytvářet tak dokumenty novinových formátů. Funkce, umožňující vkládání dělicích čar, různých typů obrysů vně i uvnitř obrázků, zadávání barev znaků, odstavců a tabulek, dodají dokumentům profesionální podobu.

Writer umožňuje tvořit širokou paletu textových dokumentů. Lze v něm psát různé druhy soukromých nebo sériových dopisů, příruček, faxů nebo i profesionálních prezentací. Dokumenty, které budete často používat (např. formuláře faktur) můžete uložit ve formě šablon. Writer obsahuje množství šablon pro různé účely, pomocí průvodců lze vytvářet i vlastní šablony. Můžete používat kontrolu pravopisu a slovník synonym (obojí je k dispozici i v češtině). Při psaní dokumentu lze využívat funkce automatických oprav (samozřejmostí je dělení slov).

Délka textového dokumentu není ničím omezena. Pro snazší orientaci v rozsáhlých dokumentech je k dispozici stejně jako v ostatních aplikacích OpenOffice.org praktické dialogové okno Navigátor. Usnadní tvorbu strukturovaných textů a umožní upravovat jejich strukturu.

Obr. 2 Grafický panel Navigátoru
Obr. 2 Grafický panel Navigátoru

Namátkou jmenujeme některé další funkce textového editoru Writer:

Funkce Stylista pomáhá vytvářet, používat a obměňovat styly odstavců, jednotlivých znaků, rámců nebo celých stránek.

 • V textových dokumentech lze vytvářet různé druhy rejstříků a obsahů. Jejich vzhled a uspořádání se dá přizpůsobovat podle potřeby. Aktivní hypertextové odkazy a záložky usnadňují přesouvání mezi označenými místy v textu.
 • Kreslicí nástroje umožňují tvořit v textových dokumentech různé druhy kreseb, obrázků, popisků apod.
 • Do dokumentu lze vkládat i obrázky různých běžně používaných formátů. Většinu obrázků obvyklých formátů lze upravovat přímo v textovém dokumentu pomocí editoru obrázků. V galerii najdete kolekci obrázků seřazených podle témat.
 • Přímý kurzor umožňuje v textovém dokumentu zadat text přímo do libovolného místa stránky.
 • Popisky jsou propojeny s obrázky, tabulkami nebo grafickými objekty v rámci.
 • Programový modul se používá pro grafické textové efekty. Můžete například vytvořit aplikaci s barevným animovaným textem, vhodným pro jednoduchý webový server.
 • Umístit objekty (např. obrázky nebo rámce) na stránce textu lze několika způsoby - jako znak, k okraji znaku, k odstavci, ke stránce, k ohraničení.
 • Do textu lze začlenit úsečky, jejichž úhel, šířku, barvu a další parametry lze libovolně definovat.
 • Většinu funkcí lze vyvolat i klávesovými zkratkami.

Tabulkový procesor Calc

Aplikace OpenOffice.org Calc je tabulkovým editorem (jako např. známý Microsoft Excel). Poskytuje sešit obsahující buňky, do kterých lze zadat text, čísla a vzorce a spočítat jednoduché i složité výsledky. Rozsahem funkcí a možností je s aplikací Microsoft Excel srovnatelná a ve většině případů (nikoliv však vždy) umí soubory z/do Excelu i importovat/exportovat. Kromě základních typů výpočtů v ní lze řešit i celé výpočetní metody, které lze zadávat interaktivně pomocí Průvodce funkcemi.

V aplikaci Calc lze spravovat všechny souhrnné skupiny dat, jako například adresáře, stavy zásob, objednávky zákazníků ap., obdobně jako v databázovém programu. I v případě, že nechcete provádět žádné výpočty, můžete třeba rychle seřadit databáze a vyhledat v datech určité charakteristiky, jako např. maximální nebo minimální hodnoty. List (tabulka) aplikace Calc může také sloužit jako zdroj dat pro ostatní programové moduly OpenOffice.org.

Data v tabulkách lze uspořádat do přehledných seznamů. Pomocí několika klepnutí myší můžete změnit uspořádání pohledu na data, zobrazit nebo skrýt určité oblasti dat, formátovat oblasti dat podle speciálních podmínek nebo vypočítat mezisoučty či celkové součty. Data lze důkladně prověřit mnoha způsoby. Snadno se vytvářejí podklady pro plánování, protože aplikace podporuje mnoho statistických funkcí (např. regresní analýzy). Užitečné jsou v každodenní praxi i integrované finanční funkce. Zajímavou funkcí je např. okamžité zobrazení vlivu změn jednoho faktoru u výpočtů složených z několika faktorů (např. vliv změny období na úrokové sazby nebo velikost splátek u výpočtu půjčky). Průvodce daty (obdoba tzv. kontingenční tabulkyExcelu) umožňuje analýzovat a vyhodnocovat zadaná data. Do aplikace Calc je možné importovat data i z jiných tabulkových editorů, upravit je a v případě potřeby je i vyexportovat v různých formátech.

Jako většina kvalitních tabulkových procesorů dovede i Calc zobrazit data ve formě grafu. Typ a provedení grafu lze v široké míře volit, a graf bude při změnách zdrojových dat dynamicky aktualizován.

Prezentační program Impress

Aplikace OpenOffice.org Impress je typickým programem pro tvorbu prezentací. Může spravovat v každém dokumentu téměř jakýkoliv počet snímků. Každý snímek představuje jednu obrazovku prezentace. Šablony v aplikaci OpenOffice.org Impress umožňují použít u snímků jednotný formát.

V aplikaci Impress jsou dostupné téměř všechny nástroje, které nabízí pro tvorbu vektorové grafiky kreslicí programový modul OpenOffice.org Draw. Prezentaci lze oživit použitím některých z mnoha dostupných efektů. Můžete si vybírat z mnoha podporovaných přechodů mezi snímky, u každého snímku nastavit délku zobrazení, vybrat zvukový efekt nebo přiřadit libovolnému objektu na libovolné stránce nebo na všech stránkách animační efekty, které budou vyvolány například klepnutím myší.

Impress nabízí také další funkce, které napomáhají snadnému a rychlému vytvoření prezentace. V pohledu na snímek je zobrazen přehled všech snímků, u nichž můžete přetažením myší změnit jejich uspořádání, kopírovat je, vyjmout a vložit je dokonce i mimo viditelnou plochu. Pohled na komentáře použijete k zadání textu komentářů, které jsou pro prezentaci důležité, ale nebudou během prezentace viditelné.

Při tvorbě prezentací jsou k dispozici vodítka k umístění objektů, automatické zachytávání objektů k libovolně definovatelné mřížce nebo k sobě navzájem, efekty pro změnu velikosti a zatemnění, funkce pro rychlý vstup textu, strukturování a umístění textu v rámcích, na objektech, jako legendy atd. Při zkoušce prezentace můžete prezentaci automaticky zastavit a zadat například čas, potřebný k pohodlnému přečtení textu každého snímku.

V průběhu živé prezentace můžete upravovat, mazat nebo přidávat do snímků objekty, kreslit myší nebo zvýrazňovat některé texty nebo místa na obrazovce. Jednoduchým způsobem můžete dočasně odebrat snímek z prezentace, aniž byste ho odstranili z aktuálního dokumentu.

Jestliže chcete prezentaci publikovat na webu (ať již v Internetu nebo intranetu), můžete ji exportovat pomocí zvláštního průvodce. Veškeré nutné převody jsou provedeny automaticky. Exportovaná prezentace může být zobrazena libovolným moderním webovým prohlížečem.

Na stránkách obrázkových dokumentů nebo dokumentů prezentací můžete pracovat s různými vrstvami. Některé z nich mohou být skryté, u některých může být zabráněno jejich tisku nebo mohou být chráněny před úpravami. Vrstvy jsou průhledné, což znamená, že u každého snímku jsou vždy zobrazeny všechny vrstvy. Každou jednotlivou vrstvu můžete přepnout na neviditelnou. Práce s vrstvami je podobná umisťování jednoho objektu na druhý na průhledné fólii. Vrstvy však nedefinují pořadí objektů, pokud se překrývají. Pořadí překrývajících se objektů uvnitř skupiny je vlastností každého jednotlivého objektu a nezávisí na vrstvě, která objekty obsahuje. Každý snímek obrázkového dokumentu nebo dokumentu prezentace může mít několik vrstev, které mohou obsahovat různé objekty. Každá vrstva se vždy zobrazí na všech snímcích; také pozadí může obsahovat několik vrstev.

Do snímku aplikace OpenOffice.org Impress můžete importovat libovolnou textovou stránku, včetně stránek ve formátu HTML. Můžete zde také převést libovolné bitmapové obrázky na vektorové kresby.

Kreslicí program Draw

OpenOffice.org Draw je objektově orientovaný vektorový kreslicí program. Objekty mohou být čáry, obdélníky, prostorové válce nebo různé mnohoúhelníky. Všechny objekty mají již nastaveny vlastnosti jako jsou velikost, barva povrchu, barva obrysu, odkazované soubory, připojené akce spouštěné při klepnutí myší a mnohé další. Tyto vlastnosti lze kdykoliv změnit. Díky vektorové technologii můžete objekty otáčet v libovolném směru a měnit jejich velikost bez nebezpečí vzniku nevzhledných zubatých obrysů. Vzhledem k tomu, že všechny objekty lze nezávisle řídit, můžete s nimi pohybovat a navzájem je překrývat podle potřeby. V aplikaci Open Office.org Draw nejste omezeni pouze na dva rozměry. Můžete vytvářet krychle, koule, válce nebo jiné prostorové objekty, můžete jimi otáčet podle potřeby a dokonce je můžete osvětlit různými světelnými zdroji. Kombinace těchto vlastností spolu s výchozími i volně definovanými barevnými přechody umožňují vytvářet poutavé firemní a internetové prezentace.

Aplikace Draw je objektově orientovaná. Objekty mohou být například obdélníky obsahující text, které jsou navzájem propojené. Pokud s obdélníky pohybujete, spojnice je automaticky sledují. Kreslení a aktualizace organizačních diagramů je tak mnohem snazší. Spojnice lze také volně umisťovat do záchytných bodů, což usnadňuje tvorbu technických kreseb s vysvětlivkami.

Obvyklým způsobem můžete kreslit rovné čáry, čáry od ruky, Bézierovy křivky nebo různé typy obdélníků a geometrických tvarů. Funkci 3D lze použít pro tvorbu prostorových objektů, jako jsou krychle, koule, válce, toroidy a další. Lze také otáčet dvourozměrné obrysy ve třetím rozměru. Můžete zvolit vybarvení ploch, podle potřeby i s bitmapovou texturou, perspektivu i osvětlení a vytvořit tak působivé prostorové objekty, které lze použít na pozvánkách, navštívenkách nebo v brožurách.

Chcete-li do kresby vložit další prvky, lze využít velké množství klipartů dostupných v galerii. Mohou to být obrázky vektorové i rastrové. Můžete tvořit tlačítka a ikony pro webové stránky. Do kreseb lze přidávat texty, tabulky, grafy nebo vzorce z jiných aplikací sady OpenOffice.org.

Aplikace Draw obsahuje celou řadu průvodců, kteří vám pomohou vytvořit přesné kresby. Můžete definovat mřížku, ke které lze jednotlivé objekty přichytit při konstruování a při jejich přesouvání nebo můžete dočasně přichytit objekty k obrysům a bodům existujících objektů. Velikost objektů lze kdykoli změnit zadáním požadovaného rozměru v dialogovém okně Vlastnosti. Jednoduše lze také vložit kótovací čáry, které lze použít různými způsoby.

Namátkově některé další funkce:

 • Funkce Přechod tvarů vypočítá přechod mezi dvěma objekty a jednotlivé přírůstkové tvary jsou na stránce umístěny mezi dva původní objekty. Změna tvaru, orientace, barvy a dalších atributů je u přírůstkových objektů rovnoměrná.
 • Duplikování objektů umožňuje snadno vytvořit zadaný počet kopií objektu, které se mohou lišit jedna od druhé v umístění, orientaci, velikosti a barvě.
 • Několik objektů můžete současně vybrat, seskupit, složit, sloučit, odečíst nebo získat jejich průnik.
 • Dva prostorové objekty lze spojit do jediného objektu, jehož povrch je trojrozměrným součtem jednotlivých objektů.
 • Malý kroužek ve středu objektu označuje střed otáčení. Tento střed otáčení lze umístit do jakékoli jiné polohy. Přetáhnete-li rohy vybraného objektu myší, objekt se otáčí kolem středu otáčení. Přetažením středních bodů na hranách výběru dochází k zešikmení objektu vzhledem k opačné hraně.

Obr. 3 S objekty lze libovolně otáčet
Obr. 3 S objekty lze libovolně otáčet

 • Můžete definovat libovolné množství barev, přidělovat jim názvy a ukládat je v paletách barev.
 • Tzv. kapátkem lze nahradit vybrané barvy a jim do jisté míry podobné barvy barvami jinými. Můžete nahradit až čtyři barvy současně. Jestliže se vám výsledek nahrazení barev nelíbí, lze jediným ťuknutím vrátit vše do původního stavu.
 • Lze definovat vlastní barevný přechod, uložit seznam barevných přechodů jako soubor nebo načíst jiný seznam přechodů ze souboru.
 • Pokud vyberete text, máte možnost jej převést na trojrozměrné těleso. Trojrozměrné těleso bude zaujímat plochu, kterou zaujímal původní textový rámec.
 • Chcete-li do kresby vložit text, můžete se rozhodnout, má-li mít normální formát jako v textovém dokumentu nebo má-li se s textem zacházet jako s grafickým objektem, který lze otáčet, zvětšovat ap. Můžete také vložit normální text ve formě legendy (v rámečku se šipkou).
 • Každý snímek obrázkového dokumentu nebo dokumentu prezentace může obsahovat několik vrstev, které mohou obsahovat různé objekty. Každá vrstva se vždy zobrazí na všech snímcích; také pozadí může obsahovat několik vrstev.

Obr. 4 Funkce Přechod tvarů
Obr. 4 Funkce Přechod tvarů

Editor matematických vzorců Math

Vzorce se vytvářejí velmi podobně jako grafy nebo obrázky, obvykle jako objekty v dokumentu. Vzorce lze sestavovat, upravovat a formátovat pomocí velkého výběru předem definovaných symbolů a funkcí. v aplikaci je k dispozici mnoho operátorů, funkcí a možností formátování, které tvorbu vzorců usnadňují. Všechny tyto funkce jsou přehledně uspořádány v okně Výběr a příslušný objekt lze do dokumentu vložit pouhým klepnutím na požadovaný prvek. Kromě toho nápověda obsahuje vyčerpávající seznam odkazů a mnoho příkladů. V aplikaci Math si můžete vytvářet i vlastní symboly nebo přebírat symboly z jiných písem.

Na obr. 5 jsou příklady vytvoření matice, funkce, a použití různých písem v aplikaci OpenOffice.org Math.

Obr. 5 Příklady vzorců z aplikace Math
Obr. 5 Příklady vzorců z aplikace Math

 

© RO marketing s.r.o.