Tipy a inspirace

A+ A A-

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA 2

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Tento text Martina Herzána z roku 2000, vydaný i jako kniha, není katastrofický scénář. Autor chce nastínit na základě skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě odtajněných nebo uniklých vládních dokumentů, že tento svět směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk jako takový tam bude mít pouze dvě volby. Buďto bude bohatým otrokem, zbaveným osobní svobody a vlastní vůle, nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okraji společnosti. (Pokračování)

 

 

images

 

Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech mlčí. Lidé to nevědí, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi světovém přátelství. Fakta se ale tají a dobře se ví proč. Ostatně sáhněte si do svědomí, informovala vás někdy vláda nebo úřady o tomto? Ne, samozřejmě oni nás připravují a zpracovávají pouze na vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co nás má spoutat a zotročit.

Až přijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vědět. Až pak lidé poznají, že za těmi slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze politické a hospodářské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými oblastmi každého národa, státu a lidského života.

Můžete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboly a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vždyž i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nevyvratitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro to, abyste zavrhli budování světovlády.

Snad vás to málo, co v této knize píši, dovede k přemýšlení. Pro někoho bude těžké to přijmout, protože by musel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, že světovláda bude, ale už vůbec nevědí, jaký bude její účel. A právě touto nevědomostí a naivní důvěrou pochodujeme do spárů univerzálního globálního otrockého systému světovlády.

Dokonale kontrolované lidstvo

Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromažďovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a přesvědčení. Vzpomeňme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fašismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a ti nevhodní (za Rakouska-Uherska vlastenci, za fašismu zejména židé a za komunismu věřící křesžané a disidenti) byli sledováni, vězněni a likvidováni. Každý ví a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů o své osobě. Je to ale tak jasné i budovatelům světovlády?

Všimněte si přátelé, že dnes, kdy žijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromažďovat osobní údaje o každém člověku, a to v masovém měřítku. Ano, opět si vlády začínají dělat registry svých občanů, a jelikož se tak činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie. Ale proč se domýšlet, když existují důkazy o tom, že vlády světa skutečně nelegální databáze vytvářejí a postupují je pod jeden globální registr světovlády. Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi. Jen tak může začít svoji totalitní globální vládu. Pojďme se podívat za některými důkazy.

V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975 byla vládou USA přiznána šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty celkem 141 231 773 amerických občanů. Z tohoto počtu tvořili přitom pouze 20% lidé, kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionů Američanů, byli občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech už tato kartotéka obsahovala 180 milionů takových údajů. Senátní komise přiznala, že tyto nelegální databáze sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky všech občanů USA. Ale nelegální databáze o soukromí občanů sbírá nepochopitelně i armáda. Bylo zjištěno, že jen mezi lety 1966 až 1971 si armádní zpravodajská služba USA vytvořila kartotéku se záznamy o 100 000 obyvatel USA.

V roce 1977 se ve Velké Británii provalila značná aféra, kdy se zjistilo, že anglická policie Scotland Yard zřídila své speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu některých domácností. Zjistilo se, že již tehdy byla vládou kontrolována ve Velké Británii každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry přispěl i renomovaný deník The Times, který tuto skutečnost 9. září 1977 vynesl na veřejnost.

Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozšiřují.

Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice schválen parlamentem jeden velice podivný zákon a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základě dostal stát neomezenou pravomoc získávat od občanů naprosto veškerá data a informace z jejich životů, včetně těch nejintimnějších. Znovu opakuji, že veškeré totalitní systémy v historii začínají právě tím, že začnou sbírat osobní data všech občanů dané země.

Navíc tyto naše údaje jsou vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje více než 2 milionů občanů naší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok 1992 otřásla ministerstvem vnitra další aféra, když se zjistilo, že úředníci ministerstva vnitra vedou nezákonně údaje o občanech, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost či skryté duševní vady občanů našeho státu. Tyto nelegální, ale především odporné databáze mohly a mohou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům.

Na mezinárodní konferenci, konané v lednu 1979 v německém Darmstadtu, ke které se svými podpisy obrátily statisíce rozhořčených občanů v boji za svá práva, přiznal veřejně profesor Abendroth, že německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy shromažďuje ve skutečnosti miliony karet a spisů o všech občanech země, kteří se nějakým způsobem vyjádřili kriticky ke společnosti.

Při vyšetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentů vládní IRS bylo během posledních pěti let vyšetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní i další vládní úřady, přestože to bylo zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor.

Dne 7. července roku 1986 se dostal v USA na světlo světa patrně státní dokument „Silent Weapons for Quite Wars", který byl označen datem květen 1979 a kódovým označením č. 74-1120. Senátor M. W. Cooper označil tento dokument za autentický materiál tzv. „Tajné vlády". Dokument byl omylem zapomenut v kopírce při odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k únikuinformací. Dokument 74-1120 obsahuje velmi závažné věci, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své technické příručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelů domácností, postup při sledování občanů, rodin, jejich soukromí a jeho napadání. Podle tohoto dokumentu má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a sledována od odposlechu telefonů přes analýzu odpadků až po sledování chování dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úřední byrokratickou mašinérií na podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamů o nich, které, jak je možno z dokumentu vyčíst, hraničí až s totální špionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: „Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech."

Don Mc Alvany, poradce ve výzvědné službě vlády USA, veřejně přiznal, že počítačové zpracování osobních dat Američanů umožní vládě sledovat a ovládat lidi od kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil, že „vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty více kompletně a účinně, než jakýkoliv totalitní režim v minulosti". Dále přiznal, že od roku 1995 vládní IRS (už zde o ní byla řeč) počítačově zpracovává údaje o všech Američanech. Tento vládní program je již hotov a profil v počítači nyní existuje skutečně ke každé rodině nebo jednotlivci.

Jedním z těchto projektů je „METRONET", který doslova šmíruje 110 milionů lidí v 80 milionech domácností v zemi. Celkový počet sledovaných se pohybuje kolem 250 milionů lidí (jen v USA).

Vidíte, přátelé, že světovláda pracuje, jen my to nevidíme. Ale to není vše, vlády světa připravují plány na uchvácení občanů už od úplného narození až po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby také zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tato data náhle tak masově po celém světě sbírána, přesto se tak děje.

Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat i naše děti (OSN a snahy o ústavní výchovu dětí ap.). Kongres USA už počátkem 90. let navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám. Zákon č. S-732 vyzývá k realizaci počítačového registru pro všechny děti mladší 6 let. Tento registr umožní vládě totální výchovnou kontrolu své mládeže směrem ke světovládě a jako zločince bude sledovat všechny děti v zemi. Vláda navíc vyhrožuje, že při nerespektování tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány, v lepším případě rodinám odepřou sociální dávky na dítě. Žijeme v podivně kruté době, nezdá se vám?

Evropa rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie přistupují od roku 1985 k takzvané Schengenské dohodě. Říkám přistupují, ale tato dohoda je povinná pro všechny státy, které chtějí mít s EU něco do činění a to prakticky postihuje všechny státy. Schengenská dohoda je velmi diskutovaná věc, ale všimněte si, že se vždy hovoří jen o ní, ne o jejím obsahu. Když jsem požádal vládu ČR o podrobné znění této dohody, byly mi sděleny jen obecně známé informace. Proč se to tak tají? Jde totiž o jeden z největších podvodů na demokracii, který má umožnit totálně kontrolovat životy lidí v Evropě. Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody vyžadují po státech, aby zakládaly elektronické archivy a počítačově zpracovávaly osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na úrovni světové. Paragrafy 5, 25, 29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení, a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou zde jen dobytek do počtu, se kterým si můžou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Už nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25, 45, 46, 92, 94, 96, 101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní život, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se ptám, jak je to možné, když je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod občanů a Světovou deklarací lidských práv, schválenými OSN? Je jasné, že účel světí prostředky a účelem je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. A není náhodou, že tyto snahy vyvstaly současně po roce 1945 ve všech částech světa. A tyto databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají i politicky nebo jinak názorově nevyhovující, ale dokonce i ochránce lidských práv. Jakby také ne, vždyž jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žádnou totalitní světovládu nepřipustili.

Už v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA zřízena pod patronací FBI a CIA agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za občanská práva a vedla také záznamy na osoby nepohodlné vládě. Jak vyplynulo při odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem 60. a v polovině 70. let, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutečnila několik vražedných atentátů na ochránce lidských práv. Jednou z obětí byl i Martin Luther King.

Občané jsou samozřejmě znechuceni takovým jednáním. Když se občané začali scházet před Bílým domem a masově protestovat, vytvořil Senát USA zvláštní vyšetřovací výbor v čele se senátorem Frankem Churchem. Ten měl odhalit pozadí tajných vládních databází o občanech a špehování soukromí občanů. A to se také stalo. Výbor totiž vydal v dubnu 1976 svoji závěrečnou zprávu, kde senátor Church přiznává, že vláda skutečně nelegálně sleduje obrovské množství lidí a shromažďuje v gigantických archivech tuny soukromých informací o občanech, aniž by o tom lidé věděli. Senátor Church dále přiznal, že vláda často nařizuje tajné sledování občanů pro jejich politické přesvědčení, sleduje ochránce lidských práv i organizace zabývající se lidskými právy, charitou a pomocí lidem, dále rasově nevyhovující občany a mládež.

Z jednání vyplynula i zajímavá čísla. Od června 1975 používala FBI celkem 1500 vyškolených agentů výhradně pro špehování politicky nepohodlných osob a v roce 1976 vyčlenila FBI na stíhání těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv celkem 7 400 000 dolarů, což je více než dvojnásobek rozpočtu na oficiální stíhání kriminality. Zde je jasně vidět čeho se vlády skutečně bojí - pravdy. Senátor Church také odhalil, že vláda pod programem „COINTELPRO" a na základě nelegálně získaných osobních dat občanů cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajišžovala propouštění vládě nepohodlných lidí ze zaměstnání a studentů ze škol, falešně obžalovávala a odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové přiznání, falešným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako blázny a izolovala je v psychiatrických léčebnách, ale někdy zajišžovala přímo i fyzickou likvidaci nepohodlných osob.

Tak jak se vám líbí náš spravedlivý svět a demokratické vlády? Musím vás však ujistit, že ani tyto aféry nic nezměnily. Přes oficiální vládní přiznání těchto šokujících praktik se nestala žádná náprava. Hned jak se uklidnilo veřejné mínění, vláda pokračovala v tomtéž, pouze své praktiky dnes lépe utajuje. Světovláda dál činí ve skrytu vše proto, aby rozvrátila společnost do připravovaných norem světovlády. K vyšetřování Senátu v těchto věcech se ještě vrátím.

Není pochyb, že vlády světa na příkaz světovlády shromažďují v tajnosti naše soukromé údaje a podrobné informace z našich životů. Každému by mělo být jasné, že jde o zločinný tah pro kontrolu nad společností a její manipulaci. Člověk má být redukován z občana na pouhé číslo a jeho život bude plně řízen vládou. Kdo nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žít jako člověk. Už teď jsme jen loutky, oddané v nemilost úřední byrokracie. Odhalené případy mluví jasně.

Nedejte se ale mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády světa už pár desítek let pracují na mnohem zákeřnějším způsobu kontroly společnosti, a toho se, až chceme nebo nechceme, účastníme všichni.

Světová vláda totiž počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se vám automaticky přesunou na vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky systém dnešních platebních a kreditních karet, který již dnes drtivě vytlačuje hotovost. Banky celého světa dávají dnes držitelům karet veliké výhody, aby lidé sami opouštěli hotovost.

Vlády samotné pak postupně právními cestami naopak omezují občany, kteří dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtějí zavést tento bezhotovostní platební systém? Protože tak budou vědět o člověku naprosto veškeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát, občan se tak stane přímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a člověk tak nikde již nic nekoupí ani neprodá. A tímto lidé nejen ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědět kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete (na základě používaného čárového kódu u nakupovaných předmětů), kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i váš pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vždyž sám americký senátor M. W. Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: „Budeme otroky spoutanými bezhotovostním systémem ekonomické kontroly."

A tím si můžete být jisti. Vlády nás proto potřebují všechny bez rozdílu donutit přejít na bezhotovostní transakce. Dělají vše proto, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly život a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu například v USA začali vydávat nové 20, 50 a 100 dolarové bankovky. Vydali je však ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikační kartu. Přitom jiné než tyto nové série bankovek nemají platit a lidé si tak budou muset zřizovat kreditní a identifikační karty, aby mohli získat od státu hotovost. Jinými slovy, hotovost bude občanům v USA povolena pouze v určitém množství na měsíc a to jen vybraným jedincům, kteří přijali a vlastní nějakou z platebních nebo identifikačních karet. Je to zrůdnost, ale není to vše. Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinné sdělovat vládní složce IRS jakoukoliv transakci převyšující 3000 dolarů. Ten, kdo platí v hotovosti tuto a vyšší částku, je okamžitě zařazen do databáze podezřelých občanů a je s ním tak ze strany úřadů také jednáno. Nechceš-li být státem šikanován, pořiď si kartu a plaž jí. Přitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci převyšující 3000 dolarů neohlásil, hrozí pokuty i vězení a to v sazbě horší než za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovosti? Už v roce 1986 byl v USA schválen zákon číslo 31/1986, podle něhož byli všichni, od gigantických podniků po posledního stánkaře na předměstí, povinni sdělovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10 000 dolarů. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vězení těm, kdo tak neučiní. Přitom americký kongresman R. Paul přiznal, že vláda tak postupuje i bez schválení Kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie.

Ale to samé je i v evropských zemích. Směrnice Evropské unie, přijaté v červnu 1991 a 1. ledna 1993 a zakomponované povinně do legislativy všech členských zemí přikazují, aby se kdokoliv, kdo bude kdekoliv platit hotovostí přesahující 15 000 Euro, musel prokázat občanským průkazem. Zákon umožňuje legitimovat občana v libovolných případech i pod touto hranicí. Mohou vás tak libovolně šikanovat i když si půjdete koupit za hotové třeba rohlík a například vaše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie přikazuje bankám i obchodníkům podezírat každého, kdo hotovostí platí, a sebemenší podezření se musí hlásit úřadům. Jednoduše, kdo platí hotově, je okamžitě považován za kriminálníka. Ale to se netají, naopak, vlády chtějí,

aby si tak občané připadali všude sledovaní a ponižovaní a raději zvolili bezhotovostní platbu kartami.

Informace o hotovostních transakcích jsou však vyhodnocovány po celém světě, stejně jako automaticky získané informace z platebních karet. Za zmínku stojí Síž finančního trestního zákona FINCEN, což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý svět prostřednictvím poboček M.L.A.T., které se tvoří v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústředí FINCEN jakékoliv vyšší finanční transakce ve světě.

Proto vězte, přátelé, že karty přijmete až chcete nebo ne, až souhlasem nebo násilím, ale finanční hotovost už neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen čipy v našich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických počítačů zaznamenat naše životy. Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton v New York City, roku 1992 přiznali, že cílem těchto monstrózních spiknutí je vytváření Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou (tajné vlády), který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky světa jako celku. Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie? Smířit se s tím, že nám tohle vmetá do tváří samotná vláda? Vzpomeňme na slova největšího bankéře světa Rothschilda: „Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony."

A o to právě jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi i celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly.

Všechny transakce ze všech platebních karet každého člověka se elektronickým přenosem dat mohou centrálně v jediný okamžik sbíhat v jediném počítači světovlády, která tak ví vše.

Ale než padne hotovost, jak jsem napsal již v úvodu knihy, současné měny států se mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou Coby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky světovým kurzovním kolkem, později budou distribuovány zcela nové bankovky Coby. Avšak převedení hotovostí světa na bezhotovostní peníze možná i tento plánovaný tah předstihne, každopádně až hotově nebo poté už bezhotovostně, budeme mít co do činění s jednou světovou kurzovní měnou Coby. A všimněte si, přátelé, velmi pozorně, že již dnes jsou bankovky světa v novém provedení tisknuty pro okamžitou světovou normu „kolkované" světové měny.

Po celém světě se totiž neuvěřitelnou shodou začaly ve stejnou dobu náhle vydávat nové série bankovek, které obsahují podivné prvky, které mají sloužit k hladkému převedení na světovou měnu a především mají všechny občany, kteří nemají dosud kartu, ale platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má nyní už po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro naši kontrolu a sledování. Víte například, k čemu ve skutečnosti slouží stříbrný pokovovaný proužek na našich bankovkách? Bankovky s tímto proužkem jsou vydávány již po celém světě a bankéři tvrdí, že je to pouze proto, aby se bankovky nedaly snadno falšovat. Je to ale celá pravda? Každý proužek je ve skutečnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Každá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný proužek. Působí to tak, že máte-li u sebe peněženku s penězi, tímto detektorem vám, aniž byste o tom věděli, může vláda kontrolovat, kolik máte u sebe peněz a jaké měny. Tyto detektory se používají na hranicích, administrativních budovách, ale i vládou specializovaných místech. Stát tak okamžitě ví, kolik máte u sebe peněz a o jakou měnu se jedná.

Vše aniž byste tušili, jak je porušováno vaše soukromí. Ale to ještě nic není proti připravované kódované hotovosti. V USA se přistoupilo k tisknutí bankovek, kde každá bankovka je neviditelně laserem označena čárovým kódem. Při výplatách mezd i obchodních transakcích se vždy ví, kdo přesně tyto bankovky obdržel, kdo je měl potom, kdo potom a vláda tak sleduje pohyb lidí i bankovek a placeného zboží i služeb. Je to modernější verze bankovek s proužky, nebož stejnou funkci plní zároveň i bankovky s čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužky schovávány mezi papír uvnitř bankovek? Proč nové edice bankovek užívají neviditelné čárové kódy? Proč na to veřejnost nebyla upozorněna? Snahou je utajit skutečný záměr, naši totalitní kontrolu a kontrolu nad penězi. A hotovost je pro světovládu natolik nebezpečnou věcí, že má důvod proč ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totiž bezhotovostními čipovými kartami. A my budeme skutečně otroky spoutanými bezhotovostním karetním systémem. Proto stále ty masově mozky vymývající reklamy o výhodách pro držitele platebních karet. Sami kráčíme naivně do spárů jednoho z největších světových podvodů.

V Německu vznikl roku 1994 dokonce státní úřad pro odstranění hotových peněz v této zemi. Odstranění hotovosti zde vláda nařídila zákonem. Zákonným rozhodnutím v téže době tatáž vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském Quebecku vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z oběhu. Šokovaným občanům bylo sděleno, že si mají pořídit platební kartu. Můžeme také vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do roku 1997 z města Zlín uděláno tzv. „Bezhotovostní elektronické město Zlín", jak zní oficiální program, který se má rozšířit do celé republiky.

Ale vládám nejde jen o platební karty. Všimněte si prosím, že současné magnetické platební karty (s černým proužkem) nahrazují platební karty čipové (s elektronickým čipem). Vlády totiž zavádějí rozsáhlé identifikační schopnosti karet. Ty už nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužit i jako osobní identifikace každého člověka. Cílem je samostatná identifikační karta, ale proti se zvedají už přes 15 let protesty po celém světě. Proto vlády postupují zvolna. Náš život je dnes zaplaven kartami od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního pojištění, knihoven až po telefonní. Toto nepřehledné zahlcení kartami je záměr. Vlády totiž navrhují spojovat více karet do jedné za účelem lepší přehlednosti. Ano, čipy to umožňují a zpracovaní občané naivně souhlasí. Ale totéž, co platí u peněžních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udělat všechno proto, aby si zajistila přístup do vašeho soukromí a vašich životů. Ale vezměme to postupně.

Světovláda chce okleštit naše životy a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Začalo to platebními kartami. Už v roce 1970 sdělila dokonce samotná Barclayská banka Spread Eagle ve svém firemním časopise, že v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy, zaznamenané na magnetických discích obřího vládního počítače. Tento počítač pro celý svět je zde doslova nazýván Velkým Bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále sledovat. Po celém světě se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje, takže karta je zároveň i identifikační.

Na stejném principu čipové karty se vydávají i občanské průkazy (začalo to v USA), kde na jedné kartě může být v čipu zaznamenáno až na 2000 stran záznamů o vás. Nejen jméno, adresa a rodné číslo, jak by si občan myslel. Může to být i váš zdravotní stav, trestní rejstřík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace, společenská a třídní přizpůsobivost, provládní spolehlivosti, seznamy vašich přátel, manželka, děti, rozvětvená rodina, číslo konta, digitálně zpracovaná fotografie, otisky prstů, záznam hlasu a desítky dalších údajů, které až už pravdivě nebo lživě odhalují naprosto vše o vás. Občan žije v naivní důvěře, že tyto nově vydávané občanské průkazy skutečně obsahují jen úředně standardní data. Ale ověřit si to nikdy nemohou, vše je zaznamenáno v čipu, ke kterému mají přístup pouze úřady a vláda. Vše je propojeno počítačem a vy jste tak totálně sledováni a odhaleni. Věděli jste, že tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družicový systém GPS a že tak jste neustále sledováni v pohybu? Tyto čipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v řekách, a plně se osvědčily. Lidskou bytost nyní lze během 10 sekund lokalizovat s přesností 8 metrů čtverečních kdekoliv na povrchu planety. Kolem Země krouží 24 satelitů GPS, které jsou pro to určeny. Tyto nové občanské průkazy jsou vydávány po celém světě. Začalo to knížkami s ochrannými prvky jako na bankovkách, pak s magnetickými proužky a nyní se přistupuje k čárovým kódům a čipům. Občanské průkazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý váš průběh dne a celý váš život proudí do již zmiňovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje každého člověka planety. Jsme loutky v rukou mocných.

Po celém světě proti tomu vznikají vlny protestů, ale vlády přistupují k tak drastickým a nelidským postupům, že karty ze strachu už nikdo neodmítá. Jak je to s kartami platebními jsme si již řekli vlády sledují transakce přesahující danou mez, stahují hotovost a na některých místech se už hotovost vůbec nepřijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se pouze na příděl občanům, kteří drží alespoň jednu identifikační kartu. Ale jak vlády nutí lidi přijmout právě identifikační karty?

V USA vláda začíná nelegálně diskriminovat občany, kteří odmítají přijmout identifikační karty s čipem. Takoví občané mají od roku 1996 zakázán přístup na mnohé úřady, přicházejí o zaměstnání a stát jim obvykle odmítá platit

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar