Tipy a inspirace

A+ A A-

KDE HLEDAT ZDROJE - CHANELLING II.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Vyjděme z přehledného popisu chanellingu z minulého čísla a zkusme otisknout typický chanelling. Kdo se tímto tématem již zabýval jistě zná ověřené zdroje (Cayce, Walsh, Seth a především Paula Bruntona), já bych chtěl přinášet zprávy o těch, kteří tak známí nejsou a přesto přináší mnoho zajímavého. Samozřejmě při dodržení zásady nezištnosti podávaných informací. Proto přináším v tomto čísle přetisk rozhovoru s Aronem, který je z internetových zdrojů. Snad ještě jednu poznámku na úvod. Je třeba si uvědomit, že nikdo z jiné dimenze, nebo i civilizace pohybující se v našem rozměru, nesmí zasahovat do vývoje naší civilizace, proto otázky toho, kdo chanelling přináší, vedoucí k podstatě jevů, technologických principů, různých zasvěcujících informací apod., zůstanou vždy nezodpovězeny, či zodpovězeny jen mlhavě, přesto mnoho informací může být neocenitelným doplňkem do skládačky celkové pravdy o životě a vesmíru, kterou si chce sestavit každý, kdo je hledačem.

 

images

 

Chanelling s Aronem

Před nedávnou dobou se na různých místech tohoto světa uskutečnilo celkem 14 rozhovorů mezi jedním novinářem a mimozemskou bytostí. Mimozemskou bytostí pocházející z civilizace Yohira, která se nachází v souhvězdí Býka, a která je v lidské společnosti spíše známa jako civilizace Tarlean. Civilizace Tarlean patří mezi 4 nejvyspělejší inteligence v naší galaxii. Tyto 4 civilizace: Tarlean, Asgard, Titus a Noxos mají jako symbol prsten – zlatý kruh a tvoři tzv. Prsten duchovních inteligencí této galaxie a vytváří čtyři ohniska vývoje energií, odpovídající zároveň i čtyřem živlům. V přeneseném významu tvoří 4 ramena kříže. A právě tyto 4 civilizace vzájemným genetickým spojením vytvořily civilizaci pátou – pátý element, a tím je civilizace lidská. A protože civilizace Tarlean je svým projevem, fyziognomií i projevem komunikace nejbližší člověku, bylo rozhodnuto, že někdo z Tarleánců bude kontaktovat lidskou civilizaci. Ten někdo se jmenuje Aron a právě on uskutečnil oněch „oficiálních“ 14 rozhovorů. Ovšem to byl pouze začátek.

Ano, již vnímám odezvu, jsme ve vzájemném spojení a měli byste mě slyšet. Dobrý večer, zdravím Vás.

Dobrý večer, zdravíme Tě.

Jmenuji se Aron a jsem představitel civilizace Tarlean a jsem členem skupiny, která je aktivní v této době, v prostředí vašeho slunce, spíše řečeno planet, které patří k vašemu slunci. Využíváme tuto metodu ke komunikaci. Chtěl bych vám sdělit, že tato komunikace není první komunikací, kterou jsem realizoval v posledních měsících a to hlavně na základě ohlasu několika rozhovorů, které se mnou učinil váš zástupce, novinář, který patří k australskému týmu. Respektive k australské společnosti, která se zasazuje o prosazení alternativních informací do společnosti, které nejsou nijakým způsobem vázané na doktrinální a dogmatické manipulace těch, kteří mají tendenci vládnout a ovládat ostatní ve vašem světě. Nyní slyším odraz a echo sebe sama na pozadí našeho zařízení, takže předpokládám, že mě slyšíte jasně a zřetelně. Ještě jednou vás vítám a budu rád, když i s vaší skupinou budu moci hovořit. Vím, že jste smíšená skupina. Bylo mi tak řečeno v předchozím rozhovoru s vědomím, které obsazuje tělo, skrze které hovořím, a v rámci přípravy na tento dialog s vámi mi bylo sděleno, že jste účastníci dvou států, dvou územních celků ve středu Evropy. Evropa je kontinent, jeden z několika dalších na vaší planetě. A my jsme potom mohli velmi jednoduchým způsobem zjistit, kde se asi nacházíte, v kterém místě vaší planety, což samozřejmě je dobře, protože když s někým hovoříme, tak je dobré vědět nejen s kým hovoříme, ale také kde se nachází ten či ti, se kterými hovoříme. Prosím můžete vytvořit nějakou odezvu.

Ano, vítáme Tě a jsme rádi, že ses nám ozval. Máme na Tebe několik otázek o vaší civilizaci a vaší činnosti.

Dobře, rozumím, já se budu snažit odpovědět nejlépe, jak budu schopen, případně snad budeme moci konzultovat interně, tedy vaše otázky tak, abych zjistil odpověď z jiného zdroje, je to věc technologie. Hyperkomunikační kanál, který vysílá jistý druh impulsů, který není vázán na limitaci světla, takže jsme schopni komunikovat s jednou z našich civilizačních buněk, která se nachází několik světelných let od této sluneční soustavy a tam pochopitelně se mi podařilo zkonsolidovat aktivní skupinu, která může sdílet tuto naši platformu komunikace v reálném čase, nebo hypoteticky reálném čase a oni budou schopni odpovědět třeba kvalitněji na některé sekvence, vázané na vaše otázky. Takže v podstatě tato panelová diskuze by si určitě zasloužila zadokumentovat, protože z ní můžete potom čerpat v případě nějakých dalších událostí a okolností. Můžete pokládat otázky.

Bylo nám řečeno, že váš současný výzkum probíhá okolo Jupiteru. Chceme se zeptat, jakou činnost tam provádíte a jaký to bude mít význam pro celou sluneční soustavu.

Ano, my chápeme a logicky jsme předpokládali, že toto bude jedna z prvních otázek, protože byste asi měli vědět, o jakou aktivitu z naší strany zde jde. Především vás chceme uklidnit a naprosto jednoznačně ubezpečit, že žádná naše aktivita nesměřuje k destabilizaci čehokoliv ve vašem domovském systému. V podstatě, jak vám asi bylo řečeno, jsme jedni z vašich otců a nesmírně si vážíme existence pátého elementu inteligence v této galaxii, a proto není problém, abychom vám sdělili konkrétní informace. Jde nám o…. mapujeme v podstatě dost zásadní a klimatické změny v prostředí Jupitera a také dvou jeho měsíců. Jde především o měsíc Europa a Io. Sledujeme zde poměrně radikální posuny v chemickém složení atmosféry, které jsou důsledkem geofyzikálních změn a snažíme se zjistit příčiny těchto událostí, protože je evidentní, že celá sluneční soustava, tzn. všechna význačná tělesa vaší sluneční soustavy, vstupuji v posledních letech do jakýchsi netradičních změn a to nás znepokojuje, výjimkou pochopitelně není ani slunce. Je to tedy jakási mapovací vědecká expedice, která má za úkol jednoznačně určit příčiny těchto událostí. V posledních několika měsících se tedy soustřeďujeme na oblast Jupitera a rodinu jeho měsíců.

Má na změny na Jupiteru vliv i kometa, která byla sestřelena, nebo na něj dopadla?

Ano. Máte zřejmě na mysli kometární těleso, které destruktivně ovlivnilo jistou lokální část této planety v roce 1994. Nevíme přesně, jak jste označili toto těleso, ale jsem přesvědčen, že hovoříme o jedné a té samé události. Nejsme si jisti, že by toto byla jedna z příčin těchto globálních změn, dokonce bych si troufal tvrdit, že jsme přesvědčeni o tom, že tato kometa není příčinou těchto událostí. My jsme poměrně detailním způsobem analyzovali účinky destruktivního dopadu tohoto tělesa v prostředí Jupitera, ke kterému došlo na 38° jižní šířky a v oblasti 114° až 135° východní délky. Ta oblast je lokalizovaná a šlo spíše o problém lokálního charakteru. Jupiter je velké těleso. A je mnohosetkrát větší než vaše planeta, a i když ten výbuch byl zaznamenán a zadokumentován, neovlivnilo to globálně tady to prostředí. Samozřejmě že otázky příčin a jakési spirituální možné korespondence tu lze analyzovat a tam bychom se dostali na velmi plodnou půdu.

Zařízení, které sestřelilo tuto kometu, bylo vytvořené nějakou cizí inteligencí?

Ano, to je základní dilema, můžeme hovořit o přirozeném gravitačním zhroucení a o gravitačním přitažení tohoto tělesa bez jakéhokoliv vlivu. Poté můžeme hovořit o sestřelení této komety. My víme o tom, že toto těleso bylo likvidováno umělým způsobem a důvody pro to nám ještě nejsou zcela jasné. Nicméně se domníváme, že toto kometární těleso mohlo být použito jako trojský kůň pro infiltraci do vnitřního prostředí vaši sluneční soustavy. K infiltraci pochopitelně inteligentních bytostí, byť v omezeném rozsahu.

Máte informace o tom, které bytosti se chtěly infiltrovat do naší sluneční soustavy?

Jak jsem sdělil před chvilinkou, tak si nejsme zcela jisti, zda uvnitř toho tělesa, nebo v jeho aurickém energetickém systému, se nacházely cizí inteligentní jednotky. Jsme si jisti sestřelením tohoto tělesa, ale nejsme si ještě zcela jisti tím, zda uvnitř byla inteligence. To je součástí našeho výzkumu, který je paralelní k tomu, co provádíme nyní, ale pochopitelně bude-li následovat nějaký další dialog tohoto typu živého přenosu, můžeme se s vámi o zjištěné skutečnosti pochopitelně podělit.

Když už jsme v tom vesmíru - máme informaci, že za naším sluncem je umělé těleso, označené jako černé slunce. Zvýšenou činnost slunce aktivuje toto těleso?

Chápeme, že asi máte k dispozici některé informace o útvaru, který je orientován geometricky a energeticky v opačném těžišti slunce. Chcete po mě potvrzení tohoto tělesa? Já samozřejmě odpovím takovým způsobem, že tuto informaci nevyvracím, ba potvrzuji. Skutečně ve vzdálenosti 1 482 000 km, ve fluktuaci ± 214 km od průměrné orbity, se nachází těleso o velikosti 6225 km. Toto těleso je umělého původu a toto těleso v podstatě tvoří umělé binární energetické těžiště ve vztahu k vašemu slunci.

Toto těleso je pro nás škodlivé a nebo neutrální?

To je dobrá otázka, ale je na ní těžká odpověď. V podstatě je hlavní fakt, že toto těleso je umělého původu. My nevíme a neznáme autory tohoto zařízení, byť vynakládáme poměrně intenzivní úsilí na identifikaci tvůrce tohoto zařízení. Víme ze zpětné prostoročasové datace, že toto těleso se z 92% existence svého času chová neutrálně, tzn. polaritně nevytváří žádnou aktivitu. Ale z 8% jsme zaznamenali jeho výrazné zásahy, které především ovlivnily činnost slunce po určitou dobu. Poslední takový zásah byl lokalizován zhruba před 6800 lety a domníváme se, že to mělo nějaký význam, nějak to souviselo s průletem cizorodého tělesa vaší sluneční soustavou. A opět nelze přesně definovat, zda tento přímý vstup aktivity tohoto tělesa byl, jak vy polaritně říkáte, pozitivního nebo negativního hlediska ve vztahu k vaší civilizaci, nebo k vašim civilizačním zájmům, či k vašemu životnímu prostoru. Jednoznačně víme, že energeticky toto druhé těžiště je morficky spojené s energetickým jádrem slunce. Problém spočívá v tom, že jakýkoliv zásah do tohoto umělého tělesa by nutně vytvořil nečekané a těžko předvídatelné reakce uvnitř vašeho slunce. My provádíme celou sérii simulací již po několik desítek let, zabývající se tím, jak ten či onen zásah, či případné odstranění tohoto druhého těžiště by působil. A jaké dopady by to pochopitelně mělo nejen na vaši planetu, ale i na klima, řekl bych globálního energetického prostředí vaší sluneční soustavy.

Mohl bys nám prosím říct, z toho, co jste doposud zjistili, jaké jsou hlavní důvody zvýšené aktivity slunce?

Je evidentní, že vaše slunce posledních 14 let vykazuje intenzivní labilní činnost. Já se omlouvám, že některé moje vyjádření je problematické, ale přeci jenom nejsem pozemšťan a dělá mi problém asociačně převádět do slov, převádět energii asociací do slov tak, aby byla dobře pochopena a proto mi prosím tolerujte některá nepřesná slovní spojení, nebo vazby. Evidentně 14 let je vaše slunce ve významné labilní sekvenci. Tato labilita bohužel narůstá, a to o 5 – 8 % za 6 měsíců lineárního toku času skrz váš kalendář. Nejsme si ovšem jisti, zda tato kontinuálně pojímaná labilita je negativní projev, protože jsme nezaznamenali od žádného planetárního tělesa enviromentálního systému planet vaší sluneční soustavy charakteristiky odmítání těch důsledků, které jsou vlastně vázány na lability vašeho slunce. Nejsme schopni v této chvíli říci, zda tato narůstající labilita je v samém důsledku negativní, či vyloženě destruktivní záležitost a nebo zda je přirozeným procesem, který má nějaký svůj algoritmus a stává se přirozeností vašeho slunce, kdy jednou za nějakou určitou dobu se na nějaký čas projeví. Nicméně probíhá zde intenzivní výzkum a budeme vás informovat, pakliže budete nastaveni na příjem těchto informací o zjištěných skutečnostech. Ale co je důležité, je to, co je s tou labilitou spojené. A to je zcela evidentní frekvenční posun aurického obalu vašeho slunce. Tento frekvenční posun poté vytváří celou řadu velice zvláštních a pochopitelně nutných frekvenčních ech, čili odrazů, u jednotlivých planetárních těles vašeho slunečního systému. S globálním a hlubokým důsledkem v prostředí těchto planet. Ale opět nemůžeme konstatovat, zda jde o destruktivní blokující aktivitu či jev a nebo tvořivý konstruktivní jev. To bude vyžadovat ještě více času, ještě další výzkum. Víme o tom, že teplota vašeho slunce narůstá. Ale zároveň narůstá expanzivita vyzařování vašeho slunce, takže tato záležitost se vyrovnává, ale zvýšená produkce energie vašeho slunce vynakládá daleko větší nároky a je důsledkem klimatických změn u jednotlivých planet vaší sluneční soustavy.

Naši předkové, Mayové, sledovali cykly slunce a předpokládali tento systém vzestupu ve spojitosti s rokem 2012. Máte nějaké informace o této záležitosti?

Ano, jsme nadšeni, že vaše civilizace byla obdarována v této generaci vědomím a aktivním mentálním posunem. Rok 2012 není o radikálních fyzikálních změnách souvisejících s opouštěním, přesunováním, cestováním a nějakými podobnými aktivitami. Rok 2012 je bod v kalendářním systému vašeho světa a tento bod je předpověditelný a byl předpověditelný, jelikož je součástí algoritmických funkcí a událostí galaktického charakteru. Je to stav, kdy vaše vědomí bude aktivováno do nových, zcela ryze nových a velmi progresivních funkcí. Toto období je o spuštění nového procesu vývoje. Toto období je o reaktivaci spouštěčů, jež jsou součástí informační sekvence lidské bytosti. Lidská bytost bude prostupovat svým vlastním já, do nového způsobu a nové formy nazírání. Do nové formy zpracovávání dat a transformování těchto dat zpětně, skrze kreativní proces, do formálního projevu. Rok 2012 je nutně interně spirituální proces na globální, ale zároveň na individuální úrovní. Rok 2012 a proces navázaný na tento čas a přilehlé období jest přísně individuálně chápanou záležitostí a každému jedinci, žijícímu i nežijícímu, přinese individuální zkušenost, která bude tvořit základ nového vidění světa, nového vidění života a vidění nových možností na cestě, na kterou jste byli povolání.

Říkáš, že musíme duchovně a spirituálně postoupit. Na to, abychom mohli postoupit, bude zrušený systém manipulace a ovládání našimi „vůdci“? A nebo…

Právě že nemusíte duchovně postoupit. Můžete duchovně postoupit. A to je velký rozdíl. A to je první odpověď na otázku, která nyní byla položena. Vy ten proces můžete zažít, ale nemusíte ho zažít. Ve vesmíru se nic nemusí. Vesmír je morfické pole pravděpodobností, které se realizují na základě zákona sympatických vibrací a modelují se podle potřeb a požadavků té či oné inteligence na globální a nebo individuální úrovni. Tedy rok 2012, ten proces, ta událost, je možnost. Je to možnost a není to nutnost. Znamená to, že je potřeba chápat reálně vaše možnosti na individuální a na kolektivní úrovni. Je třeba také zcela realisticky chápat elementy vašeho světa, které jsou protichůdné povahy a které jednoznačně budou usilovat o protiakci vůči těm, kteří se usilují žít v objetí tvoření a kreativity lásky a života.

Dá se nějak uskutečnit odvrácení tohoto systému manipulace?

Existuje a je ohromné množství inteligencí, které mají velmi dobře zmapovaný stav vaší společnosti. I my Tarleánci patříme mezi tyto inteligence. Ovšem my nemůžeme vzít osud vaší civilizace do vlastních rukou. Osud, tedy úroveň reality a bytí, které zažíváte, je nutným výsledkem vašich předchozích úspěchů, ale také chyb. Je nutným výsledkem vašeho snažení, ale také vašich propadů ve vaší evoluci. Pouze vy máte v rukou řešení situace, ve které jste. To ale neznamená, že se vzdáváme aktivní spolupráce při řešení tohoto problému. Jsme určitě připraveni inspirovat a podílet se na dílčích aspektech vaší velké změny. Ovšem zcela jednoznačně tu deklarujeme, že nemůžeme za vás řešit situaci, která je aktuální na vaší planetě. Pravda, tato situace je výsledkem ohromného množství vlivů a okolností a mnohé z těchto vlivů nespadají do interních mechanizmů vaší civilizace a jsou to vlivy, činitelé, kteří se nachází mimo vaší planetu. Ale i toto nám nedává právo, abychom vstupovali dominantně do procesu řešení těchto základních problémů vaší civilizace.

Víme, že nemůžete zasahovat přímo, bylo by to ovlivňování a mohli byste se tím sami poškodit, ale chtěli bychom vás požádat o pomoc, protože civilizace, které drží tuto planetu v moci, též zasahují a nedbají toho zákona, že nesmí zasahovat. My nejsme schopni se postavit naší technologií vůči jejich systému manipulace.

Ano, rozumím a chápu obavy přátel na planetě Zemi, se kterými hovoříme. My si troufáme tvrdit, že máme velmi dobře zmapovanou situaci na vaší planetě, včetně vašich možností, tedy možností prosté společnosti, která tvoří energetický základ a globální energetický blok, který se rozprostírá prakticky po celém povrchu. Je vás většina. Paradoxně je tato většina ovládána mnohdy menšinou. Ale pochopte, a to bude předmětem našich dalších konverzací s vyčleněnými skupinami z vaší společnosti, že řešení zde není na technické úrovni. Bylo by mylné se domnívat, že technologická převaha je klíčem k řešení tohoto problému. Každý z vás, každá lidská bytost, má dostatečně účinné nástroje k tomu, aby byla schopna vytvořit vibrační vzorec, zářící vibrační uzel energie sama za sebe k tomu, aby tato energie se spojila s identickou jinou energií jiného, frekvenčně sympaticky naladěného jedince. A to je to důležité, to je ten hlavní nástroj, a to je vaše nitro. Je to vaše asociace, je to vaše tužba a je to vaše přání. Chceme vám naznačit, že na straně menšiny je převaha technologická, na straně vaší je převaha na úrovni srdce. Je to převaha na úrovni nitra přirozenosti, bytostnosti, čistoty. Je to Láska. Nevím, jestli v této chvíli jste pochopili tento výklad přesně, ale to, co je zásadní a mělo by vás přivádět do velkého vzrušení, je neschopnost komunikace. Neschopnost harmonizace na globální úrovni v mezilidských vztazích. Je nutné a je životně důležité pro vás v nejbližších měsících a letech pracovat intenzivně na synchronizaci komunikace mezi jednotlivci ve vaší společnosti. Jedině tímto způsobem budete schopni vy, čistí, se sjednotit. Existuje několik variant, jak realizovat tento proces. Ale problémem může být čas. S každým týdnem každého kalendáře se zhoršuje situace pro toto řešení. Neříkám to z toho důvodu, abych ve vás vyvolával obavy a smutek, ale říkám vám to z toho důvodu, aby tato informace podnítila vaši zodpovědnost. Lidská bytost, a je jedno jestli je to Čech, Slovák, Polák, Maďar, Ind, nebo Brazilec, lidská bytost by měla vzít zodpovědnost do vlastních rukou. Měla by využít všech možností a mechanismů k tomu, aby projevila své přání a tužbu, která je shodná v této většině. A vy se domluvíte, vy rezonujete shodně, ale ten tok těchto informací neteče tak, jak má, mezi vámi vzájemně. Je potřeba vytvořit spojení mezi jednotlivými jedinci a je jedno, jestli to je Australan a nebo Kanaďan. Tato síť musí být existující a musí být aktivní a musí být intenzivní. A k tomu je potřeba, abyste se rozhodli. Vnitřní rozhodnutí je velmi důležité. Vnitřní rozhodnutí je velmi zásadní. My se pochopitelně budeme usilovat v rámci všech možností a v rámci všech možných alternativ vám v tomto procesu asistovat přiměřeným způsobem. Je potřeba, aby vy, kteří jste rozhodnuti a aby vy, kteří jste počátkem, doufejme, velké revoluce, aby vy jste byli příkladem a aby vy jste byli schopni dodat sebedůvěru těm ostatním. Musíte na to řešení přijít sami, je potřeba se vzchopit. Je potřeba konat. Je potřeba konečně projevit svou přirozenou vůli, která je živena láskou.

Na území, kde se nyní nacházíme, jsou uložené informace pod názvem Lví rouno. Budou nám prospěšné při této činnosti?

Ano, tato otázka je velmi důležitá a velmi zásadní. Jsme potěšení, mohu-li mluvit za své druhy, že kladete velmi, velmi aktuální otázky. Globální energie lidských duchů se přelívá jako vlna v různých časových liniích do různých civilizačních shluků. A každá takováto civilizace vytváří testament, který tvoří základ vědomostí, učení a poznání civilizace následující. A my jsme svědky toho, že uprostřed Evropy se rodí nové kolektivní vědomí, které rezonuje na nových vlnách poznání a duchovního rozvoje. To bylo předurčeno a to bylo mnohokrát řečeno v jiných historických časových pásmech. Testament z Egyptské civilizace a testament Atlantské civilizace je konečným řešením vašeho problému v této chvíli ve vaší době. Testament Egyptské civilizace a testament Atlantské civilizace je také fontánou, zdrojem, intenzivním inspiračním a duchovně inspirujícím ohniskem. Proto je jednoznačné, že proces odemknutí tohoto poznání bude intenzifikovat projevy na úrovni odvahy, inspirace, na úrovni vzestupu ducha a osobnosti, na úrovni vědění ve vašem prostředí.

Jaký význam má v tomto archandělka Michaela?

Pokud mám informace o této záležitosti, pak jsou čistě sporadické, ale tento člověk je jedním z několika žijících v tomto čase na vaší planetě. Je to duch, který plní své poslání, které bylo předurčeno a on sám byl režisérem tohoto svého poslání, jelikož on plní zkoušku své vlastní duše a svého vlastního ducha. Jeho role bude zřejmě, podle našich informací, na úrovni syntézy, na úrovni slučování roztříštěné energie a roztříštěného poznání.

Sjednocení českého a slovenského národa?

Ano, my jsme přesvědčeni, že tento sjednocovací proces, iniciovaný touto bytostí, by měl být aktivní a měl by být soustředěn především do těchto dvou národů.

Zapsal Jan Plecháč

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar