Tipy a inspirace

A+ A A-

SVĚTOVÁ EKONOMICKÁ KRIZE - FENOMÉN DOBY III.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Protože problém krize je nadčasový, jakkoliv nás analytici a odborníci z různých ekonomických institucí uklidňují, že nejhorší je za námi, je velmi pravděpodobné, že krize se opět někdy v budoucnu po přehřátí ekonomiky nadbytečným množstvím peněz vrátí. V tomto a v následujícím čísle si proto shrneme některé hlavní myšlenky současných ekonomů s cílem jednak v základních obrysech srozumitelně podchytit podstatu tohoto fenoménu, a jednak sestavit jednoduchý a srozumitelný plán jak se chovat, aby nás jako jednotlivé občany krize neohrozila či ohrozila co nejméně. Proto v úvodu dnešní části si nejprve zopakujeme v jednotlivých bodech názor Michaila Chazina, protože jej považuji za jeden z radikálních, ale také velmi výstižných pohledů na důvody, které k současné celosvětové krizi vedly. Dále budeme pokračovat dalšími zajímavými pohledy na tuto problematiku.

 

images

 

Zopakujme si hlavní problémy vedoucí ke vzniku krizí jak je vidí Michail Chazin:

1. Hlavnou a jedinou príčinou lavínovitej krízy svetovej ekonomiky je nadvýroba hlavnej svetovej valuty – dolára USA.

2. Nadvýrobu dolára organizuje a realizuje FED, ktorý je sice v postavení centrálnej banky, ale súčasně je fakticky v rukách súkromého kapitálu.

3. Nadvýroba dolára, poskytuje fantastické možnosti. Federálny rezervný systém sa vytvoril práve za týmto účelom, práve preto sa robilo všetko čo sa dalo, aby sa dolár stal svetovou valutou.

4. Nadvýroba dolára je potrebná nato, aby sa vlastníci FED obohatili (a načo iné?). Za tieto prakticky virtuálne peniaze sa dá skupovať celkom nevirtuálny, veµmi reálny likvidný majetok (spoločnosti, továrne, zlato, ďalšie aktíva).

5. Časť peňazí je potrebné minúť na podporenie sily USA. Majitelia FED – to je mozog. Ale mozog, dokonca aj keď má peniaze, je prakticky bezbranný proti hrubej sile. Preto mozog potrebuje veµmi silné telo - nielen silné, ale najsilnejšie na svete.

6. Takéto telo sú USA. Z tohoto dôvodu neµutovali peniaze na to, aby telo malo najsilnejšiu armádu na svete a najsýtejší µud na svete. Preto vždy za extra objemy konzumovaných tovarov, nezarobené ekonomikou USA, platilo obyvatelstvo USA.

7. Preto sa značné prostriedky vynakladali na zabezpečenie „dostupných“ úverov – spotrebiteµských, okrem iného ja na bývanie. t.j. človek ešte nič nezarobil, ale už dostal dom, auto, atď. Pravda, výmenou za záväzok pracovať 30 rokov, aby mohol dlh splatiť.

8. Financovať toto všetko (dávať obrovské množstvo úverov) sa dalo iba s pomocou nekrytej emisie dolára. Pritom tí, ktorí boli „v obraze“ (majitelia FED) výborne vedeli, že vracať tieto peniaze spotrebiteµ v plnej výške nebude musieť, pretože nastane obdobie tak zvaného „kontrolovaného pádu“ a všetko sa zmení, okrem iného padne aj dolár.

9. Aby nekrytá časť emisie dolárov netlačila na trh s tovarmi a neviedla k znehodnocovanie dolára, čo by sa nevyhnutne dialo, až by dolárov bolo v obrate oveµa viac, než tovarových aktív vo svete, geniálne mozgy majiteµov FED vymysleli úžasné efektívne spôsoby viazania, zamrazovania značnej časti dolarovej masy v podobe virtuálneho tovaru.

Predovšetkým nato bol využitý fondový trh. Virtualizácia peňazí bola urobená takto:

Normálný fondový trh

Skutočne, akcie podnikov stoja peniaze. Ale hlavná a takmer jediná investičná hodnota akcií na normálnom trhu sa určuje ziskovosťou podniku, t.j. možnosťou dostať zisk v podobe časti zisku podniku, ktorý sa rozdeµuje medzi akcionármi. Hodnota akcie je tým vyššia, čím vyšší je každoročný zisk z vloženého kapitálu. Tak to vyzerá na normálnom fondovom trhu.

Virtuálný fondový trh

Tam je situácia iná. Vysvetlia vám, že zisk má treťoradý význam. Tie 2, 3, 4 alebo 5% zisku, ktoré zarába korporácia a rozdeµuje medzi akcionármi 10, 20 alebo 50% z nich nemajú zvláštny význam. Hlavný je rast kapitalizácie a teda rast hodnoty akcií. Dôležité je, aby rástla hodnota Vášho balíka akcií, pretože v tom je hlavný zisk investora.

Pre tých, ktorí vymysleli túto fintu s fondovým trhom, okrem úlohy „zmrazovania“ dolárov, takýto trh zároveň riešil aj ďalšie fantasticky výhodné úlohy, dával možnosti obrovských zárobkov. Pretože, ak kontrolujete kµúčové aspekty tohto trhu, máte k dispozícii značné prostriedky (ak tlačíte doláre, s peniazmi problém nemáte – vždy si môžete sami sebe dať úvery µubovoµnej veµkosti na prakticky neobmedzené obdobie), sami organizujete správy, na ktoré bude reagovať trh a sami určujete čas a postupnost prichádzania týchto správ, budete zarábať fantastické peniaze.

Pritom, pre vás tieto peniaze, na rozdiel od chumajov, ktorí sa tiež pokúšajú hrať na burze, budú celkom nevirtuálne a reálny zisk z nich budete mať nie virtuálních 10-15 percent, ale reálnych 40, 50, 60,…,100%. A takto z roka na rok. Najdôležitejšie je to, že presne viete, kedy tento trh necháte spadnúť, predtým vyberúc odtiaµ všetky svoje peniaze. A dovtedy budete každý rok skupovať kontrolné balíky naozaj ziskových podnikov, aby keď sa všetko zrúti, veµmi veµká časť reálnych aktívov zostala vo vašich rukách. Pre ostatných hráčov môžeme fondový trh porovnať s hrou na ruskú ruletu, len v tvrdšom variante: keď zo šiestich nábojov je v bubne revolveru päť.

To je tiž hra, a v nej budú dokonca aj chumaji, ktorí vyhrajú, ale bude ich celkom málo, keďže výsledky sú predurčené východiskovými podmienkami hry. Reálne je fondový trh krytý peniazmi iba na 1-2%. Teda iba 1-2% peňazí investori dokážu dostať von bez strát, keďže trh je virtuálny a od chvíle jeho vzniku sa nepočítalo s tým, že investori dokážu hromadne z neho odísť a odniesť si aspoň to, čo reálne zaplatili pri vstupe. V každom prípade banka vráti klientom aspoň 80-90% peňazí. Na fondovom trhu však nič také nie je, tu nikto nikomu nič nedlží, nič sa vracať nechystá a nikdy ani nič nevráti. Dno fondového trhu – to je reálna hodnota akcií, určovaná reálnou ziskovosťou podniku. Táto hodnota je desaťnásobne nižšia ako hodnota akcií na virtuálnom trhu. Aby bol zachránený virtuálny fondový trh, je treba vytlačiť 100 triliónov dolárov, na celú hodnotu tohto trhu. Ale ak sa vytlačia, dolár poklesne približne 10-násobne.

Preto zachraňovať fondový trh v takej podobe, v akej existoval počas posledných desaťročí, sa nikto nechystá. Je to jednoducho fyzicky nemožné. Už zohral svoju rolu, splnil úlohy, ktoré boli pred ním stanovované a jeho tvorcovia ho viac nepotrebujú. Z toho plyne: Buďte si istí, že sa to udeje na 100% nečakane pre všetkých, okrem tých, čo riadia tento proces. Do poslednej chvíle dolár bude silný a všetko bude vyzerať celkom dobre. Potom sa všetko za jeden deň obráti na prach. Zároveň padne aj euro, rubeµ atď. Hoci na tieto valuty nebude default ako na dolár, ale kvôli obrovskej diere vo svetových financiách okamžite klesnú na cene 10-15 násobne. Keď prakticky všetkým zmiznú peniaze, začne sa pomalé budovanie nového svetového ekonomického systému. Hlavné pozície budú mať tí, ktorí vlastnia najziskovejšie aktíva (reálne podniky atď.). Najrýchlejšie zo všetkých a najviac zo všetkých začnú zarábať nové peniaze. Ostatní za nimi beznádejne zaostanú.

Z vybraných prací M. Chazina sestavil Robert Olschbaur

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar