Tipy a inspirace

A+ A A-

Chemtrails jsou globální skrytou operací pro totální kontrolu

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Clifford E. Carnicom je od roku 1999 uznávaným expertem na globální skryté operace rozprašování aerosolu do atmosféry známé jako „chemtrails“. 1. března 2011 poskytl rozhovor pro Exopolitics TV, ve kterém řekl, že tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci, aby se mohly využít elektormagnetické operace jako je HAARP, meteorologická válka, tektonická válka (zemětřesení), ovládání mysli, pokročilé sledovací technologie a aby se podporovalo vyhledávání vyspělého technologického pohonu včetně UFO.

 

Z článku vyjímáme:

 

Sedm druhů aplikací zbraní rozprašujících aerosol

 

1. Biologické operace – včetně použití biologických zbraní, jako je Morgellonova nemoc, vznikající při rozprašování aerosolu, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

 

2. Vojenské operace, jako použití vyspělých radarů, protiraketové hvězdné války.

 

3. Elektromagnetické operace včetně směrové energie HAARP (geofyzické zbraně), skalární zbraně a zbraně na ovládání mysli, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

 

4. Modifikace životního prostředí a meteorologické války. Carnicom zde uvádí, že dospěl k názoru, že program skrytého rozprašování aerosolu transformoval atmosféru planety do plazmy vhodné pro zavádění „vzdušných“ a enviromentálních zbraní, což začalo akcelerovat v roce 1999. Z toho vyplývá porušení smlouvy z roku 1978 proti modifikaci životního prostředí.

 

5. Geofyzické operace včetně tektonické války (zemětřesení), z čehož plynou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

 

6. Vyspělý sledovací systém, schopný skrytého sledování celé lidské populace.

 

7. Objevování exotických pohonných systémů včetně objevování mimozemských nebo mezidimenzionálních UFO.

 

Aerosolový program: 1999 – 2011

 

C. Carnicom 10.1. 2011 ve své zprávě o stavu utajeného, celosvětového aerosolového rozprašování uvádí:

 

„Tato zpráva byla napsána proto, aby dala najevo, že základní problémy vztahující se na kontaminaci životního prostředí před zhruba deseti lety, zůstávají v podstatě stejné. Byl získán vzorek vzdušného vlákna a byl řádně zdokumentován. Tento materiál je identický svou formou a strukturou tomu, který byl poslán do Agentury na ochranu životního prostředí k identifikaci. Tato agentura odmítla identifikaci materiálu provést a prohlásila, že to není v zájmu jejich politiky. Všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, že veřejnost byla vystavena vdechování a požívání těchto materiálů skrze vzduch a to minimálně po více jak jedno desetiletí. Tato vlákna byla analyzována podrobně z jiných dostupných zdrojů a budu o tom rozsáhle referovat v této zprávě.

 

Ukázalo se, že tato vlákna obsahují komplex vnitřních struktur a biologických komponentů. Ukázalo se, že tato rozptylovaná vlákna, zanášená do životního prostředí, mají vysoký stupeň podobností a shod s těmi, která jsou charakteristická pro tzv. podmínky „Morgellonů“ (zkráceně Morgellonova choroba). Lidské vzorky těchto vláken reprezentující podmínky těchto „Morgellonů“ byly kultivovány (vypěstovány) a stále ukazují stejnou úroveň podobností se vzorky ze životního prostředí, kde byly objeveny.

 

Vzhledem k tomu, že jde o závažnou situaci, chci v této zprávě informovat veřejnost že:

 

1. Tento problém, který byl identifikován před 10 lety přetrvává.

 

2. Všechny důkazy ukazují, že populace byla opakovaně vystavena požívání těchto materiálů – vzdušných vláken. Tato vzdušná vlákna při své nejmenší úrovni dělení (rozpadu), měřeno na tloušťku, jsou na sub-mikronové úrovni (menší než vlákno azbestu).

 

3. Vlákna obsahují jakýsi komplex struktury a obsahují biologické komponenty, které potencionálně souvisejí s organismy podobnými chlamydiím. Opakovaně byly také identifikovány formy erytrocytů nebo byly vypěstovány jak ze vzorků vláken lidí, tak ze vzorků ze životního prostředí.

 

4. Zdá se, že vzájemné charakteristiky těchto vláken ze životního prostředí a oněch vláken Morgellonů, jsou v podstatě identické.

 

5. Ze statistického pohledu se zdá, že běžně je populace vystavena podmínkám Morgellonů – tedy Morgellonovy choroby.

 

6. Řádná identifikace a analýzy jak vzorků životního prostředí, tak vláken – „Morgellonů“, zůstává nedohotovena.

 

7. Carnicomův institut má přání mít dokončenou vhodnou práci, upravenou pro veřejnost z náležitých zdrojů, protože tento institut je závislý na veřejné účasti a další podpoře této kauzy. Státní správa, vládní agentury, organizace zabývající se životním prostředím, zdravotní instituce, akademie a soukromé organizace selhaly při poskytování veřejných enviromentálních a zdravotních potřeb.

 

8. Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe dnes, čelí velké hrozbě.“

 

Znění celého článku ze kterého jsme pro Vás uveřejnili upoutávku je zde: http://www.svetkolemnas.info/novinky/kontroverzni-realita/364-uznavany-expert-promluvil-chemtrails-jsou-globalni-skrytou-operaci-pro-totalni-kontrolu

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar