Tipy a inspirace

A+ A A-
Globální oteplování

In the Southern Hemisphere, sea-ice levels just smashed through the previous record highs across Antarctica, where there is now more ice than at any point since records began. In the Arctic, where global-warming theorists preferred to keep the public focused due to some decreases in ice levels over recent years, scientists said sea-ice melt in 2014 fell below the long-term mean. Global temperatures, meanwhile, have remained steady for some 18 years and counting, contrary to United Nations models predicting more warming as carbon dioxide levels increased.

Nejhlubší vděk všem, kteří přišli na tuto konferenci o geoinženýrství a chtějí se dozvědět pravdu. Pravda, to zajisté není to, co nám říkají. Pro ty, kteří se snaží před pravdou ukrýt, řeknu toto: když stojíte uprostřed silnice, cítíte se líp zády k provozu nebo čelem k provozu? A to je scénář, který tu probíhá.

Mírové moderní společnosti, uznávající hodnotu jednotlivce, odedávna kladly důraz na rodinné vazby namísto zájmů jednotlivce. Přechod z loveckých tlup přes klanové a kmenové uspořádání až k národním státům probíhal mírumilovně jen tehdy, pokud nebyly narušeny základní vazby spojující jednotlivce s širší společností prostřednictvím vědomí společné historie, kultury a názorové spřízněnosti.

Ohrožují chemtrails život včel?

Nedávno zaznamenaný celosvětový pokles včelí populace, byl spojen s hliníkem, jak píše mezinárodní on-line časopis Public Library of Science (PLOS one). Z toho vycházejí biologové z Keele University a University of Sussex ve Velké Británii. Že právě sloučeniny hliníku představují významnou složku v našem vzduchu, to lze dokázat na četných výzkumech dešťové vody.

Haarpové pulsy nového radaru Brdy

Vlny deštivého počasí jdou přes Česko zřejmě proto, aby byly otestovány schopnosti nového dopplerovského radaru Brdy, který byl namontován v květnu.

Strana 1 z 4
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar