Tipy a inspirace

A+ A A-

Vril-Reptiliáni z podzemí Země, kteří obsazují lidská těla

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

Poznámka editora (z webu zdroje http://educate-yourself.org): Prezentované informace vyžadují určité znalosti z videorozhovorů s Donaldem Marshallem (http://educate-yourself.org/cn/dona-ldmarshallinterviews30jul14. shtml) a písemných vysvětlení na jeho webu ( http://donald-mars-hall.com/home.html ) k úplnému por ozumění konceptům a referencím, které jsou v textu vysvětlovány. Nabízím zde krátké shrnutí, aby noví čtenáři mohli plně pochopit důležitost a závažnost prezentovaných informací. Přidal jsem obrázky a poněkud zeditoval text a interpunkci oproti originálům, aby byl článek srozumitelnější a čitelnější. Text byl psán v neformálním stylu jakoby ručně psaných poznámek, což je někdy pro neamerické čtenáře matoucí a nepochopitelné, proto jsem text poněkud „uhladil“.

V textu jsou popsány tři typy VRIL-reptiliánů. Typ 1 je VRIL-reptilián asi 30 cm vysoký (viz ob-rázek dále) se „sosákem“ (proboscis) na hlavě, který využívá k obsazení lidského těla skrze oko (a do mozku) a převzetí totální kontroly lidského těla v procesu zvaném „body snatching“, také „droning“ nebo „hosting“. Původní lidské vědomí nadále tělo neobývá, pouze tento vetřelec (VRIL-reptilián), který může napodobovat lidské chování. Klon dospělého člověkamůže být vypěstován v procesu zvaném duplikace během 5 m ěsíců a pak buď „aktivován“ lidským vědomím, např. nějaké celebrity, když je ve spánkové fázi REM (pak se nazývá drone), nebo může být klon „ani-mován“ mikročipem (vloženým za oko), obsahujícím vzpomínky a další personality zesnulé elity, jako např. Mao Ce Tunga. Poslechnete-li si video-rozhovory Donalda Marshalla, umožní vám to lepší pochopení obsahu následujícího textu. Ken Adachi

Donald Marshall, http://donald-marshall.com/vril.html

VRiL-reptiliáni

Pozor! Jste-li lidská bytost, měli byste si to přečíst – obsahuje to znalosti o VRIL, o reptiliánech, kteří umějí měnit podobu, o kterých se mezi lidmi mluví. Zatím ještě nikde dříve nebyl zveřejněn kompletnější a„vydatnější“ materiál o jejich vzhledu, ekologii a chování. David Icke vám o nich ne
řekne. Toto je vaše jediná šance, jak se o nich něco dozvědět. Nepromarněte tuto příležitost. Je významná doba v historii Země a důležitost těchto informací je astronomická, přátelé. Prostudujte všechny informace a odkazy na další, je to zása dní pro přežití n ašeho druhu. Teď je nejdů ležitější doba ve vašich životech. Přečtěte si ivšechny související příspěvky, včetně těch starších. Jsou to důležité azajímavé informace. Nikdo jiný vám o VRIL-reptiliánech nic neřekne. Pokud tato fakta nevezmete v úvahu, odsoudíte lidskou rasu do role hostitelů parazitů a necháte lidi pokračovat vobě-tování dětí i dospělých těmto „démonům“. Pro přežití našeho druhu je absolutně zásadní, aby tyto věci byly z naší planety vymýceny. Ok opírujte a uložte si všechny důležité informace, abyste je mohli šířit dále. Jediná možnost, jak to zastavit, je zveřejnit tyto infor-mace mezi lidskou populací. Nemám jiný smysl života, než sdílet tyto pravdy se světem , protože zemř u na srdeční poškození, způsobené mučením klonu. Pře -

čtěte si všechny moje příspěvky, zejména ty starší, a všechny potvrzující informace. Bude to vaše jediná možnost, jak zachránit naší rasu a svět od VRIL-reptiliánů. Byli jste varováni.

Illumináti chtějí spálit povrch Země, aby se vyhnuli pronásledování, a hodlají žít komfortně v pod-zemních sídlech (DUMB) po zbytek svých životů, kde si budou pro zábavu klonovat lidi a hrát si s nimi. Jsou také jiné problémy – lidští hostitelé nechtějí být zabiti. Chtějí být posláni na ostrov, kde by prožili zbytky životů hostitelských těl… ale žádná země za to nechceplatit. Obsazení hos-titelé jsou násilní, jsou-li zahnáni do rohu avědomí mrtvých na mikročipu je vloženo do těla obětí… tímto způsobem je jim tělo ukradeno. Nechtějí zemřít… a také chtějí být izolováni na ostrově, ale nechtějí žít na stejném ostrově jako hostitelé reptiliánů.

Říkám – zabijte všechny VRIL-reptiliány alidské hostitele, které vytvořili, a ukončete všechna ta oživená mrtvá monstra v klonech a ukradených tělech.

Problém by byl vyřešen. Snadno a jednoduše…

Obsazení hostitelé jsou dost špatní, ale mrtví, znovuoživení lidé přicházejí zpět jako stín svých dřívějších osobností… Je to technická chyba, kterou neumějí vyřešit. Je to jako hřbitov domácích mazlíčků. Proto potřebují manipulátory.

Slaboduší, snadno se urazí, hloupí, žárliví na to, jak vy jste živí a normální, a tito mrtví hoši musí chodit kolem hloupí a divní… téměř zombie… ale zkoušejí jednat normálně a neshnít… Nejbohatší mrtví lidé světa to udělali… a nejsou schopní najít někoho, kdo by vyřadil ten čip, který způso-buje pokračování jejich existence.

Nevěřte těm blboste m o změně vzhledu z člověka na reptiliána nebo o štěrbinovitých očích. Vypustili to mezi lidi, aby je odklonili od skutečnosti.

Zvětšené oči

Zvětšené oči hostitele parazita. Bez CT skenu mozku nebo možná krevních testů jediný způsob, jak „zvenku“ poznat hostitele je, že v jeho oku se zevnitř vytvoří něco jako stonek, což ho „povy-sune“ dále, než druhé oko.
Podívejte se na Johna McCaina, Johna Kerryho…

Taky jsou stupidní, ale někte ří normáln í lidé js ou s tupidní také, ta kže t o není jednoznačná známka…

Je to jako ve filmu Avatar… během spánku REM (klonování Mark 2) se oni (celebrity a politici v klonovacích centre ch) vzdávaj í schopn osti mít sny nebo noční můry a jdou chodit a mluvit v podzemních sídlištích jako klony. Takto mezi sebou Illumináti tajně komunikují.

Britney Spears

Píseň, kterou jsem udělal pro Britney Spears, jsem nazval Break the Ice (Prolom ledy)… ona při-nesla tu myšlenku videa. Je to japonská animace, jak přijde do klonovacího centra a vyhodí ho do vzduchu… Tak ve skutečnosti nádrže pro pěstování klonů vypadají. Je to její fantasie (Britney Spears). Ona to místo nenávidí, ale v podstatě „prodala svou duši“ výměnou za život ve slá vě a bohatství… teď je klon ována a používána v každém REM stavu a lituje toho.

(https://youtu.be/eQFIKP9rGhQ)

Jen tak mimochodem, moje bývalá ro dina jsou téměř všichni svobodní zednáři, což je velká sekce illuminátů, a když se podíváte na moji „stěnu“ na Facebooku, zjistíte 33. stupeň hierarchie svobodných zednářů, což je také nejvyšší znalostní stupeň scientistů.

Tři různé typy V RIL-reptiliánů vypadají jako na obrázcích Typ 1 a 3. Typ 1 … jsou malí… byli zobrazeni v „gremlins critte rs“ a mnoha dalších. Typ 3… m ladí, zobrazení ve film u Star Wars „Útok klonů“. Když zestárnou, záda se zkrátí a celí jsou zvrásnění a vypadají jako Pumpkinhead ve stejnojmenném filmu.

„obsazení těla“ a droni

VRIL-reptiliáni jsou velmi skuteční a žijí hluboko pod zemí… Jsou to parazitické ještěrky a jejich těla mají unikátní biologickou schopnost, která jim umožňuje strčit jakýsi „mozkový chobot“ (brain proboscis) do oka jiného tvora (toto je symbolicky znázorňováno ve starém Egyptě jako Horovo oko), nejčastěji člověka, a ovládnout jeho tělo, udělat z něj lidského hostitele. Napodobují lidské chování a jsou už po celém světě.

To je uváděná „změna podoby“… žádný „morfing“. Je to biologický transfer, staré ještěrčí tělo zemře a oni se prostě stanou vámi… Proces není žádným způsobem reverzibilní. Dříve se jim ří-kalo imitátoři (mimic). Mají mnoho jmen. Celou dobu se takto zmocňují celebrit.
Illumináti je používají k nahrazování (záměně) lidí.

Je to všeobecně rozšířené. Většinu těch nejhorších kriminálních činů ve světě páchají tito droni. Tak nazývají lidské hostitele… droni.

A jediný způsob, jak je detekovat, kromě změny v chování, je buď CT sken mozku nebo MRI, kde lze zjistit poškození mozku způsobené uvedeným procesem.

Není v tom žádná mystická magie nebo morfing (plynulá změna podoby)… Je to všechno bio-logický, parazitický buněčný transfer.

Nic není zvenku výrazně vidět… stejné oči, jako vy nebo já… někdy je oko trochu víc vyčníva-jící než to druhé, ale ne vždy… chobot při svém vniknutí někdy způsob í otok za okem a někdy oteče i mozek na jedné straně, zestejné příčiny. Nicholas Cage nedávno natočil film (2011) se zra-něním oka kulkou po téměř celou dobu filmu, protože jeho oko je od toho velmi oteklé.
Dělají to účelově kamerovými triky… Jsou velmi arogantní a myslí si, že nebudou nikdy odha-leni. Chobot v oku… ve světě je mnoho dronů…

Přečtěte si moje materiály (na Facebooku), uvidíte… nemusíte se ani přihlašo vat na „seznam přátel“, „stěna“ je veřejná. Jen to čtěte … všichni jsou z toho vyděšení… vždycky jsem cítil, že „chtěli“, abych o nich řekl, jak to někdy dělají i vrazi u svých činů, ale teď jsou dost naštvaní pro-tože jsem si nebral servítky…

Je to dost rozsáhlé… jako matrix… hodně celebrit si myslelo, že to je j iná dimenze… pátá, sedmá, astrální vrstva. Je to jen klonování, nebo klonování na různých drogách vstříknutých do vašeho klona před vaší aktivací.

Když mají lidi vypouklé oko, může to být i přirozené. Někteří lidé nejsou symetričtí. Ale jinak je to buď od ještěrčích chobotů, nebo od mikročipu, vloženého do mozku za okem.

Budou vám říkat, že měli nějakou plastickou operaci nebo použili nějaké speciální pleťové masky v drahých salónech ap. Ale je to proto, že jsou „předělaní“.

Jsou různé možnosti… mohou také vzít DNA od někoho z minulosti a znovu je „stvořit“. Vědomí zmizelo už dávno, ale nově vytvořené dítě roste a vypadá stejně a má odlišnou výchovu a pro-středí a je jako zcela o ddělená osoba… Tyt o klony jsou trvalé a není jak je odlišit od normální osoby. Někdy jsou jejich mozky očipovány a „obsazeny“ nebo zdronovány.

To je (A) replikační klonování (od dítěte), nikoliv (B) duplikační klonování (plně vyvinutá dospělá kopie). Duplikované klony musí být čas od času zrestaurovány. Začínají jednat zbrkle a projevují se u nich degradace růstu a mozku… Prostě je naklonují znova. Někdy se vrátí a vypadají jinak. Je to všechno dost komplikované, ale snad jste získali aspoň představu.

Král tut, přenos Dna transfer, Lil Wayne

Víte, ja k vyp adal faraon Tu tanchamon? Krá l Tut? Vrilové ho opravdu měli rá di. Je to Littl e Wayne. Nedošlo mi to až do fáze 4, ale myslel jsem si, že jsem to neakceptoval, protože Wayna dost nenávidím. Dělal jsem téměř všechny jeho písničky.

(Zlaté masky Tutanchamona na obrázcích níže jsou fotografie autentických masek objevených v Tutanchamonově hrobce v roce 1922 Howardem Carterem. Fotografie Lil Wayna jsou vyhledané z Internetu pomocí Google. Ken)


Vím, je to dost praštěné… je hodně faraonů… Vrilové měli faraony hodně rádi… Mohl být… to mi říkali před mnoha a mnoha lety, když jsem pro něj dělal písničky, když si mysleli, že jsem je-jich přítel.

Užívají lidi (osoby) z minulosti, protože jejich tváře vzbuzovaly loajalitu, respekt a úctu v armá-dách a obyvatelstvu v minulosti. A tak z toho usoudili, že to bude fungovat znova pro showby-znys a vůbec.

Donald Marshall, 18. listopadu 2012 v 12:53 PM
Redakční překlad ze zdrojového textu:
http://educate-yourself.org/cn/vrilreptilians18nov12.shtml#top

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar