Tipy a inspirace

Věda o parazitech

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Po přečtení příběhu Donalda Marshalla, ve kterém tvrdí, že je klonovanou obětí mučení, způsobovaného královnou Alžbětou a jejími barbarskými přáteli z elity, byla jedna část jehotvrzení, které uvěřit jsem si nemohl dovolit… parazitičtí rap věcí reptiliáni (ještírci) RILV. Můj vědomý mozek mi nedovolil věřit étot části Donaldova tvrzení, i když mě něco podvědomě tlačilo se „na to“ podívat. Nakonec jsem se ozr-hodl povolit mému egu rizika, plynoucí z přijetí možnosti této „absurdnosti“.

Komunikoval jsem s Donaldem několikrát přes Skype azjistil jsem, že je nejen velmi věrohodný, ale také mentálně velmi stabilní. Je vtipný, askavýl a inteligentní. Je opravduzábavnou, silnou, odvážnou a morální lidskou bytostí. Když jsem tedy dostal od Donalda „dobré vibrace“, dal jsem se do velmi intenzivního výzkumu, a jsem přesvědčen, že mohu nabídnout Donaldovým tvrzením určitou skutkovou podstatu. Prosím, otevřete svou mysl pro velmi reálné vědecké možnosti, které mohou některé věci vysvětlit.

Mám v úmyslu propojit vědu smožností existence VRIL-reptiliánů, protože jsem přesvědčen, že je to možnost, kterou si lidé nejsou schopni připustit, stejně jako nejprve já.

Lidé, zvířata, hmyz a plazi mohou všichni být infikováni parazity. To není nic nového a je to běžně známo. Parazité „převezmou“ určité procesy v těle hostitele, do kterého vniknou. Infiko-vaný mravenec bude nucen šplhat na stébla trávy, aby byl sežrán pasoucími se zvířaty, takže se tak může dostat do žaludku ovce, krávy ap., a parazit tak může zkompletovat svůj životní cyklus. Někdy může být parazit přenesen i na člověka, který pozře čerstvě infikované zvíře, např. prase. Prasata jsou b iologicky velmi nepříjemná z vířata a bible zakazuje jakoukoliv konzumaci jejich masa nebo masa jakéhokoliv jiného sudokopytníka. Někdy mohou lidé chytit parazita i od infi-kované kočky (Toxo plasma gondii). Bez ohledu na to, jak k vniknutí parazita došlo, jakmile se dostane do těla, může prakticky vniknout i do mozku. Myšlenkové pochody a chování infikované osoby se může pak výrazně změnit.

V případě „toxoplasmy Gondii“, nalezené v žaludcích koček, kočky vyměšují jejich vajíčka a ta vajíčka zase požírají menší zvířata jako třeba krysy. Krysy spolknou parazity a jsou jimi „ovládnuti“ natolik, že ztratí strach před kočkami a vystavují se jim, aby je mohly sežrat, a tím se budou infi-kovat (v zájmu parazita) další kočky. Instinktem parazitů je „ovládnout“ tolik hostitelů a tak často, jak je jen možné. Jsou různé cesty, kterými se pa raziti přenášejí ze zvířat, brouků, plazů na lidi, a jakmile jsou uvnitř lidského hostitele, přirozeným procesem je převzít lidský proces myšlení a ovládat ho. To je vědecky dokázáno. Pokud jsou lidé nadřazení (vyvinutější) a není co „ovlád-nout“, parazit je spokojený s žitím v člověku a člověk onemocní. Parazit se musí něčím živit,
a pokud se usídlil v mozku, začne se živit mozkem a hostitel začíná ztrácet pocity jako je empa-tie a sympatie, stane se zachmuřeným a sobeckým. Nakonec se nestará o nic jiného než o sebe a své udržení př i živo tě. Takoví lidé poškod í/zničí té měř ko hokoliv a cokoliv, aby získali co chtějí/potřebují. Stanou se nejbezohlednějšími lidmi na planetě.

Sledujete, kam směřuji? Naši světoví lídři splňují tento popis psychopata do posledního puntíku. Myslíte si, že všichni naši zkorumpovaní lídři, korporace, vědci, učitelé, doktoři, důstojníci, kleri-kové, právníci, soudci, pečovatelé o děti, policisté byli infikováni škrábnutím kočky nebo by mohl existovat jiný způsob, jak byli infikováni? Protože paraziti jsou v plazech velmi běžní, nezkusíte třeba jen na zlomek vteři ny připustit, že je pravda, že nejutajovanější tajemství Illuminátů jsou VRIL-reptiliáni? Bylo by možné, aby VRIL-reptiliáni přenesli parazity a „ovládli“ „elitní figury“ na naší planetě a nutili je k tomu, aby byli takovým zlem, které my dnes neumíme v našem světě po-chopit? Myslím, že ano. Pokud si nejste jistí, čtěte prosím dál.

Když neinfikovaná krysa ucítí v blízkosti „predátorskou“ kočku, bude velmi vyděšená a bude se snažit za každou cenu se kočce vyhnout – stejně ja ko my, „normální“ lidé k dyž cítíme „zlou“, „špatnou“ nebo „zkaženou“ osobu. Ale když infikovaná krysa ucítí predátorskou kočku, bude se jí vystavovat. To opravdu – ve smyslu toho, o čem píši – dává smysl. „MY“, neinfikované „krysy“ přirozeně vnímáme te n sa mý „strach“, kd yž jsme konfrontováni s „predátorskou kočkou“ a prcháme od ní; ale infi kované „krysy“ (psychopati) mezi námi nemají strach před vlast nostmi „predátora“ a místo toho si přejí stát se stejně mocným predátorem. Tito lidé se nebojí větších koček, které je potenciálně mohou sežrat, a „touží“ být také tak „mocní“ a vzdávají se všeho, čím jsou, aby toho dosáhli. Nestarají se o své dřívější „já“… nyní žijí pro „moc“. Paraziti a psychopati často požadují stále větší moc.

Už jsem toho napsal dost o krysách a kočkách, ale použil jsem to pouze jako příklad ke zdů-raznění toho, co paraziti zcela přirozeně dělají a čeho jsou schopní, jakmile se jednou dostanou do mozku hostitele. Představte si, že určitý parazit, nacházející se v určitém prastarém druhu ješ-těra, se opravdu přenesl do lidských bytostí a donutil je počínat si s minimálním ohledem na hu-manitu, tak jak dnes vidíme všude kolem sebe. Jen si to představte jako možnost.

To neznamená, že každý, kdo je infikován parazitem, musí být špatný/zlý (pokud není parazi-tem VRIL – pak je to vždycky špatné). Myslím si, že to má co dělat i s tím, jaký typ člověka jste byli před tou infekcí. Pokud jste byli osobou s dobrým srdcem, jsem přesvědčen, že infekce vás sice oslabí, učiní zranitelným a deprimovaným, jak se snažíte „být v souladu se světem“, ale ne-jste schopni jít proti své základní morálce, přičemž naprosto nechápete, co se děje. Pokud jste byli před infekcí parazitem špatní, zlí, lakomí, bezohlední, potom pravděpodobně přijmete půso-bící vlastnosti psychopatie a budete málo nebo vůbec vzdorovat procesům, které probíhají ve vašem mozku. Pokud jste „normální“, tak se pravděpodobně začnete o tyto záležitosti zajímat. Pokud jste psychotičtí, tak se pravděpodobně nad tímto textem pohrdlivě usmíváte a myslíte si, že je to blbost.

Jen si představte na pouhou vteřinu, že je to možné… a pak přemýšlejte… je-li to možné, děje se to? Potom byste se pravděpodobně měli ptát „jestli je to možné a možná skutečné, co s tím můžu/měl bych nebo chci dělat?“

Po vzetí do úvahy vědy o parazitech doufám, že začnete vi dět mnoho n abízejících se vazeb a souvislostí. Proč jsou všude po světě starověké rytiny a sošky ještírků? Proč se zdá, že je celý svět plný tajemství a mystérií okolo plazů a jejich vztahu k bibli? Proč vnímáme tolik zla na pla - netě? Proč jsou nejhlubší jeskyně světa tak utajované a fascinující? Kde a odkud se vzaly myš-lenky o „reptiliánech“ a bytostech, měnících svoji podobu?

Důrazně se na vás obracím – zkoumejte tvrzení Donalda Marshalla a pomozte odhalit přísně střežená tajemství naší společnosti, která ohrožují základní existenci lidstva, pokud se tato tvrzení ukáží být opodstatně ná. To ne ní o beznaději a zániku… Hluboce věřím v sílu lásky, pozitivity a míru. Je opravdu tak obtížné uvěřit, že existují pradávní plazi žijící v podzemí? Mám pocit, že aligátoři přežili, ne? Aje tedy tak hrozně těžké přijmout, že pokud takoví tvorové existují, že vsobě mohou mít parazity? Musel jsem s touto myšlenkou chvíli bojovat, ale nyní věřím, že je to opravdu dost možné.
Nemohu samozřejmě (zatím) nic z toho „dokázat“ a proto nedávám odkazy na zdroje jako důkaz. Tento článek jsem na psal pro vyprovokování va šich spekulací s nadějí, že vzbudím zvěda vost a další výzkumy u vás, čtenářů. Předem vám děkuji.

Několik odkazů na informace o chování parazitů:
http://carlzimmer.com
http://scientificamerican.com
http://anapsid.org
http://dailycaller.com
http://livescience.com

Je o tom moře informací, lidi… je čas se vzbudit, hodně se toho stalo, zatímco jste spali.

Na toto téma existuje mnoho různých vzájemně propletených konspirací. Tento článek je napsán na základě mých názorů a pozorování. Použijte prosím svůj vlastní selský rozum při prohledávání materiálů a tendencí akceptovat výklady, které jsou vědecky přitaž livé. V žádném případě ne-tvrdím, že o tom vím všechno, ve skutečnost i se s tím „na pochodu“ seznam uji a studuji do - stupné materiály, abych byl nakonec schopen si pospojovat určité body. Upřímně doufám, že to budete dělat taky tak.
Prosím, sdílejte tyto informace dále.

Více informací a odkazů, pokud jde o VRIL-reptiliány, najdete na:
http://donaldmarshall.proboards.com/thread/152/droning
http://donald-marshall.com/home.html

Redakční překlad ze zdrojového textu
http://donald-marshall.com/expand1.html
http://educate-yourself.org/cn/scienceofparasites.shtml

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar