Tipy a inspirace

A+ A A-

Náš vesmír může být simulace

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Tyto stránky jsou z větší části věnovány existenci nebo neexistenci různých bohů a kultů, které je obklopují. Jako ateistům nám víra v existenci nadpřirozených bytostí přijde pošetilá. Přesto snad existuje jedna výjimka; možnost která se mi jako fandovi science fiction zamlouvá a to tak že velmi. Je to možnost, že náš svět je počítačovou simulací. Jistě znáte film Matrix. Realita totiž může být velmi podobná tomuto filmu s jedním drobným rozdílem. Neexistuje a v principu ani nemůže existovat žádný Neo, který by nám ukázal „skutečnost“. Ona ta skutečnost totiž může být zase jen další počítačová simulace.

 

Filosoficko populární argument ve stopách té nejlepší scholastiky tvrdí něco v tomto smyslu:

 

Jakákoliv civilizace dostatečně inteligentní a velká může s nenulovou pravděpodobností vytvořit simulaci vesmíru. Takto vytvořených simulací může být více, než skutečných vesmírů, protože i v rámci těchto simulací mohou vznikat další simulace. Proto je daleko větší pravděpodobnost, že náš vesmír je taková simulace než realita.

 

4. října nahrál na Arxiv.org Silas Beane z  Bonnské University článek Constraints on the Universe as a Numerical Simulation, který se touto problematikou zabývá a nachází cesty jak takovou simulaci identifikovat. Již dnes jsou vědci na základě kvantové chromodynamiky schopni simulovat malé kousky vesmíru o velikosti několika femtometrů (10^-15 m), které jsou nerozlišitelné od skutečnosti. Tato simulace vyžaduje zapojení těch nejvýkonnějších počítačů dneška. Je tedy pravděpodobné, že za několik let budeme třeba schopni simulovat prostor o velikost buňky.

 

Tento vědecký článek potom vychází z předpokladu, že každá počítačová simulace spojitých fyzikálních zákonů a reality musí být realizována pomocí diskrétní trojprostorové mřížky a jednotlivých časových kroků. V případě tohoto scénáře potom existují teoretické možnosti, jak takovou mřížku objevit a identifikovat. Vědci si položili otázku, jestli existují nějaké omezení, které by taková simulovaná mřížka kladla na naši realitu. Zaměřili se přitom na velmi malé oblasti prostoru a vysokoenergetické částice. Tvrdí potom, že jestliže mřížka existuje, potom musí existovat určitý limit, který nemůže energie částice překročit.

 

Ukazuje se, že takové omezení skutečně existuje a jmenuje se GZK – cutoff, což je teoretická horní mez, které mohou dosahovat energie částic kosmického záření. Toto omezení je velmi dobře prozkoumáno a jedná se o poměrně dobře vysvětlený jev. Beane s kolektivem ale vypočítali i některé další parametry, jimiž by se taková simulace musela projevit. Tvrdí, že

 

„Nejúžasnější vlastností takové simulace je, že úhlová distribuce těch nejenergičtějších částí by měla projevovat kubickou symetrii ve zbytku mřížky a tím se výrazně odchylovat od isotropie,“

 

Jinými slovy by se záření mělo snadněji šířit podél os mřížky. A to je měření, které jsme schopni provést i s pomocí současné technologie.

 

Celá teorie má ale samozřejmě i své slabé stránky. Každý hráč počítačových her chápe, že prostředí může být simulováno i pomocí zcela odlišných principů. Dalším problémem je, že abychom byli schopni mřížku změřit, tak její rozměr musí odpovídat právě rozměru GZK – cutoff, což je zhruba 10^-12 femtometru.

 

Každopádně mi přijde velmi vzrušující už jen představa, že je toto teoreticky možné prokázat. Dopady takového objevu by byly jistě velmi zajímavé i co se týče náboženství a ateismu. Těžko bychom se mohli považovat za ateisty, pokud bychom věděli, že náš svět je simulací spuštěnou v nějakém počítači neznámé civilizace. Stejně tak by tento fakt měl zajímavé dopady na obsah víry jednotlivých kultů a náboženství. Nemám sebemenší obavy, že by jim to v celku mohlo nějak uškodit. Naopak si dovedu představit celou řadu nových kuriózních sekt, které by nám přinášely mnoho veselých zážitků.

 

Nakonec bych se teda zeptal, pokud toto čte někdo od těch nahoře. Můžete mi vysvětlit, proč jste do té simulace museli aplikovat bolest zubů?

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar