Tipy a inspirace

A+ A A-

Characteristics of reptilian hybrid

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Následuje seznam charakteristik pravidelně vykazovaných bytostmi obsazenými reptiliány, nebo hybridními reptiliány (kteří sdílejí stejné podíly lidské a reptiliánské DNA). Tito "lidé" nejsou nikterak vzácní a ve skutečnosti jsou vzácní lidé s velmi malým podílem reptiliánské DNA. (Nedávný seriál na History Channel dobře vysvětlil křížení reptiliánů s lidmi, které nastávalo po tisíce let.)

 

Tito "lidé" jsou také nazýváni "hadí" lidé nebo "hadí sémě".

 

1. Pokud jsou na něco tázáni, odpovědí jen na to, na co chtějí, nebo neodpovědí vůbec. Je to snadno rozpoznatelné zejména v mailové komunikaci.

        

2. Jsou experty v manipulaci. Často vynechávají podstatné informace spíše než by přímo lhali, protože se později mohou vrátit jako "čistí".

 

3. Jsou velmi sexuální, protože jsou energetickými upíry a sex je jedním z nejsnazších způsobů, jak odčerpávat lidské energetické pole.

        

4. Jsou rozčlenění. S lidmi, které znají, se nechtějí scházet. Rozdělují lidi a skupiny, aby se mohli prezentovat různým lidem rozdílně.

 

5. Jsou svojí podstatou nenasytní, chtiví. Považují si peněz nade vše.

 

6. Jsou experty v projekci. Ať jsou jacíkoliv, obviní z toho ostatní. Když mají vedlejší vztah, obviní partnera z vedlejšího vztahu. Lidé, kteří mají vztahy s reptiliány, jsou často doháněni k šílenství.

 

7. Jsou bez emocí, až robotičtí. Výraz jejich obličeje je nepřirozený a chladný. Jsou však mistry mimiky, a vědí, kdy se předpokládá, že by měli něco cítit nebo co lidé cítí, takže mohou vzbudit dojem, že cítí skutečné emoce včetně falešného pláče.

 

Odčerpávají lidská energetická pole vytvářená tím, že všechny kolem naštvou, rozzlobí, rozesmutní nebo v nich vzbudí strach. V těchto situacích vypadají věrohodně, protože simulují podobné emoce místo svého přirozeného necitlivého stavu.

 

8. Používají ovládání mysli ostatních, aby získali, co chtějí, a kontrolovali všechny situace. Lidé je poslechnou a oni jsou velmi přitažliví (charismatičtí). Jsou naprogramováni tak, že ti, co je odhalí (rozpoznají), musí být zničeni, proto ti, co znají pravdu, jsou ve smrtelném nebezpečí.

 

9. Když konzumují maso, jejich těla vyzařují nepříjemný zápach (to nastává při plném ovládnutí osoby reptiliánem).

        

10. Jsou krutí a jdou svojí cestou, aniž by brali na kohokoliv ohled.

 

11. I když se vyskytují ve všech sférách života, nejčastěji je to v pozicích nějak spojených s mocí a řízením, např. jako:

    - policejní úředníci,

    - správci,

    - bankéři,

    - advokáti/soudci,

    - správci škol a učitelé,

    - duchovenstvo (tam, kde je hierarchie),

    - politici.

Lze je také nalézt všude tam, kde jsou děti, protože děti pro ně jsou čistým zdrojem energie a mohou být využité i jako návnada k nalákání a zničení rodičů-světelných bytostí.

 

Plně vtělené démony/reptiliány najdete jako soudem přidělené experty k rozhodování o opatrovnictví, učitele, trenéry, ředitele, vedoucí klubů, vedoucí skupin církevní mládeže, pastory ap. Jsou v těchto pozicích přitažliví, charizmatičtí a oblíbení od svých nevědomých komunit.

 

Zprávy o zneužívání jsou popírány a utajovány. Nedávná odhalení pedofilie v různých státech jsou typická pro milióny "okupovaných" jednotlivců na celém světě, kteří přicházejí do styku s dětmi.

 

12. Muži i ženy jsou misogynní (chovají nenávist k ženám).

        

13. Pokud nejsou ničím omezováni, jsou pedofily, stejně jako jsou všichni reptiliáni v rámci svého druhu.

 

14. Jsou extrémně nebezpeční. Psychologie se snaží porozumět  tomuto fenoménu pod označeními jako jsou narcismus, sociopat a psychopat.

        

15. Nemají rádi slunce a preferují chladné, temné místnosti. Snadno se přehřejí, nosí sluneční brýle i uvnitř a sedí ve stínu.

 

16. Preferují hierarchie a vyhledávají pozice v hierarchiích, kde lze zvyšovat svoji moc a kontrolu nad ostatními vlastním prosazováním se. Svou poslušností korumpují autority a mechanicky slepě poslouchají ty nad sebou v hierarchii.

 

17. V souvislosti s předchozí charakteristikou (16.) mají mentalitu úlu. Nemohou fungovat sami. Preferují práci, kde pracují v sítích, jako

    - státní agentury,

    - armáda,

    - právnické systémy.

Budou vždy početnější než jejich oběti.

 

18. Opovrhují pravými bytostmi Světla a cítí se výrazně nadřazeni lidem, které považují pouze za zdroj potravy, chovný druh a otrockou sílu. Nenávist, kterou cítí, je zjevně patrná.

        

19. Když se rozčíli, mohou bezděčně měnit podobu. Může se to projevit jako chvilkové objevení se zelené kůže, šupin nebo drápů, často způsobující, že náhodný pozorovatel nemůže uvěřit tomu, co viděl.

 

21. Jsou obojetní a veškerá snahá ukázat na rozpory v jejich počínání s nimi nepohne.

 

Vědí, že většina populace je pod mentální kontrolou a tak se budou hlásit k různým zájmovým klikám bez ohledu na do očí bijící nesoulad s jejich vlastním chováním.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar