Tipy a inspirace

A+ A A-

Přehled negativních sil

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Tento text patří mezi nejlepší přehledy zdrojů zla, se kterými jsem se setkal. Internet je plný článků a textů od lidí, kteří nemají ponětí o čem mluví a šíří tak nepravdivé a nebezpečné myšlenky. Mezi chybné představy, se kterými se setkávám, patří:

 

 

 

1. Jsou "dobří" reptiliáni

    a téměř opak toho

 

2. Reptiliáni jsou vládci všeho zla a padlí andělé a další démoni všichni slouží reptiliánům (opak je pravdou).

 

Díky autorovi na http://blog.dnevnik.hr/print/id/1622957165/modern-day-exorcism-and-depossession.html.

 

Současný exorcismus a vymítání

Napojení duchovních entit a démonů na lidi je, v rozporu s všeobecným názorem, v této zemi velmi běžné. Až 75% (i více) populace má na sebe napojené nějaké "duchy". Posednutí démony je mnohem vzácnější, ale zapřičiňuje více problémů temné povahy. Osoba může žít spirituálním životem ale přesto na ni mohou zůstat napojeni duchové a démoni z dřívějších temnějších životních aktivit. Guruové, světlonoši, kněží - i u těch jsou známy případy posednutí duchy nebo démony.

 

Napojení spiritistických entit nebo démonů na lidské energetické tělo může být základní příčinou nebo příčinou zhoršení adikce k alkoholu nebo drogám, násilí a jiného fyzického zneužívání, sexuálního zneužívání (i mezi sezdanými osobami), přejídání, sebevražd nebo pokusů o ně, náhlých změn nálad, přídavných osobností, ztrát energie, vnímání různých hlasů v hlavě, nejasného myšlení, mentálních chorob včetně depresí a kriminálních aktivit. Duchové a démoni vstupují mezerami, trhlinami a deformacemi aurického obalu duchovního těla, zapříčiněnými ztrátou fragmentů duše a ztrátou osobní síly vlivem životních traumat.

 

Spiritistické entity jsou takové entity, které v okamžiku fyzické smrti neodešly "do světla", ale jako fragmenty duší nebo celé duše zůstaly připoutány k Zemi kvůli svému zmatení, touze po pomstě, šoku a teroru, neukončeným posláním nebo se prostě ztratily a toulají se.

 

Démoni jsou velmi destruktivní nehumání bytosti, které jsou "temnými silami" úkolovány co nejvíce narušovat život na Zemi vytvářením a zesilováním strachu a negativních myšlenek a přesvědčení u lidí. Padlí andělé jsou formou démonů.

 

Démoni měnící podobu jsou hlavními protivníky v boji mezi silami strachu (temnoty) a silami lásky (světla). Jejich záměrem je ovládání lidí ve prospěch "temných sil".

 

Mezi temné mimozemšťany (ET) patří temní reptiliáni a "šediváci" (grays) a další ET, kteří zde byli již tisíce až milióny let s posláním kontrolovat myšlení a konání lidí za účelem ovládání Země. Mnoho z nich jsou zrádci nebo vyvrhelové svých vlastních planet. "Blues" se zdají být renegáti zde noví z jiného vesmíru, zejména přitahovaní k dětem. Do nervových systémů eterických těl jsou vkládány neviditelné implantáty a jemné "vodiče", které napomáhají "dálkovému ovládání" nositelů. Svým počínáním porušují primární direktivy ustanovené mezi Stvořitelem Země a Galaktickým koncilem, týkající se všech mimozemských bytostí, operujících na Zemi:

 

- nesmějí interferovat se svobodnou vůlí lidí,

- nesmějí jakkoliv zasahovat do smyslu životů lidí.

 

Temní ET jsou řízeni "temnými silami", složenými z reptiliánů, padlých andělů a démonů, operujících neviditelně pod vedením z třetí a čtvrté dimenze.

 

Odstraňování temných ET je vykonáváno vcházením do dimenzí, odkud operují a ovládají jednotlivce (dříve pátá, nyní převážně desátá dimenze). Pokud porušují primární direktivu, jsou energeticky transformováni a trvale odstraněni z pozice aktivní interference.

 

Vymítání navázaných bytostí je pro lidi, kteří cítí, že něco nebo někdo se pokouší ovládat nebo narušovat jejich život nebo konání nebo myšlení, a nenacházejí pro to "lidskou" příčinu. Spiritistické entity mohou osobám způsobovat adikce a symptomy chorob. Napojený duch je uvolněn do světla péčí andělských bytostí, které vědí, kam duch potřebuje jít pro uzdravení, lásku a mír.

 

Exorcismus démonů je nenáboženská praktika pro lidi kteří cítí, že něco způsobuje v jejich životech strach a chaos. Mohou se cítit terorizováni, nebo se mohou tajně obávat že u nich propukne násilné chování, nebo že by mohli někomu ublížit. Úspěšně odstranění démoni jsou transformováni na světelnou energii.

 

Díky autorovi na http://blog.dnevnik.hr/print/id/1622957165/modern-day-exorcism-and-depossession.html.

 

Moudrá žena (Wise Woman)

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar