Tipy a inspirace

A+ A A-

Jsme otroci matrixu?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Dnešní svět je zvláštní místo. Od začátku svého života jsme zaplavováni signály, které nás povzbuzují jít určitoucestou a během této cesty nám dávají klapky na oči, aby nás odradilyod rozhlíženíse po alternativách k tomu,co stádo dělánebosi myslí. Život je tak složitý, že – pokud tomu věnujeme pozornost – si uvědomujeme, že je prakticky ne-konečně mnoho možností zakoušení lidských zkušeností, a dojdeme k tomu, že svět je v roz-kladu, protože jedinci se příliš zřídka ptají, proč jsou věci tak, jak jsou, a nevšimnou si, že jejich uvažování nebo chování potřebuje korekci ve prospěch inteligentnější, citlivější a dlouhodobě udržitelnější existence.

 

Aniž by to nutně znamenalo kritiku nebo posuzování toho, jaký si kdo vybere styl života nebo do jaké životní situace se dostane, následující znamení, že jste otroky Matrixu, jsou míněna čistě jako pohled pozorovatele, který vám chce pomoci identifikovat ty oblasti vašeho života, kde možná nevyužíváte příležitosti osvobodit se od sebedestruktivního průběhu vašeho života, jehož šablonu vám připravuje někdo jiný.

 

1. Platíte daně lidem, které byste nejradši viděli zavřené ve vězení

To je snad největšíznámka toho, že jsme otroky Matrixu. Tradiční představu otroctvívyjadřujíob-rázky lidí v poutech, nucených pracovat na plantážích pro zisk bohatých majitelů těchto plantáží.

 

Současná moderní verze téhož je nucené zdanění, kde naše výdělky jsou automaticky (o daně) sníženy dříve, než vůbec své peníze uvidíme, bez ohledu na to jestli souhlasíme nebo nesouhla-síme s tím, jak jsou peníze použity.

 

2. Chodíte k doktorovi, ale jste přesto stále nemocní

Moderní lékařská péče o zdraví, přes veškerý svůj vědecký pokrok, se bohužel stala péčí o nemoc, kde nám málokdy někdo poradí, abychom jedli zdravěji a pečovali o svoje mentální a fyzické zdraví, ale místo toho nám neustále radí, abychom konzumovali drahé léky a proce-dury, které jsou prosazovány ziskovým zdravotním Matrixem.

 

3. Vybrali jste si „tým“ demokratů nebo „tým“ republikánů a diskutujete s vašimi přáteli, rodinou a spolupracovníky o politice

Takhle vypadá strategie „rozděl a panuj“ v naší společnosti.

 

Obě hlavní strany jsou neustále korumpovány a nezávislí kandidáti se ani nesmějí zúčastnit ve-řejných debat.

 

Tím, že věříte jedné z těchto stran a plýtváte svojí osobní energií v diskuzích s ostatními oby-čejnými lidmi, předáváte svoji duši Matrixu a podílíte se na tom, že „my lidi“ se nikdy nesjedno-tíme proti korupci.

 

4. tvrdě pracujete – děláte něco, co nenávidíte, abyste si vydělali ničím nekryté papírové peníze

Práce je důležitá a penězi je zapotřebí zaplatit účty, ale tolik lidí promarní nejlepší roky svých ži-votů tím, že dělají věci, které nenávidí, pouze pro peníze.

 

Dnešní pravda o penězích je taková, že nemáme peníze, ale místo toho máme inflační, ničím ne-krytou měnu, která je privátně vlastněná a manipulovaná. Protože přesto i tyto peníze potřebu-jeme, je nejlepší, když svůj čas lépe využijete tím, že budete aspoň dělat něco, co vás baví nebo pracovat s lidmi, kteří vámi neopovrhují.

 

Je snazší než byste čekali žít s méně penězi, než si myslíme, že potřebujeme, jenom musíme chtít si to připustit a uvědomit.

 

5. Chcete se zadlužit, abyste mohli financovat svůj konzumně orientovaný životní styl

Při každém použití kreditní karty se vytvářejí číslíčka na bilancích bank, které mají největší zájem a podíl na finančním drancování dnešního světa.

 

Tato čísla jsou pak elektronicky násobena díky systému bankovních rezerv v minimální výši, který exponenciálně zvyšuje moc těchto institucí.

 

Pokud se toho účastníte a souhlasíte s tím, že budete vracet tyto podvodné peníze i s úrokem, abyste si udrželi určitý životní styl, je to silnou známkou toho, že jste chyceni do jedné z hlavních pastí Matrixu – konzumního způsobu života.

 

6. Konverzujete se skutečnými lidmi o probíhajících televizních show a seriálech

Televize je nejúčinnější nástroj používaný k ovládání myslí a „programování“, které je takto možné, směřuje – i když se vám to zdá příjemné, zábavné a cool – k ovlivňování vašeho chování mezi lidmi.

 

Dramatizování důležitosti ega, přesexualizování všeho, oslavování násilí a nabádání k podřizo-vání se falešným autoritám jsou hlavní rysy moderní televize.

 

Přenesením toho, co se odehrává na televizní obrazovce, do vašeho reálného života vykonáváte dobře svoji úlohu podpory úsilí Matrixu zmást nás ohledně podstaty reality, a ukazujete, že něco se nemusí ve skutečnosti vůbec stát, aby to lidé cítili a považovali za skutečné.

 

7. nemáte co skrývat před všudypřítomným sledováním

Pokud vám nevadí, že někdo někde pracující pro někoho vás sleduje, poslouchá vaše konver-zace a monitoruje vaše pohyby, potom jste dobrým otrokem Matrixu.


Neviditelné sledování je zákeřnou formou kontroly myšlení – a aplikováním logiky „nemám co skrývat, a proto mi nevadí, když mě někdo sleduje“ tím pádem (tupě) připouštíte, že máte svého „pána“ a nejste suverénní mentálně ani fyzicky.

 

8. Myslíte si, že svět by byl bezpečnější, pokud by zbraně měly jenom vlády a ne občané

Žijeme v násilném světě a zločinci páchají zločiny vůči čestným lidem na každé úrovni společ-nosti, vládu nevyjímaje.

 

Jistě, v ideálním světě by nebyly zbraně pro nikoho zapotřebí, ale bohužel, náš svět je všechno jen ne ideální a střelné zbraně jsou opravdu velmi efektivní formou ochrany proti běžným zločin-cům stejně jako proti zločinným vládám.

 

Ochota vzdát se svého práva na sebeobranu je známkou, že jste předali svoji osobní zodpo-vědnost na někoho jiného. Aby masy rezignovaly na osobní zodpovědnost je jedním z nejdůleži-tějších aspektů jejich ovládání a manipulace.

 

Vítejte v Matrixu.

9. Vědomě pijete fluorizovanou vodu

Ze všech diskuzí dnešní doby o tom, co je a není zdravé je záležitost fluorizované vody nej-snazší k pochopení, protože to je toxický vedlejší produkt průmyslového procesu… jed.

 

Voda se údajně fluorizuje ve prospěch zdraví našeho chrupu, což je diskutovatelné samo o sobě, ale i kdyby to byla pravda, potom nevyžádaná fluorizace veřejné vody je lékařský zásah bez vašeho souhlasu… forma otroctví. Pokud to víte a i nadále takovou vodu pijete, znamená to, že jste spokojení s vaším otroctvím Matrixu.

 

Zde jsou vědecky ověřené důvody k ukončení fluorizace veřejné vody. http://www.biblioteca-pleyades.net/salud/salud_fluor.htm

 

10. Vědomě používáte toxické látky jako MsG a aspartam

Tyto dvě chemikálie jsou široce známé jako toxické pro lidské tělo.

 

Pokud to víte a pokračujete v trávení vlastního těla chutnými, ale chemikáliemi naplněnými umě-lými potravinami, je to známkou toho, že vás Matrix naprogramoval tak, abyste dávali menší hod-notu vašemu zdraví a budoucnosti než okamžitému potěšení a uspokojení chuti.

 

11. Vaše vlastní duševní zdraví závisí na farmaceutickém průmyslovém komplexu

Používání psychotropních léků v naší společnosti rychle roste, protože lidé se nechali pře-svědčit, že duševní a emoční stavy mohou být klasifikovány jako nemoci, zatímco pravda o při-rozeném duševním zdraví byla korporátními médii a ziskovým lékařským sektorem zatemněna.

 

Pokud berete psychotropní léky, jste pod vlivem jedné z nejúčinnějších forem ovládání mysli. Součástí této manipulace je přesvědčit vás, že nejste pány své vlastní mysli.

 

To je možná jedna z nejhroznějších lží Matrixu, a pokud dobrovolně berete tyto psychotropní léky, podřizujete se nejhoršímu druhu otroctví, a blokujete vaše přirozené mentální a emoční re-akce na životní podněty, které vám signalizují, že potřebujete změnit svoje návyky a chování.

 

12. Ještě jste nepřestali sledovat vaše lokální a celostátní zprávy

Mainstreamová zpravodajská média jsou nástrojem ovládání a manipulace, a pokračujete-li v podpoře jejich idejí a pohledů na svět tím, že jim věnujete pozornost, stáváte se dobrovolně otro-kem této poměrně výrazné formy mentálního programování.

 

I místní zprávy jsou předepisovány na státních úrovních agenty nejrůznějších institucí a korpo-rací a mají za úkol formovat vaše názory na události.

 

13. sport v televizi a podobná bezmyšlenková rozptýlení vás zajímají více, než kvalita vašeho životního prostředí

Nedostatek vody, nárůst frakování (těžba nafty a plynu), ničení amazonských pralesů, katastrofa ve Fukušimě – to jsou všechno události, které mění naše životy a budou mít vážné dopady na naši budoucnost na planetě Zemi.

 

Pokud vás nic z toho nezajímá a raději se věnujete nekonečnému proudu sportovních prkotin a životu na bázi neustálého rozptýlení, je to znamení, že váš smysl pro sebeochranu byl zničen a nahrazen impulsivní tendencí k trivialitám a únikům od reality.

 

14. Jste skeptičtí ke kterékoliv oblasti života, která nebyla „ověřena“ moderní vědou

Základní podstatou vědy je zkoumání neznámého, z čehož vyplývá, že dokud věda něco „ne-uchopí“, je to nevysvětlitelné.

 

Diskreditací nebo vysmíváním se zkušenostem, které mají ostatní lidé a není pro ně zatím vě-decké vysvětlení, jako např. zážitky blízké smrti, akupunktura, vliv Ayahuascy ap., otrocky redu-kujete vaše chápání světa do úzkého pásma předepsaných možností.

 

Funkce Matrixu je umožněna úsilím jeho dobrovolných strážců, kteří odmítají přemýšlet jinak, než je předepsáno.

 

15. nikdy jste nezpochybnili popularizovanou verzi starověké historie a původu naší civilizace

Je mnoho nezodpovězených otázek o původu lidské rasy, které vedou k různým verzím lidské historie, která je pak vyučována ve škole.

 

Přečtěte si knihu „20 otázek z historie, na které vám ve škole odmítnou odpovědět“ a objevíte některé z mnoha slepých uliček, do kterých byla naše historie „unesena“.

 

Pokud nikdy nezpochybníte to, co vám říkali o našem původu, přikloníte se k některému z mnoha předložených systémů víry a úzkých pohledů na lidský potenciál, které Matrix prosazuje.

 

16. Ještě jste si neuvědomili, že jste duchovní bytostí žijící lidskou zkušenost

Pokud pro vás platí kterýkoliv bod z tohoto seznamu, tak vás Matrix „má“, a je tak nyní vaší vnitřní povinností se výrazněji angažovat ve svém osvobození.

 

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_matrix66.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar