Tipy a inspirace

A+ A A-

14 desek pána Enki

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Možná si budete chtít poznamenat tuto stránku pro příští reference a návraty. Obsahuje řadu fascinujících videí, které si možná rádi shlédnete před spaním. Ti, kdož se nepoučí z historie, jsou odsouzeni k jejímu opakování. Pokuste se pochopit hodnotné lekce z těchto desek, abychom mohli společně zabránit opakování těchto paradigmat.

 

 

Pod videomateriálem jsou textové souhrny všech kapitol.

 

Následující videa a informace v nich obsažené jsou velmi šokující. Je to zcela odlišné od toho, co nás učili.

 

Tyto desky obsahují záznamy zpráv od vládce Annunaki jménem Enki z planety jménem Nibiru. Byl prvorozeným synem Anu, krále planety Nibiru. O planetě Nibiru se předpokládá, že obíhá Slunce jednou za 3600 pozemských let.

 

Enki na těchto deskách prohlašuje, že přišel na Zemi těžit zlato pro svoji domovskou planetu Nibiru. Zlato bylo zapotřebí k opravě atmosféry jejich planety. Potřebovali pracovníky do dolů a tak Enki vytvořil na Zemi lidi "k obrazu svému".

 

Genesis 1:26 A Bůh řekl, stvořmež člověka k obrazu svému, podle našich potřeb, a nechme ho vládnout nad rybami v moři...

 

První Adamové a Evy byli lidé "s tmavou hlavou" a byli sterilní. Na rozdíl od jednoho Adama a Evy, jak je psáno v Bibli, jich bylo sedm párů. Byli sterilní, ale tento problém sterility byl vyřešen v pozdějších verzích Adama a Evy.

 

Zdá se, že Annunaki věřili ve vývoj svého druhu, ačkoliv existují odkazy na "stvořitele všeho". V diskuzích, popisovaných na deskách, o stvoření primitivního dělníka (Adama a Evy), je zmiňován "otec všech počátků" jako jediný stvořitel života. Navzdory této víře ve vrcholnou bytost, jejich zjevná víra v evoluci může vysvětlovat, proč se zdají, navzdory své vyspělé technologii a znalostem, emočně a morálně překvapivě nestabilní civilizací.

 

Incest, znásilňování a rivalita se zdají být běžné. Annunaki vypadají, jako by neměli žádné limity pokud jde o jejich vlastní sebedestrukci. Až do té míry, že jsou schopni použít zbraně, nám se jevící jako atomové, proti sobě navzájem, nevyjímaje členy vlastní rodiny.

 

Je poněkud skličující číst obsah těchto desek. Nejhorší je, že se zdá, že jsme jim v mnoha směrech podobní. Nebo přesněji řečeno, stínoví vládci našeho současného světa se zdají být jako oni v postojích a osobních vlastnostech. Je jedna věc, kterou jsem zjistil, když jsem desky prostudoval, a to, že se zdá, že nejvyšší vládci a velitelé s vlivem se stáhli ze svých trůnů a mocenských pozic do pozadí, ale stále si udržovali vše pod kontrolou. To je velmi podobné současným vládcům Nového světového pořádku (New World Order), kteří také vše řídí z pozadí. Podobně významné je, že vládcí Annunaki byli stejně sebedestruktivní, jako naši vládci NWO dnes. Obě skupiny zdá se nevidí nadcházející konečný výsledek svých aktivit.

 

Chabý úsudek a špatné rozhodování králů a vůdců jsou ohromující. Je těžké si představit, že bytosti s tak vyspělou technologií jsou tak postiženi neschopností pochopit vlastní emoce, touhy, rozhodnutí a následky, které nevyhnutelně nastanou. Každé dítě by muselo poznat, jaké potíže si sami vyrábějí a jak to nakonec musí skončit. Zdá se, že nemají žádné náboženské nebo morální vedení a místo toho spoléhají na vědce.

 

Tato emoční nestabilita Annunaki je zejména překvapující proto, že se mohli patrně dožít milionů let i více (v pozemských letech). Vůdci Annunaki přišli na Zemi již jako dospělí. Na Enkiho deskách se před potopou čas počítal v sharech. Shar odpovídá délce jednoho oběhu jejich planety Nibiru okolo Slunce. V pozemských letech je shar 3600 let. Vůdci Annunaki byli na Zemi déle než 432 000 let. Přesná doba není známa. Ti samí vůdci Annunaki, kteří přišli na Zemi na začátku byli stále na živu a vrátili se na Nibiru poté, co opustili Zemi. Dva z těchto vůdců byli královi synové a když se vrátili, jeden z nich se stal králem Nibiru. Je nutné poznamenat, že délka jejich života byla zkrácena jejich pobytem na Zemi, protože Země má kratší oběžný cyklus. Byli ale schopni to po návratu na Nibiru napravit. O délce svého života mluvili jako o věčném životě. To ale nemůže být pravda, protože se rodili a stárli. Musí tedy také v určitém čase i zemřít.

 

Annunaki mají nápoj a chléb, který jim umožňuje tak dlouhý život. Je to vidět na některých skalních rytinách, zobrazujících Annunaki. Nesdíleli tuto potravu se stvořenými lidmi. Záměrně ji před lidmi tajili.

 

Jak uvidíte, budete sami přemýšlet o věčném životě. Je velmi pravděpodobné, že Annunaki to vnímali tak, že věčný je jejich fyzický život. Ale to může být další lež od Annunaki. My jsme vychováváni k víře, že věčný život je ten duchovní (spirituální) po smrti.

 

Zdá se, že Annunaki mají určité omezené "nadpřirozené" síly, ale to nebylo zcela prozrazeno. Je to například možnost někoho proklít, ale nepoužívají tuto schopnost často. Nebo zastavit vítr myslí.

 

Co je opravdu překvapivé jsou časové rozdíly mezi Nibiru a Zemí. Jako příklad, první muži Annunaki přišli na Zemi sami. Pro Annunaki na Nibiru to trvalo jeden shar (3600 let) připravit a uskutečnit výlet na Zemi. Dovedete si představit čekat 3600 let (1 314 000 dní) na vašeho partnera, než přijede? A co muži Annunaki dělali na Zemi během tohoto čekání, to není známo. Bydleli v rákosové chatrči, když přijeli. Dalším příkladem je když král Anu přijel na Zemi na návštěvu. Když přijel, spal dva dny.

 

Je těžké popsat i co nejjednoduššeji tyto Annunaki. Vždy, když si myslíte, že něco už nemohou udělat hůře, udělají to.

 

Přes všechny technické vymoženosti, kulturu a civilizaci, muži Annunaki zacházejí s ženami velmi špatně. Zdá se, že všichni jejich muži své ženy podvádějí, a to poměrně často. Z toho vzniká množství "levobočků", polovičních bratrů a sester. Od žen Annunaki se očekává, že budou míst sex se svými polo-bratry. Je to jejich zvyk. V jednom z případů, otec požaduje po dceři, aby otěhotněla se svým bratrem, a ona souhlasí. Ženy Annunaki nemohou ve své zemi získat nárok na trůn. Zdá se, že ženy tuto situaci bez problémů akceptují. Ačkoliv to není přesně známo, protože na zápisech na Enkiho deskách není nikdy žádná žena citována.

 

To vše mi připomíná společnost na dnešním Středním východě.

 

Je mnoho paralel mezi sumerskými deskami a biblí. Například příběh Kaina a Abela. Příběh Davida a Bathsheby. Příběh Noeho. Většina přemýšlejících lidí se vždy divila, jak mohl Noe dostat po páru od každého živočišného druhu na svoji archu (jedinou loď). Po objevu DNA začali uvažovat o tom, že to byla DNA od každého živočišného druhu, která byla uschována na arše. Ale přetrvávala otázka, jak mohl primitivní Noe získat a uchovat DNA. Podle Enkiho desek to byli Annunaki, kdo to udělal.

 

Obsah desek se těžko sleduje, protože se píše o mnoha lidech a jménech. Někteří lidé mají více jmen. Člověk potřebuje historický přehled událostí, lidí a rodin, aby všechno usledoval a pochopil. Většina jmen na deskách se liší od těch v bibli. Říká se, že na Středním východě existuje více než 100 jazyků. Nepochybně je to důsledek příběhu o babylonské věži, kde Enki "zmátl" jejich jazyky.

 

Celá tato morálka, diskuze a argumenty o Annunaki a jejich stvoření lidstva mi připomínají současné liberály a modernisty, kteří neustále chtějí měnit hranice. Ať už to dělají s povolením nebo bez něj, vždy jim to musí způsobit problémy a vždy to komplikuje a kompromituje naši morálku.

 

Občas jsem určité pasáže musel číst několikrát abych pochopil, kdo komu co udělal. Některým slovům se nedá porozumět vůbec, zatímco některé pasáže o podsvětí a nadsvětí se zdají být mýtické a obskurní.

 

Během této práce s tvorbou a popisem videa pro každou desku jsem se pravidelně přistihoval, že vstanu a chodím dokola a mumlám si "ti stupidní mocí opilí chamtiví, záludní a potměšili lidé".

 

Je zcela možné, že Annunaki, kteří nebyli zvyklí na méně inteligentní lidi (Adamy a Evy), zapomněli na svoji humanitu a uvěřili své vlastní propagandě že jsou bohové. Mohu předpokládat, že se tak nechovali na své planetě, kde byli obklopeni sobě rovnými. Na Zemi jejich ego šlo až tak daleko, že byly zřízeny církve, kostely a náboženství, aby je uctívali. Z jejich pohledu to musí být absurdní učit lidi, jak se k nim mají modlit.

 

Existuje záhadný moment těchto Enkiho zápisů. Pozemšťané byli stvořeni, aby těžili zlato, ale nikde jsem se nedočetl, kde to vlastně dělali.

 

V mém popisu neužívám jejich individuální jména. Popisuji je podle toho kým byli a co dělali. Zdá se mi to méně matoucí a příběh se snáze sleduje. Jinak byste si museli neustále dělat poznámky a vracet se v textu, abyste si ujasnili, kdo byl vlastně kým.

 

Velmi zvláštní věc je zmíněna na jedné z desek. Je to "zdvihnuté oko, skenující zem, zvednutý paprsek, vším pronikající". Připomíná mi to vševidoucí oko na vrcholku pyramidy. Jako na naší dolarové bankovce.

 

A ještě něco nakonec. Annunaki se odkazují na "Stvořitele všeho" a "Otce všech počátků". Blíže to nespecifikují. Na některých z desek jsou náznaky možnosti nejvyšší bytosti nad a za našimi stvořiteli. Je to v následujících kapitolách: kapitola 9.4, kapitola 13.3 a kapitola 14.1.

 

John R. Deahl

 

Poznámka: Občas videa obsahují hrubé výrazy, ale celkem jich není moc.

 

První deska pána Enki

Kapitola 1.1.   Tato deska vysvětluje to, co se nám jeví jako nukleární válka na Zemi mezi Annunaki. Ďábelský vítr, o kterém se mluví, se zdá být radioaktivním mrakem, který zabíjí všechno na své cestě, bohy i lidi. Velmi zajímavou částí je ta, ve které se říká, že to je nejhorší věc, která se stala od potopy.

 

Kapitola 1.2   Tato část hovoří o dávné době na domovské planetě Annunaki Nibiru. Zdá se, že si myslí, že se zrodili z toho, co naši evolucionisté nazývají "primordial soup" (prapůvodní "polévka"). Ačkoliv víme, že to tak nemohlo být, oni tomu věří. Je zmiňována hustá atmosféra a vegetace. Planeta obíhá okolo Slunce s horkými a chladnými obdobími. Během chladných období udržuje Nibiru teplou její vnitřní žár. Začaly rozepře, které skončily použitím toho, co považujeme za nukleární bomby. Zdevastovaly jejich planetu. Poté nastal mír a bylo nastoleno království pro celou planetu (jedna celosvětová vláda).

 

Kapitola 1.3   Tato část popisuje královský rodokmen Nibiru. Hovoří o králových manželstvích. Uzavíral sňatky i s dcerami svých bratrů.

 

Kapitola 1.4   Z této části je patrné, že domovská planeta Annunaki měla problémy se stabilitou své atmosféry. Snažili se to opravit umístěním jemného zlatého prachu do horní vrstvy atmosféry. K tomuto rozhodnutí došlo až když jejich vzájemný boj skončil zabitím krále (bratr zabil bratra jako Kain a Abel). 

 

Kapitola 1.5   V této části je popisováno rozhodnutí rady, že ten Annunaki, který zabil krále, jehož byl vzdálený příbuzný, získá trůn. Za zabití krále nebylo uvažováno žádné potrestání.

 

Kapitola 1.6   Tato část detailně popisuje, jak král zkouší "vyléčit" atmosféru planety pomocí výbuchů atomových bomb v sopkách. K ničemu to nevede a Annunaki jsou nespokojení. Další osoba v řadě aspirantů na trůn vyzývá krále a poráží ho v zápase. Král uniká v kosmické lodi a směřuje k Zemi. (Vypadá to jako svržení Satana.)

 

Druhá deska pána Enki

Kapitola 2.1   Tato deska hovoří o útěku poraženého krále z Nibiru s plánem doletět na sněhem pokrytou Zemi. Vesmírná loď, kterou použil, má na palubě atomové bomby, a jeho plánem bylo "probourat" si cestu skrz pás asteroidů, který předtím bránil Annunaki v cestě na Zemi.

 

Kapitola 2.2   Popisuje přílet poraženého krále na Zemi.

 

Kapitola 2.3   Tato kapitola hovoří o prvních dnech poraženého krále na Zemi a jeho poznání, že "vzduch, ovoce i ryby jsou dobré". Nalezl také stopy zlata, které potřebuje planeta Nibiru pro opravu své atmosféry. Zavolal novému králi Nibiru a chtěl s ním uzavřít obchod.

 

Třetí deska pána Enki

Kapitola 3.1   Tato deska pojednává o pokusech poraženého krále uplatit nového krále svými znalostmi o zlatě na Zemi a znovu získat ztracený královský trůn.

 

Kapitola 3.2   Tato část popisuje konec vyjednávání. Na Zemi bude vyslán team, který má ověřit, jestli je zde zlato. Pokud se to potvrdí, poražený král získá šanci znovu bojovat s novým králem o trůn.

 

Kapitola 3.3   Video popisuje cestu Annunaki na Zemi. Krátce se zastaví na Marsu pro vodu. Jejich vesmírná loď zdá se je poháněna vodou. Potom pokračovali na cestě k Zemi a přistáli zde.

 

Kapitola 3.4   Tato část popisuje prvních šest dní průzkumného teamu Annunaki na Zemi. Množství potravy, vody, ryb a zvířat.

 

Kapitola 3.5   Tato část popisuje, jak vedoucí teamu Annunaki vyhlásil sedmý den jako den odpočinku. Kovy byly získávány z vod. Byly pojmenovány dny, měsíce a roky.

 

Kapitola 3.6   Tato část desky vypráví o hledání a nalezení zlata, ale ne ve velkém množství. Zbývající atomové bomby z vesmírné lodi poraženého krále byly vyloženy a uschovány v jeskyni. Nemají být znovu použity pro vytvoření průchodu skrze pás asteroidů. Jeden z členů průzkumného teamu Annunaki opouští Zemi s první várkou zlata pro Nibiru.

 

Čtvrtá deska pána Enki

Kapitola 4.1   Tato deska začíná příletem lodi s první várkou zlata na Nibiru. Ze Země přišla zpráva, že větší zásoby zlata jsou pod zemí. Vysoce postavený Annunaki byl jmenován velitelem operací na Zemi. Odletěl z Nibiru a přiletěl na Zemi.

 

Kapitola 4.2   Tato část desky popisuje přílet nového krále z Nibiru na Zemi, aby na vlastní oči viděl, kde jsou podzemní zásoby zlata. Tvoří se plán, který z jeho synů se vrátí na Nibiru a který zůstane na Zemi a převezme velení pozemských operací. To je nutno rozhodnout proto, že mezi jeho dvěma syny vládne rivalita pokud jde o následnictví královského trůnu.

 

Kapitola 4.3   Tato část popisuje losování mezi králem a jeho dvěma syny o úlohách, které komu připadnou. Když jsou vyhlášena rozhodnutí, poražený král se znovu vloží do hry s požadavkem na druhý souboj o trůn. Zápas skončí stejně jako ten první vítězstvím nového krále nad tím již jednou poraženým. Po skončení zápasu poražený král ukousne penis novému králi a spolkne ho. Je svázán a uvězněn. Zatímco se nový král uzdravuje, břicho poraženého krále se nadýmá v důsledku polknutého králova penisu. Je svolán soud který má rozhodnout o tom, co s poraženým králem. Synové nového krále ho chtějí zabít. 

 

Kapitola 4.4   Tato část desky popisuje rozhodnutí nového krále poslat poraženého krále (u kterého se očekává, že zemře na následky polknutí penisu) do vyhnanství na Mars. Nový král se vrací na Nibiru s informacemi o tom, co se všechno stalo a s plány na těžbu zlata na Zemi. Plány obsahují i vybudování mezistanic na Marsu a případně i na Měsíci. Země je opět označována jako ráj (Eden).

 

Kapitola 4.5   Tato část popisuje stavbu specifických pozemních dopravních prostředků, vesmírných lodí a raket na Nibiru pro použití na Zemi. Kratší cykly a atmosféra na Zemi mají vliv na Annunaki. Větší skupina Annunaki, ve které jsou i ženy s léčitelskými znalostmi, odlétá z Nibiru na Zemi. Zastavují se na Marsu, aby zjistili, jestli poražený král již zemřel, a zahájili provoz tranzitní stanice. Zbytek skupiny pokračuje na Zemi.

 

Pátá deska pána Enki

Kapitola 5.1   Tato deska začíná v čase příchodu poslední skupiny na Zemi. Syn, který byl pověřen vedením těžby zlata, vítá svoji sestru, která je jednou z léčitelů. Odlétají do příbytku králových synů, které nechal vystavět v horách. Vyjadřují si navzájem svoji lásku a diskutují o svém synovi na Nibiru (jsou bratr a sestra), který by chtěl přiletět na Zemi. Letí zpět do Edenu a on jí ukazuje při okružním letu svoje plány. Z Nibiru přichází stále více Annunaki.

 

Kapitola 5.2   Nyní je 300 Annunaki na Marsu a 600 na Zemi. Tato část desky obsahuje další stejně ignorantská rozhodnutí a nemorálnosti některých Annunaki. Králova dcera která spí s královým synem je králem přislíbena jinému královu synu. Když se zjistí, že spala s jiným z jeho synů, je jí zakázáno si vzít kohokoliv. Králův syn, který spal se svou sestrou, znásilní mladou léčitelku, která je podřízenou sestry, s kterou spal. Problémový králův syn je vypovězen na pusté místo na Zemi, ale Annunaki, který ho tam má dopravit, ho záměrně vezme na místo, kde je v jeskyni uschováno sedm atomových bomb, vyložených z vesmírné lodi poraženého krále.

 

Kapitola 5.3   Znásilněná mladá léčitelka je předvedena před sedm soudců a oznamuje jim, že je těhotná. Ptají se jí, jestli je ochotná si vzít králova syna, který ji znásilnil, za muže. Odpovídá, že ano. Vypovězený králův syn je navrácen do Edenu. Další králův syn, pověřený vedením těžby zlata, žije ve stejné oblasti Země. Jeho otec král mu slíbil svoji dceru za ženu, ale místo toho jí zakázal se vdát když zjistil, že spí s jeho jiným synem. Požádá (syn) ji, aby s ním sdílela příbytek. Narodí se jim dcera. On chtěl syna. Narodí se jim další dcera. On naříká, že chce syna, ale ona ho prokleje. On se díky tomu dostává do závažných zdravotních problémů. Pouze pod příslibem, že se distancuje od její vaginy, ona zruší svoji kletbu a vrací se do Edenu. On požádá svoji ženu a dítě na Nibiru aby přijeli na Zemi. Má pět synů se svojí ženou a dalšími ženami Annunaki.

 

Další králův syn po rozchodu se svou sestrou znásilnil mladou léčitelku a později se s ní oženil. Nyní on a jeho sestra, kterou miluje, přivolají svého syna z Nibiru na Zemi. Ale on je ženatý a má syna se svoji ženou.

 

To všechno vytváří rivalitu mezi královými dvěma syny na Zemi. Vede to k válce.

 

Zlato je dopravováno na Nibiru a po přeměně na jemný prach je umístěno do atmosféry. Atmosféra se pomalu uzdravuje. Na Zemi je nyní pět měst Annunaki.

 

Igigi si začínají stěžovat na pracovní vytížení. Nejvíce si stěžují Igigi na Marsu. Velitel Marsu je dopraven na Zemi, aby poznal zdejší práci.

 

Kapitola 5.4   Velitel z Marsu se seznamuje s prací na Zemi. Tajně si přeje stát se králem a ukradne tabulky osudů (aniž zná jejich rozsah a moc) z Edenu. Věří, že když má tabulky osudů, nemůže být poražen, ale je poražen a odsouzen k smrti. Umírá ve dvacátém pátém sharu (předpokládá se, že shar je 3600 pozemských roků, což je doba oběhu Nibiru okolo Slunce). Dvacetpět sharů datuje jeho popravu do doby asi 90 000 let po příchodu Annunaki na Zemi. Vládci Annunaki na Zemi přicházejí s plánem čištění zlata již na Zemi, s tím, že na Nibiru budou vozit až vyčištěné zlato. To ušetří místo na vesmírné lodi, které může být využito pro Igigi k cestování na Nibiru na dovolenou. Král souhlasí.

 

Kapitola 5.5   Králův syn, který má na starosti těžbu zlata, nyní zaměřuje svoji pozornost na život a zvířata na Zemi a jejich odlišnosti od Nibiru. Zmiňována jsou zvířata ve vysokých stromech, která používají svoje přední končetiny jako ruce. Další tvorové chodící vzpřímeně (hominoidi) byli spatřeni ve vysoké trávě. Igigi v dolech rebelují. Dva královi synové spolu s dalšími navrhnou plán poslat rebelující Annunaki zpět na Nibiru a nahradit je novými dělníky z Annunaki. Rovněž se rozhodnou vytvořit Lulu. Primitivního dělníka.

 

Šestá deska pána Enki

Kapitola 6.1   Velmi se diskutuje o vytvoření primitivní dělnické otrocké rasy tvorů. Jeden z králových synů prohlásí, že "otec všech počátků" má výhradní právo stvoření. Další králův syn, který prosazuje onen plán, říká, že tvorové už existují a že nebudou otroky ale pomocníky. To samozřejmě zní jako moderní fabrikace lži. Druhý králův syn říká, že je to proti pravidlům planety pro cestování na jiné planety. Jeho oponent namítá, že proti těmto pravidlům byl už i samotný příchod na Zemi. Po dlouhých debatách král nařídil vytvořit primitivního otroka.

 

Kapitola 6.2   Čím déle jsem se těmito materiály zabýval, tím více jsem byl přesvědčen, že Annunaki, zejména králův syn, který měl na starosti těžbu zlata, vytvořili mytické kreatury dávnověku. Tvory jako draci, centauři, mořské pany, jednorožci ad. V této části desky se říká, že vzali zadní části jednoho zvířete a zkombinovali je s předními částmi jiných. Jinými slovy experimentovali s DNA. Tento králův syn vytvořil tvory z DNA a porušil pravidla dříve, než se vůbec začalo diskutovat o primitivním dělníkovi. Po získání práva pokračovat od krále stále zkoušeli mixovat DNA pozemských dvounohých tvorů (hominoidů) se svojí DNA a vkládali ji do dělohy pozemských dvounohých samic. Bylo mnoho koncepcí, ale výsledky nebyly dobré. Bylo vyytvořeno mnoho tvorů s deformacemi.

 

Kapitola 6.3    Všechny pokusy selhaly, ale nakonec se rozhodli neoplodnit opět pozemskou dvounohou samici, ale ženu Annunaki. Rozhodla se k tomu sama ta žena, která prováděla kombinaci DNA. Otěhotněla a dala život chlapci. Pojmenovala ho Adam. Potom se rozhodli požádat mladé léčitelky Annunaki z Nibiru, jestli by se nechaly oplodnit. Sedm z nich souhlasilo.

 

Kapitola 6.4    Sedm Annunaki léčitelek bylo oplodněno kombinací dvounohé pozemské samice hominoida a Adama. Těm sedmi se narodilo sedm chlapců. Když si uvědomili problém potřeby většího počtu žen Annunaki, rozhodli se vytvořit i holčičku a nechat je se množit mezi sebou. Byla požádána manželka jednoho Annunaki a souhlasila s oplodněním. Porod nebyl normální ale narozená holčička byla v pořádku.

 

Kapitola 6.5   Bylo vytvořeno dalších sedm dívek pro dříve narozených sedm chlapců.  Adam a Eva se přemístili do Edenu (hlavního města Annunaki) a sedm chlapců a dívek bylo umístěno do klecí mezi stromy. Přišel čas rozmnožování a propršel. Nedošlo k početí. Byla odebrána DNA z králova syna a ze ženy, která míchala DNA, a umístěna do Adama a Evy. Ti pak byli ponecháni v Edenu, kde se mohli volně pohybovat.

 

Kapitola 6.6    V této části desky si králův syn v Edenu všiml, že Adam a Eva mají povolení k volnému pohybu po Edenu. Rozčílil se a předvolal druhého králova syna, který se na tvoření podílel, pro vysvětlení. On zase předvolal své společníky, s kterými pokusy dělal. Ti všichni pak vysvětlili své úmysly, což králova syna vládnoucího Edenu rozčílilo ještě více. Obvinil je z nerozumu. Jeden z nich si vzal slovo a prohlásil, že těmto tvorům nebyl předán dlouhý život Annunaki. Vládce Edenu jim přikázal odvést své "výtvory" pryč z Edenu. Adam a Eva neopustili Eden kvůli požití ovoce ze zakázaného stromu. Byli vyhnáni proto, že vědci Annunaki jim dali DNA, umožňující rozmnožování, a vládce Edenu byl rozzlobený. Eva nebyla sváděna. Nic z toho nemohli Adam s Evou ovlivnit.

 

Sedmá deska pána Enki

Kapitola 7.1   Adam a Eva byli umístěni do ohrazeného prostoru mimo město Eden. Měli mnoho dětí. Annunaki nyní měli na Zemi tři generace. Adamové pracovali v dolech a na polích. Zlata rychle přibývalo. Země se oteplovala. Sníh se rozpouštěl. Sopky vybuchovaly a země se třásla. Na Marsu si Igigi stěžovali na silné větry a prašné bouře. Pás asteroidů byl v chaosu. Na Zemi padala síra. Zdá se, že Nibiru proletěla blízko a způsobila na nebi množství problémů. Velký asteroid zasáhl Měsíc.

 

Kapitola 7.2   V této části uvažují o opuštění transitní stanice na Marsu. Byli nyní 80 sharů, tj. 288 000 pozemských let, na Zemi. Uvědomte si, že Annunaki, kteří přiletěli na Zemi jako první o 288 000 let dříve, jsou stále naživu. Letí na Měsíc a studují mnoho věcí. Tři vrstvy nebes, dvanáct konstelací ad.

 

Kapitola 7.3   Protože transitní stanice na Marsu měla být opuštěna, bylo nutné na Zemi vybudovat přístav pro vesmírné lodě, umožňující přímou přepravu zlata na Nibiru. Král přiletěl na Zemi, aby si nově vybudovaný přístav prohlédl.

 

Kapitola 7.4   Začínají opět rozpory mezi královskými syny a jejich potomky. Primitivní dělníci, Adamové a Evy, jsou zajmuti v okolí Edenu a přivedeni do města. Dostanou povinnosti a práci. V těchto dobách na Zemi ještě nebyly dovezeny ovce ani obilí. Králův syn, který vytvořil lidi, měl nový plán, ale zpozoroval, že lidstvo se obrací špatným směrem.

 

Kapitola 7.5   Králův syn, který Adamy a Evy vytvořil, je pozorně sledoval. Jednoho dne pozoroval několik mladých "Eviček" a rozhodl se je oplodnit svým spermatem. Porodily. Nyní je 92. shar, 331 200 pozemských let od příletu Annunaki na Zemi. Královský syn je nadšený z narozených dětí a prohlašuje, že vytvořil civilizovaného člověka. Chce, aby to zůstalo tajemstvím. Řekne svému vezírovi, aby utajil dvě děti ve svém domě a řekl, že byly nalezny v proutěném koši v rákosí. Královský syn se svou ženou je vychovávají. Králův syn je lstivě "vypustil" nikoliv jako svoje potomky, ale jako novou inteligentnější generaci Adamů a Ev. Požaduje, aby na Zemi bylo dovezeno obilí a ovce, aby jeho "výtvory" mohly chovat ovce a pěstovat obilí. Když se děti pomnoží (narodí se jim synové Kain a Abel), král Nibiru chce, aby pozemský chlapec přijel na návštěvu na Nibiru.

 

Osmá deska pána Enki

Kapitola 8.1   Přiletí kosmická loď pro pozemského muže pro návštěvu Nibiru. Králův syn posílá svého dalšího potomka, aby muže doprovodil. Králův syn obelhává muže a říká mu, že nesmí jíst ani pít žádné věci "pro dlouhý život", protože jsou jedovaté a mohl by zemřít. Loď odletí a přiletí na Nibiru. Král vidí své vnuky a pozemšťana poprvé.

 

Kapitola 8.2   Na Nibiru nabídnou pozemšťanovi chléb a elixír pro dlouhý život. Nejí ani nepije. Král se cítí dotčený a ptá se ho proč? Říká, že by zemřel. Jeden z králových vnuků předává královi tabulku, kterou mu dal jeho otec, aby ji předal jeho otci, to jest králi. Král si ji přečte a pochopí, že "pozemšťan" je potomek jeho syna. Králův syn chce pozemšťana vrátit na Zemi, aby žil a zemřel na Zemi. Pravý důvod, proč králův syn nechtěl, aby jedl a pil "dlouhověké" pokrmy, byl ten, že se chtěl vyhnout případným budoucím sporům o následnictví trůnu. Pozemšťan a jeden z vnuků se vracejí na Zemi.

 

Kapitola 8.3   Synové-dvojčata Kain a Abel jsou poučeni, jak kopat vodní kanály a sklízet obilí, a jak chovat ovce a spřádat vlnu. Na první sklizeň úrody je uspořádána oslava a tato pozemská dvojčata představí dvěma královým synům výsledky své práce. Slavnost končí. Kain je nešťastný, že ho jeden z králových synů nepochválil za jeho úsilí. Kain a Abel spolu bojují a Abel je zabit.

 

Kapitola 8.4   Tato část desky popisuje průběh událostí po zabití Abela. Kain je vyhoštěn.

 

Kapitola 8.5   Tato část popisuje podrobněji výuku pozemského potomka králova syna. Zmiňuje i další výuku dalšího potomka.  Je nastoleno uctívání Annunaki. Bylo to v 98. sharu, tj. 352 800 pozemských let po přistání Annunaki na Zemi. Ve 104. sharu (374 400 pozemských let) má královská linie na Zemi pořád děti se svými nevlastními (polovičními) sestrami.

 

Kapitola 8.6   Tato část desky popisuje konec života prvního pozemšťana, kterého měl králův syn s Evou. Tohoto pozemšťana (otce Kaina a Abela) my nazýváme Adam. Narodil se v 93. sharu (334 800) a zemřel ve 108. sharu (388 800), když zemřel bylo mu tedy 54 000 pozemských let. V této době již Annunaki a pozemšťané uzavírají smíšená manželství.

 

Devátá deska pána Enki

Kapitola 9.1   V této době Annunaki a pozemšťané uzavírají smíšená manželství. Na Zemi i na Marsu jsou krušné časy, způsobené silnou sluneční činností (erupce). Jeden ze synů králových synů se chce oženit s pozemskou ženou. Jsou proti tomu námitky. Existuje názor, že v královské linii je zvykem si brát nevlastní (poloviční) sestry. Pokud do královské linie vstoupí pozemská žena, mohlo by se stát, že králem Nibiru by se mohl stát pozemšťan. Král nařizuje, že pokud se mužský potomek králova syna ožení s pozemskou ženou, nemůže se vrátit na Nibiru a ztratí status prince. Králův syn, který vládne Edenu, také rozhodne, že on ani jeho žena nebudou moci zůstat v Edenu. Mužský potomek králova syna se ožení s pozemskou ženou.

 

Kapitola 9.2   Na svatbu přijede 200 Igigi z Marsu. Aniž to vládci Edenu tušili, 200 Igigi z Marsu se rozhodlo unést pozemské ženy aby se staly jejich manželkami. Po svatbě to udělali. Velitel Země, který byl vždy proti stvoření lidstva, je zarmoucený, že se zpronevěřili svojí původní misi. Původně posvátná mise se nyní změnila na jeden zlý čin za druhým. Země bude teď zamořená lidmi. Potomci králových synů, kteří se oženili, byli posílání do jiných částí Země za mořem. Tam také poslal Igigi, kteří si vzali pozemské ženy. Požádal svého syna, který se oženil s pozemšťankou a sídlil v nové zemi, aby se tam přemístili i další manželé pozemských žen. Králův syn, který stvořil lidstvo, nyní často navštěvoval novou zemi a pozoroval a sváděl tam ženy (biblický příběh o Davidovi a Bathshebě).

 

Kapitola 9.3   Bathsheba otěhotněla a má dítě. První bílé pozemské dítě, se světlými vlasy a modrýma očima. Narodilo se ve 110. sharu, tj. 396 000 let po příchodů Annunaki. Na Zemi jsou epidemie a hlad. Velitel Země cítí, že mise na Zemi se zvrhla, a nenávidí pozemské lidstvo. Nářky pozemšťanů nabývaly na síle. Tak, že velitel Země nemohl spát. Jeden z Annunaki chtěl začít pozemšťany učit jak se léčit. Velitel Země to zakázal. Kde žili pozemšťané, byl nedostatek vody a nerostla vegetace. Velitel Země zakázal jakoukoliv výuku a pomoc pozemšťanům. Chtěl je nechat vyhynout. Celý jeden shar (3600 let) jedli pozemšťané trávu. Pokračuje to dalších pět sharů. Na Slunci jsou černé skvrny. Vědci z Nibiru hovoří o velkých pohybech planet během příštího průletu Nibiru blízko Slunce.

 

Kapitola 9.4   Vědci z Nibiru říkají, že ledovce na Zemi se rozpouštějí a ztrácejí stabilitu. Posuny (sklouznutí) ledovců způsobí obrovskou vlnu, která zaplaví zem. Země bude ochromená. Král Nibiru vyzve Mars a Zemi aby se připravily na evakuaci. Šéf vědců přiletí na Zemi se zprávou od krále. Informuje je, že návrat Annunaki na Nibiru je zkomplikovaný tím, že navykli na pozemské cykly a nejsou schopni se zpětně adaptovat na dlouhé cykly na Nibiru. Mnohem rychleji umírají. Jeden z králových synů o tom věděl, ale druhý králův syn, velitel Země, je rozlobený. Je rozlobený, že se pozemšťané stali podobní jim a oni zase pozemšťanům. Cítí, že jsou uvězněni na planetě Zemi a i když původně byli vládci, nyní jsou jako otroci. Vědec jim říká, že mají zůstat na Zemi. Mají se vznést ve vesmírných lodích, aby přečkali katastrofu. Ostatní Annunaki dostávají možnost volby se vrátit nebo přečkat katastrofu. Annunaki, kteří si vzali pozemské manželky, si musí vybrat mezi svými ženami a odletem. Z textu na desce vyplývá, že potopa byla přírodní katastrofou. V bibli Bůh slibuje, že už nikdy nenechá lidstvo zničit potopou. Annunaki jsou shromážděni a informováni o tom, co se má stát a o svých možnostech. Rozhodují se zůstat nebo odejít.

 

Kapitola 9.5   Annunaki učinili svá rozhodnutí. Potom se začali ptát na osud lidstva. Velitel Země prohlásil, že zahynou. Annunaki volali, že nesmí zemřít. Velitel Země napomenul svého bratra, který je (lidi) vytvořil původně proti jeho vůli. Potom se k němu ale přidal. Velitel Země nechává všechny Annunaki složit přísahu. Jsou vydány instrukce, rozděleny úkoly a určeny vesmírné lodi. Králův syn, který stvořil lidstvo, se rozhoduje znovu za zády svého bratra shromáždit DNA všech zvířat. Narůstají otřesy Země.

 

Desátá deska pána Enki

Kapitola 10.1   Tato deska popisuje sen, který měl králuv syn, který stvořil lidstvo, ve kterém mu bylo řečeno, aby informoval Noema o nadcházející potopě. Noe měl vybudovat masivní loď, aby zachránil svoji rodinu před nastávající potopou.

 

Kapitola 10.2   Noe přesvědčil lidi, aby mu pomohli postavit loď. Šestý den přijel navigátor se schránkou, ve které byly uschovány zvířecí DNA. Potopa přišla v 120. sharu (432 000 pozemských let od přistání Annunaki). Noemu bylo 10 sharů (36 000 let). Potopa byla kombinací obrovské vlny a deště. Předpokládám, že vlna přišla jako následek sklouznutí ledového vrcholku z jižního pólu Země, a pršelo mnoho dní. To vše bylo způsobeno průletem Nibiru (na její oběžné dráze) velmi blízko Země. 

 

Kapitola 10.3   Tato část desky popisuje potopu a vyplavení Noemovy lodi (archy) na hoře blízko Araratu. Annunaki se vrátili na Zemi. Velitel Země našel Noeho a je připraven zabít svého bratra za jeho zradu (podvod). Když se vše vysvětlí, zklidní se. Jediná věc, která z jejich měst zůstala nezničená, je přistávací plošina pro jejich vesmírné lodě.

 

Kapitola 10.4   Po svém návratu na Zemi vidí Annunaki totální devastaci. Mars ztratil svoji atmosféru a voda vyschla. Na Zemi Annunaki organizují a provádějí rekonstrukční práce.

 

Kapitola 10.5   Nibiru byla poškozena přitažlivými silami Marsu a Země. Atmosféra na Nibiru byla rovněž poškozena. Nibiru potřebuje více zlata ze Země. Země ale říká králi, že se žádné zlato nedá těžit. Doly jsou zaplavené. Ale jeden z Annunaki, provádějící průzkum přes oceán, nalézá zlaté nugety ležící na zemi. Nalézá také některé z Kainových lidí, kteří přežili. Probíhají rekonstrukce a příprava pro nové přistávací plochy.

 

Kapitola 10.6   Místo pro přistání vesmírných lodí potřebuje dvě hory. Žádné místo není ideální. Vybudují proto pyramidy jako hory pro svůj vesmírný přístav.

 

Kapitola 10.7   Poslední část této desky opět popisuje Annunaki jako sobecké a ctižádostivé, požadující moc a tituly. Rozdělují si mezi sebou pevniny.

 

Jedenáctá deska pána Enki

Kapitola 11.1   Po dobu dalšího sharu (3600 pozemských let) byl udržen mír. Ale bylo to příliš dobré, než aby to vydrželo. Jeden z králových synů měl dva syny. Jeden žil na pevnině se svým otcem a druhý žil na kosmické základně (vesmírném přístavu). Ten byl chtivý a závistivý. Myslel si, že jeho otec přenechá své pozemky tomu synovi, který s ním žil. Proto se svou ženou plánovali bratra zavraždit, aby zdědili jeho pozemky. Uspořádali slavnost a když jeho bratr opilý usnul, zavřeli ho do rakve a hodili do moře. Byl nalezen až když už byl mrtvý. Jeho smutkem přemožená manželka přísahala pomstu, odebrala svému mrtvému manželovi sperma a otěhotněla. Vychovala syna aby pomstu vykonal. Syn vyrůstal, prošel výcvikem a vstoupil do armády. Jednoho dne byl její syn zasažen otráveným šípem.

 

Kapitola 11.2   V této části desky se popisuje, jak její syn porazí strýce, který zabil jeho otce. Zřítil se na Zemi ve své lodi. Oslepl a jeho varlata byla rozmačkána. Rada mu povolila dále žít. Velitel Země si uvědomí, že je to poprvé, co pozemšťan vstoupil do armády. Zjišťuje, že má pod kontrolou kosmické základny v místech, na které on nemá vliv. Zavolá si své tři syny a vybudují základnu o které ostatní Annunaki nevědí. Objeví se další milostná aféra. Tentokrát je mezi potomky obou králových synů. Všichni až na jednoho od toho očekávají, že to přinese mír.

 

Kapitola 11.3   V přípravách na svatbu je zvykem, že ženská část příbuzenstva obléká nevěstu. Během oblékání nevěsta vypráví o plánech svého manžela.  Plány jsou tak grandiózní, že jedna z příbuzných je povypráví ženichovu otci. Otce to vyleká a má strach, že linie druhého králova syna získá výhody. Jeho plán je, aby jeho dcera otěhotněla se svým bratrem (ženichem). Tak by královská linie zůstala na jejich straně rodiny. Jak mohl vědět, že potomek bude chlapec, to nevím. Po oplodnění své sestry ženich usne. Má sen o smrti. Když se probudí, řekne své sestře, že si myslí, že bude obviněn z jejího znásilnění. Utíká z města a skončí u vodopádu. Skály jsou kluzké a on uklouzne a zabije se. Poslední část je matoucí. Nastávající nevěsta spěchá na místo, kde leží tělo jejího ženicha. Je obviněna svojí sestrou, že chtěla být oplodněna bratrem svého ženicha. Rádce nevěstiny sestry jí poradí, že by ji měla proklít šedesáti prokletími. Králův syn, který stvořil lidstvo a je také ženichovým dědem, vytvoří dva emisary bez krve, na které nepůsobí smrtící paprsky, aby mu přivedli nevěstu. Rádce nevěstiny sestry vystřelí na emisary smrtící paprsky, ale to na ně nepůsobí. Rádce jim pak ukáže neživé tělo nevěsty visící na kůlu. Emisaři na ni zaměří pulsar, vloží do jejích úst rostlinu života a postříkají její tělo živou vodou.

 

Kapitola 11.4   Tato část vysvětluje některé podivnosti předchozí části. Nevěsta odešla do podsvětí hledat ženichovo tělo. Podsvětí bylo ve starých časech místem smrti. Dva emisaři ji přivedli zpět k životu a vydali se ven z podsvětí i s ženichovým tělem. Nevěsta chce pomstu a požaduje smrt ženichova otce i když on svého syna nezabil. Nevěsta se snaží o pomstu vyvoláním války. Ta končí tím, že ženichův otec skončil v prostorách pyramidy. Uložil se do hrobu a zemřel by, kdyby se nic nestalo. Jeho otec udělá dohodu, že bude vyhoštěn a vzdá se královské linie.

 

Všechno ,co tito Annunaki dělali a dělají, se zdá být nefér. Ale velitel Země hraje svoji politiku a získal navrch. Jeho bratr, který je starší, by měl být dalším králem, ale touto událostí královská linie téměř zajišťuje, že se hodnost krále nikdy nedostane do větve jeho bratra.

 

Kapitola 11.5   Tato část pojednává o záchraně otce z hrobu v pyramidě a poškozeních kamenů, paprsků a majáku v pyramidě. Velitel Země rovněž přerozdělil pozemky (země). To přináší další otázku, kterou má pro svého otce krále. Pozemšťané se množí rychleji než Annunaki. Jak přimějí Annunaki pozemšťany, aby je poslouchali a sloužili jim? Král se rozhodne ještě jednou přijet na Zemi.

 

Kapitola 11.6   Maják pro vesmírné lodi je přemístěn. Velitel Země přerozdělí pozemky (území). Nevěsta stále požaduje to území, které by bývala získala, kdyby bylo manželství uzavřeno. Nedostává nic. To přináší další otázku, kterou má pro svého otce krále. Pozemšťané se množí rychleji než Annunaki. Jak přimějí Annunaki pozemšťany, aby je poslouchali a sloužili jim? Král se rozhodne ještě jednou přijet na Zemi.

 

Dvanáctá deska pána Enki

Kapitola 12.1  Král se rozhoduje přijet na Zemi. Rekonstrukce pokračují, i když je to již dva shary od potopy (7200 pozemských let). Zde je zmíněna velmi zvláštní věc. Je to "zdvihnuté oko, skenující zem, zvednutý paprsek, vším pronikající". Připomíná mi to vševidoucí oko na vrcholku pyramidy. Jako na americké dolarové bankovce.

 

Kapitola 12.2  Toto je nejzajímavější část. Král přijíždí a všichni se účastní velké slavnosti se zpěvy. Král a jeho žena potom několik dní a nocí spí. Šestý den král předvolá své dva syny a dceru. Seznámí ho s novými nalezišti zlata a kosmickými základnami. Potom hovoří o emisarovi, kterého jim poslal před potopou. O tom, který přiletěl v kosmické lodi a hovořil s nimi o potopě a proměně jejich životního cyklu na Zemi. O tom, jak by mohli zemřít, kdyby se vrátili na Nibiru. I o tom, jak se pak ten samý emisar zjevil jednomu ze synů ve snu. Král prohlásil, že žádného emisara nevyslal. Všichni jsou zmateni.

 

Kapitola 12.3   Po králově návštěvě nastává mnoho změn. Týkají se reorganizace území a nového přístupu k pozemšťanům. Měli být smícháni s Annunaki ve městech. Dostali také vlastní město s vlastním králem, jmenovaným velitelem Země. Byl navržen a zaveden bodový systém pro králování a vedoucí představitele. Nevěsta je stále plná touhy po pomstě a požaduje vlastní území. Udělá plán zaměřený na děda (králova syna) svého mrtvého ženicha. Ten je velitelem něčeho nazývaného ME. Nevěsta udělá plán je ukrást. Přijede do jeho bydliště spoře oděná a svede ho pomocí zpěvu a vína. On se nechá oklamat.

 

Kapitola 12.4   Nevěsta byla dopadena, ale neměla s sebou ty ME. Velitel Země zdá se zbavil svého bratra zodpovědnosti. Bratrův syn, navrátivší se zpět z vyhnanství, se velmi rozzuřil. Požadoval svoje vlastní posvátné město. Velitel Země, jeho strýc, mu nevyhověl. On se rozhodl si poradit sám a shromáždil několik Igigi, aby mu pomohli. Začali stavět Babylonskou věž. V noci ji oddíly velitele Země zbouraly a lidi izolovaly. Velitel Země potom přidělil každému regionu jiný jazyk a jinou abecedu. Králové měst přicházeli a odcházeli. Lidé zpívali písně o nevěstě, která byla nyní velitelkou ME.

 

Kapitola 12.5   Dříve vyhnaný syn králova syna dostal panství svého bratra. Oba spolu 650 pozemských let vedli spor. Mladší bratr nakonec přestal na svého otce naléhat. Odešel na nové území za oceánem. Je zajímavé, že ten dříve vyhnaný syn králova syna (který stvořil pozemšťany) se nyní jmenuje Ra. Ra nyní nahrazuje tvář lva nedaleko pyramidy tváří svého syna. Odkazy na jeho mladšího syna jsou vymazány. Zdá se, že v Egyptě je podobná historie o ničení jakýchkoliv připomínek na dřívější krále. Annunaki měli přesný systém počítání v šedesátkové soustavě. Ra to nahrazuje počítáním v desítkové soustavě.

 

Kapitola 12.6   Tato část začíná tím, jak otec dal Ra nějaké ME. Předal mu veškeré znalosti kromě té, jak oživovat mrtvé. Je nyní vytvořen třetí region a vládu nad ním získává nevěsta. Králův syn, kterého svedla a ukradla mu ME, zadržuje nyní její ME, které potřebuje pro vládu nad svým regionem. Její země také dostává přidělený zcela nový jazyk. Třetí region nebyl proto díky novému jazyku schopný komunikovat a téměř kvůli tomu vstoupil do války. Ze stejného důvodu nemohl probíhat ani obchod. Třetí region se nerozvíjel v důsledku této bariéry.

 

Třináctá deska pána Enki

Kapitola 13.1   Třetí region se nerozvíjel. Nevěsta svůj region opomíjela. Jiné regiony nedostala. Nakonec jí byl třetí region odebrán. Byla pronásledována svým mrtvým ženichem. Postavila si dům pro noční radovánky. Sváděla muže do své postele a zabíjela je. Gilgameš je králem a požaduje dlouhý život. Pokouší se o něj, ale neuspěje a umírá.

 

Kapitola 13.2   Ra je znepokojen tím, co dělá nevěsta. Je nyní zcela zaujat dosahováním nesmrtelnosti. Instruuje lidi, aby šli hledat zlato. Vtrhnou do země jeho bratrů ti se rozzuří. Ra chce vládnout celé Zemi. Nevěsta cestuje a najde lidi v zemi která se jí líbí. Pozemšťané jsou vyučováni o souhvězdích.

 

Kapitola 13.3   Nepřátelé se připravují na válku. Nevěsta a Ra. Válka začíná mezi rodinami dvou králových synů. Velitel Země má sen se stejným emisarem, jako měl jeho bratr před potopou.

 

Kapitola 13.4   Válka pokračuje a syn králova syna, který stvořil pozemšťany, vyhrává. Volá na velitele Země a jeho následovníky, že je absolutní vládce a že by se měli vzdát. Ale velitel Země má navrch. Ví, kde jsou schované zbraně teroru. Posílá dva aby je naložili a použili, ale ujistili se, že se neublíží lidem.

 

Kapitola 13.5   Zbraně teroru byly použity. Je to 1736 let po potopě. Vše je zničeno silami a následovníky Ra. Potom vítr odnese hrozný černý mrak, který zabije vše, co mu leží v cestě.

 

Kapitola 13.6   Tato část je pokračováním předešlé.

 

Čtrnáctá deska pána Enki

Kapitola 14.1   Na této poslední desce je popsáno, jak dva královi synové, Enki a Enlil, létají kolem Země a zjišťují škody, způsobené zbraněmi teroru. Oba bratři spolu hovoří a diskutují o významu toho všeho. Království, které si Ra tak toužebně přál, je zcela zdevastováno. Velitel Země říká svému bratrovi, že co Ra chtěl, může nyní dostat. Co zasil může nyní sklidit (radioaktivní zem). Pokud jde o velitele Země, ten odchází na západ, kde jsou zlaté doly, aby dokončil původní misi.

 

Poznámky:

Z těchto desek můžeme usoudit odkud pochází příběhy bible a jak je toho využíváno k udržování nás lidí v podřízenosti, pod kontrolou a v konformitě. Můžeme také vidět důležitost zlata v naší společnosti a jak nukleární zbraně nakonec povedou k naší destrukci pokud se nepoučíme z minulých chyb.

 

Tyto desky popisují stvoření otrocké rasy genetickou manipulací s DNA a mezidruhovým křížením Annunaki s obyvateli Země a geneticky manipulovanými tvory, což může přispět k pochopení rozdílů v krevních skupinách a Rh faktorech, stejně jako etnických rozdílů, ale je nutné si položit otázku:

 

Proč tvořit více otrockých ras (včetně různých krevních skupin, Rh faktorů a etnicit) místo jediné?

 

Nejlogičtější odpovědí je, že jsme zde byli vysazeni mnoha kosmickými národy, ale je také možné, že jsme produktem Annunaki a jejich genetických experimentů. Během mnoha let naše DNA pokračovala ve vývoji a mnozí si myslí, že DNA obyvatel Země je v kosmu "královská" bez ohledu na rasu nebo etnikum.

 

Možná bychom mohli pomocí meditace najít cestu k odemknutí kodonů v naší DNA, které omezují náš plný potenciál? Možná to bude čas, který odemkne tyto kodony, když se bude více a více lidí probouzet ke svému pravému potenciálu. Je také možné, že každá následující generace se rodí s pokročilejšími DNA schopnostmi a více vlákny DNA?

 

Jsme v historickém bodě, kde otroci (tj. my všichni na spodku pyramidy) začínají rebelovat proti svým otrokářům (těm, kdo ovládají lidi ve stínových vládách). Je možné, že ti, kdo to vše řídí a sedí na vrcholu pyramidy, jsou Annunaki?

 

Podle tohoto autora ano.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar