Tipy a inspirace

A+ A A-

Je starověký egyptský reliéf zobrazením generátoru?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Když se díváme na kruhové rozložení Zodiaku, mohl by opravdu zobrazovat hvězdnou mapu nebo kalendář obsahující zobrazení hvězdné oblohy (zejména od té doby, co byl nalezen na stropě kaple v chrámovém komplexu Dendera v Egyptě). Ale když se podíváme pozorněji, mohlo by to být víc než jen umělecké ztvárnění astronomických informací.

 

 

 

 

Tak tedy přistupme k věci: na obrázku níže vidíte porovnání mezi Zodiakem a současným sché-matem čtyřpólového stejnosměrného generátoru s osmi cívkami na pólových nástavcích:

 

Podobnost je zarážející a podle mého názoru takovýto přístroj patří jistě k těm nejdůležitějším v každé vyvinuté společnosti, která zná elektřinu a fyziku. Generátor a motor, produkující pohyb a elektřinu, tak vlastně vdechují věcem život… což je jistě něco způsobující uctívání, pokud to po-zoruje méně vyvinutá společnost.

 

Zde jsou skutečnosti, kvůli kterým si myslím, že uspořádání generátoru „pasuje“ na egyptské zobrazení Zodiaku v Dendeře:

 

1.   Hlavní magnetické póly (A) jsou představovány dvěma Egypťany držícími disk ve čtyřech kar-dinálních pozicích.

2.   Pomocné póly (interpoles) (B) jsou představovány každý jedním Egypťanem ve čtyřech fixních pozicích.

3.   Čtyři póly se zdají být připojeny někam ven (jak by to bylo v případě čtyřpólového generátoru s osmi cívkami).

4.   Rotace a pohyb jádra jsou představovány lidmi a zvířaty (na centrálním disku), hledícími jed-ním směrem.


Další schéma ukazuje možnou konfiguraci stejnosměrných generátorů včetně zapojení a vnějších připojení, i zde je nápadná podobnostse základním symetrickým rozloženímZodiaku z Dendery:

Proč použili symboly z denního života místo čistě technického znázornění?

 

Je-li Zodiak z Dendery opravdu zjednodušeným znázorněním stejnosměrného generátoru, tak proč ho staří Egypťané zobrazili pomocí symbolů z denního života místo čistě technickým zná-zorněním? Ano, to je velmi dobrá otázka, která se perfektně vztahuje i k tzv. Dendera Lights

 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_light) v Denderském chrámu.

 

Když se podíváme na následující obrázek, začne být zřejmé, že obrázek „Dendera Lights“ zobra-zuje Crookesovu trubici (http://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube). Ale na detailní úrovni vidíme opět symboly z denního života, snad s výjimkou symbolu „djed“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Djed), který téměř přesně zobrazuje vysokonapěťový izolátor:

 

Skutečnost, že tyto reliéfy se zdají zobrazovat zjednodušené elektrické nákresy, aniž by byl kde-koliv v blízkosti nalezen nějaký související hardware, mě přivádí k domněnce, že tyto znalosti byly starým Egypťanům buď někým ukázány, nebo na ně sami v nějakém údobí své minulosti přišli.

 

Možná nějacívzdálenějšípředkové nebo návštěvníci měli přístupk této technologii a nějaképopisy nebo manuályse ocitlyv dědictví egyptskékultury?V této souvislostimůže být významnézmínit,že ve starověkémEgyptějsouještědalšíreliéfy, kterése zdajíznázorňovattechnické přístroje,např.zde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Dendera_Krypta_12.JPG/1280px-Dendera_Krypta_12.JPG – elektromagnetismus? nebo zde http://www.marabout.de/images/ae-gypten_gross/017_Dendera.jpg – Teslovycívky?.

 

Zdroje a odkazy:

 

1.   General Information About The Dendera Zodiac (http://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_zodiac)

2.   Basic Motor Theory (http://www.reliance.com/mtr/mtrthrmn.htm)

3.   DC Machine Construction (http://www.industrial-electronics.com/motors-generators-3.html)

4.   The Astronomical Monuments of the Ancients (Cuvier) (http://geology.19thcenturyscience.org/books/1831-Cuvier-Revolutions/htm/doc150.html)

5.   Lights of the Pharaohs: the Electric Lights in Egypt? (http://geology.19thcenturyscience.org/books/1831-Cuvier-Revolutions/htm/doc150.html)

6.   The Dendera Temple Complex (http://en.wikipedia.org/wiki/Dendera_Temple_complex)

7.   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1003440/pg1

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar