Tipy a inspirace

A+ A A-

Matrix a sansktské texty

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Externí svět objektů je dostatečně „reálný“ pro pět smyslů. Pět smyslů předává signály/vlny zvuku, světla atd. do mozku, který funguje jako přijímač. Tyto signály nesou zdání duality, rozrůzněné mnohosti. Toto „zdání“ mnohosti je účel, funkce pěti smyslů. Pět smyslů jsou nástroje Matrixu. V sanskrtu se Matrix nazývá Mája a znamená moc tvořivé iluze, v kašmirském šivaismu se na-zývá Matrika.

 

 

 

Je ženské podstaty, strany Jin, a vytváří hologram pro Jedinost jako Pozorovatel sídlící v srdci. Srdce není fyzické srdce přečerpávající krev lidským tělem, je to sídlo vědomí ve vaší bytosti. Pozorovatel ve vás zůstává propojen k Jedinosti a sjednocen s ní, zůstává čistý – nedotčený jakýmkoliv činem dobra nebo zla.

 

Pozorovatel je Atma/Duše nebo Duch/Puruša. Ztotožněte vaše vědomí s tímto Pozorovatelm v sobě. Ty jsi To. Tat Tvam Asi.

 

Vždy jsi tím byl. Pamatuj.

 

Tudíž ne-dualita, znamenající Jedinost, a dualita, zdání mnohos ti v hologramu, existují sou-časně.

 

Hologram je dočasný, pomíjivý – Jedinost je věčná.

 

Film Matrix obsahuje některé základní pravdy, na které mnozí lidé na planetě instinktivně re - agovali. Vesmír je opravdu dočasný iluzorní holografický matrix, vytvořený z různých vibrací, pul-sujících na určitých kmitočtech. Za „oponou“, „oponou každého atomu“, opravdu není nic než obrovský oceán éterické energie, zvané Akáša, tichý, neslyšitelný zvuk.

 

Všechno co vidíte, slyšíte nebo čeho se dotýkáte, není nic jiného než elektrické signály, vysílané pěti smysly skrze tento éterický oceán do našeho mozku. Každý z těchto smyslů podporuje i ty ostatní v iluzi generované obdivuhodně mocnou tvořivou sílou Máji a gun, tří kvalit Prakriti. Tyto signály jsou interpretovány v souladu s naším naprogramováním (daným narozením) a naší DNA.


První film ze série Matrix odhalil opravdu hodně pravdy. Metafory vyjádřené pojmy z počítačo-vého světa, tak perfektně vystižené autory filmu, zasáhly normálně neproniknutelné duše velmi mnoha dříve „podřimujících“ lidí. První film vyjadřuje základní zlatou pravdou, že Matrix není sku-tečný. To je zcela v souladu s nadčasovými prapůvodními metafyzickými principy a s věčnou pravdou, chápající skutečnou podstatu tohoto vesmíru jako dočasný iluzorní hologram.

 

V období zvaném Kalijuga je „úkolem“ Temných sil trvale mást a otupovat obyvatele tohoto na-šeho světa. Na nebesích probíhá válka a „jak nahoře, tak dole“. Temné entity jsou z de ve stále větším počtu za účel em dalšího našeho „oblbování“, abychom kompletně a totálně ignorovali Skutečnost. Elektrické vlny různých kmitočtů, vyzařované z většiny našich elektrických a elekt-ronických zařízení a strojů, pomáhají nás významnou měrou zatemnit, oklamat a ohromit. Tento „závoj zapomnění“ těchto posledních dnů Kalijugy dosáhl opravdu „borgské“ kvality.

 

V úvodní části filmu Matrix je velmi groteskní zobrazení jak Neo vytahuje jakési dlouhé mazlavé výhonky ze svého těla. Tato scéna je proto tak odporná, protože je pravdivá. Uvědomuji si, že to není příliš potěšující informace – ale dokud si nebudeme vědomi, co se snámi děje, těžko se mů-žeme osvobodit. V různých stupních jsme všic hni „hostiteli“ takovýchto vedlejších entit. Proto jsou upírské historky tak podivně populární – lidé ve skutečnosti mají neuvědomělý pocit toho, co se děje.

 

Prostřednictvím nižších vibrací našeho vzteku, strachu a závislostí se temní astrální parazité na nás „přisáli“. Je to jeden z důvodů, proč všechny spirituální cesty kladou důraz na čistotu mysli a těla. Čistota jednoduše redukuje schopnost nižších entit připojit se na nás a zůstat přisáté. Ne-umějí lokalizovat vibrace, skterými nerezonují. Zákony magnetismu nám říkají, žepodobné se přit-ahuje a že poloha je ve sk utečnosti funkcí vědomí . Čis tota dosažená m oudrou z nalostí a zaměřeným vědomím udrží každý nežádoucí vliv mimo pole našeho subtilního éterického těla.

 

Vše, na čem jste závislí, má potenciál připoutat vás k úrovni těchto entit. Všechno. Viděla jsem to tak často během let s přáteli, kteří propadli drogám a alkoholu. Některé z těchto parazitických entit nejsou jen velmi přesvědčivé, ale také velmi přitažlivé.

 

Nejdůmyslnější a velmi efektivní (ala Borgové) vibrační vězení je televize. Odpojte ji, vyhoďte ji z domu, dejte ji pryč, nebo ji ro zstřílejte, jako to udělal Elvis. Televize nejen zajišťuje trvalé 24/7 programování, vysílané po celé planetě, které vás nabádá být dobrými malými konzumenty a uvr-hává vás do mi zérie nezrealizovaných ner ealistických přání a tužeb, tělesných i materiálních – ale „bedna“ sama vyza řuje pochybné energie, které nikterak nepř ispívají k vaší bohem dané schopnosti dosáhnout myriády světů a uvědomit si, kdo jste.

 

Noviny jsou to samé, a Internetové zprávy se staly ještě zmatenější a klamnější díky stovkám profesionálních desinformací a propagandistických čarodějů, loutek dobře placených za to, aby nás udržovaly v našem nepříjemném pocitu ztráty paměti. Toto zmatení Kalijugy nás udržuje ve vibracích bezmocnosti. Takže dokud se skutečně nestaneme mocnými ve smyslu našeho vnitř-ního propojení s bohem v nás – zapomeňte na to všechno. Odpojte se! Vyžeňte všechny ty vši.

 

Mohu vám říci, jaké ty zprávy několik dalších let budou. Zbavte se toho jednou provždy. Více ohavných válek, více zbytečných úmrtí, více neléčitelných nemocí, více trýznivých mučení, více chamtivosti, nenasytnosti a nudné krutovlády. Příroda na Zemi bude stále více nevratně otravo-vána a její tvorové budou umírat. Rozumíte? Tak to je, lidi. Teď víte všechno. Tak to zapomeňte. Odpojte se!

 

Milujete lásku? Čekáte na tu perfektní osobu, která vás přenese do vyšší reality a všechno za vás zařídí? Jak někdo výstižně řekl – „Romantika je cukroví pro náš mozek“. Je to shluk „lásko-vých“ hormonů navržených tak, aby vám poskytly momentální „špičku“ a přiměly vás k rozmno-žování. Nikdy to není trvalé. Nikdy, zapomeňte na to. Odpojte se!

 

Máte-li hlubokou lásku a přátelství s někým, kdo je stejně „vyvinut“ jako vy a vy jste si jisti, že sdílí podobné vibrace – dobře, úžasné. Ale pokud se spojíte s někým, jehož hologram vibruje na nižších frekvencích, než ten váš – a pamatujte, my lidi jsme velmi složité energetické komplexy plné překvapení – potom se vystavujete možnosti, že vás stáhne do svojí reality. Bezstarostný sex každopádně není bezstarostný pro kohokoliv na cestě Domů – je to výtah, který jede dolů. Stojí za to dočasná příjemnost?


Všechny závislosti vás budou udržovat v iluzi polarity Matrixu. Připoutání ke každé závislosti je přímá návnada vedoucí ke skupině hanebných entit, s kterými byste si nechtěli hrát. To znamená VŠECHNY závislosti, bez výjimky. Nátlak je symptom indikující astrální parazity. Kdykoliv se cí-títe nucený cokoliv konzumovat, živíte astrá lní vši, které potřebují vaši energii ke svému přežití a vyžití, protože nejsou schopné produkovat svoji vlastní.

 

Odřízněte je, vytáhněte jejich přívody ze svého těla. Zvyšte frekvenci svých vibrací a sledujte, jak mizí. Závislosti jsou vstupní body, které vás nechávají otevřené pro astrální parazity, aby se ve vás zabydleli. Proto tolik krásných duší z šedesátých let, mnoho z nich mých drahých a milo-vaných přátel, bylo zničeno. Já jsem svědek.

 

Co třeba nějaké krásné vize, abyste si mysleli, jak jste „duchovní“? Chcete channeling některé z tisíců cizích a astrálních entit které tu jsou? Můžu vám slibovat, že tak probíhá učení. Jistě ne všechny z těchto entit jsou zlovolné. Mají pr ostě jen svůj pohled na věc, svou vlastní agendu a svoje vlastní vědomí relativní k jejich úrovni vývoje. Nemusí nutně vědět o nic víc, než vy.

 

A co třeba mít astrální entity jako svůj primární vztah? Mohou se vám jevit jako cokoliv o čem vědí, že po tom toužíte, např. i jako andělé, to všechno je již naprogramováno do toho našeho velmi subtilního mozku – všechno. Jednou, když už bude příliš pozdě, vám ukáží, jak doopravdy vypadají – ale to byste měli vidět teď a potom byste je už asi nechtěli živit ani chvilku. Věřte jen bohu v sobě.

 

Obrovské množství chemikálií v našich potravinách, vzduchu a vodě zcela doslovně oklamává náš endokrinní systém. EDC (Endocrine Disrupting Chemicals), napodobují estrogen a bůhví co ještě aby zmátly naše vlastní přirozené hormony. Tyto molekuly jsou ďábelské. Nejenže rády při-spívají k obezitě, rakovině, sterilitě a ztrátě paměti – také zavírají Třetí oko, šišinku (pineal gland). Naše schopnost „vidět“ neviditelné světy je regulována tímto orgánem a hypofýzou. Protože tyto umělé molekuly (EDC) do nich posílají falešné signály, nemohou správně pracovat. Myslíte si, že je to náhoda?

 

 

Za soumraku Kalijugy se svět stal lží, vyjádřením klamu, falešné představy, přeludu, ignorance a ztráty paměti, Zapomněním. Všechno, co vidíte a slyšíte v tomto iluzorním polaritním Matrixu, je lež. Protože – a je to jednoduché – jediná skutečnost je, že všechno je láska.

 

Všechna polaritní paradigmata jsou doča snými iluzemi navrženými námi samotnými s nevidi-telnými pomocníky z astrálu, temnými sila mi, aby p rojektovaná iluze mnohos ti, tento do časný holografický Matrix, držel pohromadě, abychom mohli hrát tu hru že „nejsme bohem“. A my jsme bohem. Každý a všechno – ano, i ty temné síly.

 

Existuje nekonečné množství neznámých, neuvěřitelných světů krásy, lásky a světla, a spolu se všemi ještě ani nepomyšlenými dobrodružstvími to vše čeká na nás.

 

Matrix není skutečný. Odpojte se!

 

Nemůžu to udělat za vás. Nikdo to za vás nemůže udělat. Chvála bohu. Kdyby mohli, vlastnili by vás. Zachraňovat nebo být zachraňován je hra otroků – ne hra bohů.

 

Nemůžu to udělat za vás. Mohu vás vyzývat a prosit, abyste se odpojili, vyhodili vaše televize, nečetli svoje denní dávky propagandy, zrušili vaše závislosti – abyste vytáhliparazitní napájecí pří-vody z vašich krásných těl a z pole vaší aury.

 

Můžu vám říkat, co vás čeká. Můžu vám říkat o vznášení se ve zlatém světle a pociťování více lásky, než vám kdy kdo mohl dát. Mohu popisovat svoje vize a pocity a vzít vás na let galaxiemi. Ale moje zkušenosti nebudou vašimi. Proč by také měly. Proč by Stvořitel měl vůbec chtít opa-kovat a duplikovat sebe sama.

 

Můžu vám říci, že směřujete do míst, kde nejsou žádné referenční body. Do místa, kde dospě-jete za všechny démony a anděly – místa, kde budete mít zaslouženou svobodu, protože jste za-kusili každé polaritní paradigma v časoprostorových maticích a jste připraveni vytvořit si svo je vlastní.

 

Kolik z nás unikne? Nevím. Vím, že pod našimi hloupými, malými, naši totožnost tvořícími egy je pouze láska – a to je ta skutečnost za mnohostí, jsme všichni námi všemi. Proto když kdoko-liv z nás procitne, bude to snazší pro ty zbývající. Vím, že když dostatek nás se „rozvzpomene“, pak se celá iluze rozplyne – protože temná strana nebude mít z čeho žít.

 

Co se stane potom? Nikdo neví. Nikdo nechce vědět, protože by to nebyla žádná zábava. Pokud normálně existujete ve věčné blaženosti, tak vzrušující na vesmíru svobodné vůle je, že je vždy alespoň 25 variací v časových cyklech a vy přesně nevíte, co se stane. Je to jako potkat někoho nového nebo začít novou práci, nové dílo – přijmete celou neznámou oblast možností. Učíte se improvizovat a tvořit „za pochodu“.

 

Vy a bůh ve vás, všichni budeme generovat „čerstvou“ realitu pro Jedinost, aby se v ní mohla vyjádřit. Všichni se jednou potkáme. Nyní si uvědomujeme, že život na této planetě bude stále horší – důkazy js ou zřejmé. Ne bojte se smrti – jste věč né bytosti. Buďte si vědomi svůdných astrálních pastí. Zapomeňte na všechna „nebe“ a „pekla“ s jejich fantaskními hierarchiemi – jsou to iluze. Bez ohledu n a to, jak svůdný někdo nebo něco j e, neposlouchejte ho. Jděte přímo DOMŮ, k bohu uvnitř vás.

 

Když vidíte smrt, hlad a smutek, zkuste si uvědomit , že každý jsme si tyto zkušenosti zvolili, i když si na to nyní nevzpomínáme. Soucit je důležitý a velmi odlišný od úzkosti, obavy, strachu a zlosti. Tyto vibrace strachu jsou všechny potravou pro astrální entity, parazity naší mysli. Jak se píše v ZOO: Nekrmte zvířata!

 

Odpojte se! Dočasný holografický Matrix je iluzorní!

 

Pouze začínám odstraňovat závoj. Ale ze srdce doufám v ten sladký den, kdy se s vámi všemi setkám tam v modré dálce nezměrného „uvnitř“.

 

Jediným úkrytem je vyšší vědomí. Vaše bezpečí a„spásu“ můžete zajistit pouze vy sami a pouze vlastní snahou vytvořit pro sebe vědomí skuteč nosti, vašeho Zdroje, té věčné Jedino sti, kterou všichni jsme po zvednutí opony.

 

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2013/08/28/the-matrix-the-sanskrit-texts/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar