Tipy a inspirace

A+ A A-

Přehled negativních sil

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Tento text patří mezi nejlepší přehledy zdrojů zla, se kterými jsem se setkal. Internet je plný článků a textů od lidí, kteří nemají ponětí, o čem mluví a šíří tak nepravdivé a nebezpečné myšlenky.

 

 Mezi chybné představy, se kterými se setkávám, patří:

 

1.Jsou „dobří“ reptiliáni a téměř opak toho

 

2.   Reptiliáni jsou vládci všeho zla a padlí andělé a další démoni všichni slouží reptiliánům (opak je pravdou).

 

současný exorcismus a vymítání

Napojení duchovních entit a démonů na lidi je, v rozporu s všeobecným názorem, v této zemi velmi běžné. Až 75% (i více) populace má na sebe napojené nějaké „duchy“. Posednutí démony je mnohem vzácnější, ale zapříčiňuje více problémů temné povahy. Osoba může žít spirituálním živo-tem, ale přesto na ni mohou zůstat napojeniduchovéa démoni z dřívějšíchtemnějších životních ak-tivit. Guruové, světlonoši, kněží – i u těch jsou známy případy posednutí duchy nebo démony.

 

Napojení spiritistických entit nebo démonů na lidské energetické tělo může být základní příči-nou nebo příčinou zhoršení adikce k alkoholu nebo drogám, násilí a jiného fyzického zneužívání, sexuálního zneužívání (i mezi sezdanými osobami), přejídání, sebevražd nebo pokusů o ně, ná-hlých změn nálad, přídavných osobností, ztrát energie, vnímání různých hlasů v hlavě, nejasného myšlení, mentálních chorob včetně depresí a kriminálních aktivit. Duchové a démoni vstupují me-zerami, trhlinami a deformacemi aurického obalu duchovního těla, zapříčiněnými ztrátou frag-mentů duše a ztrátou osobní síly vlivem životních traumat.

 

Spiritistické entity jsou takové entity, které v okamžiku fyzické smrti neodešly „do světla“, ale jako fragmenty duší nebo celé duše zůstaly připoutány k Zemi kvůli svému zmatení, touze po po-mstě, šoku a teroru, neukončeným posláním nebo se prostě ztratily a toulají se.


Démoni jsou velmi destruktivní nehumánní bytosti, které jsou „temnými silami“ úkolovány co nej-více narušovat život na Zemi vytvářením a zesilováním strachu a negativních myšlenek a pře-svědčení u lidí. Padlí andělé jsou formou démonů.

 

Démoni měnící podobu jsou hlavními protivníky v boji mezi silami strachu (temnoty) a silami lásky (světla). Jejich záměrem je ovládání lidí ve prospěch „temných sil“.

 

Mezi temné mimozemšťany (ET) patří temní reptiliáni a „šediváci“ (grays) a další ET, kteří zde byli již tisíce až milióny let s posláním kontrolovat myšlení a konání lidí za účelem ovládání Země. Mnoho z nich jsou zrádci nebo vyvrhelové svých vlastních planet. „Blues“ se zdají být renegáti zde noví z jiného vesmíru, zejména přitahovaní k dětem. Do nervových systémů éterických těl jsou vkládány neviditelné implantáty a jemné „vodiče“, které napomáhají „dálkovému ovládání“ nositelů. Svým počínáním porušují primární direktivy ustanovené mezi Stvořitelem Země a Ga-laktickým koncilem, týkající se všech mimozemských bytostí, operujících na Zemi:

 

•   nesmějí interferovat se svobodnou vůlí lidí,

•   nesmějí jakkoliv zasahovat do smyslu životů lidí.

 

Temní ET jsou řízeni „temnými silami“, složenými z reptiliánů, padlých andělů a démonů, ope-

rujících neviditelně pod vedením z třetí a čtvrté dimenze.

 

Odstraňování temných ET je vykonáváno vcházením do dimenzí, odkud operují a ovládají jed-notlivce (dříve pátá, nyní převážně desátá dimenze). Pokud porušují primární direktivu, jsou ener-geticky transformováni a trvale odstraněni z pozice aktivní interference.

 

Vymítání navázaných bytostí je pro lidi, kteří cítí, že něco nebo někdo se pokouší ovládat nebo narušovat jejich život nebo konání nebo myšlení, a nenacházejí pro to „lidskou“ příčinu. Spiritis-tické entity mohou osobám způsobovat adikce a symptomy chorob. Napojený duch je uvolněn do světla péčí andělských bytostí, které vědí, kam duch potřebuje jít pro uzdravení, lásku a mír.

 

Exorcismus démonů je nenáboženská praktika pro lidi, kteří cítí, že něco způsobuje v jejich ži-votech strach a chaos. Mohou se cítit terorizováni, nebo se mohou tajně obávat, že u nich pro-pukne násilné chování, nebo že by mohli někomu ublížit. Úspěšně odstranění démoni jsou transformováni na světelnou energii.

 

Zdroj: http://www.understandingevil.com/posts/conciseaccurate-summary-of-negative-forces/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar