Tipy a inspirace

A+ A A-

Kruhy v obilí a svědectví Stáni Marešové

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Kruhy v obilí, agrosymboly– nejsou zajisté dílem šprýmujících lidí.  I takový to se v r. 2002 objevil v Británii u městečka Chilbolton. Je tu zobrazena tvář mimozemšťana a kopie datového disku-cédéčka nese záznam ve stejném počítačovém programu, jakým jsou cédéčka kódována…tři útvary symbolizují pás Orionu, který v době vzniku agrosymbolu ještě v r. 2007 nebyl vyrovnaný… více na http://always-alone.blog.cz/1104/mayska-proroctvi-kruhy-v-obili..

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=tNYrV9qrXT4...
„Střeste se těch, kdo falešné dary přinášejí a kdo své sliby porušují…“

 

Kruhy v obilí nebo-li také piktogramy, agrosymboly nebo Nový zákon-Bible kralická; Evang. sv. Mt. 24.- 2-14.:

 

Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno."

 

Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?"Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé. Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec.

 

Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí. Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé a povstane mnoho falešných proroků  a svedou mnohé.

 

A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, ten bude vysvobozen. A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."


.Tento nádherný piktogram se objevil v noci z 27. na 28.7.2013 na poli u Sychrova poblíž obce Žďárek při výjezdu z dálnice na Liberec. Znalci jej ohodnotili jako nejdokonalejší piktogram, který se kdy u nás za posledních 42 let objevil. Výskyt kruhů v obilí se v naší zemi výrazně zvýšil a jsme v jejich počtu na 2. místě za Anglií. Za tento rok je to už  7. piktogram v České republice. Jelikož už bylo v Anglii vědecky prokázáno, že se,
zejm. u takto velmi dokonalých piktogramů, NEJEDNÁ o falsifikát a lidský šprým, je jistě jeho poselství pro nás tím více závažné v souvislosti s transformací naší společnosti a změnami, které to doprovázejí.
Na můj dotaz autorky článků o piktogramech paní Plíškové jsem dostal tuto odpověď: v chaosu je vždy zakotven prvek změny, piktogram 2009 u Olomouce byl dole totální chaos stébel i položení - shora dokonalá geometrie. Tím nejhorším jsme si snad již prošli, lidem se začínají otevírat oči a chápou, že nás čeká Nová cesta.

 

Obrazec u Sychrova je úžasný shora, dokonalost je neuvěřitelná i v položení a uspořádání stébel v obrazci. Představuje naději do budoucna. Je symbolem vzestupu lidstva, ačkoli jeho tvar ukazuje i očekávané změny na Slunci. Vše souvisí se vším...Tvarově obrazec souvisí i s předchozími obrazci - hlavně v Libereckém kraji - souvislost významová je s Jítravou i Rozsečí nad Kunštátem, jde o tvary mimozemských lodí, disk, vypouštění menších objektů, města bohů na obloze /dle indických véd/ zobrazují i věže hiduistických a budhistických chrámů - obrazec u Sychrova též.
Majitel pole ovšem ve čtvrtek 15.8.t.r. obilný lán posekal. Přesto se otisk v neviditelné energetické podobě v místě zachovává dál…

 

V Libereckém kraji nedaleko obce Žďárek a zámku Sychrov se tedy objevil z 27. na 28. července 2013 nejkrásnější a nejdokonalejší obrazec, zdokumentovaný v uplynulých 42 letech v České republice. Měří 71 x 32,5 metru. Sedmý obrazec 2013 - PERLA českých piktogramů - vyrazil všem dech svou dokonalostí a mnohotvárností i jemnými energiemi šířícími se celou krajinou a uzdravujícími nádherný kraj zdevastovaný člověkem. Energie uzdravující tělo i duši člověka přilákaly sem plno lidiček, neboť zde cítí přítomnost a ochranu a neustálou pomoc vyšších bytostí. Vložily sem svůj obraz, zanechaly odkaz o své existenci a neustálé přítomnosti na planetě Zemi: Galaktický vzestup je v plném proudu - dimenzionální brány se otvírají - božské bytosti se vracejí...

 

Vnímavý člověk myslí, vidí a slyší - navrací se k dávné moudrosti veškerenstva - je součástí Vesmíru: Hana Fialová (médium, prostředník channelingu podobně jako např. Babara Marciniak ) říká: Usuzuji, že tímto piktogramem jsme navedeni na svou šišinku, žlázu mozkovou s duchovní molekulou DMT, která byla aktivovaná již v prosinci. Spoluprací s mimozemskými civilizacemi, obzvláště pak plejádskými flotilami v jejíchž blízkosti se pohybujeme, neboť jsou nad námi se clonou, svojí existenci jen tlumící před strachy neprobuzených, aby tímto procesem strachu, kterým vylučují molekuly přetlak z pouzdra emocí mohly uvolnit do éteru a rozpustit. Sama flotila má zařízení, kterým rozptyluje vše, co již neslouží vývoji lidstva. Tato inteligence vysoce předčí vše, co doposud naši vědci se nemohli ani jen dovtípit. Narůstající očekávání, které je z naší planety již cítit, neboť jde o energii tvořící se v mřížce lidstva a prosakující do éteru hvězd, k nám přitahuje mnohem více pravdy, která se vytváří právě z uvolněných duchovních molekul.

 

Zde na tomto piktogramu je znázorněn Vesmír, který právě prochází silným procesem znovuobrození. Jeho směr vývoje je daný solárními úkazy, které probíhají na vyšší úrovni centrálního slunce a k naší planetě přicházejí jako malé částice v neviditelné podobě, leč slučitelné s naší DNA, kterou do naší struktury aplikovali Plejáďané. Nyní pohovoří naše slupky se svou DNA, neboť se nám částečně mění obaly těla. Naše vědomí je již připravováno na tuto změnu. Jsou to převážně odlehčené programy na bázi krystalizování buněk. Uskutečnění celkové přeměny tělesných schránek do kýžené podoby potrvá několik let. Poté budeme moci vědomě svá těla přizpůsobit svým představám. Toto je vzkaz Plejádské flotily: Jsme zde, abychom vás pozvali do míst, kde jsme pro vás zanechali obtisky s informacemi pro vaši DNA. Jsme potěšeni, že se vám konečně daří si všímat nás. Zapisovatel výpovědí říká, že moje maličkost je Haně médiu blíž než nyní vám, ale slova sdílená skrz tento kanál jdou ven pro vás, neboť již brzy přijde čas kdy povstanete z míst, kde nic netušíc jste spali celá léta. My máme pro vás již připravený program s úplnou dodávkou do vaší sbírky informací o nás, což je nyní jen velmi nízká úroveň. Jsme pověřeni takto sdílet o cestě k vám skrz ufofoto můžeme-li to takto nazvat. Z obrázků je patrná touha po ukotvení nás ve vašich srdcích, kdy jen nastiňujeme molekuly DNA do patřičných úrovní ve všech třech vrstvách, které máte již aktivovány od prosince 2O12. Na vrstvách je patřičné to, že obsahují informace ke třem proudům, jež zachází pod povrch vašich úrovní slupek(těl).

 

Jste uzdravováni na tělech a duši tak, jak je otevřeno vaše vědomí. Na polích jsou naše obrázky z toho důvodu, že není zde možnost nás rušit při sledování proudů, které odzíráme z matčina těla vně. Jsou velmi důležité vibrace pro místo, kam umístíme piktogramy. Protože na některých místech jsou mrtvá tělesa uvnitř proudů bez energie, kde je ještě třeba hodně uzdravovat vaši Matku. Na těchto místech se nese z obrázků UFO energie, která se šíří do míst s přijatelnou odpovídající energií, tj. přitažení si stejného se stejně rezonujícím. Poté se střetnou tyto vibrace a rozprsknou, snad vhodné slovo, do okolí a vně dál.
Snímky, co děláme jsou podle mayského kalendáře už za jeho dobou, ale je to plán Stvořitele jako důkaz propojení inteligence bytostí na vyšších úrovních s vaším bytím kdykoliv i zde. Přijala Hana Fialová dne 9.8.2013..
Češi bohužel nic nevědí, resp. nechtějí vědět, o kruzích  v obilí..., ale nejen to, zapírají nos mezi očima z osobní zbabělosti a strachu ze změny, které se stejně nevyhnou
a dělají jakoby se jich to netýkalo. O to větší pak bude šok.

 

Tvrdí světová odbornice na výzkum obrazů v obilí. Ač jsme na 2. místě ve výskytu - hned za Anglií - nevíme vůbec nic! Žádný vědecký výzkum, žádné projekty, nekvalitní informace ve sdělovacích prostředcích, zesměšňování skutečnosti a manipulace s informacemi. Poznatky čerpáme od anglických odborníků, cestujeme do Anglie za obrazci, ač mnozí za nimi cestují k nám, ale neumíme tuto raritu zviditelnit, ponižujeme ji a zesměšňujeme - jak to činíme i sami se sebou. Podivný národ...

Věda a výzkum zaostaly za velmocemi i ostatním světem i v tomto oboru. Předstírají, že se zde nic zvláštního neděje a přenechávají výzkum cizím odborníkům. Popravdě řečeno - tomuhle fenoménu vůbec nerozumí. Výskyt kruhů v obilí i v ČR pečlivě sleduje americká vědkyně Nancy Talbott se svým výzkumným týmem. Krásu obrazců na Moravě zviditelnil na svém videu i Jaime Maussan, mexický producent a autor filmu Mayské proroctví - Kruhy v obilí. Jen u nás se o nás mlčí! Film Viliama Poltikoviče Kruhy v obilí, odhalující podstatu zvláštního fenoménu v rozhovorech s českými badateli, s ukázkami anglických i našich obrazců, dokument ČT odvysílala v roce 2008 - a dál panuje embargo.

 

Poláci mají největší oblast výskytu u Poznaně v oblasti Wylatovo. V rámci projektu je neustále celá oblast monitorována a informace šířeny všemi sdělovacími prostředky. Česká republika je celá poseta místy výskytu těchto nádherných obrazců v zemědělských plodinách, hlíně, na asfaltu, na sněhu i ledu. Záhadologické kluby monitorují výskyt od roku 1972, stejně jako v Anglii. I u nás se objeví složité obrazce typu anglických - i s binárními kódy - problém je však s odborníky, nikdo zde složité obrazce nepochopí a nerozluští. Ani jednoduché obrazce většina lidí nechápe, ačkoli běžné obrázky, zvané piktogramy, umí přečíst i malé dítě. Z jednoduchého děláme složité a divíme se, proč nám nenadělí složitější obrazce. Jsme horší, než malé děti - stále nechápeme. Nechápeme, co se děje ve společnosti, nechápeme, co se děje v polích...
V knize UFO nad planetou Zemí píše ruská kosmonautka Marina Popovičová, bádající i v oblasti kruhů v obilí, o ruské vědkyni čtoucí poselství z obrazců - jež byla návštěvou v ČR velice zklamána - neboť Češi prý o kruzích v obilí nevědí vůbec nic.

 

Vzhledem k množství výskytu, je to velmi smutná informace, ale pravdivá! Nic nevědí a nechtějí vědět. Inteligenční úroveň potomků praotce Čecha a kněžny Libuše je na bodu mrazu...
Mimozemské civilizace hodnotící dle pochopení obrazců v polích úrověn lidstva se musí notně divit, že si ani s docela jednoduchými obrázky nevíme rady - mimina, nedochůdčata - kdepak odborný a cílený výzkum, když odborníci chybí???
…………….. Sezóna obrazců 2013 v ČR započala: www.kruhy-v-obili.cz
Lidé povstanou kvůli ponížení….

 

Zdroj: http://pliskova.blog.idnes.cz/

 

Učinili tak mnohokrát, učiní tak opět. Pohár trpělivosti je naplněn. Mnozí to víte - ale jdete stále na doraz. Zlaté tele je důležitější než člověk i národ. Peníze a majetek získaný na úkor druhých však nepřináší štěstí a mnozí jste to již pocítili. Děláte však mrtvé brouky a předstíráte nevědomost. Krajina dříve rovnoměrně osídlená a poskytující pracovní příležitost a možnost obživy se vylidňuje a pustne. Nespokojených lidí hromadích se ve městech a tragických událostí přibývá. Tvořivost člověka je znevážena - prim hrají mrtví brouci i podvodníci - a nejen čeští! Světový hroutící se systém jimi nebývale oplývá... 5. květen je silné datum - 68 let od povstání Pražanů proti nacistické okupaci. Silný prezident neváhal při tomto výročí současnou nedobrou situaci a špatnou náladu lidu v zemi tvrdě a výstižně pojmenovat. Nevezmou-li si politikové tato slova k srdci, pohár trpělivosti lidu přeteče.Člověk má poznat svou sílu a hodnotu - zbaví se církví, zbaví se politiků místních, EU i světových ovladačů a nadnárodních korporací, zjistí, že opravdu je ke svému spokojenému životu nepotřebuje - vůbec mu nechybí a je mu bez nich lépe. Naučí se svůj život řídit a organizovat sám a bude spokojenější. Otevře se mu nový prostor nečekaných možností, skutečného přátelství a příležitostí.

 

Tohle se nám nepovedlo při snaze zbavit se další nadvlády v 68 roce a došlo k okupaci republiky "spřátelenými armádami"vypuzenými až po zazvonění klíčů v 89 roce. Sametová revoluce sice uvolnila tlak z východu - přinesla však tlaky a útlaky jiné a ze všech stran, mnohým i bezvýchodnost finanční situace a smutek v duši.

 

Doba pokročila a světu se nabízí 2 možnosti - buď využít tvořivostí a možností každé lidské bytosti - dát všem příležitost a správně je ocenit a ohodnotit, využít tvůrčího potenciálu a jít cestou nových technologií a pokroku. Staré tvoření už je přežito stejně i staré struktury, změna je nutná.Pokud na změnu neumíme přistoupit, čeká nás krach a pád, jako jiné přežilé struktury a civilizace. Mnohá "tajná" seskupení světová i přisluhovači místní, se již těší, jak nás totálně ovládnou, očipují, učiní z nás otroky, tvrdě pracující, za vše jim platícící, pojídající jejich geneticky vytvářené plodiny a potraviny, neboť nebudeme mít co jiného jíst a včas prý zemřeme na rakovinu.Ale netuší - že vzpurný švejkovský národ si poradí - pohár zlosti přeteče, vypudí ze země všechny přisluhovače cizích mocností a tmavé zakuklence elitářských řádů a společností, aby opět ve své zemi mohl vládnout sám. Jsme moudří človíčkové a jistě se nám to podaří!

 

Kruhy z pole u Sychrova zmizely, ale ONI tu zůstali. Lidé viděli UFO


Kruhy v obilí na Sychrově Autor: Bohuslav Šulc
7.9.2013 10:05 ???

 

Sychrov – Kruhy v obilí v poli u Sychrova přilákaly během prázdnin tisíce zvědavců. O tom už Deník informoval. Lidé se ale k místu sjíždějí i poté, co zemědělci pole posekali.
„Jezdím tudy pracovně skoro každý den a pořád tam vídám lidi," potvrdil Pavel Jirásek. Ti jsou pravděpodobně hluboce přesvědčeni, že mimozemská civilizace skutečně existuje a to jim nedá spát. Nad UFO mezi námi od prázdnin přemýšlí i Vlasta Fialová z Liberce. Tvrdí, že ho viděla. „Byla jsem s dcerou na chatě v Novém Městě pod Smrkem a dlouho do noci jsme si povídaly. Dcera ležela pod oknem a najednou zbystřila a říkala, že vidí letadlo s opilým pilotem. Koukla jsem z okna, ale byl naprostý klid, viděla jsem jen zvláštní narůžovělé mihotavé světlo," popsala Vlasta Fialová, která přísahá, že je naprosto normální a příčetná s IQ 135. „Zaletělo to za strom a jen tak se to pohupovalo. Pořád bylo ticho. Najednou to zcela přímo a hrozně rychle vyletělo směrem k Ještědu. Vzducholoď to nebyla, ty znám, zajímám se totiž o technické věci," doplnila. Myslí si, že se mimozemšťané přijeli podívat, co se u nás děje.

 

Přesvědčivé svědectví učitelky paní Stanislavy MAREŠOVÉ ze Sychrova:
…pamatuji se- byl to rok 1989 a poslední týden školního roku a také poslední před odchodem do důchodu v červnu 1989. Byla jsem objednána ke kadeřníkovi, a abych se stihla včas do školy, jela jsem od našeho domu už v 5 h. ráno. Při čekání na autobus jsem uviděla nízko nad zemí velkou rudou pravidelnou kouli, na kterou jsem se musela stále dívat, jako by mne něčím tajemným přitahovala. Bylo to na místě mezi kopcem Vyskeř a vrškem Mužský, ale velmi nízko nad zemí. V Turnově v kadeřnictví (stále se píše zlomový rok 1989) jsem usedla na křeslo proti oknu a náhle jsem byla, jako když mne polijí studenou vodou, „přimrzlá“ k židli, jako zmámená a neschopná slova. Kadeřnice si toho všimla, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem tu známá, jako kantorka, která si nemůže dovolit hovořit o takových to věcech na veřejnosti před lidmi, které ani pořádně nezná a neví, jaké zas oni mají kontakty apod.

 

Rychle jsem se vzpamatovala a dělala jakoby nic. Ta rudá velká a magicky výjimečná rudá koule tam totiž byla stále na tom samém místě. Nebylo to slunce, protože to by za tu dobu, co jsem autobusem jela do města a došla do kadeřnictví, uplynula skoro hodina a slunce by už muselo slunce vystoupit výš, změnit barvu a nedalo by se do něj upřeně dívat (byl přece červen)…V tu chvíli ale koule zmizela, jako když mávnete kouzelným proutkem.
Nějak takto se dne s zobrazují na reportážních a amatérských videích pohyby UFO, která dokážou ve zlomku sekundy změnit polohu, rychlost a často fyzikálně nejasným mechanizmem nabrat zrychlení a směr pohybu způsobem, které ani dnes nedokážou i nejmodernější bojová proudová letadla s kolmým startem a rychlostí několika Machů.

 

Dlouho jsem na to musela myslet, ale k žádnému vysvětlení jsem v té době nedošla. Pak se u nás na podzim v listopadu uskutečnila sametová revoluce, resp. v moderním pojetí, předem domluvené předání moci doprovázené sice dojemnou atmosférou a nostalgií, ale ve své podstatě to tak spontánní rozhodně nebylo. Prostě na rok 1990 už začaly chybět ve státní pokladně peníze na výplaty a tak se to vyřešilo takto. Legalizoval se soukromý trh a domluvili se posty. Kdyby na to přišlo, tak by nějaká demonstrace nebo akce studentů byla rozprášena tak jako v Palachově týdnu v lednu 1989 ještě dřív, než by k pochodu Prahou došlo.

 

Jednotky po zuby ozbrojených příslušníků Lidových milicí čekaly na rozkaz v autobusech poblíž centra a taktéž bojeschopné, a všeho-schopné, jednotky sovětské armády měli na své základně v Milovicích bojovou pohotovost, i když tu byla ta domluva, ale co kdyby se to zvrtlo?...Nevím sice přesný den, kdy to bylo letos (v r.2013) na konci července jsem v noci šla na záchod a v kuchyni jsem si rozsvítila-byly 2 hodiny ráno. Když jsem šla zpět, tak jsem proti velkému oknu u nás v bytě, uviděla ten samý úkaz jako před léty. Okno bylo dokořán  a proti mně mezi větvemi velké třešně, nízko nad zemí a v místě jako tehdy, zářila velká jasně červená „koule“. Dlouho jsem pak u okna stála, jako když mne ten úkaz omámil a již jsem pak nemohla usnout. Druhý den jsem na nic jiného nemohla myslet. Chtěla jsem to někomu zavolat, ale nevěděla jsem, kam?

 

Pak jsem se dozvěděla o piktogramu na poli u Žďárku. Přesně si nepamatuji, ale myslím, že se tam objevil tu noc, co jsem viděla ten „zvláštní úkaz“ v okně doma v noci kolem 2. h.

 

Jeli jsme s manželem asi za 2 dny autem do Liberce a když jsme vyjeli na silnici od Paceřic na kopec ke Žďárku, uviděli jsme ten „zázrak“ a vidím ho dodnes. Ta úžasná pravidelnost toho obrazce je pro můj rozum nepochopitelná. Jsem do dnes stále pod jeho vlivem a velice ráda bych se dozvěděla víc.

 

Stáňa Marešová
Sedlíšky 27
463 44 Sychrov.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar