Tipy a inspirace

A+ A A-

TYPY MIMOZEMŠŤANŮ

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

 

Stručný přehled typů mimozemšťanů, kteří v poslední době nějakým způsobem udržovali kontakt se Zemí. Ne všechny typy mimozemšťanů jsou přátelskými reprezentanty Galaktické vesmírné konfederace (Galactic Space Confederation).

 

images

 

Zveřejňování informací souvisejících s UFO (Unidentified Flying Objevte) a mimozemšťany sebou nese mnoho rizik. Ještě před nedávnem to bylo přímo nebezpečné. Pokud by J. Cooper své informace (viz článek Mimozemšťané v pozadí?) nezveřejnil prozíravě současně na mnoha místech a nedostaly se tak mezi nejširší vrstvy obyvatelstva včetně tisku, politiků, právníků ad., byl by poměrně rychle špatně dopadl. (Nicméně i tak zahynul při autonehodě o pět let později – pozn. Redakce.)

Vzhledem k tomu, že se informace rozšířily tak bleskově, bylo by kontraproduktivní umlčet ho okamžitě – pouze by to dodalo informacím na důvěryhodnosti. Začátkem roku 1990 se v určitých kruzích proto velice živě řešilo, co s ním – jestli mu vyhrožovat nebo se ho snažit zdiskreditovat. Bylo naplánováno vynaložit přes milión dolarů na kampaň, která měla veřejnost přesvědčit, že Cooper shromáždil informace z nejrůznějších pochybných zdrojů za účelem vlastního finančního zisku. Kampaň neprobíhala v běžných médiích, ale v různých UFO magazínech a zpravodajích ve formě článků a prostřednictvím různých zájmových skupin, orientovaných na UFO, z nichž většina byla bezpečnostními orgány kontrolována.

Dále měly být publikovány alternativní informace o UFO, aby existovalo a kolovalo více protichůdných teorií a lidé nebyli schopni se v nich orientovat a poznat, které jsou pravdivé a které nikoliv. Nedůležité skupiny, které projevovaly zájem o Cooperovy informace, nebyly ovlivňovány. Pokud se ale o tyto informace vážně zajímali vlivní lidé, byli rovněž systematicky diskreditováni. Na veřejnost se dostalo velké množství dříve velmi utajovaných informací. Nastala situace, že se lidé přestali tolik bát zveřejňovat jim dostupné informace. Začalo se ukazovat, že mnoho jich vidělo, mnoho bylo svědky – tak velký počet nemůže být spolehlivě umlčen.

Mezi informacemi, které se dostaly na veřejnost, je i následující stručný přehled typů mimozemšťanů, kteří v dané době nějakým způsobem udržovali kontakt se Zemí. Bylo jich celkem devět, sedm z tohoto počtu

udržuje kontakt trvale a pět má údajně poměrně značný vliv. V rozporu s  informacemi, které by mohly být šířeny oficiálními kruhy, ne všechny typy mimozemšťanů jsou přátelskými reprezentanty Galaktické vesmírné konfederace (Galactic Space Confederation).

ZETA RETICULI GREYS – SMALL (šedí–malí)

Zeta Reticuli „šedivci“ pocházejí ze Zeta Reticuli, což je hvězdný systém sousedící s Orionem. Jsou poměrně malí (asi 100 až 120 cm), šedo-stříbrní a nemají na svých tělech žádné sexuální ani zažívací orgány. Byli vytvořeni klonováním v mimozemském genetickém inženýrství. Jsou velmi starou rasou a reprodukují se tisíce let. Mají nevýrazný obličej, velké oči, malou štěrbinu místo úst a nic, co by se dalo nazvat nosem. Oči jsou černé mandlového tvaru. Protože se nevyvíjeli v sexuálním reprodukčním procesu, všechny jejich sexuální orgány a zažívací orgány postupně zcela atrofovaly. Nejsou schopni jíst (naším způsobem) ani vyvíjet jakoukoliv sexuální aktivitu. Svojí podstatou jsou tito mimozemšťané blízcí hmyzu.

Zeta Reticuli mají podíl na zneužívání a mrzačení skotu (v USA). Jsou schopní absorbovat určité substance ze skotu, které je stabilizují během klonovacího procesu. Tuto substanci, pocházející ze sliznic (pysky, genitalie, rectum) a určitých orgánů, umisťují pod jazyk, odkud jim poskytuje po určitou dobu výživu a stabilitu. Nahrazuje to u nich pojídání potravy. Není to pro ně však jediný způsob výživy. Většina jimi zničeného skotu je bez krve. Bylo zjištěno, že ve svých základnách mají v nádržích zřejmě tuto krev a některé orgány, a v této směsi plavou a vstřebávají výživu prostřednictvím kůže. V absorpčním i eliminačním procesu využívají peroxyd vodíku. Ten také ochraňuje směsi před rychlým zkažením. Nemají zažívací ani vylučovací trakt a vylučují rovněž kůží, podobně jako některé rostliny.

Zeta Reticuli jsou často nazýváni „malými zelenými mužíčky“, protože se obvykle zbarvují do zelena pokud nemají dostatečný přísun výživy. V tomto stavu jsou obvykle zlí. Klonování

těchto mimozemšťanů může být velmi rychlé a tvoří umělé repliky. Mají tech nologie mnohem vyspělejší, než jsou naše, což vedlo k prvotním dohodám s vládou USA o vzájemné výměně technologií.

Šediví Zeta Reticuli nejsou pány svého vlastního osudu. Jsou podřízení plazí rase ze své domovské planety. Snaží se nějak získat svobodu, ale mají z ní strach. Zdá se, že chtějí úzce spolupracovat s lidmi, aby si udrželi svobodu, kterou mají na Zemi, protože ji nikdy předtím nezažili. Ve snaze udržet si nezávislost na svých plazích pánech by se mohli snažit stát se pány zde na Zemi, nebo se alespoň zabezpečit proti zotročení nějakou jinou rasou.

Mezi Zeta Reticuli jsou dvě sociální třídy, jedna tak trochu „jestřábí“, druhá spíše „holubičí“. Ti „holubičí“ jsou kultivovanější, schopní více „obchodního“ chování vůči lidem, zatímco druhý typ je prudší, tupější a hrubší ve své přímosti. Přejí si pomoc lidí v očekávané budoucí konfrontaci se svými plazími pány, což očekávají do 20 let. Souvisí to s tzv. asteroidem, který je na cestě k Zemi a je na něm údajně asi 30 miliónů plazích mimozemšťanů. Zdá se, že ale dočasně změnil svůj směr a zamířil do souhvězdí Draco.

BELLATRAX GREYS – SHORT (menší)

Malí šedivci, kteří jsou menší než Zeta Reticuli, jsou z hvězdného systému Bellatrax nedaleko Orionu. Jsou výrazně menší, takoví trpaslíci (30 – 45 cm). Nejsou tak přímí, vůči lidem asi stejně nepříjemní jako Zeta Reticuli. Oba typy pocházejí geneticky ze stejné základní rasy a vypadají až na velikost podobně.

ORION GRAYS – TALL (šedí – velcí)

Dalším typem šedivců jsou tito velcí s velkým nosem. Měří 210 až 240 cm. Mají základnu na Aleutian Islands (u Aljašky), byli spatřeni už i v Rusku. Jsou nepřátelští, ale ne přímo, snaží se získat vliv přes politické kruhy. Mají určité schopnosti a technologie, které jim umožňují dělat věci vypadající jako zázraky. V jednom případě v Rusku unesli ženu s poškozenou (deformovanou) nohou tisíce mil daleko a tam ji uzdravili – neuzdravili ji ale jeji nohu, prostě jí transplantovali novou.

Orion Grays působí dojmem, že jsou vůči lidem v podstatě benevolentní, ale jsou velmi zaměření na genetické inženýrství a používají lidi jako pokusné králíky pro různé experimenty. Vypěstovali ruce a nohy a další části těla z beztvaré hmoty, vyrobené z lidského masa. Vše to dělají vkládáním určitých genů a aplikací elektromagnetických výbojů. Mohou tak pomoci lidem s poškozenými nebo zraněnými částmi těla, nebo si tak mohou vyrábět potravu a výživu. Mají značný zájem ovládat masy lidí na Zemi na základě vyjednaných dohod s mocnými tohoto světa.

Všichni šedí, do určité míry, ovlivňují v současné době historii lidstva. Šedivci, zejména Zeta Reticuli a trpaslíci (Bellatrax), nemají ve své podstatě hluboké emoce nebo soucit. Jsou velmi vypočítaví, chladní intelektuálové, a vidí lidi jako podřadnou rasu. Pohlížejí na lidi podobně jako farmáři na svůj dobytek. Rozumějí vášním a soucitu do té míry, jak je mohou pozorovat. Sami ale pocity nemají. Jsou na stejné úrovni jako lidští kanibalové. Lidi jsou pro ně

podřadný druh. Jsou masožraví. Zeta Reticuli se živí, jak bylo uvedeno výše, sliznicemi lidí a zvířat, a jsou schopni za tím účelem lidi zabít nebo je unést. Genetická manipulace je jednou z cest, kterou vidí jako vývoj a záchranu své vymírající rasy. V tomto smyslu jsou lidé jejich spasiteli. Alespoň to je způsob, jak je lidé mohou ovlivnit. Není to poprvé, co se civilizace pokusila nepřítele pohltit místo ho porazit. Zatímco si nepřítel myslí, že vítězí, je ve skutečnosti absorbován. Tataři např. napadli Rusko a během sta let byli pohlceni ruskou společností.

PLEJÁĎANÉ

Z pěti vlivných jsou Plejáďané bytostmi vzdáleně příbuznými lidstvu. Jsou výchozí rasou předcházející genetické vytvoření lidí. Jsou na vyšší duchovní úrovni než většina lidí zde na Zemi v současné době. Cíti s lidmi spřízněnost a jsou v podstatě jedinými mimozemšťany, kterým lidé mohou důvěřovat. Mají světlé vlasy a plavou kůži. Jsou součástí Intergalaktické vesmírné Konfederace.

Neznamená to, že všechny bytosti lidského vzhledu jsou nutně důvěryhodné, protože jsou zde např. i lidé z této planety, kteří pracují pro šedé Zeta Reticuli. Někteří Plejáďané jsou podřízeni šedivým, protože byli uneseni jako děti nebo jsou potomky unesených. Byli vychováni a vyškoleni šedými jako sluhové.

Lidé z Plejád několikrát Zemi kontaktovali, v poslední době však své návštěvy na Zemi pozastavili. Vládě bylo řečeno, že příčinou je legislativa, která ukládá, že do osudu lidí by nemělo být zasahováno, pokud neohrožují sama sebe nebo někoho jiného v Galaxii. Když došlo k akutnímu nebezpečí jaderné války, tyto entity naznačily, že mohou zasáhnout, ale pouze do té míry, aby zažehnali hrozbu. To mohlo vytvořit konflikt mezi PlejáďanyZeta Grays, kteří by zde limitovanou nukleární válku viděli jako užitečnou. Protože lidé udělali dohodu a pakt se Zeta Grays, i když je před tím Plejáďané varovali, dávají od toho nyní ruce pryč. Plejáďané cítí, že lidé udělali chybu a nyní si ji musí odpykat. Není to tak, že lidé budou vyvázáni z plánovaných akcí pouze proto, aby jim bylo usnadněno porazit „mistry“, kteří souhlasili se spoluprací.

DRACO MOTHMEN

Ze souhvězdí Draka je další rasa bytostí, která v minulosti navštívila Zemi. Jsou to 240 cm vysocí tmaví mimozemšťané, objevující se v okolí parků a hřbitovů. Mají červené oči ve tmě zářící a křídla na létání. Nazývají se Mothmen. Jsou také zdrojem různých legend z minulosti, i některé vlastnosti upírů byly převzaty od nich. Nemají na Zemi žádný výraznější vliv než že občas způsobují paniku a budí zvědavost. Jsou obvykle skryti v podzemí a nestojí o pozornost.

DEROS a TEROS

Další podzemní civilizace nehumanoidních bytostí bývají nazývány DerosTeros. Teros jsou přátelštější a pomáhají udržet Deros, kteří jsou pomatenější, aby nezískali nadměrnou moc. Žijí pod zemí v tunelech, městech, někdy i pod mořem. I k ním se vztahuje řada legend. Deros jsou konkurenty šedých, ale přitom mají podobné vlastnosti jako oni a rovněž jim nelze v podstatě věřit.

Zpracováno z materiálů z Internetu

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar