Tipy a inspirace

A+ A A-

MAYSKÝ KALENDÁŘ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Mayský kalendář, používaný a uvedený v kodexech, které přežily vpád Španělů a spálení všech knih, se nazývá dlouhodobý a obsahuje tři perfektně koordinované dílčí kalendáře:

 

images

MAYSKÝ KALENDÁŘ

  • astronomický kalendář, který má počátek v den, kdy Slunce prochází kolmo k zenitu. Astronomický rok má délku 365,2420 dne a byl používán ke stanovení data slunovratu, rovnodennosti, zatmění, konjunkcí planet a dalších astronomických úkazů. Byl základní referencí nesmírně přesných astronomických výpočtů mayských kněží (minimálně na 4 desetinná místa).
  • civilní kalendář - Haab - s 365 dny běžného roku. Tvoří ho 18 měsíců po 20 dnech a jeden měsíc s 5 dny. Rozdíl jedné čtvrtiny dne oproti astronomickému roku si vyžaduje pravidelné korekce.
  • Tzolkin - "rozdělení dnů" je názvem nejdůležitějšího mayského kalendáře, nazývaného také posvátný almanach. Je to kombinace cyklu 13 čísel dnů a cyklu 20 názvů dnů.

Mayové obvykle udávali každé datum určením jeho pozice v obou kalendářích Tzolkin a Haab. Na obrázku vpravo je vidět, jak spolu tyto dva kalendáře souvisejí. Menší ozubené kolo má 260 zubů a na každém z nich je název jednoho z 260 dnů roku Tzolkin. Větší kolo má 365 zubů a v mezerách mezi zuby má názvy každé pozice roku Haab. Rok Haab začíná vždy datem 0 Pop a rok Tzolkin může začínat pouze dnem Ik, Manik, Eb nebo Caban. Je-li 2 Ik umístěn proti 0 Pop, levé kolo se otáčí ve směru hodinových ručiček a pravé kolo proti směru hodinových ručiček, je proti každé pozici v kalendáři Haab vždy odpovídající název dne kalendáře Tzolkin.

Kin. Základní jednotkou mayského roku je Kin, slovo, které znamená den, Slunce, ad. Kalendář Tzolkin má cyklus 20 názvů dnů v kombinaci s cyklem 13 čísel dnů. Každý z těchto 20 názvů má svoji ikonu:

Uinal. Mayský rok se dělí na 19 měsíců, nazývaných Uinal každý má své jméno a svoji ikonu (viz obrázek). Osmnáct měsíců má po 20 dnech, poslední, nazývaný Uayeb, má pouze 5 dnů. Dny v měsíci jsou číslovány od 0 do 19, dny v měsíci Uayeb od 0 do 4.

Čísla. K zápisu dat používali mayové jak ikonu, odpovídající příslušnému časovému období, tak i číslo. Vyvinuli unikátní matematický systém, používající puntíky pro jednotky a pruhy pro každých 5 jednotek. Čísla lze psát horizontálně i vertikálně. Mayové objevili i používali číslici 0 i něco jako současný desetinný systém.

Symboly a jejich arabské ekvivalenty:

Jelikož mayský číselný systém je založen na 20 jednotkách, má-li být napsáno číslo větší než 19, je běžně používán vertikální systém psaný směrem nahoru. Číslo 20 tedy píší jako nulu na základní pozici a puntík nad ní. Po dosažení čísla 399 se přidává třetí pozice (číslo 400 - na základní pozici nula, nad ní také nula a nad ní puntík (jedna).

Příklad zápisu čísel:

Mayský kalendář začíná pevným datem, kterým je 4 Ahau 8 Kumku, což v našem Gregoriánském kalendáři odpovídá datu 13. srpna 3114 před n. l.

Zpracováno podle materiálů z Internetu

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar