Tipy a inspirace

A+ A A-

OBJEDNÁVKY Z VESMÍRU

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Zcela záměrně jsem nazval tento článek „Objednávky z vesmíru”. Ten název budí totiž ve všech tzv. rozumářích odpor. Co to asi je zase za populistický, vědecky nepodložený blábol. Ano, obraťte list, případně si v duchu odplivněte nad autorem, pro vás tento článek není. Pro všechny, kteří ale preferují výsledky před intelektuálním a často nikam nevedoucím blábolením, které na výsledku nic nezmění a nikomu neprospívá, tento článek je. A podobně jako kyvadlo, pokud je správně používáte, funguje. Nepíšu o ničem, co bych nevyzkoušel.

 

images

 

Knížky Bärbel Mohr Objednáváme si z vesmíru, Vesmírný objednávkový servis a Reklamace do vesmíru jsou napsány čtivýmženským rukopisem. Jejich obálka je dle mého názoru trochu moc holčičí, cožmůže hodně jedinců s vyšší hladinou testo­steronu odrazovat, ale nenechtese odradit – obsah je dobrý. Knihy popisují v podstatě jeden ze způsobů (odalších přístupech budeme postupně na našich stránkách informovat) jak sitvořit svůj svět, aby byl takový, po jakém sníme. Zajímavé na nich je to, žeautorka není léčitelkou ani neumí ­komunikovat s vyššími bytostmi, zkrátkaneoplývá zvláštními duchovními schopnostmi a původně je to zcela racionálněuvažující člověk, který se nenechá zlákat krásnými řečmi o něčem, čemu nerozu­mí.Přestože je dnes již známou osobností a její metodu objed­návání používá mnoholidí po celém světě, neztratila nic ze své racionality. Více o její činnosti avšem čemu se věnuje můžete najít na www.baerbelmohr.de. Její knížky vydalo u nás nakladatelství Finidr a lze je koupit v knihkupectvíchs duchovní literaturou.

O co vlastně jde? Je to úžasně jednoduchý princip, při zachováníurčitých podmínek, jak si objednat z vesmíru to, po čem sníme. Vztahuje seto jak na přání hmotná, tak i ­milostná, vztahová, na cokoliv, o co lze jasně,stručně a jednoduše požádat. Kámen úrazu je ale v tom, jak žádáme apředevším v tom, jak o tom přemýšlíme. Chci se teď záměrně vyhnoutnějakému rádoby vědeckému popisu toho proč to vlastně funguje, případnějakémukoliv dokazování. Ty, kdo mají zkušenos­ti napříklads neurolingvistickým programováním, což považuji v podstatě za vědouuznanou disciplínu, jistě určité souvislosti napadnou, ti kteří tyto zkušenostiale nemají, jsou na tom mnohem lépe, protože nebudou tento na trochu jinýchprinci­pech fungující systém do svých objednávek motat.

Už v minulosti, dříve než jsem četl knížky Bärbel Mohr, jsemměl s objednáváním nějaké zkušenosti. Stávalo se mi, podobně jako tomimochodem popisuje ve svých knížkách Penny McLean, že za určitých okolností miněkdo pomáhal. Ta pomoc byla vždy dvojí, buď okamžitá, která ale funguje jenněkdy a závisí na mé schopnosti ji přijímat, řekl bych mé otev­řenosti, anebo na požádání – a to je ta, které sebudeme především věnovat v dnešním článku o knížkách Bärbel Mohr. Taokamžitá – třeba dnes jsem byl vybírat z bankomatu, protože jsem zjistilže už nemám ani korunu v peněžence. Samozřejmě že jak jsem bral kartu doruky jsem si uvědomil – nepamatu­ji si PIN – nikdy si ho nepamatuji, mám hoprostě poznamenané někde jinde. V tu chvíli jsem ho věděl, byla toskutečně jen otáz­ka mé otevřenosti, zkrátka jako kdybych ho vyvolalz paměti, napadlo mě. A tak, aniž bych přemýšlel jestli mě nenapadl nějakýblábol, protože si to číslo opravdu nepamatuji, jen mi kombina­ce přišlapovědomá, zadal jsem ho – samozřejmě to bylo správně. Ta na požádání mizafungovala také už mnohokrát. Například, když mi došla baterie v mémdálkovém ovládání alarmu auta a to tak, že už skoro vůbec nesvítila dioda,která indikuje jeho zapnutí nebo vypnutí. To je docela problém, hlavně když seto stane v Rakousku, kde tento typ baterie u pumpy nedostanete, jen vespecializovaných obchodech. Alarm se navíc au­tomaticky zapne a nejde ho žádnýmzpůsobem vypnout, to byste museli změnit režim v motoru auta, ale tam užse nedostane­te, je zamčeno, venku prší… Nejdříve jsem zkoušel rozebrat dál­kovéovládání…až jsem si vzpomněl že můžu požádat. A tak jsem požádal –následujícím stisknutím jsem samozřejmě odemkl. Podobných příhod typu zamčenína záchodě, zapadnutí s autem do závěje uprostřed kopce v Alpáchv noci a za chumelenice, opravy auta, mám na několik odstavců, některéjsou dokonce velmi pikantní. Na rozdíl od Penny McLean, která ve svých kniháchpíše o tom, že ji její strážný anděl vede, mě to prostě v tu chvílinapadá. A nenapadá mě něco, co by napadlo každého, zvláště ne, když poprvév životě opravuji rozdělovač. Někdy věci začnou fungovat prostě samy, nebomi přijde – naprosto nepochopitelně pozdě večer a za chumelenice, ­někdo napomoc – třeba v těch Alpách, a náhodou jeho syn pracuje v opravně –pozor „Škodovek“ v Rakousku a dohromady s otcem mi pomůže sevyhrabat, vyměnit české sněhové řetězy za rakouské, které něco vydrží, a věnujemi dvě hodiny, dvakrát se mnou jede do již zavřeného servisu v údolí projiný typ sněž­ných řetězů ... Proč to píšu, to možná zažilo hodně lidí,důležité je co si z té příhody vzali. Pokud si ji vždy dokázali racionálněvysvětlit – například zbytkovým proudem v akumulátoru, neši­kov­ností,nedostatkem soustředění a především náhodou – ty se přece stávají, pro ně asinemá cenu nic objednávat, protože oni důvod znají a vyhovuje jim to – potom jevšechno v pořádku. Pokud vám něco vyhovuje – neměňte to, já jsem to dělal ­stejně,začal jsem až když mi něco nevyhovovalo a neuměl jsem to řešit a byl jsemv situaci, kdy jsem to řešit musel.

Já plně souhlasím s názorem Bärbel Mohr, že totiž nemá smysldělat nic, co mi nesedí, čemu nevěřím, ty příhody jsem popisoval jen proto, žena základě vlastních zkušeností se mi prostě snáze věřilo, že na tom něco je.Mimochodem autorka píše v jedné ze svých knih o svém duchovním zážitku,který ji proměnil, myslím že nikdo z nás jen tak neuvěří, že něcopodobného mezi nebem a zemí funguje, dokud něco takového neprožije.

Takže začněme s objednáváním. Popíšu tedy, jak to dělám já. Vždycky jsem potřeboval, s výjimkou zcela akutních situací, mít klid aaspoň trochu soukromí. Potom jsem si nejdříve ujasnil, co vlastně doopravdychci a následně v klidu, ničím nerušený, jsem zcela soustředěnějednoduchou formulací, kterou jsem si v duchu přednesl, požádal. Snažil jsemse, aby vše trvalo co nejkratší dobu, především kvůli soustředění. Pro mě jedůležité mít pocit toho napojení – je to v podstatě kombinace vnitřníhouvolnění a zcela specifického pocitu, při kterém cítím jakoby mnou od hlavyk patě procházel slabý proud ­energie. Každý si musí najít svoji cestu, nelze nic okopírovat – je to vašespojení, vy ho tedy musíte navázat. Proč tak neuměle o svém pocitu píši?Protože prostě musím mít pocit, že to vysílám někam, něco jako bychto říkal někomu do očí, a ten pocit, jaký jsem popisoval, mi dává jistotu, žes ohledem na své dosavadní schopnosti jsem udělal maximum. Co je důležité– odložit potom žádost stranou, nepřemýšlet „nefaxovat“ další změny neboupřesnění – vesmír vám dodá jen to, o čem jste naprosto a stoprocentněpřesvědčeni – neobjednáváte ústy nebo papírem, ale srdcem. Také se zdá, ževesmíru vadí, když se ptáte každý den „jak to vypadá” – pamatujte, že navšechno musí přijít čas. Na závěr vaší objednávky nezapomeňte poděkovat. Pokudpoděkujete při jejím přijímání a tím potvrdíte, že si uvědomujete, že vámdodali, oč jste žádali, jste zpravidla odměňováni stále rychlejším vyřizovánímvašich objednávek.

Další odstavec bychom mohli nazvat populárním FAQ, tedy česky

Časté dotazy

Pro mě (jako pročlověka věřícího v existenci Boha) byl především problém s tím,jestli vůbec mohu žádat o nějaké, z hlediska života člověka jako celkunebo problémů na této planetě, zcela malicherné záležitosti. Dále potom jakčasto mohu žádat Boha o pomoc. Mohu, kdykoliv, nikoho tím neobtěžuji, upřímněvěřím, že jsem jeho součástí a mým úkolem je tento život prožít tak, abychv něm co nejvíce z toho, co mi toto vtělení může nabídnout, pocho­pil.Není ale mojí povinností život prožít v askezi, útrapách – Bůh si jistěpřeje, abych byl šťastný. Měl bych jen mít na paměti, aby to, oč žádám, byloskutečně tím, o čem jsem hluboce vnitřně přesvědčen. Pokud čtete duchovní ­literaturu,jistě víte, že pomoc od Boha může přijít i prostřednictvím řady jiných multidi­menzionálníchbytostí, které vám pomáhají. Duchovním říším se ale budeme věnovat jindy.

Pokud tomu nevěříte, myslíte si, že jakákoliv komunikaces vyššími světy je prostě nesmysl lidí, kteří jsou nerozhodní,neinteligentní, nebo líní se něco naučit o skutečné fyzikální podstatě světa,nebo nevěříte, že to oč žádáte vám někdo může splnit, nedělejte to. Jen sitotiž potvrdíte, že to nemůže fungovat, protože komunikace s Bohem(universem, strážným andělem) probíhá skrze vaše vnitřní já a to nemůžeteobelstít. Myslíte-li si tedy, že to nevyjde – vesmír vám tuto myšlenku přesněvyplní.

Ano, myslím, že každému se některá objednávka nevyplní. Důvodů můžebýt mnoho. Může to být promeškáním příležitosti – vhodného okamžiku, nejasnouformulací, následnými pochybami o tom, co vlastně chci, tím, že nenadešel čas.

Samozřejmostí je nežádat o svůj prospěch výměnou za útrapy někohojiného, zkrátka nic, co nemůžete vyslovit s láskou – ano, to je asi tonejbezpečnější pravidlo.

Autorka se ve své knize Vesmírný objednávkový servis zabývái vazbou na naši karmu, vysvětluje, že každý jsme při narození dostali možnostsvobod­né volby a máme tedy možnost žít tak, jak bychom si představovali, a toi při nepříznivých vstupních podmínkách.

Jen tak mezi řečí se v knize dozvíte o zcela základnímpředpokladu. Cituji „oni jsou ve vesmíru prostě takoví – sebemenší vnitřnínapětí a už pro nás nehnou ani prstem”. To je řekl bych zcela základnípředpoklad – nepochybovat o schopnosti vesmíru vaši objednávku vyřídit a takénepochybovat o své objednávce jako takové – vaše já je to, co vás spojujes vesmírem a tento „internet” funguje pořád.

Buďte vnímaví – stane se vám že po vás někdo chce, abyste jelinajednou na druhý konec města? Zrovna když potřebujete něco dodělat, co vámnejde? Jeďte, možná vás cestou napadne řešení, uvidíte billboard, který vámodpoví na vaši otázku, nebo oznámí místo doručení vaší objednávky. Vnímavostvůči podnětům z okolí je důležitá, nelze ji ale zaměňovat za chorobnouposed­lost myšlenkou, že každá informace je strašně důležitá – prostě chce tonajít tu správnou míru, naladit se, a to chvíli trvá. U těch „náhodných”pozvání či změn vytýčené trasy je dobré se rozhodovat na základě vnitřníhopocitu. Jestliže se vám nechce někam jet, něco dělat, s někým se sejít –prostě to ­nedělejte, jen je třeba tento pocit dobře oddělit od lenosti. Abychom toho ale byli schopni, musíme míturčitou přirozenou vnitřní svobodu a schopnost zklidnit se a na chvíli sedostat ze zajetí toho, co nás obklopuje a co nás také nezřídka dostalo dosituace, ze které chceme ven. Jinak nás nic, kromě úrazu ap., nepřiměje změnitplán a tím také nikdy nezlepšíme svou situaci, kterou tak potřebujeme změnit.

Využívejte příležitosti – když jsem se tak nad tím zamyslel,uvědomil jsem si, že všechny nevyužité příležitosti byly skoro vždy zapříčiněnyurčitým druhem lenosti, neochoty se podřídit vnitřnímu hlasu.

Mnoho z nás, zejména v dnešní době, je už skoro alergickýchna pojem zklidnění. Snadno se o tom mluví, ale hůře se to dodržuje.V knížce najdete i myslím pro každého použitelný způ­sob, jak se zklidnit,takovou jednoduchou formu ­meditace, kterou může použít skutečně naprostokaždý.

Upřímnost je další důležitý předpoklad. Když objednávám srdcem, jepotřeba ještě také znát sám sebe. Toho nejlépe člověk dosáhne maximálníupřímností při hodnocení svých pocitů. Je to samozřejmě práce na celý život,někdo jsme upřímnější, někdo – třeba vlivem výchovy – méně, ale jedině tímzískám jisto­tu o tom, co je pro mě správné, co ne, vím jaký jsem, kam smě­řuji,uvědomuji si i své nedostatky – což je první stupeň k tomu, abych je mohli odstranit, ale především s nimi počítám. Lépe pak dokáži nejenformulovat to, co skutečně chci, ale také o tom méně pochybuji.

Každý může propadnout okamžiku slabosti, pochybování o svýchschopnostech, pochybování o všem. To je stav, ve kterém bychom neměli o nicžádat, žádáme totiž srdcem, slova ne­jsou důležitá, důležitý je pocit. Myšlenkatvoří, my sami sobě tvo­říme svůj svět, vesmír nám jen v našem úsilípomáhá, plní na­še tužby a přání. Přejeme-li si ale svým srdcem být ­smutní,vesmír nám to plní. Až když si budeme jisti, že žádáme z hloubi své duše, tehdybychom měli žádat. Já to poznám vždy tak, že si umím představit budoucnost –v okamžiku kdy ji ­nevidím a jen se zmítám v myšlenkách strachu abeznaděje (proti čemuž se samozřejmě dá, jakmile si tento stav uvědomíte,úspěšně bojovat), tak raději o nic nežádám. Až si dovedu představit v danévěci budoucnost, jakou bych si přál, mohu začít.

Jestli sevám dostane Vesmírný objednávkový servis do ruky a tento článek vás mýmzáměrně „nadšeným” tónem neodradil, může vám tato „technologie” změnit život.Je tu ještě jedna věc, kterou by se slušelo na závěr zmínit. Autorkav závěru své knihy uvádí vlastní logiku: „Věříme-li v nějakého boha,který nás stvořil, potom jsme určitě nebyli stvořeni polovičatě, naopak jsmebyli vybaveni vším, co umožňuje vést šťastný život. Až si uděláme rájz vlastního života, můžeme udělat ráj i ze zbytku svě­ta. Krásná myšlenka,se kterou souhlasím. Příště se bude­me věnovat vesmírným reklamacím.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar