Tipy a inspirace

A+ A A-

REKLAMACE DO VESMÍRU

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Pokračování Objednávek z vesmíru je tentokrát zaměřeno na dodržování těch nejdůležitějších zásad a také na to jak skutečně dosáhnout splnění objednávky, abychom neměli žádné "reklamace do vesmíru". v podtextu titulu této knihy Bärbel Mohr je napsáno "doučování, jak dosáhnout splnění svých přání". Pojďme se tedy na základní myšlenky doučovacího kurzu podívat a zkonfrontovat je s vlastní zkušeností.

 

images

 

Většina nespokojených, tedy těch, kteří nemají vyřízeny své objednávky, si možná neuvědomují, kde je ta tenká hranice mezi tím, co objednávka je a co není. Na správné straně se nacházejí ti, kdo dodržuji tři hlavní zásady:

  • uvolnění,
  • důvěra,
  • připuštění pozitivního výsledku.

Kdybych shrnul základní pravidla - je to celé pouze pro toho, kdo je schopen věřit, a to se zpravidla daří jen těm, kteří už určité zkušenosti mají. Pro racionálně smýšlející, resp. pro ty, kteří jsou schopni přemýšlet pouze o jevech vysvětlitelných lidským poznáním, je to stav bytí, kdy místo toho abych věřil, že vše zvládám svými schopnostmi, věřím v to, že jsem cokoliv schopen ovlivnit svojí myslí, aniž bych byl jednoznačně schopen zdůvodnit, jak jsem konkrétního cíle dosáhl. Autorka toto nazývá hezkou formulací - zůstat inteligentně naivní.

Pokud jsme za tímto bodem, tak je třeba si uvědomit, že není důležité co říkáme, ale co skutečně prožíváme. Jestli například prožíváme strach z toho, že odchod na jinou pracovní pozici pro nás bude horším řešením, než setrvat, a přitom žádáme Universum o to ať to vyjde, nestane se buď vůbec nic nebo to nevyjde. Universum naše řeči nezajímají, zajímá ho stav naší mysli. Teprve jsme-li s ním v souladu, dostaví se výsledek.

Není důležité dělat to konkrétním způsobem, je potřeba si nelhat a zůstat tak trochu ve stavu dítěte, tedy pokud něco teď nefunguje, odložit to a najít si jinou zábavu.

Ještě je nutné zmínit se o jedné věci. Ano, jedná se do určité míry o jistou formu řekněme magie - autorka ji nazývá nezbednou magií. Cokoliv, čím vědomě takto manipulujeme, bychom měli dělat s láskou a to láskou nesobeckou, vyšší. Jen ve stavu, kdy jsme přesvědčeni, že nejednáme s nízkými nebo sobeckými úmysly, můžeme tuto technologii používat. v opačném případě se kromě neúspěchu vystavujeme především nebezpečí karmického zatížení, samozřejmě v závislosti na závažnosti toho, co činíme.

Ještě jedna poznámka k ovlivnitelnosti. Možná nemůžeme příliš ovlivnit své činy, některé extrémní duchovní přístupy mluví dokonce o tom, že nemáme žádnou svobodnou vůli v jednání na základě povahy a všech daností přidělených vtělením. Co ale můžeme měnit vždy jsou naše myšlenky, to je naše svoboda volby. Pokud pochopíme, že myšlenka tvoří, máme vyhráno.

V knize je také velice hezky vysvětleno jak neobjednávat, na příkladu manželského trojúhelníku, kdy každý jeho člen znal princip objednávek z vesmíru a každý si tedy objednával, jenže někdo z nich tak, že si přál, aby se ti druzí dva rozešli. To nefunguje, nelze si přát cokoliv jako výsledek konkrétního jednání

konkrétních osob - to je manipulace, v tomto případě navíc sobecká, to není objednávka.

Značná část knížky je věnována konkrétním příkladům dobrých a špatných objednávek. Z nich jednoznačně vyplývá, že negativita nebo skepticismus od začátku prostě nepomáhá. Musíte tomu věřit, pokud se zabýváte trochu věcmi "mezi nebem a zemí" víte, že když něčemu věříte, tak to tvoříte. Kdo potřebuje pro tento názor nějakou autoritu - doporučuji vřele Krišnamurtiho názory o životě, Krišnamurtiho čítanku. Tento velice význačný mystik píše "myšlenka je čin". Takže pokud jste přesvědčeni, že je to celé nesmysl (ale to byste asi nečetli až potud) nebo že situaci nezvládnete, nejde to, není to možné, tvoříte si to. Pamatujte, že všechno je možné, všechno - zažil jsem v životě i věci, které bych jinak považoval za naprosto neuvěřitelné, včetně zhmotnění.

Také je třeba dobře rozlišovat mezi přijetím daného stavu, což je nutným krokem ke zvládnutí situace, a poraženectvím. Myslím, že zážitek je asi tím největším katalyzátorem - pokud jste v neřešitelné situaci a nechce se vám věřit, že je řešitelná, zkuste si vzpomenout na situaci, na základě které jste dříve v tyto schopnosti vesmírného objednávkového servisu uvěřili a zůstaňte v tomto stavu.

Velice zajímavě a netradičně je v knize pojednán princip vděčnosti. v minulém čísle jsem psal, že poděkování a tedy projev vděku za dodání objednávky pozitivně ovlivňuje často rychlost splnění dalších objednávek a hlavně, protože každá dodávka má svůj čas, který někdy nelze posunout, vděčnost vás skrze odevzdání vaší energie při upřímném poděkování od srdce uvolní a celkově vlastně umožní přísun toho nového.

Opakované prosby posilují chybění toho, o co žádáme. Zase jsme u tvoření myšlenkou. Tvorba vysněného světa není možná takovým způsobem, že budeme neustále žádat a opakovaně prosit, ale tím, že poděkujeme za to co máme a budeme si představovat co bychom si ještě přáli, jako bychom takovou situaci snili. To neznamená jen s tupým úsměvem hledět před sebe, to znamená skutečně aktivně tvořit a v pravý čas situaci pomoci. Opakovanou prosbou jen dáváme informaci o tom, že setrváváme ve stavu chtění, přání. Když v něčem setrváváme, je to chápáno tak, že si to i přejeme a tak je nám tento stav zachován. Pokud požádáme a dále se zabýváme něčím jiným, nebo tím jaký život si přejeme žít, jdeme cestou splněné objednávky.

V knížce najdete kromě správné formulace objednávky také test, zda patříte mezi odmítače dodávek - pro ty, kteří by to chtěli zkusit a cítí se jakoby se zmítali mezi dvěma názory - je to dobrá forma jak vykročit na tu pravou cestu.

A teď k reklamacím do vesmíru. Asi nejčastější případ reklamace nastává, když si myslíme, že jsme dosud neobdrželi to, o co jsme žádali, a že se zkrátka nic neděje a objednávka stále není vyřízena. Jak už bylo napsáno, všechno potřebuje svůj čas, nicméně v rámci našeho systému máte možnost se zeptat - a to formou žádosti o znamení, jestli objednávka náhodou už nedošla a pokud ano, tak jak. Autorka dokonce uvádí případ, kdy si objednala znamení do patnácti minut. Samozřejmě ho obdržela, ale aby to nestačilo - vím že teď mluvím jako jistý pan Horst ze zcela jiné televizní objednávkové služby, ale je to tak - požádala, aby - pokud to skutečně bylo znamení - ať pošle universum stejné znamení ještě jednou. i tehdy samozřejmě znamení přišlo. a rozhodnutí na základě tohoto znamení bylo správné. Já sám používám svůj vlastní systém komunikace s vnitřním já a bezpečně dostávám informace. Každý si může vytvořit svůj vlastní systém, mohu vřele doporučit.

Pokud věříme v to, že si sami ovlivňujeme svůj život, snadno pochopíme, že se vlastně jedná o komunikaci s vnitřním já. Jeho prostřednictvím můžeme nejen ovlivňovat svojí budoucnost přeměnou vlastních myšlenek, ale také získávat informace z vesmíru, protože naše vnitřní já je napojeno na Universum a dává tak formou určitých znamení jako odpovědí i informace od Universa. Ale nechme dokazování, myslím, že pokud jste dočetli až sem, tak asi nepotřebujete důkazy, ale co nejvíce informací jak to vlastně dělat správně.

Autorka píše ve své knize, že čím horší je tvá intuice, tím více činů potřebuješ, abys něčeho dosáhl - a to je myslím hluboká pravda. Je to vlastně vysvětlením toho, proč se někomu zdá život tak strašně těžký (a to se zdá občas každému z nás). Pokud tuto strategii přijmeme, věci, ale i vztahy, které potřebujeme a po kterých toužíme (ne chorobně), si k nám najdou cestu samy. Opět jsou tu takové tři principy, jejichž dodržováním svou intuici maximálně posílíme:

  • nechme plně projevit svoje vnitřní já,
  • komunikujme s ním v meditacích,
  • přijměme se a milujme sami sebe bez výhrad.

Co ale dělat v případě, že si to sice všechno dobře uvědomujeme, ale nemůžeme se zbavit pochyb a pořád myslíme na to co nechceme, místo na to co si opravdu přejeme prožívat? Zklidnit se, nebo ještě lépe meditovat. Kdo ani to nedokáže, zkuste prostě snít - ale pozor, udržte si pozitivitu ve vašem snění, nesklouzněte do stavu, kdy se zase topíte v tom, v čem nechcete. Naučte se tímto způsobem mít rádi přítomnost a tím ji i přijmout, všechno vám potom půjde snadněji.

Někdy člověku brání strach - jakkoliv to autorka v této své knize nerozebírá, je strach problémem. Jakoukoliv obavu nebo strach nikdy neodstraníme, pokud je nepřijmeme. Přijetí neznamená mu propadnout, ale uvědomit si jej, naplno jej pocítit, přijmout ten pocit a nakonec jej přeměnit na lásku. Hodně při tom pomáhá dýchání, kdy nadechujeme nosem pránu a vydechujeme ústy právě strach, který jsme předtím přeměnili na lásku. Stojí za to tento postup i opakovat, u některých strachů to není otázka jedné meditace, ale je to nezbytné. Protože pokud jej neodstraníme a budeme jej vnitřně prožívat, budeme si jej vlastně stále dál a dál objednávat. Strach a negativita a tedy neschopnost pozitivního myšlení je důkazem toho, že máte v sobě málo světla jako stavebního kamene pro tvorbu pozitivní budoucnosti a tedy i objednávek.

Autorka se poměrně podrobně zabývá i jednotlivými typy reklamací. Vždy na konkrétních příkladech, což je jistě lepší než suchá teorie. a vždy je z těchto příběhů jasná jedna věc. Věřme intuici, když nás něco zaujme, věnujme se tomu, dejme se s tím člověkem do řeči, přečtěme si podaný leták. To, že je o návrhu na uzákonění práv nějaké zájmové skupiny společnosti o které nic nevíme, není podstatné. Třeba na něm bude napsáno, že jej zpracovala agentura XY a třeba možná v nějaké takové firmě hledáme práci. Nebo si v něm přečteme větu, která je tím spínačem v naší hlavě.

V knize se dozvíme o reklamacích zaměstnání, reklamacích partnerských vztahů, reklamacích zdraví jednotlivých čtenářů, vždy s příklady úspěšných objednávek a rad těm, kteří nedosáhli splnění své objednávky.

Samozřejmě také existují věci, které objednat nelze. Autorka uvádí příklad - objednat si, aby najednou začaly růst nosy vzadu, asi nemá smysl. Myslím, že takovou bezpečnou podmínkou či kriteriem je objednávat finální stav, který splňuje naše požadavky, ale není absolutně konkrétní a není na úkor někoho jiného. Čím lépe vyjádříme svou objednávku z hlediska obecných podmínek, ale nežádáme konkrétní okolnosti, tím větší je pravděpodobnost jejího splnění.

Odmítání objednávek - to je mimochodem jeden z dalších důvodů, proč a zcela zbytečně podáváme reklamace do vesmíru. Někdy dokonce tvrdošíjně odmítáme převzetí. To se mi stalo už mnohokrát, že jsem se nervózně věnoval jen té nervozitě. Třeba při hledání nějaké věci v kanceláři. Za 5 minut musím odejít a mít s sebou na jednání smlouvy. Ty jsem samozřejmě vytiskl a připravil si i s poznámkami, ale teď jsem je někam založil. Co teď. Prosím Universum pomoz. Za stavu, že zůstanu nervózní, nic nenajdu - co vytisknout je znovu, ale nemám poznámky ... Tak si uvědomím, že jsem požádal a jdu tedy tisknout znovu. Když chci otevřít soubor - v tu chvíli mi to sepne. Vzpomenu si na složku, ve které jsem byl naposled, a tam všechno samozřejmě najdu… a v tu chvíli mi dojde, že jsem přesně takto ignoroval vizitku na stole, a až když jsem požádal a dostal informaci jinak mi došlo, že ta vizitka byl název firmy, tedy i složky, do které jsem dokumenty v návalu potřeby uklízet nacpal.

Všechny duchovní přístupy jdou samozřejmě lépe, jestliže zvýšíme svou energii - to posílí naši vnímavost vůči intuitivním pocitům, naši schopnost komunikace s vesmírem. Zvyšovat ji můžeme jak přímým cvičením, naplňováním se energií v meditaci, nebo prostě tím, co nám dělá radost, nebo také tím, že jí záměrně neplýtváme. Například proto, že jsme neustále ve spěchu, většinou proto abychom toho stihli víc prožít, zatímco se dostáváme do situace, kdy o prožitky přicházíme. (Kéž by se mi dařilo ten spěch více omezit.) Neplýtvat znamená také neanulovat své objednávky pochybnostmi, změnami - logicky Universum vám nedodá nic, když z původního auta jste se neustálými pochybnostmi dostali až na novou střechu. Je samozřejmě dobré zůstat celkově v dobré pohodě a nezapomínat na tělo, které by mělo být také v dobré kondici.

A ještě jedna zajímavost na závěr. Autorka se v knize zmiňuje o žirafí řeči a vlčí řeči s odvolávkou na práce Marshalla Rosenberga, který bojoval jako žid v mládí s velkými projevy antisemitismu a útisku v USA, kde vyrůstal. On rozlišuje žirafí a vlčí řeč. Tón, který se běžně v komunikaci mezi lidmi používá, nazývá vlčí (sebevražednou) řečí. Tedy vyjadřují se jako bojovníci, kteří automaticky přejdou do útoku, aby dosáhli toho, co chtějí. Žirafí řeč, kterou se vyjadřují děti, vyjadřuje pozorování situace, pozorování vlastních pocitů v této situaci, a vyhodnocení, které vlastní pocity jsou za daného stavu splňovány a které ne. v kombinaci se žirafíma ušima, které nikdy neslyší urážku či hrubost, ale za vším slyší pocity a potřeby, tedy pozitivní odpověď, která není zatížena strachem či obrannými mechanismy na základě předpokládaného útoku od protistrany, je žirafa mnohem lépe připravena si konstruktivně tvořit svůj vlastní život. Krásné ponaučení, že? Kéž bychom byli všichni žirafami - přeji vám co nejvíce úspěšných objednávek.

Robert Olschbaur

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar