Tipy a inspirace

A+ A A-

PĚT PRVKŮ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Čínská teorie pěti prvků říká, že vše v přírodě, ve vesmíru, veškeré věci, jevy, prostě vše, co nás obklopuje, lze přiřadit k jednomu z pěti základních prvků. Jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda. Podobně, jako můžeme k těmto prvkům přiřadit veškeré jevy kolem nás, je možné takto roztřídit i orgány, části lidského těla a energetické dráhy v těle (meridiány). Toto uspořádání není samoúčelné, ale pomáhá při hledání souvislostí mezi činností jednotlivých orgánů a dějů v organismu i mimo něj a hledání příčin různých potíží a nemocí.

 

images

 

Dřevo

Prvek dřeva podle čínské filozofie symbolizuje začátek, ráno, jaro, zrození a dětství. Ze světových stran k němu patří východ, z chutí kyselá, ze smyslů zrak. Z vlastností vznětlivost, vztek, agrese, ale i přílišná sebekontrola, nebo nerozhodnost. Dřevo také symbolizuje nový začátek kteréhokoliv procesu, příběhu, cyklu. Fází dřeva člověk prochází nejen v průběhu životního cyklu (zrození, dětství) či v průběhu každého dalšího roku (jaro), ale pokaždé, když se pouští do nějaké nové činnosti, např. rozhodne se postavit dům, pustit se do podnikání nebo naučit se nějaké profesi. Fáze dřeva je i obdobím zrození nápadu, který člověk postupně realizuje během ostatních fází, odpovídajících dalším čtyřem prvkům.

K prvku dřeva přiřazujeme meridián jater a meridián žlučníku a z orgánů k němu patří játra, žlučník, oči, páteř, nervy a šlachy. Když je energie jater slabá, např. člověk má jaterní nebo žlučníkové potíže nebo opakující se problémy s páteří, mohou se u něj zároveň projevovat další příznaky, typické pro prvek dřeva - např. neumí se rozhodnout, neví co nového začít, je agresivní nebo naopak agresivitu potlačuje. Může se také stát, že člověk s bolestivě zablokovanou páteří má chuť na kyselé, protože kyselá chuť "ředí" energii dřeva.

Oheň

Oheň je druhým prvkem pentagramu a je živen a podporován dřevem. Je-li dřeva dostatek, oheň dobře hoří; je-li ho málo, skomírá. Obdobně - fungují-li dobře játra a žlučník, je předpoklad pro dobré fungování srdce a tenkého střeva. K ohni patří symboly jako například poledne, mládí, léto, jih. Fáze ohně je obdobím růstu, budování, energetických investic, boje o nezávislost a také o své místo v životě. Dobrá kvalita prvku ohně v těle se pozná na kráse a zdraví pleti. Patří sem také hořká chuť, červená barva, pach spáleného.

Emocí prvku ohně je láska, radost a smích. Pokud jde o tělesné orgány, k ohni patří srdce, tenké střevo a dvanácterník, krev a krevní oběhový systém, žlázy produkující hormony, jako hypofýza, štítná žláza, nadledvinky, a brzlík. V akupunktuře se k prvku ohně počítají meridiány srdce, tenkého střeva, tří ohňů (jinak trojitého ohřívače) a osrdečníku (jinak perikardu).

Tělesnou tekutinou prvku ohně je pot. Pokud například někdo špatně snáší vyšší teploty nebo necítí nebo neumí projevit svou radost, může to znamenat, že nemá v pořádku některý z orgánů nebo meridiánů patřících k prvku ohně.

Země

Země je matka. Starostlivá a zároveň živící, ochraňující, pečující, mateřská. Země, která vydává plody. Patří k ní sladká chuť a sladká vůně, období zrání a dospělosti, ze světových stran žádná - je to směr dovnitř do středu Země.

Zároveň země znamená i obrácení člověka do středu sebe samého, do svého nitra. K zemi patří braní plodů a užitků vlastní práce, pozdní nebo babí léto, kdy jablka zrají a my je trháme, odpoledne, kdy odpočíváme na sluníčku.

Dalšími symboly země jsou sebeuvědomění, sebejistota, sebepřijetí a přijímání vůbec, zejména pak přijímání lásky, živení a sycení sama sebe kvalitní stravou - nejen hmotnou, ale i duševní potravou - vším tím, co má člověk rád.

Energii země odpovídá slinivka břišní a žaludek - orgány podílející se na procesu trávení, slezina, lymfatické cesty a lymfatické orgány (uzliny, mandle, slepé střevo) a z tělních tekutin sliny a lymfa. K meridiánům prvku země patří dráha sleziny a dráha žaludku.

Pokud má člověk v nerovnováze prvek země, může to napovídat, že neumí přijímat, necítí se ničeho hoden, má často pocit, že si něco nezaslouží, nedokáže vychutnat a užít plody toho, co vytvořil, nemá se rád nebo se neumí přijmout takový, jaký je. Podle těchto znaků lze usoudit, že jejich nositel možná potřebuje posílit slinivku břišní a s ní související orgány nebo meridián sleziny.

Kov

Prvek kov má na starosti dokončování věcí. Je to fáze rekapitulace, zhodnocení toho, co bylo uděláno v předchozích třech fázích a opravení toho, co nebylo uděláno správně nebo nebylo dotaženo do konce. Energii kovu odpovídá stáří neboli podzim života, kdy má člověk ještě poslední šanci naučit se to, co se dosud nenaučil a naučit měl, kdy se v myšlenkách i činech vrací k tomu, co nedokončil nebo co se mu nezdařilo a chtěl by to prožít ještě jednou a lépe. Je to období splácení dluhů životu a poučení se z něj, doba soumraku a usínání.

K prvku kovu patří například následující fenomény: roční období podzimu, z částí dne večer, ostrá pikantní chuť, pach zatuchlého, ze světových stran sem patří západ, z chutí čich. Emocí prvku kovu bývá smutek, melancholie. Není-li prvek kovu v těle v rovnováze, může se to odrazit na celkové vitalitě člověka. Dalšími souvisejícími tématy jsou kontakt a komunikace, z tělesných funkcí k prvku kovu patří dýchání a výměna energií mezi člověkem a prostředím.

Mezi orgány a části těla příbuzné prvku kovu patří plíce, průdušky a dýchací cesty, kůže, tlusté střevo a konečník. Kdo správně dýchá, většinou i správně vyměšuje. Člověk, který dýchá povrchně a mělce, má i pomalejší peristaltiku a může trpět zácpami. Ke kovu patří meridiány tlustého střeva a plic.

Voda

Poslední fází každého cyklu a pátým prvkem čínského pentagramu je voda. Voda je obdobím klidu a pasivity, kdy po všech čtyřech předchozích fázích konečně spočineme v klidu, jako semínko v zemi. Přichází tmavá noc, kdy vše odpočívá a nabírá sílu na další zrození. Z ročních období vodě odpovídá zima, kdy příroda tiše spí, aby se zjara probudila k novému životu. Z běhu lidského života přináleží vodě období smrti, které voda symbolizuje. Patří sem však nejen období, kdy se člověk odebere k odpočinku a odchází ze života, ale i doba před jeho narozením, kdy zárodek nového života je ještě v klidu, ve vodě v bříšku, a čeká na chvíli, kdy přijde následující fáze dřeva - zrození a začne nový cyklus.

V období kovu člověk dokončil a zhodnotil svůj záměr a ve fázi vody odpočívá. Nevrhá se hned do další činnosti, chce to čas, aby odpočíval, byl v klidu, utřídil si dojmy a nabíral inspiraci. Navenek to sice vypadá, že se v této fázi nic neděje, takže je vlastně zbytečná, ale není to tak. Uvnitř to pracuje. Člověk čerpá síly. Vynechá-li se tato pasivní a zdánlivě nepotřebná, ale jinak velice důležitá fáze vody, jen těžko člověk dokáže začít něco nového. Nádobu je třeba nejdřív vyprázdnit, aby se do ní dala nalít čerstvá tekutina. Nicnedělání, pokud netrvá věčně, je velmi zapotřebí.

Co se týče částí těla, k prvku vody náleží ledviny, močový měchýř, pohlavní ústrojí, prsy, uši, sluch, kosti a kostní dřeň. Tělní tekutinou prvku vody je moč, z chutí slaná a důkaz o síle a zdraví tohoto prvku podávají zuby a vlasy. Emocí vody je strach - člověk se slabou energií ledvin bývá bázlivý. Jde často o strach neznámého původu, který je zdánlivě neodůvodněný a nejde vysvětlit ani ovládnout rozumem. s vodou souvisejí meridiány močového měchýře a ledvin.

Zatímco k prvku země patří vztah k sobě samému, s vodou jsou spojeny vztahy k druhým, zejména blízkým osobám. Zdravý prvek vody, tedy dobré a zdravé ledviny, zajišťují také odolnost proti mentálním stresům.

Energie prvků

Dřevo symbolizuje energii, která se šíří všemi směry. Tato energie má velkou sílu a rozrůstá se ven jako strom. Je to fáze cyklu, ve které se věci vynořují a začínají růst.

Energie ohně vystřeluje nahoru. Tento typ energie se objevuje, když je cyklus na svém vrcholu. Jakmile je energie ohně ve svém maximu, začne se zmenšovat a hledat odpočinek.

Energie země se pohybuje horizontálně kolem své osy a ovlivňuje období změny mezi dvěma obdobími. Tento pohyb vody je někdy uváděn jako ústřední bod pěti energií, někdy jako fáze mezi stoupajícím pohybem ohně a dovnitř směřujícím pohybem kovu.

Kov symbolizuje nejhustší ze všech energií, pohybující se směrem dovnitř. Má vlastnost zhušťování, srážení.

Energie vody klesá. Je to fáze v cyklu, kdy dosahují věci bodu maximálního odpočinku a koncentrace.

Kreativní cyklus

Dřevo je dítětem vody. Regenerační schopnost energie vody se zachovává, transformuje a rodí tvořivou, rozpínající se energii dřeva.

Oheň je dítětem dřeva. Podobně, jako je jaro zdrojem léta, tak je fáze zrození a rozpínání (symbolizovaná dřevem) dovršena plným růstem a rezonancí, představovanými ohněm.

Země je dítětem ohně. Když dosáhne kreativní cyklus pěti energií svého vrcholu, energie vzplane nahoru (oheň). a jako u všech cyklických pohybů, z tohoto stoupajícího pohybu se rodí síla k návratu.

Kov je dítětem země. Stahující se pohyb kovu se rodí z působení energie země. Je-li energie kovu slabá, není asi dobře živena svým rodičem, zemí.

Voda je dítětem kovu. Klesající energie vody se zhušťuje ze stahujícího se a dovnitř směřujícího pohybu energie kovu.

Kontrolní cyklus

Dřevo kontroluje zemi. Pohybu energie země brání vliv rozšiřující se, rostoucí energie dřeva v uzavření se do sebe nebo zpomalení až k úplnému zastavení. Je-li dřevo slabé, země se zpomalí. Je-li dřevo příliš silné, narušuje zemi.

Oheň řídí kov. Stoupající a oteplující se síla energie ohně brání stahujícímu se a uzavírajícímu se pohybu energie kovu v zhuštění a zpevnění. Je-li oheň slabý, stává se kov tvrdým. Je-li oheň příliš silný, není kov schopen soustředit se dovnitř a ztrácí tvar.

Země řídí vodu. Klesající síla energie vody je kontrolována dostředivou silou ritující energie země. Je-li země slabá, voda klesá hlouběji. Je-li země příliš silná, ztěžuje přirozený pohyb vody.

Kov řídí dřevo. Ven se pohybující energie dřeva je vyvážena protilehlým, stahujícím se a dovnitř směřujícím pohybem energie kovu. Je-li energie kovu slabá, účinek dřeva může být nadměrný. Je-li kov příliš silný, může dřevo poškodit.

Voda řídí oheň. Stoupající příval energie ohně je vyvážen protější klesající silou vody. Je-li energie vody slabá, oheň vzplane. Je-li voda příliš silná, může energii ohně uhasit.

Vztahy mezi prvky, orgány a jednotlivými drahami

Jak bylo uvedeno a jak vidíte na obrázku vpravo nahoře, mezi jednotlivými prvky, energetickými drahami (meridiány) a skupinami orgánů, v pořadí, v jakém jdou za sebou, platí, že každý z nich svou energií podporuje prvek, meridiánový pár nebo skupinu orgánů následující po něm. Platí zde tedy vztah podpory - voda podporuje dřevo, dřevo podnítí oheň, oheň zúrodní zemi, země rodí kov a kov pomáhá vodě. Správná činnost ledvin tedy pomáhá játrům, játra a žlučník ovlivní dobrou činnost srdce a tenkého střeva, to pomůže slinivce a žaludku atd. Naopak, když je nějaký z prvků slabý a nemocný, prvek následující se nemá z čeho živit a odkud čerpat energii. Kromě toho se prvky navzájem kontrolují, aby žádný z nich nepracoval na úkor ostatních. Je-li některý prvek příliš silný, může např. tlumit funkci jiného prvku.


Vztahy mezi jednotlivými prvky

Funguje-li tak, jak má, hlídá, aby jiný nepracoval příliš a nevyčerpával se. Všechny prvky, všechny orgány a stejně tak všechny meridiány dohromady tvoří jeden celek, jeden vyvážený organizmus. Proto je třeba věnovat pozornost i těm orgánům nebo energetickým drahám, které s problémem, který chceme napravovat, zdánlivě nesouvisejí.


Energetické dráhy (meridiány) lidského těla

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar