Tipy a inspirace

A+ A A-

ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ - STŘELEC

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Toto znamení zodiaku souvisí s pojmy jako: - filozofie, idealismus, náboženství, duchovní růst - optimismus, pozitivní postoje, plánování - cestování, svoboda pohybu, pobyt venku - velkorysost, čestnost, spravedlnost, morálnost - představivost, usilování, otevřenost - důvtip, inteligence, záblesky intuice - zábava, romantika.

 

images

 

Základní kvality

Střelec je pohyblivé ohnivé znamení. Lze ho přirovnat ke hvězdám, tisícům svítících svíček, jiskřičkám z rychle se šířícího požáru suché trávy. Oheň mění hmotu a Střelec má schopnost transformace negativních situací svým optimismem. Pohyblivý znamená přizpůsobivý. Střelec se umí přizpůsobit téměř jakékoliv situaci, ať již světské či duchovní.

Duchovní cíl

Naučit se používat svého talentu k vedení ostatních.

Osobnost Střelce

Obecné rysy osobností, narozených ve znamení Střelce, jsou následující:

Pozitivní

- upřímný a otevřený - optimistický - v lidech vidí to nejlepší - čestný a férový - duchovní - nadšený - inspirující - odzbrojujícně šťastný - stimulující - bezstarostný - bez zášti - smyslný.

Negativní

- hádavý - netrpělivý bez pohybu - kritický k těm, kdo promarňují své talenty - hazardní hráč - může být fanatik - horkokrevný - nereálně plánuje - má tendenci kázat - popírá smutek - neangažovaný - obává se jakékoliv zodpovědnosti, která by omezila jeho svobodu - chybující, neobratný - benevolentní.

Nešťastný či frustrovaný Střelec bude vykazovat spíše ony méně pozitivní rysy.

Tajný Střelec

V každém člověku pod silným vlivem znamení Střelce je osoba, která chce být svobodná. Měli by si toho být v případě kontaktu se Střelcem vědomi zejména lidé jako majetničtí partneři, konzervativní myslitelé nebo byrokrati. Střelec bude nešťastný, pokud mu bude někdo nebo něco bránit v životě, v lásce, v příležitostech duchovního růstu ap. navenek se však stále bude usmívat. Jako kentaur, který je jedním ze symbolů Střelce, osobnost Střelce prožívá trvalý konflikt mezi myslí a tělem. Úkolem Střelce je proto překonat tento konflikt, aby mohl vést ostatní.

Vhodná spojení

barvy - modrá, purpurová, bílá
rostliny - rákos, dub, fíkovník, yzop
vůně - lignaloes (vonné dřevo)
polodrahokamy - hyacint, lapis lazuli
kov - cín
tarotová karta - abstinence
zvířata - kůň, pes

Fyzický vzhled

Lidé vyjadřující fyzické charakteristiky typické pro znamení Střelce vypadají silní a aktivní. Jsou často nadprůměrně velcí a mají hezké obličeje. Protože typický Střelec je optimista, jeho výraz obličeje často přechází do úsměvu. Pohybují se obvykle rychle, i když ne vždy ladně. Mají velkou dobře tvarovanou hlavu s vysokým a širokým čelem. Používají ruce k širokým gestům. Jasné, inteligentní a jiskřivé oči se často třpytí dobrým humorem. Mohou mít problémy s tělesnou váhou, protože jim vládne expanzivní, žoviální a život milující Jupiter.

Střelec doma

Pokud má člověk osobnost typickou pro znamení Střelce, domov je pro něj místem k odpočinku mysli i těla před odchodem do další "akce". Bude:

 • schopný zabydlet se, kdekoliv se octne,
 • často bydlet na více místech,
 • trvale cestovat,
 • myslet na další cestu,
 • rád přijímat i vyhledávat společenské návštěvy,
 • se vyhýbat formalitám,
 • vyhledávat neformální setkání, s volným pohybem. Jako rodič bude:
 • mít velmi ujasněné morální standardy,
 • důvěřovat dětem,
 • očekávat značnou inteligenci,
 • vytvářet velmi stimulující domov,
 • si velmi rád hrát, hovořit a cestovat s dětmi
 • mít rád děti i svoji roli rodiče,
 • vždy poctivě a otevřeně odpovídat na otázky,
 • povzbuzovat děti k opuštění domova, když dospějí.

Střelec v práci

Osobnost typická pro znamení Střelce bude:

 • potřebovat výzvy a hledat je i v rutinních pracech,
 • všestranná a zručná,
 • se snažit dělat několik věcí najednou,
 • mít často dvě zaměstnání,
 • potřebovat intelektuální i fyzické uplatnění,
 • unaví se jen když se nudí.

Jako zaměstnavatel bude:

 • očekávat u lidí přímočarost,
 • občas nevypočitatelný a těžko ovladatelný,
 • cokoliv velmi dobře propagovat,
 • schopný zvednout morálku a bojovat za "správné" věci,
 • spokojený a veselý,
 • laskavý a chápající.

Jako zaměstnanec bude:

 • veselý a nebude si na nic stěžovat,
 • pracovat nejlépe pokud se mu umožní zvolit si svoje vlastní pracovní tempo (bude rychlé),
 • nadšený, snaživý a převyšující ostatní,
 • mít rád chválu a slíbí skoro všechno,
 • ho zajímat současný výdělek, ale neovlivní jeho dlouhodobé kariérní plány,
 • povzbuzovat kohokoliv, kdo bude skleslý.

Pracovní prostředí Střelce:

 • bude kdekoliv, kde se octne, má své nástroje s sebou,
 • mělo by být otevřené a vzdušné,
 • mělo by být nápaditě zařízené.

Typická zaměstnání

Střelec bude rád dělat cokoliv z obchodování nebo propagace, co obsahuje cestování a znalost cizích jazyků. Vše, co umožní Střelci podat výkon a obstát, učit se a používat intelekt - bude rád např. učitelem, advokátem, spisovatelem. Střelec bude přitahován i k pracem, kombinujícím intelekt a fyzickou aktivitu, jako je např. veterinářská praxe nebo jakákoliv práce se zvířaty.

Střelec a láska

Pro Střelce je láska romantickým dobrodružstvím. Zamilovaný Střelec bude mít mnoho z následujících charakteristik:

 • má rád lásku při cestách v cizích zemích,
 • je vynalézavý,
 • potřebuje dobrou intelektuální kompatibilitu,
 • je k partnerovi zcela otevřený,
 • má rád fyzická potěšení lásky,
 • je šťastný, když je milován,
 • je velmi velkorysý a v dobré náladě.

Bude očekávat:

 • neomezování vlastní svobody,
 • pocit jistoty v lásce,
 • čestnost a otevřenost od partnera,
 • zachování svobody pohybu,
 • že nebude křivě obviňován a podváděn.

Střelec a sex

Typický Střelec považuje lásku a sex za další dobrodružství, které je potřeba si užít a prozkoumat. Využívá příležitosti k lásce a vstupuje do vztahu se stejnou bezstarostností jako do jiných činností. Ve vztahu bude vřelý a milující a bude vynikajícím společníkem. Obvykle má rád mnoho dotýkání a mazlení vřelé milující objetí je jeho formou "ochranného závoje". Stejně důležité pro úspěšný dlouhodobý sexuální vztah jsou ale společné intelektuální zájmy.

Střelec a partner

Osoba, která uvažuje o partnerství (manželském i obchodním) s typickým Střelcem si musí uvědomit, že Střelec si nade vše ostatní považuje své svobody. Při splnění tohoto předpokladu lze od Střelce jako partnera očekávat čestnost a otevřenost a množství tvořivých myšlenek.

Muž narozený ve Střelci bude chtít spontánního partnera, který ocení jeho velká gesta a odvážné výbuchy nadšení, a který se nebude snažit jej ovládat. V podnikání pro něj bude výborným partnerem osoba s dobrou orientací ve finančních otázkách.

Žena narozená ve Střelci je upřímná a přátelská a chce partnera, který ocení její přímočarý šarm a neunaví ho. Její slova i aktivity budou vždy vyjadřovat co si myslí a cítí, takže potenciální partner by měl mít rovněž jasno o svých vlastních pocitech. Žena ve Střelci není ani nesmělá ani vyhýbavá, a bude chtít partnera, který nehraje hloupé hry. V manželství i v podnikání ji partner o vše, co má udělat, musí vždy požádat, nikoliv jí to uložit. Bude ale reagovat na náznaky a dovtípí se.

Střelec a přátelé

Obecně má Střelec rád přátele, kteří jsou otevření, připravení na dobrodružství a důvěřiví.

Střelci jsou přátelští, společenští lidé, kteří přijmou všechny přátele, splňující jejich osobní standardy.

Své přátele budou velmi loajálně bránit, ale zároveň vždy řeknou přesně to, co si myslí. Střelci mají přátele z mno- ha profesí. Jsou mezi nimi muži i ženy, heterosexuální i homosexuální, ze všech věkových kategorií a různých etnických skupin budou s nimi se všemi zacházet stejně a rovnocenně.

 

Střelec vždy reaguje na žádost o pomoc. Půjčí příteli peníze aniž by očekával jejich vrácení, ujme se zbloudilých zvířat i lidí a bude vždy podporovat jakoukoliv dobrou věc ve jménu přátelství.

Střelci není vlastní udržovat příliš těsná přátelství jen s jedním nebo dvěma lidmi. Ve skutečnosti kdokoliv, kdo se snaží se s nimi příliš sblížit, nebo chce těžit z jejich přirozené přátelskosti, může být zasažen prudkým výbuchem jejich temperamentu. Obecně bojují slovy, ostrými jako šípy, ale někteří stejně tak použijí i své pěsti. Střelci mohou být excentričtí a mohou mít problémy s udržením tajemství.

Kompatibilita ve vztazích

Pokud jsou lidé ve vztahu typickými představiteli znamení, ve kterých se narodili, budou vztahy mezi narozenými ve znamení Střelce a ve znameních Ryb, Blíženců a Panny obtížné, ve znameních Býka a Raka neklidné a v ostatních znameních, tj. Střelec, Kozoroh, Vodnář, Beran, Lev, Váhy a Štír, budou vztahy harmonické.

Střelec a zájmy

Střelci jsou přizpůsobiví a jejich zájmy tak mohou být pestré. Jejich přirozenou aktivitou je sport, který mají rádi jak pro jeho soutěživost, tak pro společenský kontakt, který přináší.

Střelec má rád:

 • svobodu počínání,
 • alternativní myšlenky,
 • být v pohybu,
 • jídlo a pití,
 • parfémy a krášlicí prostředky,
 • tomboly a lotérie,
 • mejdány a flirtování.

Nemá rád:

 • nesouhlas ostatních,
 • dávání slibů,
 • být příliš v bezpečí nebo omezení,
 • organizování čehokoliv,
 • těsné oblečení,
 • zpochybňování své cti.

Střelec se ve volném čase věnuje např.:

 • všem druhům sportu,
 • cestování do cizích zemí,
 • hrám a hráčství,
 • závodům v autech,
 • luštění tajemství a šifer,
 • cizím jazykům,
 • náboženstvím a filozofickým systémům,
 • pěstování zvířat.

Střelec a zdraví

Typický Střelec je zdravý, energický a schopný čelit jakékoliv nepřízni osudu. Nenávidí, když musí ulehnout do postele, pokud to není na krátké zdřímnutí. Jakýkoliv stereotyp negativně ovlivňuje jeho optimismus. Jeho pozitivní postoje mu však pomáhají rychle překonávat nemoci a nevzdávat to ani v případě těžkých chorob.

Častými zdravotními potížemi Střelců jsou artritické a revmatické problémy, problémy kyčlí a nohou a úrazy. Mívají astma a různé choroby od zvířat, která mají rádi a těsně se s nimi stýkají. Zdravotní problémy jim může způsobovat i určitá nestřídmost v jídle a pití, ke které mají sklony.

Typický Střelec nikdy neodpočívá a unaví ho jedině nuda, vyvolaná omezeními v pohybu a činnostech, které mu někdo nebo něco způsobí.

Tradičně jsou s vlivem Střelce spojovány křížová kost, pánev, kyčle, hýžďové svaly, sedací nervy, stehna a stehenní kosti.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar