Tipy a inspirace

A+ A A-

ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ - KOZOROH

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

 

Toto znamení zodiaku souvisí s pojmy jako: - praktičnost, realismus, tvrdá práce, výsledky - plánování, odhodlanost, vytrvalost, úspěch - náročnost, dobrá kvalita, reputace - odpovědnost, potíže, problémy - paternalismus, autorita, kázeň - peníze, majetek, dlouhodobé projekty - moudrost, loajalita, citlivost pro krásu.

 

images

 

Základní kvality

Kozoroh je kardinální zemské znamení. Lze ho přirovnat k nejstarším a nejhodnotnějším stromům v lese. Spolehlivě zakotvený a veskrze praktický nakonec Kozoroh vždy dosáhne vrcholku, přičemž předstihne ostatní, kteří jsou rychlejší ale ne tak odhodlaní.

Kardinální znamení musí vynaložit své prostředky pro dobrý účel. Možnosti zemského znamení reprezentují praktické dovednosti: materiální, finanční a sociální prostředky, které mohou být využity k podpoře vlastních ambicí.

Duchovní cíl

Naučit se rozumět pocitům a potřebám ostatních lidí.

Osobnost Kozoroha

Obecné rysy osobností, narozených ve znamení Kozoroha, jsou následující:

Pozitivní

- dobré organizační schopnosti - opatrnost a realismus - tvrdá práce - svědomitost - nebojácnost - zvažuje rizika, ale podstoupí je v případě nutnosti - je obdivujícím divákem - má vysoké ale realistické standardy - konvenčnost - usilování - dobře radí - loajalita k tradicím - respekt k autoritám.

Negativní

- považuje svůj způsob vždy za nejlepší - egoista - trochu tyran - nemilosrdnost - úzkostlivost, vnitřní strach ovlivňuje rozhodování - velmi kritické postoje - nikdy nespokojený perfekcionista - fatalista - usiluje o postavení.

Nešťastný či frustrovaný Kozoroh bude vykazovat spíše ony méně pozitivní rysy.

Tajný Kozoroh

V každém člověku pod silným vlivem znamení Kozoroha je osoba, která usiluje o fyzické, sociální a emoční jistoty. Typický Kozoroh nesnese ztrapnění na veřejnosti. Obvykle smysl pro povinnost a panický strach, aby nevypadal hloupě, mu brání vyjadřovat své touhy a přání. Jsou to tajní romantici, kteří chtějí ve svém životě perfektní a bezpečnou (jistou) lásku.

Vhodná spojení

barva - zelená, černá, šedá, indigo, fialová
rostlina - tis, jasan, konopí, smuteční vrba
vůně - pižmo
kámen - gagát, onyx, rubín, tmavý diamant
kov - olovo
karta - Satan
zvíře - koza, osel

Fyzický vzhled

Lidé vyjadřující fyzické charakteristiky typické pro znamení Kozoroha mají menší „kostnatou" strukturu. Tvar těla závisí na tom, jak mají vyvinuté svaly. Pokud sportují nebo cvičí, pak to dělají odhodlaně a ukázněně a výsledkem je pěkná postava vypadající masivnější, než ve skutečnosti je. Chodí rychle a jistě, protože pozorně

sledují kam „šlapou". Mají užší čelo s hlubšími vráskami. Typický Kozoroh vypadá seriózně a v mládí vypadá často starší, než je. Naopak ve stáří mohou být Kozorozi uvolněnější a vypadat mladší, než ve skutečnosti jsou.

Kozoroh doma

Pokud má člověk osobnost typickou pro znamení Kozoroha, domov je pro něj místem k užívání si rodiny.

Bude:

 • se věnovat rodině a návštěvám příbuzných,
 • mít rád organizovanou a rutinní domácnost,
 • chtít kvalitní nábytek a vybavení,
 • vždy loajální domovu a rodině,
 • potřebovat domov jako bezpečný přístav pro osobní potěšení a přijímání hostů.

Jako rodič bude:

 • přísný ale vždy férový,
 • brát rodičovství vážně,
 • mít smysl pro ironický humor,
 • se snažit poskytnout dětem to nejlepší,
 • něžný a citlivý,
 • mít potíže se vztahem k malým dětem, u větších se to zlepší,
 • učit děti správnému chování,
 • poskytovat množství stimulací pro vzdělávání.

Kozoroh v práci

Osobnost typická pro znamení Kozoroha bude:

- pracovat tvrdě a dlouho,

 • chtít určitý domácí komfort na pracovišti,
 • schopný pracovat v případě potřeby třeba celou noc

   

  Jako zaměstnavatel:

  • nebude zanedbávat rodinný život kvůli práci,
  • bude laskavý ale očekává dodržování předpisů,
  • má silný pocit povinnosti a pracuje velmi tvrdě,
  • není dobrý koordinátor, ale ostatní mu věří,
  • neposkytuje zaměstnanecké výhody, ale pomůže lidem v nouzi,
  • velmi seriózně přebírá zodpovědnost a může tak i opomíjet vlastní potřeby,
  • obléká se konzervativně a má vše dobře zorganizováno,
  • udrží plynulost složitých operací.

  Jako zaměstnanec:

  • přichází do práce dříve a odchází později,
  • je spolehlivý a unese značnou pracovní zátěž,
  • myslí na své zájmy,
  • pracuje plynule a tiše, zůstává dlouho u stejné společnosti,
  • příležitostně prokazuje ironický smysl pro humor,
  • je svědomitý a má vysoké cíle (pro moc nikoliv slávu),
  • očekává plat adekvátní odvedené práci,
  • má respekt k nadřízeným, starším a zkušenějším,
  • má rád smysluplné procesy.
 • Pracovní prostředí Kozoroha:

  • musí být komfortní, jako doma,
  • musí být uklizené a dobře zorganizované,
  • na stole by měla být fotografie jeho rodiny,
  • nemusí ale být zbytečně draze zařízené.

  Typická zaměstnání

  Jakékoliv zaměstnání, které potřebuje dobrou organizaci a chytré vedení, ale nevyžaduje po Kozorohovi, aby byl tou hlavní osobou. Preferuje práci v soukromí. Může být bankéř, systémový analytik, výzkumník, dentista, architekt, inženýr, politik. Mnoho Kozorohů je mezi klenotníky, obchodníky s uměním, antropology, muzikanty. Jejich tichá a klidná přirozenost umožňuje vážnou práci i pod tlakem.

  Kozoroh a láska

  Pro Kozoroha je láska zdrojem veškeré inspirace. Je plachý, ve styku s druhým pohlavím neobratný, jako osoba velmi privátní, přesto pro něj má láska velký význam a patří mezi nejschopnější a nejloajálnější milence.

  Zamilovaný Kozoroh bude mít mnoho z následujících charakteristik:

  • s druhým se sbližuje pomalu a nikdy neflirtuje pro potěšení,
  • řekne „miluji Tě" jen když to myslí vážně a nevidí důvod to opakovat,
  • mohou ho obtěžovat emoční aspekty vztahu,
  • musí se cítit finančně jistý, aby se oddal lásce,
  • k partnerovi je starostlivý, pozorný a oddaný.

  Bude očekávat:

  • že bude brán vážně,
  • že jde o dlouhodobý vztah,
  • věrnost,
  • soukromí,
  • vytvoření domova a rodiny,
  • že si ho partner bude vážit.

  Kozoroh a sex

  Pokud se typický dospělý Kozoroh miluje, je to ten nejlepší sex. Láska a sex pro něj nejsou oddělené. Instinktivně pozná, kdy nalezne správného partnera pro tento důležitý rituál. Pro některé lidi je sex uvolněním, uspokojujícím jednu ze základních potřeb života, ale Kozoroh chce dosáhnout stavu totálního uspokojení, nejenom pro sebe ale i pro svého partnera.

  Kozoroh a partner

  Osoba, která uvažuje o partnerství (manželském nebo obchodním) s typickým Kozorohem si musí uvědomit, že Kozoroh převezme organizaci partnerova pracovního života. Díky tomu může očekávat stabilitu, jistotu a úspěch.

  Muž narozený v Kozorohu bude chtít partnera, který mu pomůže dosáhnout jeho cílů. Bude chtít podnik organizovat a bude očekávat absolutní loajalitu a rutinní kázeň.

  Žena narozená v Kozorohu hledá partnera, který již má v životě dobrou a jistou pozici. V odhadu partnera ale snadno udělá chybu, kterou ovšem brzy pozná. V podnikání si vybírá partnery spíše mezi muži.

  Přijde-li tragicky o partnera v manželství nebo podnikání je pro něj obtížné ho nahradit a často se stáhne do sebe.

  Kozoroh a přátelé

  Obecně mají Kozorozi rádi přátele, kteří jsou dobře vychovaní, slušně se chovají a nejsou příliš extrovertní.

  Kozoroh je vždy loajální, laskavý a k přátelům často velmi velkorysý. Svoji upřímnost dokazuje totální oddaností přátelství, to ale může dopadnout špatně,

  pokud volba přátel byla v prvopočátku špatná. Neopustí ani nebudou zanedbávat loajálního přítele za jakýchkoliv okolností.

  Kozorozi neuměji dost dobře odhadnout charakter. Pokud se přátelství díky tomu nevydaří, mohou začít nenávidět. Pokud Kozoroh podezírá přítele z podrazu, začne podezírat všechny přátele. Kozoroh má iritující zvyk organizovat přátelům věci, o kterých si myslí, že by pro ně byly dobré, i když je nechtějí. Mohou i využít přítele pro naplnění svých ambicí bez jediného slůvka díků.

  Kompatibilita ve vztazích

  Pokud jsou lidé ve vztahu typickými představiteli znamení, ve kterých se narodili, budou vztahy mezi narozenými ve znamení Kozoroha a ve znameních Berana, Raka a Vah obtížné, ve znameních Blíženců a Lva neklidné a v ostatních znameních, tj. Kozoroh, Vodnář, Ryby, Býk, Pana, Štír a Střelec, budou vztahy harmonické.

  Kozoroh a zájmy

  Kozoroh obvykle nemá oblibu v kolektivních sportech. I ve svých zájmových činnostech bude tvrdě pracovat a usilovat o úspěch. Zájem, který si zvolí, musí být obecně respektovaný a zvyšovat jeho šanci na obdiv a uznání.

  Kozoroh trvale natolik pociťuje svoje povinnosti a zodpovědnost, že je pro něj velice těžké zabývat se něčím pouze pro vlastní potěšení. Když zestárne a má vnuky, poněkud se uvolní a rád si s nimi hraje.

  Kozoroh má rád:

  • teplé jednoduché jídlo,
  • starožitnosti, historii,
  • povinnosti a zodpovědnost,
  • mít dostatek času,
  • sex,
  • soukromí,
  • člensví v exkluzivním klubu,
  • domov a rodinu,
  • osobní dárky,
  • nové knihy,
  • diamanty.

  Nemá rád:

  • neupravenost,
  • když si z nich někdo utahuje,
  • nátlak, familiérnost,
  • překvapení,
  • nové myšlenky,
  • osamělost,
  • pocit neužitečnosti,
  • ztrapňování na veřejnosti.

  Ve volném čase se může věnovat:

  • poslechu nebo hraní hudby,
  • golfu, procházkám, šachu,
  • musejím, galeriím a divadlům,
  • čtení, zahradničení, domácnosti.

  Kozoroh a zdraví

  Typický Kozoroh je v mládí méně odolný než ostatní, ale odolnost nemocem roste s jeho věkem. Jsou obvykle rozvážný a temperamentní a dožívá se vysokého věku. Starost, extrémní zodpovědnost, zasmušilé nálady a obecný pesimismus mají negativní vliv na jeho zdraví, takže potřebuje občas rozjasnit a měl by se naučit relaxovat.

  Kozorozi mají obvykle nějakou zdravotní zátěž, může to být i chronická nemoc, snášejí ji ale velmi statečně. Mohou trpět revmatismem, sterilitou, kožními problémy, poškozením kolen a nohou, depresí.

  Tradičně jsou s vlivem Kozoroha spojovány zuby, hrdlo, záda, páteř, klouby a kůže.

   

  © RO marketing s.r.o.

  Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
  Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

  Tipy a Inspirace 121 ke stažení

  Tipy a Inspirace 120 ke stažení

  Tipy a Inspirace 119 ke stažení

  Tipy a Inspirace 118 ke stažení

  Tipy a Inspirace 117 ke stažení

   

  Archiv všech čísel

  SlideBar