Tipy a inspirace

A+ A A-

ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ - RAK

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Toto znamení zodiaku souvisí s pojmy jako: - pochopení, citlivost, obrana - domov, ochrana, pohodlí, rodinný život - potrava, pečování, mateřské instinkty - nostalgie, sentiment, kořeny, starožitnosti - peníze, podnikání, reakce na obecné potřeby - sny, médium, telepatie - rodina, historie, vzpomínky, patriotismus.

 

images

 

Základní kvality

Rak je kardinální vodní znamení zodiaku. Jako takové by se dalo přirovnat k bezpečnému přístavu, kde se čluny mohou ukrýt před nebezpečími oceánu života. Voda ve znamení si nalézá svou vlastní úroveň - usazuje. Přístav jako metafora je způsob, kterým Rak vytváří a poskytuje bezpečné a organizované místo pro lidskou činnost a přiděluje každé lodi její určené místo.

Duchovní cíl

Naučit se, jak získat vyvážený pohled na věci.

Osobnost Raka

Obecné rysy osobností, narozených ve znamení Raka, jsou následující:

Pozitivní

- houževnatost - bystrost a intuice - -askavost - soucit - smysl pro domov - dobrá paměť - vstřícnost - pečování - vnímavost k potřebám druhých - snaha ochraňovat.

Negativní

- sobeckost - snadná zranitelnost - náladovost - podrážděnost - urážlivost - sebestřednost - tendence manipulovat s druhými lidmi - introspektivnost - má tendenci ovládat druhé.

Nešťastný či frustrovaný Rak bude mít spíše ony méně pozitivní rysy.

Tajný Rak

Uvnitř každého se silným vlivem znamení Raka je osoba, která byla za mlada velmi ostýchavá a má pořád tendenci používat tvrdý vnější krunýř na ochranu proti všemu, čím ji ostatní lidé zraňují.

Nejzranitelnějším místem osobnosti Raka je vnitřní strach před nepojmenovaným nebezpečím, který často změní krásné sny na pesimistickou starost. Je to strach před ztracením se v temnotách vnějšího světa. Tento nedefinovatelný strach z nejistoty je často tím, co pohání typického Raka, aby investoval více času a úsilí do činností, které zvýší jeho pocit bezpečí a ochrany.

Vhodná spojení

barva - žlutooranžová, indigo
rostlina - lotus, mandloň
vůně - onycha
kámen - perla, jantar
kov - stříbro
karta - The Chariot (vůz)
zvíře - krab, želva a sfinga

Lidé vyjadřující fyzické charakteristiky typické pro znamení Raka jsou obvykle velcí, těžcí, tří různých, vždy působivých, typů výrazů tváře. Je na nich vždy vidět každá nálada, hnutí mysli, emoce či prchavá reakce. Typ 1 - jako rak s velkou hlavou, vystouplými lícními kostmi a výrazným obočím. Oči malé daleko od sebe. Typ 2 - jako měsíček, až dětská tvář, kruhová s měkkou kůží, široká ústa a okouzlující úsměv. Oči obvykle kruhové. Typ 3 - kombinace obou předchozích, ale charakteristická, s obzvláště vystouplými lícními kostmi.

Fyzický vzhled

Charakteristika Raka

Je-li muž typický Rak, bude:

 • mít robustní kostru,
 • mít něčím pozoruhodné zuby,
 • často mít široká ramena,
 • působit mohutně i když je štíhlý,
 • extrémně citlivý,
 • se oblékat konzervativně,
 • nerad nápadný a vepředu,
 • pořád nosit určité oblíbené součásti oděvu,
 • nerad rozebírat svůj osobní život,
 • mít rád bezpečí, peníze a jídlo,
 • věcí dosahovat oklikou,
 • mít záhadný smysl pro podnikání,
 • obvykle velmi připoután ke své matce.

Je-li žena typický Rak, bude:

 • mít kruhový obličej,
 • mít často boky užší než prsa,
 • ve středním věku nabírat na váze,
 • mít velmi výrazné oči,
 • mít v porovnání s tělem dlouhé ruce i nohy,
 • emoční a introspektivní,
 • používat více intuici než logiku,
 • používat všechny své mateřské instinkty k péči a ochraně rodiny a svých přátel,
 • chtít hmotné zabezpečení a přiměřené pohodlí,
 • nikdy nic neudělá impulsívně,
 • ostýchavá ale velmi sexuální,
 • trpělivá, rafinovaná a často nevědomě manipulující,
 • často se jí dotknou i drobnosti,

Rak doma

Pokud má člověk osobnost typickou pro znamení Raka, musí pro něj domov být místem, které mu bude skýtat pocit stoprocentního bezpečí.

Rak doma bude:

 • schopný si všechno udělat sám,
 • rád vařit a dobře udržovat spíž,
 • v bezpečí pokojně relaxovat,
 • mít tendenci k zahradničení,
 • možná sbírat starožitnosti,
 • rozmazlovat všechny návštěvy,
 • hromadit vše potenciálně cenné.

Rak jako rodič bude:

 • až příliš starostlivý k dětem,
 • děti chránit a podporovat,
 • často příliš majetnický,
 • rád hlídat děti a hrát si s nimi,
 • dělat vše pro kreativní vývoj dětí,
 • si pamatovat všechna výročí.

Rak v práci

Člověk ve znamení Raka:

 • chodí do práce kvůli vydělávání peněz,
 • pracuje seriózně a tvrdě,
 • nebrání se zodpovědnosti,
 • reaguje na upřímné ocenění,
 • pracuje vytrvale a je spolehlivý.

Rak jako zaměstnavatel:

 • očekává od zaměstnanců slušné oblékání se,
 • bere práci vážně a nemá rád jakoukoliv lehkovážnost,
 • má jediný cíl - vydělat peníze,
 • dělá výhodné obchody ale je při nich férový,
 • zřídkakdy na něco zapomene,
 • velkoryse odměňuje tvrdou práci.

Rak jako zaměstnanec:

 • bude pracovat tvrdě pro peníze, protože dobrý stav financí mu dává pocit bezpečí,
 • klidně akceptuje vyžadovanou kázeň,
 • očekává plynulý růst výdělku v reakci na vyšší výkony a zodpovědnost,
 • rád přejímá zodpovědnost.

Pracovní prostředí Raka:

 • musí být pohodlné a bezpečné,
 • bude tam mít fotografie svých blízkých,
 • bude upraveno pro efektivní práci,
 • mělo by být vybaveno těmi nejkvalitnějšími nástroji,
 • výhodou bude umístění blízko vody.

Typická zaměstnání:

Raka přitahují zaměstnání v potravinářském průmyslu (pekárny, cukrárny, catering, zdravá výživa, hotely), chování zvířat, zahradnictví, cokoliv spojeného s vodou, loďmi, lázněmi, jakýkoliv typ obchodu, poradenství, psychoterapie, sociální služby, péče o děti, porodnictví, politická činnost související s něčím z výše uvedeného.

Rak a láska

Pro Raka je láska úspěšným vyvážením trvalého vzájemného zalíbení s dobrým finančním a majetkovým zajištěním.

Zamilovaný Rak bude mít asi mnoho z následujících charakteristik:

 • zřídkakdy udělá první krok,
 • bude mít strach z odmítnutí,
 • stáhne se hluboce zraněn při první známce výsměchu nebo kritiky,
 • bude reagovat na upřímnou vřelost a náklonnost,
 • může být velmi připoután k partnerovi,
 • uvnitř je romantický,
 • milovaná osoba bude mít přednost přede vším.

Bude očekávat:

 • že bude milován napořád,
 • že bude oceňováno jeho vaření,
 • tvrdou práci pro peníze a bezpečí,
 • že rodina bude mít přednost,
 • že bude potřebován jako pevná opora i útočiště,
 • loajalitu a oddanost.

   Rak a sex

   Láska a sex jsou pro typického Raka synonyma, stejně jako láska a manželství. Rak neche žádný komplikovaný sexuální život. Místo k milování musí být bezpečné a napomáhat k uvolnění. Raci rádi lásku dramatizují a mohou být pak velmi silně připoutáni k někomu, kdo nikdy neměl v úmyslu se nějak uvázat a proto nemůže opětovat jejich city.

   Rak a partner

   Osoba, která uvažuje o partnerství (manželském nebo obchodním) s Rakem si musí být vědoma, že Rak bude chtít být ve vztahu dominantní a bude očekávat totální oddanost. Za těchto předpokladů lze od Raka očekávat ohleduplnost, uvážlivost, úspěch a silný pocit přináležitosti k rodině nebo firmě. Spokojený Rak nikdy partnera neopustí.

   Muž-Rak bude chtít partnerku,

  • která bude pečovat o něj i o všechny detaily domácnosti a zajistí, že bude mít pohodlné a bezpečné hnízdečko, do kterého se může vracet po každodenní práci. V manželství i v podnikání bude chtít mít ostatní okolo sebe. Bude-li manželství bezdětné, je pravděpodobná adopce nebo pěstounství. Podnikání je vnímáno stejně jako rodina. Rak obvykle nebude vyhledávat práci na volné noze.

   Žena-Rak bude hledat partnera jakmile opustí domov s rodiči - někoho, kdo ocení a využije její ochrannou péči. Totálně se oddá partnerovi, přitom si ale udrží rafinovanou nenápadnou nadvládu. V podnikání bude výbornou manažerkou. Bude chtít rodinu a pokud jí nebude dopřána radost z dětí, pořídí si domácnost plnou zvířat. Manželka ve znamení Raka vezme práci i mimo domov, aby zvýšila finanční zabezpečení rodiny.

   Rak a přátelé

   Obecně má Rak rád přátele, kteří podpoří v případě nutnosti jeho emoční a finanční potřeby, a bude jim to oplácet.

   Přátelé jsou různými způsoby považováni za vlastnictví rodiny a jako s takovými je s nimi zacházeno, s láskyplnou péčí, ochrannou pohostinností, citlivou ohleduplností a velkou něhou. Ačkoliv někteří přátelé přicházejí a odcházejí, ti z mládí patří mezi nejmilovanější.

   Ublíží-li přítel Rakovi, jeho hněv může trvat velmi dlouho a přítele asi opustí. Je-li to však starý dlouhodobý přítel, emoční připoutanost může nakonec vést i k usmíření.

   Kompatibilita ve vztazích

   Pokud jsou lidé ve vztahu typickými představiteli znamení, ve kterých se narodili, budou vztahy mezi narozenými ve znamení Raka a ve znameních Střelce a Vodnáře obtížné, ve znameních Raka, Lva, Panny, Štíra, Ryb, Býka a Blíženců neklidné a ve zbývajících znameních Vah, Kozoroha a Berana budou vztahy harmonické.

   Rak a zájmy

   Rak nevyhledává fyzicky náročné činnosti. Spíše se začlení do klubů nebo činností, kde je prostor pro stížnosti a on může uplatnit své mateřské instinkty. Přitahují ho běžné spotřebitelské zájmy a i v umění se budou přidávat ke všeobecně přijímaným trendům a hodnotám. Rak rád plave, zajímá se o všechny vodní sporty, rybaření, zahradničení, chování zvířat, sbírání všeho možného, udržování rodinných vztahů.

   Rak má rád:

   • každého, kdo má rád jeho matku,
   • sentimentální a rodinné dárky,
   • nákupy a gurmánská jídla,
   • historii, zejména rodinnou,
   • jakýkoliv projev náklonosti,
   • včasné přání k narozeninám,
   • společnost dalších lidí,
   • klidnou pracovní atmosféru,
   • fyzický kontakt.

   Nemá rád:

   • jakoukoliv sebemenší kritiku,
   • řešení krizových situací,
   • nátlak na účast v konverzaci,
   • ty, kdo nemají rádi jeho vaření,
   • ty, kdo zapomínají jména a data.

   Rak a zdraví

   Typičtí Raci jsou klidní a ukáznění lidé schopní vydržet nemoc, pokud mají materiální zabezpečení, dostatek náklonnosti a někdo je potřebuje. Největší problémy mohou vzniknout právě ze starostí vzniklých z absence něčeho z výše uvedeného. Případné choroby vznikají v horní části zažívacího traktu, zejména žaludku. Mívají kašel, chudokrevnost a celkově sníženou vitalitu. Se znamením Raka se obvykle spojují jícen, prsa, horní lalok jater, žlučník, sternum, žebra, bránice, žaludek a děloha.

    

   © RO marketing s.r.o.

   Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
   Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

   Tipy a Inspirace 121 ke stažení

   Tipy a Inspirace 120 ke stažení

   Tipy a Inspirace 119 ke stažení

   Tipy a Inspirace 118 ke stažení

   Tipy a Inspirace 117 ke stažení

    

   Archiv všech čísel

   SlideBar