Tipy a inspirace

A+ A A-

ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ - LEV

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Toto znamení zodiaku souvisí s pojmy jako: - zábava, radost, hravost, pobavení - tvořivost, ocenění, komplimenty - romantika, milostné románky, sex, potomci - děti, dětské aktivity, dětinskost - riskování, hráčství, sport, hry - předvádění, drama, střed pozornosti, potlesk - pohostinnost, porozumění.

 

images

 

Základní kvality

Lev je fixní ohnivé znamení zodiaku. Dá se přirovnat k ohni hořícímu v patřičném místě, jako je táborové ohniště, krb, nebo oheň, okolo kterého se ve středověku všichni shromažďovali. Oheň mění hmotu a Lvi transformují věci svojí energií. Jako fixní znamení bývají loajální, tvrdohlaví a pyšní na své úspěchy.

Duchovní cíl

Pochopit pravý význam lásky.

Osobnost Lva

Obecné rysy osobností, narozených ve znamení Lva, jsou následující:

Pozitivní

- čestnost a loajalita - optimistická povaha l smys- pro důstojnost l hrdost na domov - atraktivní temperament - velkorysost a pohostinnost - důvěřivost - smys- pro zodpovědnost - odvaha až k sebeobětování.

Negativní

- tvrdohlavost nebo umíněnost l opovržení nebo arogance - chladnost, podrážděnost - arogantnost, vychloubačnost - lhostejnost nebo bezcitný přístup - tendence využívat nezasloužený kredit - tendence ponižovat druhé - tendence přeceňovat zevnějšek - nemilosrdnost je-li raněn či uražen.

Nešťastný či frustrovaný Lev bude mít spíše ony méně pozitivní rysy.

Tajný Lev

Uvnitř každého se silným vlivem znamení Lva je osoba, která chce být vždy v popředí. Potenciální konkurenti by si to měli pamatovat. Lev nemá zájem vyhrávat, ale být králem či královnou určitého hradu či panství. V soukromí se Lev dožaduje lásky víc, než si kdokoliv dovede představit. Láska, uctívání, uznání, ocenění - to vše umožňuje Lvům plně rozvinout jejich velkorysou a zábavu milující přirozenost. I když se typický Lev zdá být sebevědomý, zejména když stojí na pódiu v záři reflektorů, má skryté pochybnosti o své opravdové hodnotě a může se závažně podceňovat.

Vhodná spojení

barva - žlutá, oranžová
rostlina - slunečnice, vavřín
vůně - kadidlo
kámen - kočičí oko, chryzolit
kov - zlato
karta - Statečnost
zvíře - lev

 

Fyzický vzhled

Lidé vyjadřující fyzické charakteristiky typické pro znamení Lva vypadají obvykle majestátně. Mohou se zdát velcí, když jsou pyšní (to obvykle) na svůj vzhled. Obvykle jim velmi záleží na jejich zevnějšku, nebo jsou záměrně poněkud nedbalí. V každém případě jejich zjev přitahuje pozornost ostatních.

Jsou obvykle štíhlí a elegantně se pohybují. Mají oválný obličej s velkýma očima. Jejich vlasy jsou husté a ať již jsou rovné nebo kudrnaté, krátké nebo dlouhé, jsou na ně pyšní a probírají se v nich. Mají silný hlas.

Charakteristika Lva

Je-li muž typický Lev, bude:

 • štíhlý s pěknou až atletickou postavou,
 • mít sexappeal,
 • v mládí playboy,
 • se chovat důstojně s noblesou,
 • se oblékat tak, aby udělal dojem,
 • se předvádět,
 • důvěřivý,
 • působit sebejistě,
 • poskytovat a očekávat loajalitu,
 • velkorysý v přízni i penězích,
 • mít rád elegantní prostředí,
 • populární,
 • potřebovat uctívání,
 • využívat šarm k dosahování cílů.

Je-li žena typický Lev, bude:

 • štíhlá, elegantní,
 • budit dojem důstojnosti a úrovně,
 • dobře oblékaná,
 • přitažlivá i v nepříznivé situaci,
 • se decentně předvádět,
 • důvěřivá a loajální,
 • málokdy poslušná nebo milující, ale poskytující respekt, vřelost a emoční věrnost,
 • vůdčí společenskou osobností,
 • potřebovat obdiv,
 • zdvořilá, aby získala, co chce.

Lev doma

Pokud má člověk osobnost typickou pro znamení Lva, je pro něj domov jeho přirozeným teritoriem.

Lev doma bude:

 • vládnout,
 • mít elegantní a pohodlný domov,
 • nabízet prvotřídní pohostinnost,
 • očekávat od ostatních respektování jeho teritoria,
 • schopný zvládnout většinu praktických činností,
 • mít rád zábavu,
 • odvážný a silný v krizích.

Lev jako rodič bude:

 • svědomitě vychovávat děti,
 • chtít být na potomky pyšný,
 • někdy příliš tlačit na děti, aby byly úspěšné,
 • očekávat od dětí lásku a úctu,
 • schopný být velmi vroucný,
 • vědět jak si s dětmi hrát,
 • velkorysý pokud jde o kapesné,
 • trvat na čestnosti,
 • vynakládat značné úsilí, aby naučil děti mnoho věcí.

Lev v práci

Člověk ve znamení Lva:

 • dělá dobrý první dojem,
 • je schopný hrát nebo přehánět, je-li to zapotřebí,
 • musí něčemu velet,
 • je pro něj těžké se omluvit,
 • umí pracovat velmi usilovně.

Lev jako zaměstnavatel:

 • má značné sebevědomí,
 • dokáže lidi přesvědčit, aby pro něj tvrdě pracovali,
 • nesnáší zpochybnění autority,
 • je pozorný k zaměstnancům a jejich rodinám,
 • velkoryse chválí a oceňuje,
 • rád ukazuje lidem, jak mají co dělat,
 • má tendenci přisvojovat si zásluhy ostatních,
 • neumí tolerovat chyby.

Lev jako zaměstnanec:

 • potřebuje, aby byla uznávána jeho vedoucí funkce,
 • pracuje tvrdě a velmi loajálně,
 • udrží zákazníky spokojené,
 • umí dobře předvádět produkty.

Pracovní prostředí Lva:

 • musí být příjemné a komfortní,
 • má mít nádech luxusu,
 • obvykle má na zdech obrazy,
 • je označené jeho funkcí,
 • mělo by vzbuzovat obdiv.

Typická zaměstnání:

Pro Lva jsou typické vedoucí funkce, obchod a propagace, jakékoliv zaměstnání se speciálním titulem, herectví, vyučování, řízení, politika, vztahy s veřejností, právo nebo vlastní obchod. Lev často odhalí svoji vnitřní sílu, je-li pod velkým tlakem nebo v krizové situaci.

Lev a láska

Pro Lva je láska dramatickým ideálem. Lvi nemají problémy s přitahováním opačného pohlaví. Zamilovaný Lev bude mít asi mnoho z následujících charakteristik.

 • je romantický a je na to hrdý,
 • stává se noblesnějším,
 • je velkorysý, pozorný a loajální k milované osobě,
 • září štěstím,
 • pečuje, ochraňuje a podporuje,
 • pro lásku je schopen obětí,
 • za milovanou osobu položí i život.

Bude očekávat:

 • že si ho milovaný bude vážit,
 • že mu ho ostatní budou závidět,
 • že se s ním bude zacházet jako s králem,
 • že jeho láska bude považována za velmi výjimečnou,
 • totální věrnost a odevzdání,
 • že na něm bude partner nějakým způsobem závislý.

Lev a sex

Když se Lev miluje, považuje to za velkolepou věc. Ve skutečnosti přitom často zapomíná na svého partnera, protože je soustředěn na svůj svět hravého milování. Lvi jsou nespoutaní milenci a umějí přivodit svým partnerům velmi výjimečné pocity. Jakákoliv myšlenka na selhání je Lvům cizí. Nastane-li nějaký sexuální problém, typický Lev je pokořen a často nebude hledat žádnou pomoc, i když by byla zapotřebí. Sexuální partner musí být i přítelem. Lev chce od svého partnera lásku, sex i přátelství.

Lev a partner

Osoba, která uvažuje o partnerství (manželském nebo obchodním) s typickým Lvem, si musí být vědoma, že Lev od něj bude očekávat určitou výjimečnost v nějakém směru. Potom může od Lva očekávat vřelost, loajalitu, podporu, velkorysost a nehynoucí oddanost.

Muž-Lev bude chtít partnera, který pozvedne jeho vlastní image a který bude stejně rád v centru pozornosti, jako on sám. Partner musí dobře vypadat, ale nesmí v tomto směru zastínit Lva samotného. Lev chce manželku, která ho posadí do čela stolu a uvěří v jeho sny. Musí to být žena dobrých mravů, která nikdy neudělá nic, co by poskvrnilo její a potažmo tak jeho dobrou pověst, a bude oddanou matkou jejich dětí.

Žena-Lvice typicky hledá partnera, který z ní udělá královnu celého okolí. Musí jí poskytnout dům, který může zařídit pro příjemné přijímání návštěv,

kde se bude moci nadšeně bavit a být paní Štědrá. Se správným partnerem bude pak stoupat na společenském žebříčku díky svojí nezměrné síle a vytrvalosti. Díky tomu padne odlesk jejího úspěchu i na jejího partnera. Svým stylem pojme i zodpovědnost za mateřství a bude očekávat, že její partner bude dětem oddán stejně jako ona.

Lev a přátelé

Lev má rád, když jsou jeho přátelé úspěšní, ale ne tak úspěšní, aby zastínili a ubrali na lesku jemu samotnému.

Lvi jsou přátelští, vřelí a často hraví. Mají své přátele rádi a jsou na ně hrdí, jsou k nim velkorysí, ale přátelé musí dávat najevo svoji vděčnost, buď podobným způsobem, nebo viditelně užitečným využitím Lví podpory.

Přátele, kteří nějakým způsobem Lvy zklamou, třeba tím, že jsou moc kritičtí nebo že neocení něco, co Lev považuje za důležité, mohou být opuštěni bez vysvětlení. Přítel, partner nebo společník s osobními ambicemi může postupně zjistit, že je nemožné nechat hrát Lva druhé housle a tak může vztah skončit.

Kompatibilita ve vztazích

Pokud jsou lidé ve vztahu typickými představiteli znamení, ve kterých se narodili, budou vztahy mezi narozenými ve znamení Lva a ve znameních Štíra, Vodnáře a Býka obtížné, ve znameních Kozoroha a Ryb neklidné a ve zbývajících znameních Lva, Panny, Vah, Střelce, Berana, Blíženců a Raka budou vztahy harmonické.

Lev a zájmy

Většina Lvů se typicky věnuje fitness. Pokud to dělají s citem, posílí to všechna jejich slabá místa. Protože Lvi chtějí vždy vynikat ve všem, co dělají, měli by si být vědomi nebezpečí, že cvičení přeženou, což je může činit náchylnými ke stresovým reakcím.

Obecně se rádi věnují všem elegantním sportům, jako je tenis, potápění, běh, tanec, cyklistika, závody v autech; také mají rádi divadlo a dramatické aktivity. Rádi pořádají rodinné party a návštěvy restaurací.

Lev má rád:

 • aktivitu, kreativitu,
 • vše co slibuje potěšení,
 • hedvábí, satén, zlato,
 • přijímání díků, vděčné publikum,
 • upřímné komplimenty,
 • děti a domácí mazlíčky,
 • neobvyklá jídla, exotické nápoje,
 • luxusní nábytek,
 • špičkovou kvalitní módu.

Nemá rád:

 • fyzická zranění,
 • sedavé aktivity,
 • být ignorován, být v zákulisí,
 • lži, podvody, vytahování, výsměch.

Lev a zdraví

Typičtí Lvi jsou šťastní zdraví energičtí lidé, dokud jsou milováni.

Pokud už je Lev nemocný, mohou to být vysoké horečky, náhlá onemocnění a úrazy. I v takovém případě se velmi brzy uzdraví a plně se opět zapojí do života. Dlouhé marodění považuje Lev za známku slabosti. Příliš časné ukončení léčení může u něj proto občas vést k recidivám.

Tradičně se ke znamení Lva váží tyto orgány: hrdlo, ramena, vlasy, srdce, krevní oběh, páteř, mícha, slezina, dorzální nervy, reprodukční orgány, zápěstí, nohy, kotníky.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar