Tipy a inspirace

A+ A A-

GLOBÁLNÍ GEOMANTICKÁ SÍŤ

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

 

Ponořme se hlouběji do tématu zmíněném v sérii článků o strachu - hlouběji do zapomenuté vědy, již pro nás geomantie představuje.

 

images

 

Globální geomantická síť Prvním úkolem Thotha a skupiny Mahátmů, která mu po tisíce let pomáhá, bylo opětné vybudování prastaré geomantické sítě terestrické energie, která kdysi souvisle pokrývala celý povrch Země a jejíž zbytky dodnes nacházíme v mnoha zemích v podobě rozvalin megalitických staveb, starých kruhových chrámů a iniciačních center. Pokud budu nadále hovořit o „energetické síti“ nebo citovat některé úvahy o tomto fenoménu, mám vždy na mysli to, čemu se ve fyzice energií říká pole. Tato geomantická síť není sestavena za pomoci kovových vodičů (měď, hliník, železo), ale pomocí krystalů či balvanů obsahujících krystalované minerály (křemen, živce, slídy, magnetovec atd.).

Jednou z prvních úloh Neteru v období Zep Tepi bylo vytvoření souvislé sítě energie vědomí po celé Zemi, bez níž byl nemyslitelný duchovní rozvoj lidstva třetí a čtvrté kalpy. Tato síť vědomí byla během druhé galaktické války rozvrácena a prakticky zničena. Její někdejší existenci dokazují četné zbytky megalitických staveb nacházející se po celém světě, především v Evropě (Irsko, Francie, Pyrenejský poloostrov, Německo, až po Kavkaz), v jižní Indii (Nilgiri), Americe, severní Africe atd. Jejich účel a stáří jsou nadále neznámé. Často se hovoří o posvátných místech, kde byly přinášeny lidské či zvířecí oběti, uvažuje se i o astronomické funkci, ale pravděpodobně byly především součástí globální energetické sítě rozprostřené po celé Zemi. Jsem přesvědčen, že součástí této sítě byly i egyptské (a další) pyramidy, a rovněž několik prastarých gigantických kruhových struktur, pro které dodnes nemají geologové vysvětlení.

Thoth tvrdí, že všechny druhy životních forem existující na planetě Zemi, mají svoji evoluční síť odvíjející se ze spirály Amenti, s níž jsou pevně propojeny. Dokonce i takové druhy, které existují na jediném místě Země, mají svou vazbu na tuto planetární evoluční síť života. Tyto sítě se nacházejí v pásmu od hloubky 20 m až do výšky kolem 90 km nad Zemí. Dnes kolem Země existují tři úrovně sítě lidského vědomí. První z nich je pro lidská těla, jejichž buňky mají v jádře 42+2 chromozómů; v současné situaci byla zaznamenána síť vědomí těla, jejichž buňky mají 44+2 chromozómů a od 4. února 1989 existuje třetí síť pro fyzická těla mající úroveň vědomí Krista, jejichž buněčná jádra mají 46+2 chromozómů. Je ovšem obtížné tuto situaci vysvětlit, protože v teoretické buněčné biologii neexistují potřebné pojmy a poznatky. Z hlediska našich současných znalostí molekulární genetiky je vcelku bezvýznamné uvažovat o tom, zda jde o vytváření nových chromozómů působením vnějšího pole energie nebo pouze o probuzení již existujících ze stavu latence (introny, „Junk DNA“). Druhý případ se zatím zdá pravděpodobnější. Často se hovoří o energii Kristova vědomí, ale ne každému je jasné, oč skutečně jde. Kristovo vědomí (nebo také mahátmovství či stav buddhi atd.) představuje stav nejvyšší duchovní dokonalosti, kterou může lidská bytost dosáhnout ještě v hmotném světě. Je to dokonalost, jež mění člověka v „boha“. Představuje v podstatě rozhraní energie hmotného a duchovního světa, které musí vědomí člověka dosáhnout, překonat a plně si podřídit, chce-li člověk přecházet z hmotné do duchovní dimenze. Velmi zjednodušeně to lze přirovnat k rozhraní existujícímu mezi hardwarem a softwarem v počítači. Bez takové energetické sítě zabezpečující úroveň vědomí nemůže Země s lidstvem vstoupit do čtvrté či až páté dimenze, kde existuje pouze úroveň Kristova vědomí, protože by došlo k vyřazení funkce centrální nervové soustavy člověka, podobně jako příliš mnoho informací zahltí počítač a vyřadí jej z provozu, nebo příliš velké napětí síť zkratuje. To je hlavní důvod, proč Thoth se skupinou Mahátmů obdrželi od Ohalu Councilu pokyn k zahájení obnovy pozemské geomantické sítě.

Thoth ve svých Emerald Tablets popisuje události provázející proces obnovování a dostavby geomantické sítě. Výstavba sítě Kristova vědomí byla zahájena až po obnovení plamene Amenti, který byl propojen s osou energie vědomí Země. Tato osa vychází z centra Galaxie a vstupuje do země v Egyptě v bodě zvaném Sluneční kříž, který leží nedaleko Velké pyramidy. Dále prochází nitrem Země k plameni Amenti, nacházejícímu se v podzemním paláci Amenti, načež vystupuje na druhé straně Země v bodě ležícím na malém ostrově Moorea nedaleko Tahiti. Tato osa směřuje údajně do centra Galaxie a určuje směr napojení pozemské sítě na energetický systém vyššího vědomí celé Galaxie. Pozemská síť je stabilizována třemi body: Velkou pyramidou, podzemním chrámem Slunce na ostrově Slunce v jezeře Titicaca a horou Kailás v Tibetu. Tato tři místa byla údajně vybrána z velmi specifických důvodů, protože souvisela bezprostředně s planetární geomantií, s jejíž pomocí vytvořili Mahátmové síť vědomí Krista na Zemi. Egyptské centrum je považováno za „mužský pól“ této sítě, chrám Slunce plní roli „ženského pólu“ sítě a hora Kailás představuje neutrální bod pozemské geomantické sítě, ve kterém jsou obě polarizované formy energie vzájemně frekvenčně harmonizovány. K vytvoření harmonické rovnováhy duchovní energie propojující palác Amenti s bílou dírou v centru Galaxie bylo nutno tuto energii přeměnit na rotující energetický vír s využitím principu podobného soustavě speciálních Helmholz-Teslových cívek, jaká byla použita v projektu Montauk na vytvoření rotujícího víru energie otevírajícího brány časoprostorového kontinua. Funkci Helmholz-Teslových cívek při této operaci zastupovaly energetické generátory umístěné v hloubce pod Velkou pyramidou a dalšími dvěma menšími pyramidami.

Posláním těchto generátorů má být modulace pole energie vědomí Amenti energií vyzařovanou středem Galaxie tak, aby se vytvořil rotující vír, splňující definici Fibonacciho spirály podle zákonů posvátné geometrie. Existenci takového generátoru pod Velkou pyramidou (a pravděpodobně i pod zbývajícími dvěma pyramidami) potvrdil Giovani Peroni, který uskutečnil několik návštěv Sfingy a Velké pyramidy pomocí Remote Viewing. Mimo jiné popsal, že pod Sfingou se nachází dosud neobjevené starověké mauzoleum s hroby dávných králů, a jsou tam také uloženy archivy manuskriptů pojednávajících o historii lidstva. Původně prý byla Sfinga obložena zlatem. V současné době tvoří spodní část vnitřku Sfingy falešná podlaha z ukotvených kamenů, které vypadají jako jednolitá podlaha celé budovy. Všechno, co během Remote Viewing viděl, zde bylo nalezeno zcela nedotčené při pozdějším archeologickém průzkumu, ke kterému posléze egyptské úřady daly povolení. (Před dávnými časy byla Velká pyramida rovněž součástí ochranného energetického systému soustavy Sol, propojujícího Zemi, Měsíc a Mars takovým způsobem, že bylo vytvořeno silové pole znemožňující vstup vnějším vetřelcům. Jenže vetřelci (Aliance Anchara) tento ochranný systém obešli tak, že vstoupili přímo do středu soustavy Sol červí dírou). Tento egyptský centrální komplex byl postaven Mahátmy údajně 200 let před kataklyzmatem provázeným posunem zemské osy přibližně před 12.000 lety našeho lineárního času, neboli 200 let před cyklem Nimiru v roce 9564 př.n.l., který způsobil zánik posledních zbytků Atlantidy.

Během období následujících 13.000 let byli pak invokováni duchovně vyspělí lidé různých ras a všech společenských postavení, aby v určených energetických lokalitách budovali kruhové megalitické stavby (Stonehenge), chrámy mající zvláštní architekturu (Borobodur) a pyramidy, které tvořily opěrné body (archetypální operační uzly) nezbytné pro aktivaci celé globální geomantické sítě. Myslím, že není daleko čas, kdy vědci objeví, že všechny tyto posvátné body geomantické sítě, kterých je asi 83.000, jsou ve shodě s Fibonacciho spirálou a tvoří tak síť kolektivního vědomí lidstva Země dokonale propojenou s vědomím Galaxie. V hloubce pod pyramidami Mahátmové vystavěli chrámové město pro přibližně 10.000 lidí, kteří tam nacházeli bezpečnou ochranu před řáděním živlů během cyklů Nimiru (9564 př.n.l., 3445 př.n.l.) a přeletu asteroidu Typhoon v roce 1495 př.n.l. Je to totéž podzemní město, které později obsadila a přisvojila si skupina Elohim zvaná Bafath a nazvala jej „posvátné město Jehovy Sion“. Melchizedek tvrdí, že 4. února 1989 byla dokončena poslední fáze budování geomantické sítě, a tak mohl Thoth s Mahátmy 4. května 1991 odejít ze Země. Vzniklá geomantická síť (pole duchovní a ochranné energie) do sebe zcela uzavřela celou planetu a má v průměru 2,56 milionu km. Melchizedek říká: „Jestliže je pozitivní energie dvou lidí nacházejících se v Merkabah dost velká, mohou ovlivnit dění na celé Zemi. Závisí to na tom, jak hluboce přijímáte Boha a do jaké míry jste s ním v harmonii“. Konec konců nevyžaduje tento záměr ani dvou lidí, protože stačí jediný. V roce 1989 jedna žena z Peru, jejíž identita nemůže být z bezpečnostních důvodů prozrazena, dosáhla úrovně vědomí Krista a do geomantické sítě vyslala myšlenku, že Deros a Dows trpí nevyléčitelnou nemocí vyskytující se jen na Zemi. A tak se stalo, že do konce roku 1992 byli Deros a Dows do jednoho ze Země pryč. Jejich další pobyt na Zemi se pro ně stal životu nebezpečný.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar