Tipy a inspirace

A+ A A-

DG.: KALI YUGA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Očekávaná nemoc moderní doby, doby konce jednoho věku - nastává planetární obrození.

 

images

 

Vzhledem k náročné době, kterou teď žijeme, je možná dobré a hojivé znát pár rad a upřesňujících informací, podle kterých mj. zjistíte, že nic není náhoda a že i přes zdánlivou nepostižitelnost všech těch jevů, se dá „něco“ dělat. Celý svět je jakoby obrácen „vzhůru nohama“, dalo by se také říct, že je těžce nemocný. Diagnóza ale byla už dávno předpovězena. Ta „nemoc“ dneška se jmenuje Kali Yuga.

Jaké jsou znaky konce času, jaké jsou příznaky konce...?

S použitím výňatku z článku od Susan Ferguson - Příznaky Kali Yugy:

Podle starověké kosmologické tradice se dějiny lidstva dělí na velmi dlouhá, periodicky se opa-kující časová období (viz níže). Pro každé období trvající několik desítek tisíc let je charakteristický určitý poměr sil „Dobra“ a „Zla“, kdy např. ve zlatém věku Satya Yuga je podíl „Zla“ nulový, tak nyní v době železné (Kali Yuga) je „Zlo“ na „vrcholu“. Světlem reálné naděje na zlepšení v tomto temnu je ale fakt, že se nacházíme na konci periody „temného věku“ a začíná nám svítat na lepší časy. Co je pro tuto dobu příznačné a jak se v této době orientovat je v následujících řádcích rámcově přiblíženo.   

Ze sanskrtského textu Linga Purana:

Některé z těchto starobylých textů skutečně předpověděly podmínky, které existují nyní na sklonku Kali Yugy.

Svět podle hinduistické tradice postupně prochází čtyřmi věky:
Satya Yuga (Zlatý věk), která trvá 1.728 000 let,
Tretá Yuga (Stříbrný věk) trvá 1.296 000 let,
poté následuje Dvápara Yuga (Bronzový věk) trvající 864 000 let a nakonec
Kali Yuga (Železný, temný věk) v délce 432 000 let (mezi každými dvěma věky je 400 let soumraku před-chozího a poté 400 let svítání následujícího věku).

Satya Yugam (též juga) představuje počáteční zlatý věk, každý další věk je o něco horší v upadají mravy, snižuje se délka života i inteligence (nyní žijeme v Kali juze). Cyklus těchto čtyř věků se nazývá mahájuga a trvá 4 320 000 let. Až skončí, nastane pralaja - rozplynutí. 1000 mahájug tvoří jednu kalpu. Po uplynutí každé kalpy následuje mahápralaja – velké rozplynutí. Dvě kalpy také představují jeden Brahmův den (jedna kalpa pro den a jedna pro noc). Brahma se dožije 100 „svých let“, poté umírá, ale kosmický cyklus pak začne znovu. Existují i další podobné systémy, ale tento je nejrozšířenější.

Říká se tak základnímu požadavku Ježíše: »Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Na tom spočívá celý Zákon i Proroci« (Mt 7,12, srov. Lk 6,31). Tato zásada byla dobře známá ve starověku, zvláště v židovství.

Pomněte, jsou to předpovědi! Staré civilizace, které se obtěžovaly tato proroctví sepsat, tak učinily proto, že je považovaly za abnormální, neslýchané a odporné:

Zloději se stanou králi, a králové budou zloději.
Vládci budou konfiskovat majetek a zle s ním nakládat.
Přestanou chránit lidi.
Nízcí lidé, kteří získali jisté vědomosti (aniž by měli pro takové věci nezbytné schopnosti), budou považováni za mudrce.
Bude existovat mnoho běženců, potulujících se z jedné země do jiné.
Dravá zvířata budou násilnější.
Plody budou zabíjeny v lůnech svých matek.
Lidé budou dávat přednost volbě špatných myšlenek.
Nikdo nebude schopen nikomu věřit.
Lidé budou závistiví.
Narodí se mnoho dětí, jejichž očekávaná doba dožití nebude vyšší než 16 let.
Lidé trpící hladem a strachem se uchýlí do „podzemních útočišť“.
Mladé dívky budou obchodovat se svým panenstvím.
Bůh mraků bude nedůsledný při distribuci deště.
Obchodníci budou provozovat živnost nepoctivě.
Bude mnoho žebráků a nezaměstnaných lidí.
Všichni budou používat drsný a vulgární jazyk.
Lidé se oddají vydělávání peněz; nejbohatší budou držet moc.
Vůdci států již nebudou lidi chránit, ale prostřednictvím daní si budou přivlastňovat veškeré bohatství.
Vody bude nedostatek.

Dr. Tom Kilian
zdroj: osud.cz 

Více o kalpách a souvislostech se současným děním v angličtině na: 
1.
http://www.youtube.com/watch?v=CpDWCznrojU
2. http://www.youtube.com/watch?v=GCaBakah6cM&NR=1
 
Existuje jen jedna věc, na kterou je třeba dbát,
abychom byli připraveni na následující časy.

Myšlenkové formace jak útok nepřátelských hord nás denně
napadají v nekalé snaze obsadit a znečistit naše vědomí.
Buďme proto bdělí a odstraňujme zejména ty negativní a ty, které odsuzují, kritizují a pomlouvají, neboť tyto jsou nejvíce destruktivní.

V každé chvíli děláme malá nebo velká rozhodnutí.
Každé rozhodnutí a každá volba je buď založena na lásce
nebo na strachu. Vol tedy vždy jen LÁSKU! 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar