Tipy a inspirace

A+ A A-

CO POŽADOVAT OD FEDU?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Bill Black na otázku, co by požadoval od Fedu.

 

images

 

Požadavky bych měl ve dvou oblastech. Jeden se týká prevence příští krize a druhý se týká reakce na katastrofu, která probíhá v této krizi. Začnu tedy mluvit o prevenci příští krize, protože další jako je tato si nemůžeme dovolit, tím míň krizi větší než tuto, a právě teď ale směřujeme právě k takovému scénáři. Za prvé, zbavit se systémově nebezpečných institucí. To je zhruba 20 největších bank v Americe. A vláda (a taky předešlá a předpředešlá vláda) nám řekla, že v momentě kdy další z nich selže, vznikne globální finanční krize. To je šílenství. Tady v USA – a v zahraničí existuje asi dalších 20 takových bank – vrháme 20krát denně kostkami, abychom viděli, kdy k další globální krizi dojde. Zmenšeme je. Zmenšeme je do bodu, kdy nebudou představovat globální riziko. A z ekonomiky máme dobrou zprávu. Tyto SNI, systémově nebezpečné instituce, jsou tak předimenzované, že by operovaly mnohem efektivněji, kdyby byly zmenšeny do velikosti, kdy už nepředstavují riziko. Pro svět je to v každém případě pozitivní (win-win) situace.

Další oblast: vypořádat se s třemi D. Tři D - deregulace, odstranění dozoru a de facto dekriminalizace (tj. deregulation, desupervisio, decriminalization – anglicky tři počáteční písmena D). To je co ve velké míře způsobuje naše krize a vede k selhávání oněch systémově nebezpečných institucí. Deregulace. Je absurdní, že poté co jsme provedli takovýto experiment v reálném světě, který skončil katastrofou, jsme nevydali dva zákony o délce jedné věty. První zákon o délce jedné věty by zněl: zákon rušící Glass Steagall (pozn. regulace bank, která nařizuje oddělení komerčního bankovnictví od spekulativních aktivit) je zrušen. Druhý by zněl: zákon, který vytvořil Zákon o modernizaci komoditních features (Commodities Futures Modernization Act) z roku 2000 je zrušen. To jsou dvě zvěrstva, která pomohla vzniku krize a měli bychom se jich zbavit. Odstranění dozoru. Máme regulátory ve vedoucích pozicích, kteří byli vybráni, protože opovrhují regulací a dělají vše proto, aby ji zničili. Takže se jich zbavme a na jejich místo dejme skutečné regulátory. To znamená dát padáka pochybeným regulátorům, Bernankeům a Geithnerům tohoto světa. Nemůžete vyhodit Bernankeho, ale určitě od něj můžete požadovat, aby odstoupil. A je potřeba nový státní žalobce. Holeder musí odejít, aby to bylo možné. To vede k de facto dekriminalizaci: místo toho, aby FBI strávila prakticky veškerý svůj čas na běžných lidech, místo skandálního nátlaku Ministerstva spravedlnosti na státního žalobce, aby dal imunitu bankám, které se dopustily podvodů velkých rozměrů – připomínám, že se nejedná jen o podvody s vyvlastňováním (foreclosure fraud); podle nedávné zprávy

Reuters se chystají vydobýt si imunitu na veškeré obří podvody okolo „lhářských půjček“ (liar’s loans). To je celonárodní skandál. Musí to pryč. Tohoto se týká také včera vydaná zpráva GAO, podle které je Federální rezerva skrz naskrz prostoupená střety zájmů a že lidé jednají z popudu svých střetávajících se zájmů. Můžete se také, vy diváci, podívat na svědectví bývalého šéfa dozoru nad Fedem před Komisí pro vyšetřování finanční krize (Financial Crisis Inquiry Commission), ve které potvrdil, že bylo běžné, že se regionální banky vyhýbaly snahám o dohled a vymáhání díky nelegitimnímu politickému tlaku od lidí kontrolujících banky, tedy od finančního průmyslu, a to je proč Fed pracuje pro 1 procento namísto pro 99 procent. Další důležitá oblast: exekutivní a profesionální kompenzace. Ano, vytváří groteskní nerovnost. Co je ale mnohem horší je, že vytváří perverzní motivaci k podvodnému chování a je to mechanizmus, kterým zkorumpovaní manažeři tunelují společnosti. Je to v naprostém protikladu k jakékoliv teorii o tom, jak by kompenzace měly fungovat. Všechno toto bych změnil. Šířeji vzato, Citicorp nazývá Spojené státy Americké plutonomií, jinými slovy zemí kontrolované ultra-movitými a řízené v zájmu ultra-movitých. To je co říká vlastním investorům. To musí skončit. A Citizens United je velká část problému. Bylo to rozhodnutí 5 ku 4. Potřebujeme nový nejvyšší soud který by… hned jak přijdou nové nominace musíme opravit zákony a skončit s absurditou, kdy je s korporacemi jednáno jako s osobami. Když to shrneme, toto jsou nejdůležitější věci, kterých si máme hledět, a kterými předejít další krizi. Za další je vyrovnat se s finanční krizí.

zdroj:
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=752
 http://srsen.wordpress.com/ Autor: SocTraf

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar