Tipy a inspirace

A+ A A-

"Experiment Eden": Mimozemšťané, archonti a asociativní vesmír

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Probudil jsem se uprostřed noci a všechno vypadalo divně a bylo podivně osvětleno. V nohách mé postele stála 122 centimetrů vysoká šedá mimozemská bytost. Jeho hubené, tenké tělo neslo obrovskou hlavu se dvěma obrovskýma, šikmýma, tekutýma černýma očima. Telepaticky mě přiměla, abych ji následoval a vedl mě do kosmické lodi¼ do vyšetřovny [kde]... jsem byl donucen si lehnout, zatímco oni... mi něco implantovali do nosu. Viděl jsem sklenice obsahující zárodky bytostí, napůl lid- ských, napůl mimozemských a jesle plné tichých, neduživých dětí. Když jsem se nakonec ocitl zpátky v posteli, uplynulo již několik hodin.

 

 

V nekonečné knihovně lidských mýtů a legend je snad tím nejhlavnějším a nejvíce znepokojivým biblický příběh o poklesku. Odpovědný za vše, od démonizace žen po zbožnou hrůzu z přírody, sexu a těla. Máme zde téměř život nenávidějící ideologii či barbarské praktiky, které neopodstat- ňuje. Při tom všem neztratil v průběhu staletí tento zvláštní a znepokojující příběh nic ze své melancholické moci a zůstává stejně tajemným a pronásleduje nás jako matně zapamatovaná noční můra - a ani dnes nejsme téměř o nic blíž, abychom jej pochopili, než v den, kdy byl vyprávěn poprvé.

 

Pokud je „Bůh" všemocný, tak proč vůbec potřebuje zkoušet Adama a Evu? Nevěděla by sku- tečná nejvyšší bytost, co se stane? Proč se had jeví jako jediný, kdo skutečně pochopil, co se děje? A s kým Bůh promluvil, když se Adam stal „jedním z nás"?

 

Liberální „antipsychiatr" Thomas Szasz podotýká:

 

„Adamovo jablko je takto pojmenované, protože kus biblického zakázaného ovoce mu údajně uvízl v krku¼ Možná proto se Zakázaná pravda tak často jeví jako „přežvýkaná", přeměněná na metafory, humor, satiru, slang (nebo sen a mýtus, samozřejmě)."

 

V této eseji bych chtěl použít neobvyklý postup k prozkoumání mýtu o ráji, nikoli pohledem tradiční teologie či ateistického zjednodušování, ale z pohledu několika okrajových jevů, se kterými není obvykle spojován: únosy mimozemskými bytostmi a okultní „hadí síla" východního mysticismu.

 

Jak objevíme, nejsou tyto patrné rozdíly žádnými chybami, ale představují jediný přeživší klíč

k odhalení jeho skutečného významu - protože legenda o Adamovi a Evě původně neměla vůbec nic společného s lidským hříchem nebo božím trestem.

 

Místo toho k nám příběh „rajské zahrady" přichází jako zkreslená verze prvního zaznamena- ného setkání člověka se záhadnými bytostmi z hvězd - zpackaný pokus o únos vrcholící bez- děčným osvětlením dvou velmi zmatených jeskynních lidí.

Co to znamená pro náboženství jako takové, a zejména monoteismus, nechám na čtenáři, aby vytušil sám.

 

„Uvidíme to, na co psi vyjí ve tmě, a kočky špicují své uši po půlnoci. Uvidíme tyto věci, a další věci, které žádné živé stvoření dosud nevidělo. Přeskočíme čas, prostor a dimenze, ač bez fyzic-

kého pohybu a podíváme se na dno stvoření." (H.P. Lovecraft, FromBeyond)

 

 

UFO - moderní problém?

 

Od úsvitu kosmického věku byly lidské sny pronásledovány podivnými vizemi létajících strojů ve tvaru doutníku nebo talíře, s cestujícími vzdáleně připomínajícími zárodek (nebo hmyz), kteří své lidské zajatce unesou, vymyjí jim mozek a dokonce je i oplodní před tím, než jim vymažou vzpomínky a zmizí do éteru.

 

Stejně jako prožitky „mimo tělo" nebo posedlost ducha, je i fenomén UFO jednou z těch zá- hadných „parapsychologických" anomálií, které, jak se zdá, existují pouze za účelem výsměchu lidskému rozumu. Jedna „oběť" tvrdí:

 

"Probudil jsem se uprostřed noci a všechno vypadalo divně a bylo podivně osvětleno. V no- hách mé postele stála 122 centimetrů vysoká šedá mimozemská bytost. Jeho hubené, tenké tělo neslo obrovskou hlavu se dvěma obrov- skýma, šikmýma, tekutýma černýma očima. Te- lepaticky mě přiměla, abych ji následoval a vedl mě do kosmické lodi¼ do vyšetřovny [kde]¼ jsem byl donucen si lehnout, zatímco oni¼ mi něco implantovali do nosu. Viděl jsem sklenice obsahující zárodky bytostí, napůl lidských, napůl mimozemských a jesle plné tichých, neduživých dětí. Když jsem se nakonec ocitl zpátky v posteli, uplynulo již několik hodin."

 

Francouzský astrofyzik Jacques Vallee desítky let studoval jev mimozemských únosů, a ne- ustále se podivoval nad kontrastní a nelogickou povahou většiny těchto zpráv. Proč se tito údajně „moudří průzkumníci z hvězd" chovají tak bizarně? Pokud mají moderní technologie potřebné pro mezihvězdné lety, proč by ji měli využívat k návštěvě této planety, natožpak unášet hospodyňky, zemědělce a prodavače v samoobsluze za účelem použití anální sondy? Valleeho učitel, J. Allen

Hynek, konstatoval:

 

„Zdá se mi absurdní, že by super inteligentní bytosti cestovaly na velké vzdálenosti jen proto, aby prováděly poměrně stupidní věci, jako zastavovaly auta, sbíraly vzorky půdy a strašily lidi. Myslím, že musíme začít důkazy znovu přezkoumávat. Musíme začít hledat blíže k domovu."

 

 

Valleeho odmítnutí hypotézy o mimozemském kontaktu

 

Po zkoumání stovek výpovědí „kontaktérů", folklorních příběhů a mytologií světa, dospěl Val- lee nakonec k závěru, že UFO nejsou tím, čím se zdají být. Nechrlí se z galaxie Zeta Reticuli, nej- sou zde, aby prozkoumávali nebo prováděli genetické pokusy a jejich přítomnost na této planetě není vůbec nedávnou minulostí. Místo toho Vallee poznamenává:

 

„Zprávy o tajemných návštěvnících z nebe trápí lidstvo po tisíce let - dost na to, abychom jako motiv vyloučili krátkodobý průzkum."

 

 

E Svědci obvykle popisují „mimozemšťany" jako humanoidní dvounožce, schopné dýchat naši atmosféru a vidět v našem světelném spektru - ale nebyli by skuteční mimozemšťané přizpůsobeni úplně jinému typu prostředí?

 

Údajné „vědecké" experimenty mimozemšťanů jsou surové až groteskní¼ často doprovázené sadistickou sexuální ma- nipulací připomínající středověká setkání s „démony" - nikoli takový druh chování, jaký bychom od moderní civilizace mohli očekávat!

 

A konečně, protože UFO jsou zřejmě schopna objevovat se a mizet podle své vůle, nejsou pravděpodobně „jen hroma- dou kosmických lodí", ale spíše představují „mnohem zají- mavější technologii, která manipuluje s dimenzemi. Manipuluje prostoročasem. A jestliže jsou schopni dělat toto, pak mohou být odkudkoliv a z kterékoliv doby".

 

Frustrován nespornými domněnkami a kultovní úzkoprsostí současné ufologie, navrhuje místo toho Vallee tři alternativy „Mimozemské Hypotézy" (EH), založené na „nepřímých" údajích o tomto jevu UFO - spekulativní scénáře pozoruhodné ani ne tak proto, co říkají o UFO, ale spíše kvůli sa- motné struktuře fyzické reality.

 

 

Interdimenzionální hypotéza

 

Jednou z možností je, že mimozemšťané nejsou z jiné planety, ale představují „důkazy o jiných dimenzích mimo prostoročas" - mimodimenzionální subjekty chrlící se z tajuplného světa, který se s naším překrývá, ale jen občas do něj zasahuje, bytosti z budoucnosti (nebo možná straši- delné kopie naší vlastní země) používající „čtyřdimenzionální červí díry pro cestování prostorem a dokonce i časem" skrz „mnohovesmír, který je všude kolem nás".

 

Tento „mnohovesmír" by se mohl skládat z paralelních světů existujících vedle sebe v různých dimenzích prostoru, střídat minulé a budoucí světy, nebo dokonce i počítačem vytvořené „virtu- ální světy" uložené v jakési obrovské kosmické databázi (jako ve filmu „The Matrix"); pokud je tento druhý případ pravda, říká Vallee, pak by zdánlivě stabilní a předvídatelný svět, ve kterém se ocitáme, mohl být mnohem magičtějším (nebo dokonce rozmarným) místem, než si běžně uvě- domujeme.

 

Neexistuje-li časová dimenze, kterou obvykle předpokládáme, pak může lidský mozek pro- zkoumávat události pomocí asociace... Žijeme-li v asociativním vesmíru softwarových vědců, spíše než v posloupném vesmíru fyziků prostoročasu, pak již zázraky nejsou iracionálními udá- lostmi¼ a iluze času a prostoru by byla pouze vedlejším efektem vědomí, když jím asociace pro- chází. V takovéto teorii by se očekávaly, ba dokonce by byly běžné, zdánlivě paranormální jevy, jako je mimosmyslové pozorování na dálku a jasnozřivost, a UFO by ztratilo mnohé ze své

bizarnosi...

 

 

Souvislost s elektromagnetismem

 

Další slibný zdroj průzkumu vzniká s prací Dr. Michaela Persingera, kognitivního neurologa na Laurentian University v Kanadě, jehož „Teorie tektonického pnutí" z roku 1975 uvádí, že UFO, mimotělní prožitky a mystické vize svatých a andělů jsou vedlejšími produkty elektrických mikrozáchvatů (tj. epileptických epizod) vyplývajících z vystavení elektromagnetickým polím, která vznikají posouváním desek v zemské kůře.

 

Persingerovy experimenty zahrnují sestrojení „božské helmy", speciálně upravené motocyklistické přilby, která používá slabé elektromagnetické pole pro stimulaci parietálních a temporál- ních laloků mozku. Je šokující, že téměř 80% z 900 takto testovaných subjektů nahlásilo změněné stavy vědomí, vize Boha a mrtvých blízkých, a dokonce i plně rozpracované únosy mimozemskými bytostmi.

 

 Ještě radikálnější je hypotéza „zemských světel" Paula Devereux z roku 1989, v níž se UFO ob-jevují jako jakýsi „dříve neznámý pozemský jev" (pomyslete na Will O' the Wisps - bludičky). Jsou buď odkázána na elektromagnetická pole vytvářená seizmickým pnutím, nebo jsou k nim přitahována.

 

Devereux konstatuje, že podivné koule světla, které se objevují a pohybují v blízkosti či okolí zlomových linií zemětřesení, se občas chovají téměř jako „zvídavá zvířata", a spekuluje, že to mohou být inteligentní „makro-kvantové" kuličky plazmové energie, schopné telepatie, mimiker a hypnózy.

 

Obě teorie předcházejí výzkumu Johnjoe McFaddena, anglického neurologa na University of Surrey, jehož Teorie vědomého elektromagnetického pole (CEMI) lokalizuje lidskou myšlenku mimo mokrý, šedý labyrint mozku, a ztotožňuje ji se slabým elektromagnetickým polem, které obklopuje a proniká do lebky.

 

Má-li McFadden pravdu, pak by mohlo být celé smyslové prostředí, které vnímáme všude kolem nás, pouze jakýmsi velmi sofistikovaným komunikačním vysíláním - možná jen jedním z mnoha „kanálů", které má nervový systém člověka k dispozici.

 

REV. ILLUMINATUS MAXIMUS je badatel okultismu a vizionář, jehož práce byla publikována v magazínech The Independent, New Dawn a Wired. Je duchovním a je vysoce uznávaným za představení gnosticismu na Internetu.

 

...pokračování příště

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar