Tipy a inspirace

A+ A A-

"Experiment Eden": Mimozemšťané, archonti a asociativní vesmír II.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Kromě několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis setkání člověka s UFO, vzrostl zájem veřejnosti o tyto jevy v období po 2. světové válce. Zpočátku byly centrem hlášených pozorování především Spojené státy americké, postupně jsou však hlášena pozorování UFO prakticky ze všech oblastí Země. Do současnosti je ze zaznamenáno několik desítek tisíc hlášení o pozorování UFO.

 

 

…pokračování předchozího dílu

Hypotéza kontrolního systému

 

Valléeho konečná alternativa elektromagnetické hypotézy je jeho Hypotéza „kontrolního systému", ve které se mimozemšťané (nebo UFO) jeví jako nelidské inteligence úzce spojené se Zemí, které k ní však nejsou vázány - žádní malí zelení mužíčci z dalekých planet, ale halucinační šotci ze snového hyperprostoru, kteří se vždy zobrazí jen v takové podobě, v jaké je očekáváme.

 

Kdysi nás ovlivňovali a zdáli se nám jako bohové, duchové a andělé přijímající oběti, posílající sny a inspirující velká náboženství lidstva; pak jako víly, skřítkové, elfové a duchové šířící strach a údiv v životě středověkých rolníků; a nakonec jako vesmírem cestující „šedí", plazí humanoidi a vznešení „plejádští" vědci nesoucí záhadná varování o životním prostředí a vysévající nové mýty pro Informační věk.

 

A proč se nás tito proměnliví šibalové rozhodli navštívit? Valléeho snad nejkontroverznější tvrzení je, že tito tajemní návštěvníci jsou sami o sobě jen průvodním jevem, stíny a odrazy velkého (a velmi starého) „kontrolního systému", který působí v pozadí, aby odpradávna manipuloval lidskými systémy víry, a vede náš druh za nějakým neznámým účelem. Vallée konstatuje:

 

„Pokud UFO jednají na této úrovni mýtu, bude téměř nemožné je zjistit konvenčními metodami¼ protože jsou prostředky předělávajícími lidské koncepty. Jediné, co můžeme udělat, je sledovat  jejich účinek..."

 

Tento „kontrolní systém", který Vallée navrhuje, by mohl představovat projekci kolektivního nevědomí, činnost neznámých druhů, nebo dokonce jakýsi druh ekosystémové zpětnovazební smyčky.

 

Valléeho kontrolní systém a původ západního náboženství

 

Pokud je dlouhodobé irtování lidstva s bohy, strašidly, skřítky a šedými nějakým vodítkem, byl s námi Valléeho mimozemský „kontrolní systém" od samého počátku - a důkaz jeho vlivu nepotřebujeme hledat dál, než v původu abrahámovského monoteismu.

 

Vezměte například příběh o ráji, strašidelný příběh, který  s pouhou trochou představivosti - lze snadno číst jako zakódované vyprávění o mimozemském únosu, mimozemské epizodě, v níž jsou hovořící primáti testováni na poslušnost a přizpůsobivost:

 

1. Vševědoucí opatrovník (opatrovníci) stvořil člověka (nebo jej odstranil?) ze „země";

2. Testovaný subjekt je podroben anestézii;

3. Opatrovníci produkují ženský vzorek, údajně klonovaný z jeho „žebra";

4. Testované subjekty jsou umístěny v kontrolovaném prostředí a je jim zakázáno jíst určitý druh potravy;

5. Objeví se svíjející se hologram („zářící had") a vyzývá je, aby porušili nařízení Opatrovníků;

6. Subjekty jsou potrestány a navráceny do volné přírody, aby své setkání strávili.

 

Ale je to všechno starověcí astronauti ovlivňující primitivního člověka? Připusťme, že by to bylo neuvěřitelné, kdyby to byla pravda, ale nebyli by mimozemští vědci schopní skrýt před dvojicí jeskynních lidí i ty nejkomplikovanější chovné a kolonizační programy?

 

Co když skutečným účelem incidentu Eden nebylo stvoření (nebo testování poslušnosti), ale něco úplně jiného?

 

Vallée poznamenává: „Nutí-li nás tento fenomén skrz křivku učení, pak nemá jinou možnost, než nás uvést v omyl. Když Skinner sestavuje stroj, který krmí potkana pouze tehdy, je-li správná páka stlačená dolů, je to pro tohoto potkana velmi zavádějící. Ale pokud potkan nestlačí správnou páku, bude velmi hladový. Člověk je hladový po vědění a moci, a pokud za UFO stojí nějaká inteligence, pak musela vzít tuto skutečnost v úvahu..."

 

Možná, že bychom neměli na biblický „Poklesek" pohlížet jako na experiment, který selhal, ale spíše jako na něco, co Vallée nazývá „otevřeným kontrolním systémem" - metalogický labyrint, jehož účastníci „promují" do vyšší úrovně, když jsou podněty spuštěny ve správném pořadí - v tomto případě, požití „zakázaného ovoce".

 

Jinými slovy, „Adam" a „Eva" v testu nepropadli, když jedli ze „Stromu poznání" - prošli.

 

Otevřený kontrolní systém a mytologické směsice

 

Tento alternativní výklad mýtu o rajském stvoření je podpořen v písmech starověkých gnostiků, neortodoxního (někteří říkají „kacířského") hnutí v raném křesťanství, které po narození Krista sou- těžilo s mladou katolickou církví několik staletí.

 

Gnosticismus, často odmítaný jako primitivní kacířství, které upadlo pod tíhou svých vlastních tmářských tendencí, byl naopak sofistikovaným systémem okultní hermeneutiky, jejíž přívrženci používali speciální neurolingvistické techniky vyvolávající trans, aby se zapojili do jakési memetické sabotáže, splétání, remixování a přeměňování biblických příběhů způsobem, který je zdánlivě vypočtený tak, aby způsobil maximální urážku a psychické nepohodlí. Ale proč? Jeden literární kritik konstatuje:

 

„Drogy, sex a moc ovládají tělo, ale „slovní zámky a zámky na představách" ovládají mysl. To znamená, že nás „uzamykají" do konvenčních způsobů vnímání, myšlení a mluvení, které určují naše interakce s pro- středím a společností. Rozřezání těchto zámků je způsob odhalení kontroly nad slovem a představou, a tím pádem oproštění se od nich, změny vědomí, které se vyskytuje u pisatele i čtenáře textu."

 

Pro gnostiky nebyly biblické příběhy stvoření božská zjevení, ale roztříštěné úlomky monstrózního a zlovolného kouzla - kontrolního systému. Předěláním a převyprávěním židovsko-křesťanských mýtů hledali gnostici klíče, které by jim umožnily přeprogramovat samotné stvoření, změnit minulost, chopit se kontroly nad nebesy a svrhnout falešného boha Bible.

 

Gnostická(é) verze mýtu o ráji

 

Podle gnostického názoru nebyl ráj (Eden) rájem, ale laboratoří v džungli, kde prováděla oportunistická rasa mimozemských parazitů řadu bizarních experimentů, ve snaze vytvořit povolný kmen dvounohých otroků.

 

Tito „archónti" (řecký výraz pro „vládce") byli vykázáni z hvězd na úsvitu času, uprchli na Zemi, kde unesli jeskynního muže „Adama" a sexuálně napadli jeho družku „Evu", a oběma implantovali nepravdivé (nebo mlhavé) vzpomínky:

 

Když archóni uzřeli Evu, jak mluví s Adamem, řekli jeden druhému... „Pojďme, zmocněme se jí a vpravme do ní naše sémě, aby nám ti, které zplodí, sloužili. Neřekněme však Adamovi, že pochází od nás, ale omamme jej a ve spánku jej naučme, že je zrozena z jeho žebra..."

 

Samotná existence Archóntů, obávaných a uctívaných jako „bohové" a „andělé", závisí na energii zachycené a vysáté z lidské nervové soustavy prostřednictvím různých kontrolních systémů - biologických a memetických termostatů, které jim umožňují regulovat tok informací a energie prostřednictvím slov a obrazů, potěšení a bolesti:

 

„Duše je prý pro Archónty a Síly potravou, bez níž nemohou žít, protože ona je z rosy shůry, a dává jim sílu..."

 

Adam a Eva „poklesli", když jim archónti naprogramovali zákazy a příkazy, změnili je z primátů žijících ve věčné „přítomnosti" na „měkké stroje" - biologické automaty bojující se svými vlastními instinkty, parazitované sobeckými replikátory a paralyzované dvojími vazbami:

 

„... když uzřeli Vládci Adama a ženu, která byla s ním, chybující v nevědomosti... velmi se zara- doval... Přišli k Adamovi... pravili: „Každý strom, který je v Ráji, jehož plody mohou být konzumovány, byl vytvořen pro vás. Ale pozor! Nejezte ze Stromu poznání..." Velmi je vyděsili...

 

Bohužel pro archónty se zdá, že tento podivný zákaz vyprovokoval své vlastní porušení - protože, jak nás informují gnostická písma:

 

¼ archóni nechápou, co řekli Adamovi; Spíše¼ to řekli tak, že by mohl ve skutečnosti jíst¼" Dohnáni na pokraj tajemným mluvícím hadem, podělili se Adam a Eva o ovoce a byli plni extáze, když se zdi Zahrady rozpadly a odhalily větší svět mimo ni. Stejně jako laboratorní potkani náhle vyzdvižení z bludiště, mohli Adam a Eva nyní vnímat vůbec poprvé jasně svou vlastní situaci:

 

„Pak se jejich mysl otevřela. Protože, když jedli¼ uviděli, že jsou nazí a zamilovali se jeden do druhého. Když viděli své stvořitele, hnusili se jim, protože měli bestiální podobu. Pochopili mnohé¼"

 

Vzestup hadí moci

 

Tento podivný obrázek doplňuje několik dalších detailů: dovídáme se, že Adam byl tvořen „sedmi dušemi"; „had" byl vlastně „ukrytou Matkou" bohyní jménem „Sofia", která bojovala proti archóntům ze svého tajného místa uvnitř Adamových „střev" (!); a nakonec, když Eva utekla archóntům, našla útočiště uvnitř „Stromu poznání" (v biblické hebrejštině, slovo pro „strom" může znamenat také „páteř".).

 

Pokud něco z toho zní povědomě, mělo by - jak poznamenalo nesčetné množství badatelů, celý příběh se nezdá být ničím jiným než alegorickým popisem hada Kundaliní buddhistické a hinduistické jógy:

 

Tantrický jogín vidí velkou Matku ve svém lidském těle jako Kundaliní. Leží skryta, jako had, stočený a tvrdě spící... ve spodní části míchy. Prostřednictvím meditace se Matka probouzí a postupuje vzhůru... dokud se nestane osvětlenou¼

 

Podle Bentovova názoru je „Kundaliní zkušenost" především mechanickým jevem, který nastává, když mozek začne vibrovat souhlasnou rezonancí se srdcem (7,5 Hz), vydává hrozné množství uloženého muskuloskeletálního stresu, kdy je nervový systém dočasně přeměněn na polarizovanou smyčku. To zase naopak způsobí, že mícha osciluje jako ladička, která umožňuje přijímat a předávat informace přímo z ionosféry - stejné části atmosféry odpovědné za odrážení elektromagnetických vln zpět k Zemi.

 

Teorie o hadu Kundaliní

 

Kundaliní, která je často nepochopená jako exotická zvláštnost jedinečná pro východní mysticismus, místo toho představuje transkulturální fenomén velkého stáří (a tvárnosti), který (stejně jako fenomén UFO) má mnoho rysů společných s mimotělesnou a předsmrtnou zkušeností, posedlostí ducha a šamanskou iniciací.

 

Stručně řečeno věří se, že lidské tělo má sedm (někdy i více) energetických center nazývaných „čakry", které se nachází zhruba v blízkosti konečníku, genitálií, břicha, srdce, krku, čela a vrcholu lebky. Tyto „čakry", běžně ucpané traumaty z každodenního života, se otevírají, jakmile jsou sti- mulovány hadovou energií, která normálně leží spící ve spodní části páteře.

 

Ve snu přejímá tento had podobu spící bohyně, která promítá iluzi světa; v probuzeném stavu stoupá po páteři, aby otevřela „třetí oko" na temeni hlavy a přináší výbušný emocionální, psychologický a duchovní růst, dokonce i extázi, osvícení a získání okultní síly.

 

Ačkoli vědecká studie o Kundaliní je stále ještě v plenkách, existuje mnoho věrohodných teorií, které by mohly jednoho dne vysvětlit, jak to funguje. Zde jsou některé z nich:

 

…pokračování příště

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar