Tipy a inspirace

A+ A A-

"Experiment Eden": Mimozemšťané, archonti a asociativní vesmír III.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

UFO, z anglického Unidentified Flying Object (česky neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování „létajících talířů“. Britské ministerstvo obrany při výzkumu těchto jevů po roce 1996 používalo označení UAP (Unidentified Aerial Phenomena), protože označení UFO bylo již zprofanované

 ...pokračování předchozího dílu

Reichova bioenergetika

 

Wilhelm Reich byl odpadlým žákem Freuda, který objevil druh energie libida nazývanou orgon, která proudí skrz „sedm segmentů" těla a svým „pomalým vlněním" připomíná nejvíce „pohyb střev nebo hada".

 

U většiny z nás je tato nepolapitelná životní síla zablokována již v raném dětství díky sociálním a kulturním vlivům a tak se shromažďuje ve svalech a tvrdne do tuhého „krunýře těla". Tímto způsobem odkloněna od života, stává se stagnující energie strojovou parodií sebe sama, která brání v růstu lidským emocím a narušuje je, zdravé projevy lásky a sexuality obrací na závislost, pohoršení a starch.

 

V dlouhodobém horizontu způsobují dusivé překážky, stanovené touto neviditelnou vnější kostrou, nevýslovné utrpení oddělením mysli a těla a vytvářením podmínek nezbytných pro vznik rakoviny.

 

Reich, na něhož neudělalo dojem pomalé tempo a neúčinnost tradiční terapie formou rozhovoru, upřednostňoval přímý, praktický přístup, jehož cílem bylo oslabit samotný krunýř těla. V průběhu doby Reich a jeho následovníci zjistili, že neplánované události velké emocionální intenzity mohou vést ke stoupání orgonu sedmi segmenty těla spontánně, a přitom očistit obrovské rezervy potlačované emocionální energie a způsobit nekontrolovatelné vibrace těla při tom, jak se škodlivý „krunýř těla" jednou provždy rozpadá.

 

Vysvětlení mechanické

 

Český vynálezce Jicchak Bentov věnoval léta studiu lidského vědomí a nakonec vyvinul to, co je dnes známé jako „holografický model" lidského mozku.

 

Podle Bentovova názoru je „Kundaliní zkušenost" především mechanickým jevem, který nastává, když mozek začne vibrovat souhlasnou rezonancí se srdcem (7,5 Hz), vydává hrozné množství uloženého muskuloskeletálního stresu, kdy je nervový systém dočasně přeměněn na polarizovanou smyčku.

 

To zase naopak způsobí, že mícha osciluje jako ladička, která umožňuje přijímat a předávat informace přímo z ionosféry - stejné části atmosféry odpovědné za odrážení elektromagnetických vln zpět k Zemi.

 

Epifýza a třetí oko

 

A konečně, bývalý psychiatr na New Mexico University, Rick Strassman, předložil hypotézu, že Kundaliní jóga nějakým způsobem stimuluje epifýzu, aby vylučovala do mozku větší množství přirozeně se vyskytujícího DMT (dimetyltriptanin) než obvykle  a tím jej přeměnila na skutečné „třetí oko".

 

DMT je silný halucinogen, který se také nalézá v ayahuasce, „liáně duše", kterou používají amazonští šamani k vyvolání mystických vizí; epifýza má mezitím svou vlastní překvapivou analogii v podobě fotosenzitivního „třetího oka", které můžeme nalézt u mnoha druhů plazů. Je to zakrnělý orgán s plnou čočkou a sítnicí, pohřbený pod kůží uprostřed čela.

 

Spojitostí s biblickými mýty je mnoho a jsou zřejmé. Takže, co to všechno znamená?

 

Strassman, který se snažil pochopit kořeny lidského náboženství, vpravil injekcí více než 60

dobrovolníkům vysokou dávku DMT. V letech 1990-1995 provedl více než 400 takových sezení. Snad není překvapením, že více než polovina subjektů jeho testu, hlásila blažené vize nekonečné kosmické jednoty, společenství s benevolentním božstvem a „klasické předsmrtné zkušenosti", které zahrnovaly létání tunelem „zářivého světla".

 

Dalších 47 % nemělo takové štěstí a nahlásilo děsivé bytosti vykreslené přímo podle hororového světa gnostického opaku ráje: hrozivé „klauny, elfy a roboty", kteří ohrožovali a i dokonce napadli své lidské oběti. Strassman nakonec své experimenty ukončil předčasně, když jeden z jeho subjektů nahlásil, že byl „požírán zaživa" obřím hmyzem.

 

Draci ve tmě

 

Strassmanovy závěry zde odrážejí děsivé zkušenosti Michaela Harnera, amerického antropologa, který pronikl do amazonského deštného pralesa o čtyřicet let dříve, aby sám experimentoval s odvarem z „liány duše".

 

Harner hlásil, že vidí „obří plazovité tvory", kteří pobývají uvnitř a v okolí jeho vlastního mozkového kmene, bytosti z vesmíru „podobné drakům", které kolonizovaly Zemi před tisíciletími; hrůzostrašné je, že tyto temné bytosti prohlašovaly, že zasely na Zemi život výhradně proto, aby vytvořily různé hostitelské druhy, uvnitř kterých by se mohly skrývat.

 

„Dozvěděl jsem se tedy, že draku podobné bytosti jsou tudíž uvnitř všech forem života, včetně člověka," tvrdí Harner. „Řekli mi, že jsou skutečnými pány lidstva a celé planety. My lidé jsme jejich pouhými nádobami a sluhy..."

 

Když Harner přesně podle zvyklosti požadoval vysvětlení od kouzelníka, který mu podal lektvar zodpovědný za toto hrozivé vidění, starý muž se jen smál a vysvětlil mu, že „... to říkají vždycky.

“Ale jsou jen pány vnější temnoty..."

 

Závěr

 

Harner jasně mluví o bytostech velmi podobných Archóntům gnostického mýtu, nebo manipulativním „šedým" moderní ufologie - ale jsou tyto subjekty pouhými symbolickými projekcemi reptiliánského mozku, jak z Harnerova vyprávění zřejmě vyplývá?

 

Pocházejí mimozemšťané a Archónti z vesmíru či z vnitřního prostoru? Proč je „kontakt" s mimozemšťany (nebo Archónty) tak často doprovázen vibracemi nebo třesem, ať již svalovým nebo tektonickým? Jak bychom měli uvažovat o „hadovi", teď když víme, že je pravděpodobně nějakým druhem spícího evolučního mechanismu? A jsou „tři velká" abrahámovská náboženství islámu, judaismu a křesťanství opravdu nic víc než halucinační kontrolní mechanismy použité mimozemskými parazity k tomu, aby nás zotročili a manipulovali s námi?

 

Německý historik Klaus Theweleit napsal to, co se zdá být posledním možným slovem na toto téma: ... „prvotní hřích" líčí neúspěšnou revoluci z pohledu vítěze. Pro pokus uvést do praxe svůj slo gan „Naše těla patří nám", byli rebelové odsouzeni k životu v nucených pracích... „Vaše těla patří vašemu vládci!"  to byla odpověď. („Ráj", ze kterého byli vyhnáni, byl blaženým stavem bytí, který byl stanoven, aniž by si to někdo uvědomoval. Dokonce i dnes je vyhnání z „ráje"' trestem za to, že se snažili ráj vytvořit.)

 

Zda je příběh o ráji opravdu o UFO, nebo Kundaliní, a zda jsou takové jevy elektromagnetického nebo chemického původu, nemohu s jistotou říct (nikdy jsem UFO ani

neviděl!), ale vím toto:

 

Požil jsem houby a viděl velké, létající černé manty, které mě pronásledovaly přes poušť, telepaticky mě drtily myšlenkami o paranoie a zoufalství. Vzal jsem si DMT a opustil jsem své tělo, abych vstoupil do krystalického světa euforických desetistěnů a čtyřdimenzionálních pyramid, rozprostřených pod velkou klenutou membránou, která dýchala, a v ten moment jsem věděl, že je tato membrána prahem mezi časem a věčností.

 

Cvičil jsem tantrickou jógu s dákiní a byl jsem pohmožděný a potlučený, jak jsem hyperventiloval pod vedením terapeuta reiki; a byl jsem v tmavých místnostech osvětlených pouze mihotajícími se plameny svíček, sledoval jsem, jak přátelé a členové rodiny lapají po dechu a jejich oči se obrací do jejich hlav a údy se jim nekontrolovatelně třesou, „osazeni" dušemi mrtvých a personifikovanými přírodními silami, které znají šamani po celém světě.

 

Bez ohledu na to, co se nakonec ukáže, že je původem těchto a souvisejících „parapsychologických" jevů - genetická paměť, autonomní archetypální komplexy, závady v Matrixu nebo dokonce rušivé činnosti mimozemských civilizací - pro náš druh se nic nezmění, dokud se konečně nepostavíme na nohy, nesetřeseme řetězy pověrčivosti a nevědomosti a nebudeme nárokovat naše dědictví  ne jako dětinské „testovací subjekty", kterým je nařizováno, a které jsou trestány, ale jako dospělí kráčející vpřed do kosmu s očima dokořán, připravení převzít odpovědnost za vlastní vývoj.

 

Mýtus Eden, stejně jako všechny mýty, je určen na to, abychom jej žili; ne studovali, ale prožívali - zacházejme s Biblí s jejími nekonečnými přikázáními a vzduchoprázdným autoritářstvím ne jako s konečným orgánem nad lidským životem, ale jako s místem odskoku ke znovuobjevení lidského těla jako posvátného textu se svou vlastní pravdou, knihou z masa a krve s vlastními zvuky, pachy a texturami a dokonce i moudrostí - protože v konečném důsledku to může být jediná věc, kterou kdy stejně můžeme vědět.

 

Nebo, jak tvrdí Gnostické písmo: „Vy jste Stromem poznání, který je v ráji, z něhož první člověk jedl, pak otevřel svou mysl, zamiloval se do bytosti jemu podobné, a odsoudil jiné, cizí podoby

a hnusily se mu."

Zdroj: Matrix 2001

 

 


 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar