Tipy a inspirace

A+ A A-

Zpráva z veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace ve Washingtonu

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzývá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.

Veřejné slyšení o odhalení dne 3. května 2013 završilo svoji práci na zpřístupnění důkazů o možné mimozemské přítomnosti a vlivu na lidstvo. Toto slyšení se konalo Národním tiskovém klubu (National Press Club) ve Washington, DC.

Po dobu 5 dnů 40 vojenských, vědeckých a vládních svědků z 10 zemí světa vypovídalo před pěti bývalými členy amerických reprezentantů a jedním bývalým členem amerického senátu. Členy komise Veřejného slyšení o odhalení byli: senátor Mike Gravel; Mike Gravel; kongresmanky Lynn Woolsey, Carolyn Kilpatrick a Darlene Hooley a kongresmani Roscoe Bartlett and Merrill Cook.

Před završením celého slyšení, komise společně se svědky zastupující mnohé národy, sepsali společné prohlášení pro Valné shromáždění OSN:

S ohledem na zvětšující se vědecké chápání ohledně planet, které potenciálně podporují život a nachází se v naší domovské galaxii (jejíž je součástí i naše planeta Země), by bylo vysocearogantní tvrdit, že lidé jsou jediné inteligentní bytosti v této galaxii;

S ohledem na důvěryhodné svědky, kteří prezentovali ohromující vědecké důkazy dokumentující současnou přítomnost neidentifikovatelných a nevysvětlitelných létajících objektů, o kterých se mnozí domnívají, že představují mimozemskou inteligenci;

A s ohledem na obrovské celosvětové důsledky, které z toho plynou, pokud jsou objekty mimozemského původu, pak takový problém je záležitostí Valného shromáždění OSN;

Z toho důvodu, my níže podepsaní žádáme Nadaci veřejného slyšení (Citizen Hearing Fondation), aby využila své kanceláře pro koordinaci zainteresovaných stran a navýšila finanční prostředky za účelem vyvolání celosvětové kampaně, jejímž záměrem je přesvědčit jeden nebo více národů k tomu, aby navrhli rezoluci na Valném shromáždění vyvolat OSN sponzorovanou světovou konferenci zabývající se možnými důkazy o mimozemské přítomnosti ovlivňující tuto planetu.


Více na :
http://dolezite.sk/old/ZPRAVA_Z_VEREJNEHO_SLYSENI_O_ODHALENI_MIMOZEMSKE_CIVILI_122.html© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar