Tipy a inspirace

A+ A A-

Bilderberg určuje globální politiku.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Bývalý Generální tajemník NATO a účastník Bilderbergské konference Willy Claes zcela zesměšnil popírače, kteří tvrdí, že tato utajovaná organizace se nezabývá politikou. Během svého rozhovoru pro belgický rozhlas Claes ozřejmil skutečnost, že účastnící zasedání Bilderberg group mají za úkol uskutečňovat rozhodnutí, která jsou vypracována loutkovodiči Bilderbergu během jejich každoroční konference.

 

V průběhu svého vystoupení pro belgický portál zpráv Zonnewind Claes vysvětlil moderátorovi Koenu Filletovi, že skupina Bilderberg skutečně rozhoduje o tom, jaká bude politika v následujícím roce.

Claes je zcela jistě v postavení, kdy toto může dobře posoudit vzhledem k tomu, že byl sám dvakrát účastníkem konference Bilderberg group a v letech 1994 a 1995 působil jako osmý Generální tajemník NATO.

Claes objasnil, že každému z hostů na Bilderbergu je dáno obvykle 10 minut na to, aby přednesl svůj proslov a poté je na základě prezentací jednotlivých hostů vypracována zpráva.

Moderátor poté Claese požádal, aby toto své neslýchané přiznání ještě zopakoval, což Claes učinil a ještě k tomu dodal, že žádnému z hostů konference není dovoleno během jednání sedět vedle jedné a téže osobyvícekrát než jednou, aby takovýmto způsobem došlo mezi účastníky schůzky k co nejširší výměně názorů o důležitých tématech.

Ian Hollingshead z London Telegraph napsal samolibý článek, ve kterém popisuje Bilderberg group jako„skupinu chvástajících se starých pánů, kteří mezi sebou pouze navzájem poměřují svoje ochranky a sní o časech, které dávno minuly.“Toto je ovšem naprosto chybné zhodnocení, i vzhledem k tomu, že se konferencí Bilderbergu běžně účastní úřadující ministerští předsedové a prezidenti, kteří mají z toho důvodu velkou moc a nacházejí se v postavení, kdy mohou ovlivnit aktuální události.

Hollingshead tvrdí, že vzhledem k tomu, že je tato skupina dnes známější než byla dříve, její přitažlivost se proto zmenšuje. Hollingshead zcela pomíjí skutečnost, že fakt, že skupina Bilderberg vešla v obecnou známost, je zásluha skvělé práce aktivistů a skutečných novinářů, kteří strávili celá desetiletí tím, aby donutili vykastrovaná média k tomu, aby o této události informovala. Nicméně lidé jako je Hollingshead jsou s to o této skutečnosti pouze dětinsky žertovat, anebo dokonce stále ještě popírat pouhou existenci tohoto uskupení.

Takovýmto„skeptikem“je rovněž i Chip Berlet, který pracuje pro skupinu, jež se nazývá Political Research Associates (PRA), která je částečně financována Fordovou nadací. Fordova nadace byla založena Edselem Fordem, synem nechvalně proslulého Henryho Forda, který obdržel vyznamenání od Hitlera, protože podporoval vojenský stroj nacistů a otrocké práce.

Berlet tvrdí, že stránky American Free Press (stránky založené investigativním novinářem Jimem Tuckerem, který zkoumá setkání skupiny Bilderberg již po několik desetiletí a má v rámci tohoto uskupení tajné informátory – p.p.) byly založeny tím největším antisemitským, neofašistickým konspiračním teoretikem na světě.Toto tedy skutečně sedí, pokud si uvědomíme, kým byla založena firma, která nyní, prostřednictvím Fordovy nadace, financuje PRA-tedy Henry Fordem-jedním z největším podporovatelů Hitlera.

Berlet se snaží démonizovat tvrzení, že by skupina Bilderberg mohla mít jakýkoli vliv na světové dění, nebo že by dokonce mohla pracovat ve směru k Novému světovému řádu jako„snůšku nesmyslů a podvod lidí, kteří věří uměle vykonstruovaným pohádkám, jakým způsobem dochází na světě k výkonu moci.“

Poté si Berlet ještě sám naprosto protiřečí, když tvrdí, že na Bilderbergu se sice“hovoří o politice“,nicméně jedním dechem dodává, že„tato organizace sama o sobě žádnou moc nemá.“A Berlet poté ještě dodává:„Politické strategie, které se tam vypracovávají, nemají vůbec žádný význam v zemích, z nichž pocházejí lidé, kteří na tato jednání přijíždějí. Tito lidé jedou zase zpátky do své země a třeba tam mohou poznamenat, hele, tohle jsem slyšel na jednání Bildergerg group. Co si o tom myslíte? A národní shromáždění nebo mocní dané země poté řeknou, myslíme si, že se jedná o snůšku nesmyslů, s tím se můžeš zase pakovat. Tedy myšlenka, že by se zde jednalo o plán, který by měl být prováděn a implementován ve 30 či ve 40 zemích, je naprostý nesmysl.“

Šéfové firem jako je Bill Gates (Microsoft) a Erich Schmidt (Google) se nesetkávají s těmi nejvýše postavenými bankéři jako je Marcus Agius z Barclays anebo Peter Sutherland z Goldman Sachs, jakož i s prezidenty a ministerskými předsedy či s vlastníky velkých novin, se zástupci evropského parlamentu a s úředníky americké vlády proto, aby se pobavili o počasí. Nesjíždějí se na čtyři dny a neobklopí se nedobytným prstencem bezpečnostních sil proto, aby probírali televizní pořad Amerika hledá superstar. Tito lidé jsou na konferenci Bilderberg group za tím účelem, aby dospěli ke konsensu a tento konsensus mají poté za úkol implementovat ve sféře svého vlivu. Je to přesně tak, jak tvrdil Claes během svého vystoupení v rádiu.

Apologeti jako Berlet se snaží za použití klamu a zavádějící sémantiky tvrdit, že Bilderberg group nemá žádnou moc jen z toho důvodu, protože se na těchto setkáních nepodepisují žádné smlouvy, ani se na nich nepřijímají žádné zákony. Ve skutečnosti se ale na Bilderbergu dohaduje globální konsensus pro agendu, která bude poté zaváděna v domovských zemích účastníků tohoto setkání. Tento proces v sobě koncentruje ještě větší moc, než by znamenalo podepsání určité smlouvy. Bilderbergové stanovují konsensus, který se rozprostírá přes celé spektrum politiky – od ropy, přes životní prostředí, války, až po hospodářství. Toto nebylo potvrzené pouze bývalým Generálním tajemníkem NATO a účastníkem schůzek Bilderberg group Willy Claesem v rámci jeho rozhovoru pro belgické rádio, ale bylo to rovněž jednoznačně potvrzeno na základě analýzy následně implementované politiky, která byla předtím vypracována na schůzkách skupiny Bilderberg.

50. let během tajných setkání skupiny Bilderberg. Dokumenty Bilderbergu, které unikly na veřejnost, jasně dokazují, že agenda pro vytvoření jednotného evropského trhu a jednotné měny byla vypracována skupinou Bilderberg v roce 1955.

Jak jsme již informovali v roce 2003, byl investigativnímu týmu BBC umožněn přístup k materiálům Bilderberg group. Tyto dokumenty potvrdily, že EU, jakož i měna euro jsou výtvorem této skupiny.

Tyto dokumenty rovněž odhalují plán skupiny: „v co nejkratší možné době době dospět k co nevětšímu možnému stupni integrace. Začít je třeba se společným evropským trhem“.

O dva roky později, tedy v roce 1957, došlo k vytvoření Evropského hospodářského společenství (EHS), kdy Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko a Holandsko vytvořily společný trh. EHS se postupně rozšiřovalo po několik dalších desetiletí, až došlo k vytvoření Evropského společenství, jednoho ze tří pilířů Evropské unie, která byla oficiálně založena v roce 1993.

Apologeti jako Barlet se budou pravděpodobně ještě snažit namítat, že myšlenka společného evropského trhu již v 50. letech cirkulovala, a že na Bilderbergu se tato aktuální politická idea pouze diskutovala.

Totéž nicméně nelze tvrdit o evropské jednostné měně, které do ledna 2002 neexistovala ještě ani v podobě mincí či bankovek, jejichž zavedení bylo poprvé kodifikováno v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Dokumenty potvrzují, že členové Bilderbergu připravovali zavedení eura již před 40 roky.

Ve zprávě je, mimo jiné, uvedeno toto:„Jeden z evropských mluvčí vystoupil s myšlenkou, že je zapotřebí, aby došlo k vytvoření jednotné měny a poukázal na to, že bude za tímto účelem, podle jeho mínění, nezbytné vytvořit centrální politický úřad“.

Jak bylo možné očekávat, došlo k zavedení evropské měny, eura, teprve poté, kdy došlo k vytvoření centrálního politického úřadu, tedy samotné Evropské unie.

Tyto průkazné příklady, jakým způsobem skupina Bilderberg zformulovala jedny z nejdůležitějších politických opatření 20. století, nepocházejí ani z nějakého tajného úniku, jež by se takovouto cestou dostaly k novinářům, ale pocházejí přímo od předsedy skupiny Bilderberg a z interních dokumentů skupiny.

Úniky informací ze zasedání skupiny, které byly zveřejněny prostřednictvím nezávislých novinářů rovněž potvrzují, že skupina Bilderberg má nesmírný vliv na politická rozhodnutí.

Früher NATO-Generalsekretär räumt ein, dass Bilderberger globale Politik feststellen, zkrácená verze článku, který vyšel v německé verzi na propagandafront.de, překlad pro freeglobe.cz, R. Václav.

Více na : http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2620-byvaly-generalni-tajemnik-nato-priznal-ze-skupina-bilderberg-urcuje-globalni-politiku.aspx

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar