Tipy a inspirace

A+ A A-
Konspirační teorie

Elementálové

Ryba žije a dýchá ve vodě, rostliny spotřebovávají kysličník uhličitý, který naopak zvířatům a lidem přináší smrt. Některé bytosti jsou uzpůsobené řidšímu vzduchu, jiné zase žijí pouze v tom nejhustším. Život některých je závislý na slunečním světle, život jiných zase na temnotě. Tak moudrá ekonomie přírody přizpůsobuje každým existujícím podmínkám určitou životní formu.

The Elite are Mutants

The brain of anyone who is surrounded by microwaves, RF radio frequencies, etc., confined in ‘control’ rooms, military, IT, financial, or whatever environment bombards them 24/7 with EMR electromagnetic radiation — is not going to function the same way as a brain in harmony with the planet & Nature. Imagine living in one of those ‘smart’ houses where you are submerged in an ocean of WiFi high-tech remote-control of pretty much everything, from lighting and heating to the security gate, baby monitors, CCTV cameras and audiovisual equipment.

Symposium Exposing Sentient, Off-planet Predatory, Pathogenic AI Artificial Intelligence and offering Soul and Love-based solutions for restoring an increasingly robotized human society. The Symposium is publicly accessible at no charge as a public service at the following participating websites.

Ztráta životního motivu - usnadnění vzestupu

Aby se nám hmotný 3D svět Země snáze opouštěl, byl "Řízením dějů" spuštěn pomocný proces, nazvaný "Ztráta životního motivu", který vhodně tvaruje závěrečnou fázi "Kvantového skoku". Využívá se k tomu disonantního efektu čísla 11. Takto použitá disonance vytváří stav, při kterém jsou jednotlivé složky stávajícího života Země mezi sebou mírně rozladěny.

Why The Great Pi Conspiracy, Part 2

Researcher Mark Wollum claims that the conventional value of pi is off by one-tenth of one percent. That doesn’t sound like much. But if Wollum is right, it could turn out to be a very expensive mistake. The Real Value of Pi With Mathematical Proof (http://www.veteranstoday.com/2015/02/05/pi/ ).

Strana 1 z 32
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar