Tipy a inspirace

A+ A A-
Konspirační teorie

Kudy kam a jak na to?

Základním zákonem vesmíru je princip jednoty. Přirozenou součástí tohoto zákona je teorém nenahodi losti, podle kteréh o platí, že tzv. náhoda neexistuje. V geniálně uspořádaném vesmíru není pro náhodu místo, i když se nám to nemusí zdát přesvědčivé , panuje ve vesmíru sice pevný, ale laskavý řád. Tento řád ale není náboženského charakte ru, jako spíše charakteru filosofickéh o a kvantově – fyzikáln ího bez toho, aby i přesto ztrácel na lidskosti a milosrdenství.

P. C. Roberts: 11. září po 14 letech

Miliony uprchlíků jako důsledek washingtonských válek zaplavují dnes Evropu. Čtrnáctileté masakrování muslimů a ničení jejích zemí jsou válečnými zločiny, jejichž katalyzátorem se stala washingtonská vládní konspirační teorie o 11. září 2001.

11. září 2001

Pravda nepřilétne sama od sebe z TV škvírou mezi seriálem a reklamou. Tajné služby USA hodily rukavici do tváře všem myslícím lidem. Je na každém, zda ji zvedne. V Čechách máme jitrnici, kterou svět neviděl, od 11. září 2001 mají ve Spojených státech nikoliv jitrnici, ale letadlo, které svět neviděl. Bájný let 93. Přistál u městečka Shanksville.

Elementálové (2)

… pokračování z minulého čísla

 

Další třídou jsou ty elementální bytosti, které se v současné Manvantaře (http://en.wikipedia.org/wiki/Manvantara) nikdy nevyvinou v lidské bytosti, ale zaujímají určitou příčku na žebříčku bytostí, a porovnáním s ostatními by mohly být nazývány přírodními duchy, nebo kosmickými agenty přírody, přičemž se každá z nich vztahuje ke svému vlastnímu elementu a nikdy nepřekračuje hranice ostatních. Jsou tím, co Tertullian nazýval „princové sil vzduchu“.

Je Yahweh Anunnaki? (3)

Bible zmiňuje velké lidi nazývané Anakim, synové Anaka. Mají co dělat s Nephilim (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers.htm), což jsou ti výše zmínění „sy-nové bohů“, kteří přišli dolů na Zemi, aby měli děti s „dcerami člověka“. „Anakim“ a „Anaka“ zmiňují následující pasáže v Bibli: Num 13:22; 13:28; 13:33, Deut 1:28; 2:10-11; 2:21, 9:2, Josh 11:21-22; 14:12; 14:15; 15:13-14; 21:11, Judg 1:20. Nabízí se závěr, že to jsou Anunnaki (ve své 3D podobě) nebo možná spíše jejich potomci pocházející z jejich sexuálních zapojení s lidmi na Zemi.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar