Tipy a inspirace

A+ A A-

Válka v kosmu - vybrané texty

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

Je doba konspirací. Podle Stew Webba, sloupkaře Veterans Today a federálního whistelblowera, je tunel ARGO mnohem víc než jen chodba ke zlatému dolu asi 100 km západně od Denveru a 15 km jižně od Idaho Springs. Podle Stew Webba je tunel ARGO vlastně nejrozsáhlejšísystém tu-nelů v celém světě a vede dolů do velkých podzemních jeskyní a dokonce až do „duté Země“.

 

Tento tunelový systém ARGO je údajně propojen s obchodním komplexem Denver Tech v Den-veru, s mezinárodnímletištěm v Denveru a s vojenským komplexem NORAD Mountain. Je obecně známo, že vysocí představitelé jako VP Darth Vader (někdejší vicepresident USA Dick Cheney) a další vysoce postavené a mocné osoby byli viděni, jak vstupují do velmi tajného výtahu ve-doucího do velmi hluboko vybudovaného systému podzemních základen (Deep Underground Base System, DUMB). Během vlády teroru Darth Vadera se předpokládalo, že když „není“, tak je ukryt v hotelu Adams Mark v DTC (Denver Tech Center), který je propojen s tunelem spojeným s tunelovým systémem ARGO.

 

Darth Vader mohl opustit své prezidentské apartmá, vstoupit do výtahu, zvednout telefon, zadat speciální kód, který umožnil sjet výtahem do tajného tunelu pod základy hotelu, kde vy-stoupil v doprovodu tajnýc h agentů a zadal kód k otevření vchodu do dalšíh o tunelu, kde bylo vozidlo, které ho odvezlo do tunelu ARGO, který je také znám jako Západní Bílý dům nebo Západní hlavní město. Stew Webb měl v roce 1994 reportáž v denverské TV59, kde uvedl, že pod denver ským letištěm je tajná podzemní základna. Video můžete zhlédnout na http://yout u.be/3paz7SWn7JY?list=U URm28abBgK XHY9BGdGwH sdw.

 

Toto video ukázalo umístění tajného kosmického velitelství na denverském mezinárodním letišti. Základních pět budov, které byly ukázány zdrojem Stew Webba v tomto videu, byly vězeňské cely pět pater pod zemí určené pro FEMA (státní agentura pro mimořádné události USA) jako mezi-stanice pro soustřeďování transportů.

 

Zveřejněné informace o letišti (od Stew Webba) způsobily vyšetřování mezinárodního denver-ského letiště Kongresem USA, zejména vzhledem k neuvěřitelným sumám, o které byl překročen rozpočet na výstavbu letiště (o 19,5 miliardy USD). Stew Webb, který tajně spolupracoval s Davem Minshaw z TV7, objevil, že byla vybudována letištní ranvej, o které město prohlašovalo, že je na špatném místě.

 

Byla to však tajná ranvej, navržená k přepravě opozičních civilistů do této tajné přestupní stanice na cestě do vyhlazovacích táborů. Dave Minshaw nafilmoval tuto ranvej a záběry odvysílal; okam-žitě během následující noci přijely na místo buldozery a pokryly ranvej drtí a blátem.

 

Minshaw přistál se svojí helikoptérou TV7 a štábem na zakrytou ranvej a odstranil na jednom místě navezenou drť, která byla ve vrstvě asi 10 cm tlusté. Krátce potom byl Minshaw za tuto re-portáž vyhozen z TV7. Posléze město Denver prohlásilo, že kontraktoři najatí komisí pro výstavbu letiště vybudovali ranvej na špatném místě a způsobili tím ztrátu přes 200 miliónů dolarů.

 

Jeden z kontraktorů, který na zakázce pracoval později, uvedl, že postavili dalších dvanáct budov na jižním okraji letiště. Stew Webb později zjistil, že podzemní části těchto dvanácti budov se na krátkou dobu staly kosmickým velitelstvím USA (US Space Command Center). Kvůli zve-řejnění ve zmíněném videu Stew Webba bylo později kosmické velitelství USA přesunuto jinam.

 

Těchto 12 budov sloužilo kosmickému velitelství USA od roku 1990 asi do roku 2008, kdy Jesse Ventura uvedl ve své televizní show Conspiracy Theory, že denverské letiště má podzemní zá-kladnu. To přitáhlo k tomuto místu značnou nežádoucí pozornost a velitelství bylo přestěhováno.

 

Kosmické velitelství USA velelo i středisku HAARP na Aljašce, které bylo použito v dubnu 2006 k posunutí tryskového proudění vzduchu v atmosféře o 800 km jižněji, o čemž informovalo mnoho rozhlasových stanic. (HAARP na Aljašce byl uzavřen v červnu 2013 prezidentem USA.)

 

To způsobilo masivní ledové bouře nad Oklahomou a Texasem (duben 2006), což se nikdy předtím nestalo. Po třech dnech vrátili tryskové proudění na jeho běžné místo. HAARP byl vybu-dován firmou Arco Oil vedenou Robertem Andersonem a vlastněnou Leonardem Millmanem pro-střednictvím King Resources (podle Stew Webba).

 

Tunelový systém ARGO je napojen na tzv. Druhý Bílý dům programu COG (Continuation of Go-vernment) s jeho vlastní zálohou právě dokončenou v Ozark Arkansas, který je sám propojen do velmi rozsáhlých podzemních tunelů a základen.

 

Ano, je to největší podzemní systém tunelů na světě, ale není jediný. Předpokládá se, že je další v Pine Gap v Austrálii, jeden v Izraeli, jeden v Jižní Americe v Andách a jeden v Tibetu. A hádejte o čem se šušká, že je pravidelně vidět, jak vychází z tohoto tunelového systému ARGO v Idaho Springs? Velicí nepozemšťané.

 

Správně, nikoliv mimozemšťané, ale veliké bytosti z planety Země. Ale příběh zde nekončí. Je toho víc a jsou tam i překrásné ženy s velmi dlouhými vlasy, ženy s dobrou pověstí, extrémní
inteligencí a legendárními nadpřirozenými (psi) schopnostmi.

 

„Vril Girls“ a antigravitační technologie

A je zde ovšem i významná informace o tzv. Vril girls (Vril dívkách), které byly spojovány s úsi-lím nacistů o pokročilé antigravitační stroje (létající disky), vyvinuté generálem Kammlerem.

 

O těchto mladých ženách se říká, že fungovaly jako „média“ přijímající informace o antigravi-taci a cestování v čase od mimozemské rasy z jiného hvězdného systému. Podle pověstí zmizely a některé z nich se nyní po 60 letech vrátily a pracují na supertajných projektech pro G7.

 

Údajně to byly právě Vril girls, které informovaly nacisty o existenci a umístění starověkých ar-tefaktů, které vysvětlovaly antigravitaci.

A podle tohoto příběhu také instruovaly nacisty, že uvnitř Země žije pokročilá rasa získávající světlo a energii z „Černého Slunce“.

 

Údajně se strana Vril přeměnila v nacistickou stranu, která byla řízena těmito Vril girls vzhledem k nutnosti navázat kontakt s touto velice pokročilou rasou žijící pod jižním pólem; nazývaly je Aryané a uváděly, že jsou zdrojem nordické a germánské rasy.

 

Zde jsou údajné fotografie Maria Orsic z dvacátých let minulého století a nyní po jejím návratu.

 

O Vril girls bylo známo, že mají velmi dlouhé vlasy, které údajně slouží jako anténa pro příjem psychických komunikací.

 

Jejich krása byla legendární stejně jako jejich schopnost svést téměř kteréhokoliv muže, a říkalo se, že to využívaly k dosažení maxima toho, co chtěly.

 

Někteří badatelé v exopolitice věří, že Vril girls byly buď přímo mimozemšťanky z pokročilé rasy Aryanů z vnitřní Země, nebo mimozemští „nordičtí“ hybridi s výjimečným vzhledem, super-inte-ligencí a významnými tzv. nadpřirozenými schopnostmi.

 

Byl Julian Assange, šéf Wikileaks a australský programátor, sveden agentkou typu Vril, nebo byla ona Švédka, kvůli které má být vydán ke švédskému soudu, „pouze“ agentkou CIA, použi-tou jako léčka? Nebo to byla jen náhodná situace, kde sexuálně naladěný muž mystericky „zná-silnil“ pár velmi atraktivních žen ve stejnou dobu, kdy ony údajně požadovaly použití kondomu, jak uvádí soud? Nyní je již dva roky na ekvádorském velvyslanectví v Londýně a pokouší se vymyslet, co dělat.

 

Britská vláda vyhrožovala útokem na velvyslanectví a vydáním Assange do Švédska, ale dosud nic takového neudělali a vydali už 6,5 miliónu liber na jeho hlídání. Jeho velká švédská kauce již mezitím propadla. Julian Assange udájně prohlásil, že by nikdy „neskočil na lep“. Hmmm, od-olávat neuvěřitelné kráse na lovu asi bylo i nad jeho sílu vůle.

 

Nebo je v tomto příběhu něco dalšího, možná i hodně? Třeba podobného, co tajné služby nyní dělají sionistickým šílencům, maskujícím se za agenty, prozrazující tajné informace, kteří ale přitom mají za úkol generovat chaos a konflikty zveřejňováním videozáznamů alarmujících zločinů americké armády?

 

Závěr

Pro teď se zdá, že ačkoliv Majestic-12 se zřejmě rozhodla dovolit spořádané odhalení záležitostí týkajících se mimozemšťanů, včetně jejich antigravitačních létajících strojů, toto odhalení nebude zahrnovat spojení mezi nacisty a okultními záležitostmi, Vril girls, nebo jejich hodně diskutované spojení s pokročilou rasou žijící pod jižním pólem. To zůstane patrně nadále (a ještě hodně dlouho) utajené.

 

Co toto omezení odhalení pravděpodobně znamená je, že jestli jsou nějací pokročilí ne-pozem-šťané žijící uvnitř Země a/nebo pod oběma póly, nebudou to patrně mimozemšťané, ale pokročilí na Zemi zrození „cizinci“ s antigravitačními létajícími disky a pokročilými zbraňovými systémy. Nebo mimozemšťané, kteří sem migrovali skrze hvězdnou bránu nebo červí díru, když opouštěli svoji umírající planetu. Pokud ale je to, co se říká, pravda, jsou zde na Zemi nebo pod jejím po-vrchem již dost dlouho.

 

Vznikli zde nebo jsou z jiné rasy a světa, který kolonizoval Zemi po opuštění své umírající planety, jak si někteří myslí, nebo jsou „padlými anděly“, Nephilim?

 

Jedna věc je zřejmá, cosi se dělo na obou pólech, zejména na jižním pólu, a nacisté měli hlu-boké podzemní vojenské základny přístupné z vody (oceánu), základny v centru Antarktidy bez sněhu a s vegetací a velkým jezerem s nezamrzající vodou, pravděpodobně napájené geoter-málními zdroji pod nimi.

 

Z nějakých důvodů Majestic-12 zdá se nechce, abyste se dozvěděli o tajných výpravách do Antarktidy před, během a po druhé světové válce, o sídlech nacistů tamtéž a o skutečnosti ně-jakého typu jiné pokročilé rasy a velmi pokročilých antigravitačních strojů.

 

Možná proto, že Země je dutá, nebo je tam hvězdná brána, nebo byla Antarktida kolonizována nacisty, kteří tam migrovali během druhé světové války, nebo tam žije pod zemí už hodně dlouho velmi pokročilá cizí civilizace.

 

Je jistě mnohem přijatelnější prozradit lidem něco o mimozemšťanech, kteří přišli ze vzdálené planety, než o pokročilé cizí rase, která už tu je velmi dlouho.

 

Pokud jde o zmizelé nacisty, kteří údajně odletěli do Argentiny a dalších zemí Jižní Ameriky, o těch se ví, i o jejich osudech, např. Colonia Dignidad ad. Ale pokud jde o zmizelé nacisty, kteří údajně odletěli do Antarktidy žít v tajné podzemní základně, o těch doposud žádné přesvědčivé informace nemáme, kromě snad nějakého typu smlouvy s nimi uzavřené.

 

A jen ti z Majestic-12 vědí, jestli tito nacisté se spojili s „cizinci“ žijícími uvnitř Země na pólech a jestli údajné smlouvy, uzavřené s těmito nacisty, obsahovaly rovněž smlouvy s touto cizí civili-zací (pokud vůbec existuje). Možná jednoho dne získáme přístup ke skutečným faktům o těchto nacistech a antarktických základnách s nacistickými UFO, a o tom, je-li Země, dutá na pólech nebo hlouběji uvnitř, obydlená pokročilými „cizinci“, kteří mají antigravitační létající stroje. Avšak v současnosti se zdá jasné, že přístup k těmto znalostem nám zůstane utajen.

 

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://www.veteranstoday.com/2014/10/09/secret-space-war-xviii-completely-verboten/

 

Pošlete TIP na článek svým přátelům!

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar