Tipy a inspirace

A+ A A-
Mimozemšťané

To nebudou podivní zelení či šediví mužíčci, ani nechutná hmyzoidní stvoření, ale spíše stroje obdařené superinteligencí, která bude tu naše dalece přesahovat ve všech myslitelných směrech. Podobně to vidí někteří popularizující vědci, jako ředitel SETI Seth Shostak anebo astrobiolog NASA Paul Davies. Shostak by se vsadil o pořádnou várku kafe, že když zachytíme mimozemský signál, tak to bude od umělé superinteligence. Schneiderová s ním souhlasí a jako jedna z mála myslitelů mimo hájemství science-fiction tvrdí, že někde v okolním vesmíru už celé věky sídlí cizí postbiologické superinteligence, které nějakým způsobem vznikly v lůně dávných biologických inteligencí. Vedou ji k tomu tři okruhy argumentů, které dohromady vykreslují obraz existence cizích umělých superinteligencí ve vesmíru, jistě se jen třesoucích na kontakt s námi. Podle některých někde v okolním vesmíru už celé věky sídlí cizí postbiologické superinteligence, které nějakým způsobem vznikly v lůně dávných biologických inteligencí.

Když Shakespeare použil tuto jednoduchou frázi „The worm has turned“ (doslovný překlad „červ se obrátil“), věděl, že jeho publikum bude rozumět jejímu významu i znát její původ. Je to hojně užívaná fráze i dnes, znamená změnu stran, na které se „usídlilo“ štěstí, ale málokdo z těch, kdo jí užívají, vědí proč. „Worm“ je běžný termín pro „Dragon“ (drak). V pohádkách létající drak chrlící oheň mohl zpus-tošit pole a vesnice. Být drakovi v cestě znamenalo nevyhnutelnou destrukci. Jaká úleva, když změnil směr (obrátil se).

Válka v kosmu - vybrané texty

Je doba konspirací. Podle Stew Webba, sloupkaře Veterans Today a federálního whistelblowera, je tunel ARGO mnohem víc než jen chodba ke zlatému dolu asi 100 km západně od Denveru a 15 km jižně od Idaho Springs. Podle Stew Webba je tunel ARGO vlastně nejrozsáhlejšísystém tu-nelů v celém světě a vede dolů do velkých podzemních jeskyní a dokonce až do „duté Země“.

…dokončení z minulého čísla

 

Aby mohli tuto agendu realizovat, museli mít svůj vlastní kádr oligarchů superelity, která vyko-návala jejich zlovolnou, parazitickou vůli a ve své pošetilosti věřila, že čistí a zachraňují lidskou rasu drastickým „zmenšováním stáda“.

Autor: Preston James | Bylo vydáno poslední varování nám nakloněnou skupinou mimozemšťanů (ET), že superelita oligarchů, vládnoucí planetě, musí rychle vykli-dit dům nebo zažije Poslední soud/Kosmický RESET?

…pokračování z minulého čísla 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar