Tipy a inspirace

A+ A A-
Mimozemšťané

The War on Human DNA

"We are confronted here and now with this ultra manipulative, parasitic force trying to worm its way into the very foundations of life itself - to forever corrupt its essence." We individuals are here on this planet as sentient, living beings, having the capacity to love, create, empathize and be joyous. But these qualities are increasingly the object of a covert - if not overt - program of systematic sterilization and attempted eradication.

Elementálové (3)

Černokněžníci používali chemikálie a minerální substance k odehnání zlých duchů. Jedním z nejmocnějších byl minerál nazývaný Mnizurin. „Když uvidíte přicházet pozemského démona, vykřikněte a obětujte kámen Mnizurin,“ praví Zoroastrijské Orákulum (Psel., 40).

Kudy kam a jak na to?

Základním zákonem vesmíru je princip jednoty. Přirozenou součástí tohoto zákona je teorém nenahodi losti, podle kteréh o platí, že tzv. náhoda neexistuje. V geniálně uspořádaném vesmíru není pro náhodu místo, i když se nám to nemusí zdát přesvědčivé , panuje ve vesmíru sice pevný, ale laskavý řád. Tento řád ale není náboženského charakte ru, jako spíše charakteru filosofickéh o a kvantově – fyzikáln ího bez toho, aby i přesto ztrácel na lidskosti a milosrdenství.

Je Yahweh Anunnaki? (3)

Bible zmiňuje velké lidi nazývané Anakim, synové Anaka. Mají co dělat s Nephilim (http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_watchers.htm), což jsou ti výše zmínění „sy-nové bohů“, kteří přišli dolů na Zemi, aby měli děti s „dcerami člověka“. „Anakim“ a „Anaka“ zmiňují následující pasáže v Bibli: Num 13:22; 13:28; 13:33, Deut 1:28; 2:10-11; 2:21, 9:2, Josh 11:21-22; 14:12; 14:15; 15:13-14; 21:11, Judg 1:20. Nabízí se závěr, že to jsou Anunnaki (ve své 3D podobě) nebo možná spíše jejich potomci pocházející z jejich sexuálních zapojení s lidmi na Zemi.

What is the society we are living in like? We think, we know our neighborhood, friends, if we really have any, and definitely we know or at least we think we know something about our close relatives as well as the extended family mostly through the personal experiences of our lives but also through the narratives that are proliferated among our family members about the society at large and ourselves within this society.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar