Tipy a inspirace

A+ A A-

Byl Nikola Tesla ve spojení s mimozemšťany?

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Nikola Tesla byl jedním z největších mozků všech dob a byl považován za otce 21. století. Mluvilo se o tom, že Tesla získával své nápady z mimozemských zdrojů. Byl to snad hlavní důvod toho, že každý krok Nikoly Tesly byl pozorně monitorován elitou?

 

 

 

Schovaný přímo na očích

Mnoho přístrojů, které dnes používáme, obsahuje Teslovy patenty, myšlenky a koncepty. Většina lidí nemá nejmenší tušení, že je Tesla za těmito nápady. A jeho jméno je jen zřídkakdy vzpomenuto, zejména ve školních učebnicích. Jeho genius byl častopříliš neakceptovatelný, jak pro obyčejné lidi, tak ipro elitu. Pro bankéře jako J. P.Morgan, politiky, závistivce, vědce adalší, nebylo cílem ho pouze zastavit od přinášení těchtovynálezů lidstvu, ale zcizit je a držet je stranou pozornosti veřejnosti.

Jeho výzkum byl hrozbou pro všechno, co bylo lidem dovoleno vědět. Mohlo za tím být i něco dalšího, co bylo ještě větší hrozbou?

 

Teslův vstup do tohoto světa

Teslovo narození je zmiňováno vmnoha příbězích, zejména na Balkáně. Tesla se narodil 10. července 1856 ve vesnici v tehdejším Rakousko-Uhersku, nyní je tot o území v Chorvatsku. Jeho matka měla u sebe porodní bábu, která jí pomáhala v tu noc, kdy se měl Nikola narodit. Venku vytrvale hřmělo. Příběh vypráví, že porodní bába byla velmi vyděšená, ale Teslova matka jí říkala, aby se nebála, že její dítě bude velmi významná osoba. Když si porodní bába začala z vykat na neustálé venkovní burácení, zeptala se Teslovy matky, akj ví, že dítě bude velmi významná osoba. Teslova matka odpověděla, že neví jak, ale že to prostě ví.

Samotné jeho narození bylo zajímavou událostí, protože později si Tesla doslova hrál s blesky ve svých pokusech a byl narozen za podobných okolností. Tak jak jeho matka prostě věděla, že její dítě se stane důležitou osobou, Tesla prostě věděl co dělat, aby si vytvořil složité přístroje ve své mysli ještě před praktickými experimenty. Další zajímavou věcí je, že jeho otec byl ortodoxní srbský kněz, a jeho syn s ním měl ve smyslu chápání vesmíru zcela neslučitelné postoje.

Tesla se také narodil v oblasti, která v té době nebyla ničím známá. Pokud budete věřit mnoha Teslovým následníkům, že Tesla sám byl mimozemšťan, inkarnovaný do tohotosvěta, je otázkou,
proč si vybral pro své narození právě tuto rodinu a toto místo, a proč tam byla v době jeho pří-chodu na svět taková bouře.

Období, do k terého spadá Teslovo narození, je v souladu se starým Zoharským proroctvím o otvírání bran moudrosti na Zemi. Shodou okolností se v tomto období narodil i Einstein.

 

Teslovo dětství

Génius, který osvětlil svět, jak ho někteří nazývali,zažil ve věku sedmi let hrozivou nehodu. Vroce 1863 se Teslův bratr Danijel zabil při jízdě na koni. Tesla byl v šoku a říkalo se, že začal mít vize. Mnoho lidí říkalo, že Tesla trpěl celoživotní mentální újmou, způsobenou ztrátou jeho bratra. Logičtější vysvětlení je, že te nto šok posloužil jako spouštěč v Teslově mysli (jak se stává m noha lidem, kteří zažijí strašné věci) a že ho to připravilo na unikátní způsob používání jeho mysli.

Teslův život byl velmi dramatický. Vmládí prokazoval výjimečnost svých mentálních schopností a byl fascinován bouřkami a blesky. Je možné, že to bylo zapříčiněno jeho vnímáním bouře, probíhající při jeho n arození. Nikola byl fascinován elektřinou a byl zcela oddá n myšlence využití energie vesmíru ve prospěch lidstva.

 

Teslovy „downloady“

V roce 1882 ho napadla myšlenka na bezkartáčový střídavý motor přijedné zvycházek. První obrázky konstrukce motoru si nakreslil do písku. To byl první případtoho, jak ho jednoduše napadaly myšlenky, v jednom okamžiku, vytvořil si celý návrh v hlavě a potom ho začal rovnou realizovat.

Když se Tesl a přest ěhoval v roce 1 884 do New Yorku, byl najat jako inženýr ve ved ení firmy T. Edisona. Na Edisona udělal velký d ojem a ten Teslovi řekl, že mu dá 50 tisíc dolarů z a lepší návrh svého stejnosměrného dynama. Tesla několik měsíců experimentoval. Když ale pre-zentoval své řešení, Edison mu nedal žádné peníze a Tesla od něj odešel.

Tesla se pak rozhodlpracovat sám anápady přicházely jeden za druhým. letechV 1887 a 1888 získal na své vynálezy více než 30 patentů. GeorgeWestinghouse, Edisonova největšího konkurenta, Te-slova práce velmi zajímala. Co následovalo je jeden z největších anejdivnějšíchpříběhů všech dob.

Tesla tvořil víc a víc, spal jenom dvě hodiny v noci. Byl vzhůru 22 hodin denně, a každé čtyři hodiny si 15 až 20 minut zdřímnul. To začalo už když byl velmi mladý. Když studoval v Rakousku, v Grazu, začal být velmi dobrý vhraní kulečníku (biliard). Někdy dokázal hrát 48 hodin bez přestání. Jednou také pracoval ve své laboratoři 84 hodin bez jakéhokoliv odpočinku nebo spánku.

Pro lidi okolo něj to bylo prostě nepředstavitelné. Tesla měl neobvyklé množství energie a sestavoval vokamžiku složitá schémata. Všechno to amnoho dalšího směřovalo ke dvěma možným závěrům. Tesla byl mimozemšťan nebo byl schopný kontaktovat je i jejich neviditelné říše a tímto způsobem získával své nápady a energii.
Pravděpodobně nejslavnější Teslův výrok ohledně jeho komunikace s jinými světy byl:

„Můj mozek je pouze přijímač. Ve Vesmíru je jádro, z kterého získáváme vědomosti, sílu a inspiraci. Nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje.“

Tesla tak otevřeně řekl, že jeho mozek je přijímač a že vědomosti přicházejí z jádra. Snažil se zamaskovat skutečnost, že komunikoval smimozemskou rasou, což si mnozí myslí? Je to možné, ale jistě je to nejjednodušší způsob, jak vysvětlit jeho neuvěřitelnou práci veřejnosti – říci, že dělal něco, čím se proslavili i Da Vinci a Einstein – komunikoval s jinými světy.
Velmi zajímavý je i další citát:

„Moje metoda je jiná. Nehrnu se do konkrétní práce. Když dostanu nový nápad, začnu hohned roz-víjet ve své představivosti, vylepšovat ho anechat přístroj pracovat v mé mysli. Když dojdu tak da-leko, že to zahrnuje všechno zmého vynálezu, každé možné vylepšení, které mě napadne, anevidím v tom žádnou chybu, potom výsledný produkt mého mozku zrealizuji do konkrétní podoby.“

Celý proces vysvětlený těmito slovy, vynález v mozku bez jakýchkoliv výkresů, experimentů, něco, o čem by většina lidí mohla jenom snít, je pro Teslu zcela přirozené. Bylo to možné proto, že komunikoval s mimozemšťany, jinými světy, s „jádrem“, jak to nazýval?

 

Inteligentní elektrické signály z vesmíru

Nikola Tesla vybudoval laboratoř v Colorado Springs v Coloradu v roce 1899, aby mohl expe-rimentovat s vysokofrekvenční elektřinou a dalšími fenomény. V této laboratoři přijímal a zaznamenával na svých citlivých přístrojích kosmické radiové vlny. Vědecká komunita v roce 1899 mu nevěřila, protože existence kosmických radiových signálů v té době nebyla známa.
O těchto signálech Tesla řekl:

„Nikdy nezapomenu na první pocity, které jsem zažil, když jsem si uvědomil, že jsem pozoro-val něco s pravděpodobně nezměrnými následky pro lidstvo. Cítil jsem jako bych byl přítomen zrození nového vědění nebo objevení velké pravdy.
V určité době se prominentní vědci domnívali, že by Mars mohl být jakýmsi inteligentním přístavem v naší sluneční soustavě, a Tesla zpo čátku myslel , že by tyto signály mohly přich ázet z „rudé planety“. Tento postoj později změnil, když se stal zběhlejším v překládání tajemných signálů. Před koncem svého života udělal Tesla několik vynálezů, které údajně umožňovaly po-sílat obrovské objemy energie na jiné planety.

„Signály jsou příliš silné, aby mohly projít tak velkou vzdálenost mezi Marsem a Zemí,“ napsal Tesla. „Jsem proto nucen připustit, že zdroj signálů musí být někde blíž, možná na Měsíci. Jsem si však jistý, že tvorové, kteří spolu navzájem komunikují každou noc, nejsou z Marsu, a možná ani z žádné jiné planety naší sluneční soustavy. “

Tesla řekl, že měl určité záblesky, nějaký druh světla, a potom dostával svoje nápady. Nikdy ne-řekl, že by obrazy vjeho mysli byly holografické, ale někteří badatelé prohlašují, že právě to v jeho mysli probíhalo. Mohlo to být podobné tomu, co dělají dnes počítače, když tvoří modely, otáčí jimi a analyzují všechny možnosti potřebné k dokončení úlohy.

Tesla napsal do pisy přátelům, ve kterých mluvil o záhadných s ignálech. Byl přesvědčen, že jde o komunikaci mim ozemšťanů. Tesla nebyl v té době příliš populá rní a mnoho novi n se mu vysmívalo za jeho prohlášení, že je v kontaktu s nějakým druhem vesmírné inteligence. To, co psal tis k, bylo zcela j istě uloženo tě mi, kteří nechtěli, aby Tesla se svý mi vynálezy uspěl. Takže jak ho lépe znevážit než napsat, že je šílený vědec, který si myslí, že je v kontaktu s mimozemšťany? Často to tak cho dí i v našem tzv. moder ním věku, takže to určitě fung ovalo i kdykoliv d říve.

 

První čistá energie

Když mluvíme o Teslovi, nemůžeme zapomenout na Wardenclyffe Tower, postavenou na Long Islandu ve státu New York. Věž byla 56 metrů vysoká (nad zemí) a36 m zapuštěná do země. Teslův záměr byl vybudovat různé body pro bezdrátový přenos energie po celé Zemi. Tesla chtěl přenášet energii od jedné věže k druhé bezdrátově. Nemluví o bezdrátovém přenosu, který dnes používáme ke komunikaci, který je iškodlivý k lidskému zdraví. Toto byla čistá energie použitelná meziplanetárně.

Badatelé na MIT dokázali přenášet energii bezdrátově až 100 let po Teslovi a na mnohem menší vzdálenost. Sto let je dlouhá doba a je těžko uvěřit, že vědcům trvalo tak dlouho Teslu do určité míry napodobit.

Tesla chtěl předat volnou energii lidstvu, ale věž – Wardenclyffe Tower – byla zbourána v roce 1908. Investorem projektu byl J. P. Morgan. Když zjistil, jaké jsou Teslovy úmysly, dělal všechno pro to, aby ho zastavil. Tesla také vynalezl paprskové zbraně, bezdrátový přenos energie, anti-gravitační přístroje, protiválečné štíty a mnoho dalších potlačených a ukrytých věcí.

Můžeme dokázat, jestli měl Tesla kontakt s mimozemskou inteligencí? Pokud se blíže podíváme na to, co Tesla udělal, řekl a vytvořil, můžeme přinejmenším říci, že měl schopnost naladit se na „jádro“, o kterém mluvil.

Jeho život byl plný dramat, téměř sci-fi příběh ů, s ynch ronici ta mnoha zajím avých věcí a událostí. Ale existuje důkaz, že Tesla měl kontakt s mimozemšťany? Pokud akceptujeme fakt , že žijeme ve viditel ném světle, v tom mal ém zlomku t oho, co na zýváme vesmír, můžeme rovněž akceptovat, že někteří po važují naši realitu za pouhou projekci našich myslí.

Důkaz existuje pou ze ve fyzickém světě, kt erý dekóduj eme, ale Tesla nebyl omezen viditelným sv ětlem. Jeho génia lze téměř jistě připsat komunikaci s jinými světy a možná i s mimozemšťany.

Tesla byl nejnadanější vědec, k terého možná kdy Země měla, a nebál se říkat, že věří v duchovno. To není běž né ani v dnešní v ědecké komu nitě. Byl spirituál ním vědcem v komunikaci s jinými světy a možná s mimozemšťany, a nechal po sobě v chaosu světa významné dědictví.

Moje první pozorov ání mě po zitivně vyděsila, protože v nich bylo něco mysteriózního, snad nadpřirozeného, a já jsem byl sám v noci ve své laboratoři; ale v tu chvíli mě ještě nenapadlo, že tyto „poruchy“ by mohly být inteligentně řízenými signály.

Změny, které jsem zaznamenával, nastávaly periodicky a s tak jasným náznakem čísel a pořádku, že jsem to nemohl přirovnat k ničemu , co jse m doposudzna l. Důvěrně jsem samozře jmě znal takové elektrické poruchy produkované Sluncem , polární září a zemskými proudy, a byl jsem si tak jistý, jak to jen jde, že přijímané signály nebyly způsobené ničím z výše uvedeného.

Podstata mých experimentů vylučovala možnost změn, produkovaných atmosférickými poruchami, což rychle mnozí prohlašovali. Někdy později mi bleskla hlavou myšlenka, že poruchy (signály), které jsem pozoroval, by mohly mít inteligentní zdroj. Ačkoliv jsem nemohl v daný moment dešifrovat jejich význam , bylo pro mě nemožné přemýšlet o nich jako o zcela náhodném jevu. Průběžně ve mně vzrůstal pocit, že jsem první, kdo poslouchá pozdrav od jedné plane ty k druhé. Příčina byla za těmito elektrickými signály.“

To je velmi odhalující – Tesla o tevřeně prohlásil , že měl pocit, že by l první , kdo poslouchá pozdrav od jedné plane ty k druhé. Zde šel Tesla ještě dále a nahradil „jádro“, které zmínil dříve, přímou vazbou na mi mozemský ži vot. Zdá se, že pro osobu s otevřenou myslí to nemůže být jasnější.

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://in5d.com/did-tesla-have-an-e-t-connection/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar