Tipy a inspirace

A+ A A-

Přírodní zahrada

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Permakulturu lze stručně charakterizovat jako princip a cestu k soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Jde o praktickou filosofii založenou na poznání, že příroda člověka bohatě uživí, dá-li jí k tomu příležitost a přestane ji v boji o chleba ničit a drancovat. Permakulturní principy se praktikují od nepaměti v jižní Indii, některých částech Latinské Ameriky a Afriky, kde lidé hospodaří na pozemcích organizovaných podle vzoru pralesa.

Slovo permakultura – permaculture – vzniklo ze sousloví permanent agriculture (nepřetržité zemědělství), nebo se také uvádí permanent culture (trvalá či trvale udržitelná kultura)

Zakladatelem „líného farmaření“ je australan Bill Mollison, který se s postupy vyhýbajícími se klasické a drahé sedlácké dřině, jako orba, hnojení či setí a inspirujícími se přirozenými procesy lesních ekosystémů přišel před více jak třiceti lety. Následné setkání s Davidem Holmgrenem, jeho žákem, přispělo k vytvoření konceptu permakultury a celosvětového permakulturního hnutí, jež byly odpovědí na enviromentální krizi, které moderní společnost čelila.

Permakulturní principy, které následně představím, se dají aplikovat na kteroukoli oblast lidské činnosti (lidská sídla, obchodní podniky, politické a ekonomické systémy, zdravotnictví, výchova dětí, školství...)

Znění celého článku ze kterého jsme pro Vás uveřejnili upoutávku je zde: http://www.prirodnizahrady.com/permakultura.html

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar