Tipy a inspirace

Vesmír

Svět a společnost - týden 51 2015

TÝDEN 49 TÝDEN 50 TÝDEN 51

Svět a společnost - týden 51/2015

Výsledky COP21: mnoho povyku pro nic
Právo na korporátní blahobyt je planetárním zákonem, a ne lidská práva. Ty jsou pouze politické divadlo pro lid, jak je z textu vidět. ... Rétorické cvičení COP21 uvádí, že účel klimatické dohody je udržet globální oteplování "výrazně nižší" než 2 stupně Celsia a cílem je 1,5 stupně. Ale dohoda postrádá mechanismy, jak tento cíl naplnit. Dohoda je koncipována tak, že aktivisté a divadelně naladění politikové mají plakat na rameni korporacím, aby cíl dobrovolně naplnily. Konec konců, tyto korporace COP21 z reklamních důvodů financovaly.
Význam návštěvy Kerryho v Moskvě
Vše nasvědčuje tomu, že regionální "elity" definitivně vyklízejí pozice a Kerry, jako zástupce globálních "elit" ve státním aparátu USA, jel do Moskvy domluvit s Putinem podmínky kapitulace USA a jejich dalšího fungování ve změněné situaci. O něco dříve provedl akt veřejného ohlášení kapitulace Joe Biden, když v kyjevské Nejvyšší radě prohlásil, že Ukrajina se má vydat cestou federalizace - tímto defakto plně podpořil řešení Ruska (splnění minských dohod) a kompletně ustoupil z dřívějších pozic USA.
Výsledky ruských leteckých útoků v Sýrii
Tisková konference Ministerstva obrany Ruské federace (4 min., české titulky).
Tankery se vracejí
Problém: nízká cena, žádná skladovací kapacita a slabá poptávka. Nadbytek nabídky je tak akutní, že tankery doslova křižují odnikud nikam a u Evropy a ve Středomoří je ukotveno 250 000 tun nafty hledající domov.
Temný věk
Tento název začali používat evropští historici pro ta období dějin, která se z jejich úhlu pohledu vyznačovala dvěma vlastnostmi: oproti předcházejícím obdobím se prudce snížilo množství a úroveň písemných pramenů a došlo ke kolapsu dosavadní civilizace.
Konec černochů a mohamedánů
Říšské muzeum v Amsterdamu přejmenovalo přes dvě stě uměleckých děl z koloniální éry. Kurátoři se z názvů maleb a fotografií snaží vymýtit výrazy jako černoch, mohamedán, Eskymák, indián nebo Hotentot.
Islámský boj Turecka o Balkán
V říjnu roku 2009 turecký ministr zahraničí, dnes premiér Ahmet Davutoglu přednesl v Sarajevu projev, který nezůstal nezapomenut. Uvedl: „Přejeme si nový Balkán založený na politických hodnotách, ekonomické spolupráci a kulturní harmonii. Byl to osmanský Balkán a my jej jako takový obnovíme. Staletí osmanského Balkánu byly úspěšnou érou, ke které je třeba se opět vrátit.“
USA vyzvaly Turecko, aby stáhlo vojáky z Iráku
Turecko musí stáhnout z Iráku vojáky, kteří tam jsou bez povolení irácké vlády, řekl viceprezident USA Joe Biden.
Černá hora: Tisíce demonstrujících proti členství v NATO
Tisíce stúpencov opozície demonštrovali v Čiernej Hore proti možnému členstvu svojej krajiny v NATO a vyzývali na referendum. V prípade, že vláda rozhodne bez súhlasu občanov, môže nastať občianska vojna.
Evropská komise chce omezit přístup k internetu pro mládež do 16 let
Evropská komise se pokouší protlačit nový předpis omezující přístup k internetu pro mládež do 16 let. Dětem by se mělo bránit ve zřizování účtů na sociálních médiích bez svolení rodičů a byly by omezeny při používání vyhledávacích enginů.
The Radar Recordings of the Turkish Attack on the Russian Su-24
General Viktor Bondarev, chief of staff of the Russian Air Force, made an astonishing declaration which totally changes the image broadcast by the Western media, which has so far published only the Turkish version.
Assessing Venezuela’s Elections: The Good, the Bad, and the Indifferent
The streets of Caracas were eerily quiet late Sunday evening (December 6) as the city, and indeed the whole of Venezuela, anxiously awaited the results of the critical legislative elections.
How Slaves Built American Capitalism
Friday marks the 150th anniversary of the abolition of slavery in America and contrary to popular belief, slavery is not a product of Western capitalism; Western capitalism is a product of slavery.


RŮZNÉ

Stanley Kubrick: „Americká přistání na Měsíci byl podvod a já jsem byl ten, kdo to natočil.“
Nedávno bylo publikováno video, které se tváří, že je z roku 1999 a že na něm hovoří již zesnulý režisér Stanley Kubrick, o kterém se už dlouho mezi konspiračními teoretiky mluvilo jako o možném autorovi falešných záběrů z přistání Američanů na Měsíci. Některé zpravodajské servery tuto zprávu přijaly jako důkaz, že Američané na Měsíci skutečně nebyli, jinde poukazují na možný podvrh. Jak je to doopravdy?
Byli Američané na Měsíci?
Kdyz jsem poprvé slyšel o tom, ze někdo pochybuje o tom, ze Amici byli na Měsíci, tak jsem si řikal, že se bude jednat o nějaké šílence . Nijak jsem se o věc nezajímal hlouběji, a to byla chyba. ... Následně jsem se rozhodl provést malé přezkoumání toho, co vlastně na tom Měsíci nafotili, jak to vypadá a vůbec. ... A to byla má fatální chyba, protože se mi tím tak trošku zhroutil kus mého světa.
Americký měsíční program
200 vysoce postavených úředníků z Čínského kosmického programu podepsali petici, ve které požadují, aby byla zveřejněná tajná informace NASA, která se týká amerického letu na Měsíc. Tato informace je nutná, aby se světu dokázalo, že přistání astronautů na Měsíci nebylo pečlivě přepraveným podvodem, který měl za cíl oklamat světovou společnost o možnostech kosmických programů USA . Tato petice vznikla po nedávné analýze fotografií z čínského lunochodu, který údajně nenašel žádné stopy přistání Američanů na Měsíci.
Jak SSSR zachránil prestiž USA
Nezávisle na tom, jak výše uvedené procesy ve skutečnosti přesně proběhly, svět již nehodlal nadále Američanům věřit na slovo všechno, co mu o svých kosmických úspěších servírovali. Již v 70.tých letech 20.století vznikla situace, kdy svět požadoval jednoznačný důkaz o efektivnosti amerického vesmírného programu. Avšak po té, kdy Američané nebyli schopni předložit žádný ověřitelný důkaz o tom, že skutečně byli na Měsíci, bylo nezbytné aby se prokázalo alespoň to, že se svým kosmickým programem aspoň nějaký úspěch vůbec mají. A takovéto potvrzení, takovou kvitanci tohoto úspěch jim mohl dát pouze ten, kdo těchto skutečných úspěchů nezpochybnitelným způsobem dosáhl.
Chinese Lunar Rover Finds No Evidence Of American Moon Landings
These recent discoveries could strangely give credence to conspiracy theorists whom have claimed for decades that America had never gone to the moon but that the American moon landings were but an elaborate hoax to foul Russia into the space race and eventually, the nuclear arms race, with the purpose of ruining Russia, much like the financing of the Mujahideen forces during the soviet Afghanistan war successfully achieved.

Symposium Exposing Sentient, Off-planet Predatory, Pathogenic AI Artificial Intelligence and offering Soul and Love-based solutions for restoring an increasingly robotized human society. The Symposium is publicly accessible at no charge as a public service at the following participating websites.

Svět a společnost - týden 50 2015

TÝDEN 48 TÝDEN 49 TÝDEN 50

Svět a společnost - týden 50/2015

Nassim Haramein 2015 - The Connected Universe | Propojený Vesmír
Nejnovější přednáška Nassima Harameina "Propojený vesmír" v rámci Modern Knowledge Tour 2015. Záznam byl pořízen v Torontu 16. srpna 2015 a je nyní zveřejněn Facebookovou komunitou pro ČR a SR se souhlasem Christophera Russaka a asistenta Nassima Harameina (120 min., české titulky).
Soumrak filosofie a věčné náboženství
Ze současného stavu myšlení západní civilizace je zřejmé, že prožíváme soumrak filosofie, že zkoumání toho, co je moudré a dobré v životě jedince i celku, ztratilo na přitažlivosti. Je nutné si položit otázku: Koho dnes vlastně ještě zajímá filosofie? Moudrost lidského jednání lze určit v zásadě podle toho, nakolik toto jednání nemá ve svém účelu pouze sobecký prospěch jedince, ale usiluje jednat nemenší měrou ve prospěch celku. Jak ale můžeme rozeznat u jedince smysl pro jednání ve shodě se zájmem celé pospolitosti tam, kde žádná taková pospolitost, za níž by se mohl směňovat, neexistuje?
Od vášní ke střízlivé úvaze
Vše, co má ústa, pero, mikrofon, kameru, rozněcuje a neúnavně jitří vášně ve spojitosti s terorismem a uprchlickou krizí. Co se tak zastavit a začít přemýšlet?
Trocha biblického ponaučení
Vždyť ti Hospodin (JHVH), tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat půjčky mnohým národům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. 5. Mojžíšova 15:6. Příklady postupné, šikovné, jemné manipulace, v zájmu „vyvoleného“ národa. Člověka potěší, když něco takového odhalí. Uvědomí si, že k podobným úpravám a změnám smyslu mohlo docházet i dříve.
Privátní konta ve Švýcarsku
Velmi zajímavá podrobná informace o rozdílu mezi komerčním a privátním účtem ve švýcarských bankách.
Úvaha finanční
Tlaky na zrušení hotovosti sílí. Banksteři a podplacené národní“elity“ se snaží, seč mohou, ale zatím, jak vidno, nenastala ta pravá doba. Jaké jsou argumenty pro zrušení hotovosti a plný přechod na placení kartami? Posuďte sami.
Ukrajina: Pirátská převzetí
Pro podnikatele, kteří by chtěli na „evropské“ Ukrajině začít podnikat…
Českoslovenští vojáci v záloze už prohráli první bitvu
Kdo je to profesionální hacker? To je ten, který pracuje pro vládu nebo korporace. A ano, tím jsem. Být označován za hackera je pro mně vlastně urážka, protože hodně lidí má tento termín spojen s kriminálními aktivitami. Skutečný provládní hacker, nebo ten z korporací, se specializuje především na sběr dat, třeba pro průmyslovou špionáž.¨
Cameron Orders Attack on Syrian Army, Retaliation for Assad Statements
The full text of the interview by Syrian President Assad in the London Times.


RŮZNÉ

Jak a za co bojovat?
Spisovatel Antoine de Saint-Exupéry ve své knize „Citadela“ vyjadřuje myšlenky svrchovaného vládce říše, jehož služba Chrámu-státu má nutné rysy neosobního jednání odpoutaného od hmotných žádostí. Jen v takovém případě lze hovořit o spravedlivé vládě.
Nový zákon o těžbě ve vesmíru rozpoutá zlatou horečku
Americký prezident Barack Obama na konci listopadu letošního roku (2015) podepsal zákon, který umožňuje komerční dobývání minerálů i dalších materiálů, včetně vody, z asteroidů a měsíců. Odborníci očekávají, že se ve vesmíru rozpoutá zlatá horečka,
Vztah mezi vírou v nesmysly a sníženou inteligencí...
Ti, kdo „zbaští kdejakou volovinu“ sou na tom prý se svou verbální i všeobecnou inteligencí poněkud vlevo od průměru populace. Častěji propadají spikleneckým teoriím a tíhnou k užívání homeopatik...
Planetary Take-Over
Have we lost our planet Earth to a faction of greedy unevolved tyrannical extraterrestrials?
The Elite are Mutants
The brain of anyone who is surrounded by microwaves, RF radio frequencies, etc., confined in ‘control’ rooms, military, IT, financial, or whatever environment bombards them 24/7 with EMR electromagnetic radiation — is not going to function the same way as a brain in harmony with the planet & Nature. Imagine living in one of those ‘smart’ houses where you are submerged in an ocean of WiFi high-tech remote-control of pretty much everything, from lighting and heating to the security gate, baby monitors, CCTV cameras and audiovisual equipment.
The Black Knight Satellite
It's known as the "Black Knight satellite," and although it wasn't confirmed by scientists until 1932, Serbian inventor and genius Nikola Tesla discovered it in 1899 while in his Colorado Springs laboratory, hearing strange rhythmic sounds on his radio receiver.

Co se doopravdy děje na Měsíci?

Americký fyzik odhalil, co se doopravdy děje na Měsíci. Profesor John Brandenburg je fyzik. V Kalifornii v Národní laboratoři Lawrecnce Livermore obhájil diplom o jaderné fůze při ohřevu plazmy a řadu let pracoval v oblasti energie, obrany a výzkumu.

Již dlouhá desetiletí se šušká, že v Egyptě byla nalezena mumie mimozemšťana v pohřební komoře velkého faraona Senusreta II. Až nyní je však možné posoudit důkazy s tím spojené, hlavně zajímavé fotografie.

Strana 1 z 13
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar