Tipy a inspirace

A+ A A-

Synchronicita a vždy přítomná singularita

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Je to úžasné, fantastické a tak důležité! V poslední době stále vnímám a pozoruji nejrychlejší nárůst synchronizovanýchudálostí a komunikací, jaký jsem kdy zažil, a probíhá to denně. Ti co píší, zveřejňují a sdílejí informace, se propojují do sítí na takové vědomě propojené úrovni, že je to fantastické,a všechno se na to napojuje.

 

 

Vím, že se mi nikdy dříve tak často nestávalo, že bych něco četl, psal nebo zveřejňoval na ně-jaké téma, a okamžitě mi začnou do mého i obecného „informačního pole“ přicházet další články, videa, odkazy a osobní komentáře na stejné téma, jako nepřetržitý proud. A stále se to rozrůstá.

 

Za všech okolností, dobré i špatné zprávy, naše komunikace se zrychluje. Je to něco, co člověka povzbudí.

 

samozřejmě, že se to děje

Tak to funguje.

Zejména nyní, jak probouzení proniká do rozhodující masy lidí, jako kdyby to směřovalo k urči-tému horizontu. Pro nás všechny je zde mnoho povzbuzujícího. Víme, že nemůžeme věřit zneu-žitým a obelhávajícím médiím. Vést by nás měla naše srdce, a preferované zdroje informací, které jsme si každý našli a důvěřujeme jim. Ale klíčem k tomu všemu je originální Zdroj a získání co nej-lepšího napojení na něj.

 

Neustále se snažit být „naladěný“ vyžaduje čas a úsilí a v tomto směru je k dispozici mnoho dob-rých tipů a dobrých rad.

 

Jak se dostáváte hlouběji, zjišťujete, že se musíte zřeknout různých dalších oblastí vašeho života, které vás zdržují. Udělejte to. Čas v současné situaci může rychle vypršet, pokud neuděláme ma-ximum pro své naladění a pro maximální šíření tohoto úžasného probouzení, které zažíváme.

 

Pro Tvůrčí Zdroj neexistují žádná omezení a pro náš přístup k němu nejsou žádné překážky kromě těch, které si sami připustíme. Jsou to někdy velké, jindy drobné věci v našem životě, ale vše se tvoří v každém okamžiku našimi rozhodnutími.

 

Máme jít tam nebo tam? Plýtváme časem, nebo si děláme málo přestávek a času pro relaxaci? Jsme uvolnění, milující a radostní, nebo je to všechno jen práce a žádná zábava?

 

Otázek, s kterými se musíme vypořádat, je mnoho, ale pamatujte – všechno je tvořeno našimi rozhodnutími, velkými i malými, a ta se na sebe vrší.
Vědomé probouzení probíhá v tomto velkém tvořivém kolektivním vědomí neustále a můžeme se do něj „vrátit“ kdykoliv chceme. Žít na maximum v tomto duchovním proudu je tak vzrušující a současně nám pomáhá i má na nás nároky.

 

Jsme si navzájem zesilovači a hudba se rozjíždí! Tancujte!

 

singularita teď… a stále

Mluví se o přicházející „singularitě“ (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_singular-ity.htm) kdy všechny informace dosáhnou bodu, kde se znásobí nekonečněkrát – a najednou je všechno úplně jinak, než jsme to znali, a možná jsme přešli do jiného stavu existence.

 

Jakoprvnípřišels toutomyšlenkouJohnvonNeumann(http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann), který to definoval jako „neustále se zrychlující pokrok technologií a změn ve způsobu lidského ži-vota, způsobující zdání přibližování se k nějaké základní singularitě v běhu života, za kterou lid-ské záležitosti, jak je známe, již nebudou pokračovat“.
Opravdu hluboká idea.

 

Problém je v tom, že tento koncept byl mezitím chytře využit transhumanistickou agendou

(http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_transhumanism.htm).

 

Místo myšlenky, že prostor a čas přestanou existovat, jako např. v klasické černé díře (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_agujero_negro.htm) nebo na horizontu událostí (http://en.wikipedia.org/wiki/Event_horizon), se pod tím dnes rozumí doba, kdy se technický po-krok natolik zrychlí, že se vytvoří umělá superinteligence překonávající lidskou inteligenci. Potom bude celá „hra“ k mání pro někoho jiného a mimo kontrolu i plné pochopení lidmi.

 

Naše těla, mysli a civilizace budou kompletně a nevratně transformovány. Chytří mizerové. Pred-iktivní programování (http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_programming) „jako vyšité“. To je to, kam s tím vším míří.
Ale znovu – je to „ukradení“ a zkreslení původního pravého konceptu.

 

Ať je to tak či onak, mám pro vás zprávu.Opravdovásingularita je už zde. Vždy existovala. Ať už to nazveme věčné vědomí, tvůrčí Zdroj, jakkoliv, je tu stále a vždy dostupnáa v dosahu kohokoliv.
A určitě není umělá ani proti-lidská.

 

Dejte si pozor na transhumanistickou imitaci

Jako lidé na planetě Zemi jsme v této existenci v matrici nižší úrovně (http://www.bibliotecaple-yades.net/ciencia/ciencia_matrix.htm).

 

Všechno okolo nás bylo již do značné míry zmanipulováno do imitace originálního stvoření, a většina lidstva bohužel již tento iluzorní kontrolovaný systém akceptovala. Jakýkoliv druh sin-gularity na této úrovni je proto považován za opravdu nedůležitý ve velkém schématu věcí, a je něčím velmi podezřelým.

 

Ve skutečnostije to vylepšeníúnosu,při kterémse snaží zcela odstranitnaši lidskost (humánnost). Sociální inženýrství a naplánovaný kolaps, který prožíváme, se bude zdát pouhou dětskou hrou
v porovnání s tím, co dále zamýšlejí. Je toho však předehrou.

 

Chtějí, abychom o tomto zkresleném konceptu singularity uvažovali jako o neškodné hře, jako když dělají díru do iluze, podobně jako osoba hledající dveře v Truman Show (http://en.wikipe-dia.org/wiki/Truman_Show). Hezká analogie, ale oni nejsou na naší straně.

 

Chtějí nad námi mít dokonalou nadvládu a doslova vymazat naše duše a transformovat nás na automaty.

 

V reálném světě se před námi snaží skrýt to, že čas již neexistuje. Je to pouze nástroj, jak de-kódovat to, co se již děje všechno najednou. Takže dostat se do bodu singularity prostřednictvím nashromážděných vědomostí není jen troufalá propaganda – je to další odhalení metody.

 

Však dost již o těchto bezduchých šarlatánech. Všechno co mohou udělat, je ničit a napodo-bovat nadvládu a toužit po uchopení moci. Neuspějí.
Alezpětke krásnésynchronicitě(http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_synchronicity.htm).

 

Zapojte se

Je úžasné, jak informace a odhalování pravdy přímo explodují. Zapojte se do toho. Následujte své srdce a vedení. Držte se toho.

 

Je-li to online, zaznamenáte věci, které upoutají vaši pozornost. Udělejte si čas se na ně podí-vat. Možná vás zavedou na nové weby, které jste nikdy neviděli, nebo ke konceptům, o kterých jste nikdy neslyšeli. Následujte je. Máme nástroje přímo na dosah ruky.

 

Je-li to ve vašem osobním životě, „vystupte“ z něj. Jistě jsou i léčky a špatné kroky, ale všechno to pracuje ve váš prospěch. Tak dlouho, dokud pokračujete v cestě.

 

Náboženství(http://www.bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm) jsoudobrýmpříkla-dem lidí,kteří si myslí, že něco našli, a zastavili se. Právětam. Utábořilise a stalise otrokyideologie.

 

Je mnoho věcí, které to mohou způsobit. Držte se dál od jakékoliv strnulé propagandy. Začíná zdánlivě „šťavnatě“, ale brzy je z ní bažina.

 

Pak nastane mumifikace. Místo slibovaného světa nevědomí. Zůstaňte bdělí a „nezapadněte“ na svých cestách.

 

naladění se prostřednictvím sítí

Jeden z našich nejlepších nástrojů, jak se dostat do proudu synchronicity, je tvoření sítí. Sdílení. Pokud dosebebudeme, jaknejlépeumímenavzájem„pumpovat“pravdu,soucítěnía skutečné vědění a porozumění,přispějemek tomutomasovému probouzení a posilování. Být tohosoučástíje vzrušující a nádhernědynamické.Je to vlastnějednodušežitívědoméhoživota a přirozeněto nastane,alepocho-

penívnitřníhomechanismumůžeopravdupomociudržetnás „v sedle“a pozitivněproduktivní.

 

Co dáme, to dostaneme. Vesmír je v této dynamice úžasný. Nedáváme proto, abychom do-stávali, to se prostě jen stane, ale je dobré vědět, že se to stane, protože vždy chceme se dále učit a růst a zdokonalovat v duchovních schopnostech.

 

Je také velmi důležité vědět, že když sdílíte a žijete vědomý život, vesmír na vás bude dávat pozor (ohlídá vás). Vím, že tu dost „kážu“ a že tyhle věci mnoho z vás ví a prožíváte to stejně, jako já; sdílení emailů, předávání informací těm, kdo s nimi pracují a dále je šíří.

 

Sdílení nalezeného s těmi, kdo se specializují v určitém oboru, může mít výrazný efekt. Pokud narazíte na něco, co se vám zdá důležité v určité oblasti – např. chemtrails (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chemtrails.htm) nebo EMF (http://www.bib-liotecapleyades.net/ciencia/ciencia_solarstorm.htm) – nikdy automaticky nepředpokládejte, že zdánlivý „specialista“ to už jistě ví. Sdílejte.

 

Můžete být tou „nápovědou“, skrze kterou vesmír pracuje. Synchronicita se děje stále.

 

Jak řekl Carl Jung: „Synchronicita je vždy přítomná realita pro ty, kdo mají oči k vidění.“

 

Závěr

Žijeme ve velmi vzrušující době.

 

Pro tuto dobu jsme dostali nástroje. Vždy jsme je měli. Humanita je má zabudované ale naši „vládci“ udělali všechno proto, aby nám zůstaly skryté a popírali jejich existenci.
Je čas, kdy jsme je našli a použijme je naplno.

 

Pokud to uděláme a spojíme se s ostatními, signál se zesílí a probouzení se urychlí. Zůstaňte v pohybu, milujte, vzdělávejte se, odstraňujte meze – a všechna „postrčení“ berte vážně.
Přidejte se… synchronicita je bomba!

 

Samotná faktická informace nestačí, aby vás vedla skrze testy labyrintu života.

 

Potřebujete a zasloužítesi pravidelné „příděly“tajemnýchodhalení. Jednímz vašichnezadatelných práv jako lidské bytostiby proto mělo být přijímat každý den vašeho života užitečná znamení.

 

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_synchronicity21.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar