Tipy a inspirace

A+ A A-

Stavebnictvi

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Ditherm.jpg

Inženýrsko-dodavatelská společnost DITHERM se specializací a dlouholetou zkušeností (od roku 1990) v oboru žáruvzdorných, otěru a chemicky odolných vyzdívek tepelných průmyslových agregátů včetně kompletovaných dodávek.

DITHERM působí v oblastech Energetiky, Zpracování železných a neželezných kovů, Stavebních hmot, Chemického průmyslu, Hutnictví, Spalování odpadu, Průmyslových komínů a Investičních průmyslových staveb.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

projekty.jpgPředmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

1.) provádění železobetonových monolitických skeletů

2.) opravy a rekonstrukce betonových a železobetonových konstrukcí

3.) třídění pozemních prací

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

DITHERM zajišťuje návrh a vývoj nových vyzdívek, návrh při opravách stávajících vyzdívek, výkresovou dokumentaci ve 2D i modelaci ve 3D, výpočty tepelných prostupů, vysoušecí křivky, digitalizaci původní dokumentace, zkreslení skutečného stavu dodávky materiálů, demontáž i montáž vyzdívek, inovativní technologická řešení (aplikovaný materiál, technologické postupy), celoroční servis a údržbu agregátů, odbornou supervizi a konzultaci k uvedení agregátů do provozu. Veškeré produkty a služby zajišťuje DITHERM odborně vzdělanými a zkušeným zaměstnanci, a to jak v inženýringu, tak při přípravě a realizaci projektů. Pro účely zajištění plného a rychlého personálního obsazení při demontáži a montáži vyzdívek má DITHERM ověřenou a bezpečnou síť subdodavatelů.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Inženýrsko-dodavatelská společnost DITHERM se specializací a dlouholetou zkušeností (od roku 1990) v oboru žáruvzdorných, otěru a chemicky odolných vyzdívek tepelných průmyslových agregátů včetně kompletovaných dodávek. DITHERM působí v oblastech Energetiky, Zpracování železných a neželezných kovů, Stavebních hmot, Chemického průmyslu, Hutnictví, Spalování odpadu, Průmyslových komínů a Investičních průmyslových staveb.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Žáruvzdorné materiály se používají jako pracovní a ochranné vyzdívky v ocelářství a slévárenství (elektrické obloukové pece, kyslíkové konvertory, vakuovací RH stanice, mezipánve, pánve, vysoké pece, koksárenské baterie), v průmyslu neželezných kovů (konvertory, bubnové pece, rotační a šachtové pece), v průmyslu vápna a cementu (rotační a šachtové pece, pece Maerz), rovněž ve sklářském průmyslu (regenerátory a rekuperátory tepla v pecích).

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar