Tipy a inspirace

A+ A A-

Oblast žárotechnických služeb

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Inženýrsko-dodavatelská společnost DITHERM se specializací a dlouholetou zkušeností (od roku 1990) v oboru žáruvzdorných, otěru a chemicky odolných vyzdívek tepelných průmyslových agregátů včetně kompletovaných dodávek. DITHERM působí v oblastech Energetiky, Zpracování železných a neželezných kovů, Stavebních hmot, Chemického průmyslu, Hutnictví, Spalování odpadu, Průmyslových komínů a Investičních průmyslových staveb.

 

Naše produkty a služby

DITHERM zajišťuje komplexní engineering, návrh a vývoj (Basic design, výrobní a projektovou dokumentaci, digitalizaci, výpočty tepelných prostupů, vysoušecí křivky aj.).
DITHERM realizuje modelaci ve 3D: Snížení nákladů na PD, uživatelsky přehledné a technicky přesné, dokumentace nestárne - je stále aktuální, archivace je součástí modelu, výrazně vyšší kontrola při opravách, možnost úprav i přes internet, zaškolení pracovníků, možnost uložení a správy modelu na externím serveru a mnoho dalších výhod pro uživatele.
DITHERM nabízí komplexní řízení projektů, strategický nákup, demontáž i montáž: Profesionální realizátoři, důsledný risk management, efektivní nákup, odborná supervize a konzultace k uvedení agregátů do provozu, školení pracovníků zákazníka. DITHERM zajistí exportní financování investičních projektů.

 

Oblast žárotechnických služeb zahrnuje širokou škálu průmyslových služeb.

 

Mezi tyto služby patří zejména::

 

Průmysl hutní

- výroba surového železa
- výroba oceli
- výroba neželezných kovů a litiny

Průmysl výroby stavebních hmot

- Výrobu vápna
- Výrobu cementu
- Ostatní výrobu stavebních hmot

Průmysl chemický

- vyzdívky chemických a tepelných agregátů;
- kyselinovzdorné vyzdívky chemických agregátů a průmyslových podlah;
- výstavbu, sanace a revize komínů a ostatních stavebních objektů;
- poradenskou službu a technickou pomoc

Průmysl spalování odpadu

- rotační spalovny;
- spalovny kotlového typu s pohyblivým roštem;
- malé spalovny HOVAL;
- různé provedení průmyslových spalovacích pecí pro likvidaci převážně průmyslového odpadu.

Průmysl energetiky a teplárenství
- pálené tvarové výrobky;
- prefabrikované žárobetonové tvarovky na bázi Al(2)O(3);
- dusací hmoty;
- torkretační žárobetony;
- nátěry ocelových konstrukcí jako ochrana před alkalickou korozí;
- tryskání a nástřiky roztaveným kovem.

Vkláknité vyzdívky

- projekční a konstrukční práce;
- vlastní výrobu modulů;
- montáž vláknitých vyzdívek;
- dodávky a výrobu nerezového kotevního systému.

Žarobetonové prefabriaty

- vyzdívky kotlů na tuhá paliva;
- vyzdívky pecí v hutním průmyslu;
- vyzdívky kotlů na spalování komunálního i nebezpečného odpadu;
- vyzdívky chemických agregátů;
- vyzdívky kremačních pecí a dalších spalovacích zařízení

Servis, údržba a opravy
- konvektorů;
- karuselových pecí;
- žíhacích kovářských pecí;
- šachtových pecí;
- vozokomorových pecí;
- krokových pecí;
- tunelových pecí;
- pánví a mezipánví;
- narážecích pecí;
- elektrických obloukových pecí;
- kelímkových indukčních pecí;
- různých druhů vík a kesonů;
- elektrárenských kotlů;
- chemických aparátů a dalších zařízení.

Tyto služby spojené se stavbou, provozem a opravami tepelných zařízení. Součástí těchto prací jsou revize a případné opravy poškozených vyzdívek tepelných agregátů.

 

Realizace
Všechny tyto práce a služby spojené v oblasti žárotechniny zajištuje firma Ditherm, a.s. Dále provádí a realizuje provedení výstavby či rekonstrukce a opravy vyzdívek tepelných agregátů pro širokou oblast průmyslu.
Při návrhu řešení vychází společnost Ditherm, a.s.z platných evropských norem, přičemž respektuje požadavky zákazníka a nabídku sestavuje tak, aby bylo řešení optimální vzhledem k ekonomické i technické části zadání
Hlavními druhy agregátů, jejichž projektováním, výstavbou, rekonstrukcemi a opravami se firma Ditherm, a.s. v oblasti žárotechniky zabývá.

průmyslové pece
• rotační
• karuselové
• šachtové
• komorové
• hlubinné

agregáty pro energetiku
• teplárenské kotle
• elektrárenské kotle
• fluidní kotle
spalovny odpadů
• průmyslových
• komunálních

 

agregáty pro chemický průmysl
cihlářské pece
• průběžné
• komorové
• pecní vozy

Technický servis
Součástí této nabídky zákazníkům jde také o provádění technického servisu veškerých průmyslových tepelných zařízení.
Technický servis nabízíme v rozsahu:
• zabezpečení základní technické dokumentace
• provádění oprav agregátů
• sledování životnosti vyzdívek a navrhování její optimalizace
• posuzování příčin poruch vyzdívek

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar