Tipy a inspirace

A+ A A-
inteligence

Pokažený Demiurge

…pokračování z minulého čísla.

Pokažený Demiurge

Podle Řeků a gnostiků je Demiurge univerzální inteligence, která tvoří náš svět. Říká se, že Demiurge konvertuje abstraktní metafyzické archetypy (vyšší ideje) do fyzicky manifestovaných forem, podobně jako váš internetový prohlížeč převádí zdrojový kód na zobrazenou webovou stránku. Tak jako prohlížeč „poslušně“ zobrazí to, co je napsáno ve zdrojovém kódu, Demiurge projektuje, tvaruje a udržuje „fyzično“ v souladu s archetypálními idejemi, vloženými Stvořitelem. Archetypy jsou stavební bloky významu, základní abeceda existence, abstraktní ideje božství, a vzhledem k nim jsou všechny věci pouze dílčími projevy.

INTELIGENCE III.

 

Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace; schopnost učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. Je pravděpodobně nejdůležitější a rozhodně nejskloňovanější ze všech schopností, které současná psychologie rozlišuje.

 

INTELIGENCE II.

 

"Inteligence je vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím." (Američan David Wechsler)

Protože právě jednostranný rozvoj technokratické inteligence je paradoxně také hlavním problémem naší civilizace, pojďme se na tuto oblast podívat podrobněji a pokusme se v dalších pokračováních hledat cestu, jak vyvážit podíl jejích jednotlivých složek a využít je k vlastnímu rozvoji.

 

INTELIGENCE I.

 

"Inteligence je vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím." (Američan David Wechsler)

Protože právě jednostranný rozvoj technokratické inteligence je paradoxně také hlavním problémem naší civilizace, pojďme se na tuto oblast podívat podrobněji a pokusme se v dalších pokračováních hledat cestu, jak vyvážit podíl jejích jednotlivých složek a využít je k vlastnímu rozvoji.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar