Tipy a inspirace

A+ A A-

Energetika života, čakry a jóga

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Je s podivem, jak konstatují současní mistři jógy, že se současné  lidstvo  tak málo zajímá o podstatu vlastního bytí a smysl samotného života vůbec.  Lidé jsou jakoby omráčeni a hypnotizováni zdánlivě velmi prudkým rozvojem technických věd, ale už si méně uvědomují relativní zaostalost poznatků o sobě sama a o tajemství vědomí. Vědomí jako princip sebeuvědomění si sebe sama je vlastní jenom člověku a přesto ani současný člověk neumí s tímto, doslova božským darem, zacházet už jen proto, že nežije vědomě.

Vědomý život nebo vědomě prováděný trénink kultivace těla a mysli je vlastní např. indické józe. Je také zajímavé, že se nikdo z kompetentních vědců vážněji nezabývá tím,  na jakém energetickém principu vlastně vědomí funguje a že je vlastně jakýmsi skrytým až tajemným programem na pozadí všech psychických procesů  a mentálně-emočních projevů člověka. Vědomí a energie jsou pojmy, které spolu ač se to na první pohled nezdá, velmi úzce souvisí. Souvisí spolu tak úzce že z toho až mrazí. Když A. Einstein sdělil světu, že vše je energie, možná málokdo tušil, jak průlomová tato věta byla  Je-li vše energie jsou i naše myšlenky energií a jako energie podléhají týmž fyzikálním zákonům, jako je zákon přitažlivosti, akce a reakce nebo zákon protikladů. Na praktické úrovni se prací s vědomím jako energií zabývá indická jóga.           

 

Jógová cvičení působí dle dostupných písemných pramenů a zkušeností praktikujících na energetický systém člověka, který ovšem ještě není současnými prostředky vědy dostatečně prozkoumán. Přesto jsou ale informace o působení jógy na hormonální aktivitu známé a prakticky prověřené.

 

V souladu s hinduistickou tradicí se čakrami nazývají energetická centra v těle, kterým na viditelné úrovni odpovídají nervové pleteně. Známý je např. solární plexus nebo-li sluneční nervová pleteň v oblasti břicha. Tomuto nervovému pleteni odpovídá tzv. Manipúra-čakra v úrovni pupku, kde ovlivňuje příslušné orgány přes žlázy s vnitřní sekrecí, z kterých je v oblasti působnosti Manipúry párová žláza nadledvinková, která je zodpovědná např. za produkci adrenalinu vznikajícího v její dřeni nebo za produkci kortizolu, který produkuje nadledvinková kůra.

 

Adrenalin spolu s kortizolem a dalšími hormony ovlivňuje to, co se běžně nazývá vitalita  nebo-li životnost. Zajímavé je, že např.v ruském jazyce se břichu říká „život“, jakoby i jazyk chtěl vyjádřit to podstatné, co je s touto oblastí lidského těla spojeno.

 

Obecně fungují čakry jako jakési transformátory energie, které se v jogínské nauce říká Prána. Prána je systémem tzv. meridiánů-energetických drah rozváděná do těla, které tím oživuje a umožňuje mu fungovat. Oficiální vědecká medicína ovšem takto fungující systém hospodaření s energií zatím neuznává, protože zatím nemá k dispozici natolik citlivé přístroje a metody, které by funkci čaker tzv. vědecky prokázaly. Přesto ale jejich existenci nevylučuje. Spíše než tzv. vědeckým důkazem existence nervových center a drah je pro nás praktičtější vlastní zkušenost, kterou můžeme každý z nás při poctivém cvičení jógy učinit.

 

Velmi důležité je při cvičení jógy uplatnění principu vědomého provádění cviků, protože, jak říkají učitelé jógy a jak to i popisují starodávné hinduistické  texty, je naše vědomí s životní energií-pránou propojeno. Učitelé jógy vyzývají praktikující cvičence, aby se při cvičení soustředili v těle do místa kde se např. tělesná pozice-asána nejvíc ve svém zdravotním účinku projeví. Používají k tomu metodické formulky: „tam, kde je vědomí, tam je i Prána“. Tím chtějí praktikujícího žáka, cvičence nejen motivovat ke správnému provádění cviků, ale upozorňovat ho na tuto důležitou zákonitost o propojení naší mysli, vědomé pozornosti s vitální energií-pránou. Naše vědomí, mysl a všechny psychické procesy fungují na principu energie. Je až s podivem, že si tzv. kompetentní vědci zabývající se fungováním lidského mozku nepřipouští, že by náš nervový systém nemohl bez účasti energie fungovat. Vědci zabývající se fyziologickými procesy našeho organizmu, resp. mozku, upřímně přiznávají, že dosud není hádanka jeho fungování uspokojivě vyřešena. Jisté dílčí poznatky jako zobrazení jeho jednotlivých částí např. pomocí počítačové tomografie s použitím  kontrastní látky, která se v mozku více zahušťuje v místech, které je více např. intelektuální prací, uměleckým projevem nebo orientováním se v prostoru více zatěžováno,  jsou sice k dispozici, ale komplexní  pochopení a vysvětlení fungování tohoto složitého nástroje zatím chybí. Činnost žláz s vnitřní sekrecí je totiž mozkem koordinována a vylaďována. Vliv myšlení a cítění na hormonální aktivitu je známý a vědecky potvrzený. Nyní se objevují studie zabývající se právě i vlivem cvičení jógy a praxí meditace na hormonální činnost lidského organizmu. K dispozici jsou např. práce brazilské terapeutky Dinah Rodrigues(-ové), která pravidelným praktikováním jógy podle Swami Sarvanandy 3-4x týdně docílila u všech svých svěřenkyň zhruba za 3- 4 měsíce výsledky, které jsou i pro moderní medicínu často tvrdým oříškem. Ke zlepšení došlo u psychických potíží spojených s klimakteriem (menopauzou), kdy se po hormonálním útlumu funkce vaječníků u žen často objevují psychické problémy jako je deprese, nespavost, poruchy nálady, nadměrná únava a nervová labilita. Díky soustavnému cvičení trvajícímu asi 30 minut se u žen s negativními, zejm. psychickými, projevy menopauzy asi po čtvrt roce tréninku funkce vaječníků obnovila. Kvantifikovatelný nárůst ovariálních hormonů u těchto cvičících žen byl v průměru až 254%. K obnovení funkce vaječníků došlo dokonce i u žen po 70. roce věku a to bez obnovení doprovodné menstruace, kdy zvýšením hladiny estrogenů v krvi vymizely negativní klimakterické projevy, jako jsou zvýšená  nervová podrážděnost, úzkostnost, záchvaty migrény, nespavost a další projevy postmenopauzálního syndromu (PMS). Cvičení jógy tedy nejen reaktivovalo produkci hormonů v těle, ale obnovilo i ztracenou psychickou rovnováhu. Příznivý přínos hormonální jógy byl ale i u mladších žen, které měly např. nepravidelnou menstruaci nebo předčasnou menopazu (před 30.r.života) vlivem psychického šoku, dlouhodobých stresujících vlivů, nízké celkové váhy a nebo vlivem náročného sportovního tréninku. Častým gynekologickým problémem jsou tzv. polycystické vaječníky, které i u mladých žen způsobují neplodnost. U 80 ti % jógu praktikujících žen došlo zhruba do půl roku (4-6 měs.) k plánovanému otěhotnění. Příznivý vliv praxe hormonální jógy se projevil  ale i u dalších potíží jako je vypadávání vlasů, suchá pleť nebo lámavé nehty. Odborné vysvětlení vlivu hormonální jógové terapie je možné spatřovat právě ve specifickém a velmi příznivém způsobu cvičení, který léčebná jóga představuje. Je to právě vědomý, pomalejší a nenásilný způsob jógové praxe, která, je-li realizována pravidelně a v dostatečné délce kolem 30 minut denně, může u poctivě cvičících přinést takovéto skoro až zázračné výsledky. Vysvětlení léčebného účinku, resp. mechanizmu hormonální jógy na lidský organizmus je možný právě díky jemnému nergetickému systému nervových center-čaker a nervových drah- meridiánů, jak o nich hovoří nejen nauka jógy, ale i Ayurvéda a tradiční čínská medicína. Energie našeho vědomí-soustředěná pozornost a udržení pohybu mysli pod kontrolou ovlivňuje pohyb životní síly-prány a ta působí na čakry-nervová centra, jejichž aktivitu harmonizuje. Hyperaktivní nervová centra jsou díky vědomému provádění jógy zklidňována  a naopak nervová centra se sníženou aktivitou jsou pravidelným cvičením stimulována.

 

Ovlivňováním energetiky těla (čakry, meridiány) a systému žláz s vnitřní sekrecí se jóga zabývá všeobecně a tak vynecháme-li v názvu léčebné metody přívlastek „hormonální“ je ucelený systém jógy už z podstaty zaměřen na práci s energií a tudíž jsou vědomým jógovým cvičením skrze čakry-nervová centra vlastně již žlázy s vnitřní sekrecí, která s čakrami úzce souvisí, při správném cvičení tak či tak ovlivňovány. Mezi specifické sestavy jógových cviků, které na endokrinní systém působí, je např. známá Rišikéšská sestava.

 

Jde o ucelenou sadu devíti cvičebních pozic, které z množství několika tisíc známých asán vybral a uzpůsobil evropským poměrům známý belgický lékař André van Lysebeth, zakladatel a ředitel Institutu jógy v Bruselu. Jednotlivé cvičební pozice se cvičí po sobě a nezaberou víc jak 30 minut. Sestava začíná Svíčkou a následuje Pluh, Ryba, Kleště, Kobra, Kobylka Luk a Torze.

 

Poslední je stoj na hlavě, ale ten je vzhledem k náročnosti a i určité rizikovosti nahrazován již zmíněnou polohou Svíčky. Jednotlivé polohy se cvičí v minimální délce od 1 do 3 minut. Každá poloha je v knize „Jóga“ od stejnojmenného autora podrobně popsána a je vždy doporučeno, kam se má praktikující při výdrži v těle soustředit. Místa koncentrace jsou víceméně shodná s čakrami a tedy s žlázami s vnitřní sekrecí. Hned první poloha Svíčka má díky výrazně ohnutému krku a masáži štítné žlázy výrazný vliv právě na štítnici a upravuje její činnost. Zajímavé je, že není důležité, je-li žláza hyper-  nebo hypoaktivní. Poloha Svíčky funkci štítné žlázy optimalizuje a harmonizuje a to jak její zvýšenou, tak sníženou funkci. Tím, že jde o polohu obrácenou, tedy nohama vzhůru, dochází také k výraznému prokrvení hlavy, kde se v hypofýze nachází regulační systém všech žláz s vnitřní sekrecí a tak jsou tyto navíc ještě ovlivňovány i orientací těla hlavou dolů. Další pozice pak působí stlačením konkrétních tělesných částí vždy specificky na určité místo, kde je ta která žláza umístěna. Terapeutické výsledky jsou běžně známé a dostupné a neprojevují se jen pozitivním ovlivněním systému endokrinních žláz, ale působí blahodárně na celého člověka vč. srdce, cév, krevního oběhu, plic, trávícího systému, ledvin a pohlavních orgánů. Nejvýrazněji je popsán účinek na pohybový aparát, tedy na kosti, šlachy, svaly a svalové úpony. Jakousi přidanou hodnotou je již zmíněný účinek neuro-psychický, který mj. dokazuje, jak vše souvisí se vším a jak působení na tělo ovlivní při správném (vědomém) provádění zejm. psychiku člověka. Celá sestava je ukončena dechovou gymnastikou a relaxační technikou-pozicí Mrtvoly, která účinky jednotlivých technik znásobí a umocní.

 

Zařazování relaxační techniky na závěr cvičební sestavy je nezbytné vzhledem k setrvačnosti tělesnými pozicemi indukovaných fyziologických regeneračních procesů. Existují samozřejmě i méně náročné a dá se říci všem dostupné sestavy jejichž cílem je ovlivnění neuro-hormonální činnosti. Vzhledem k různorodosti chorob a schopností klientů lázní se spíše zařazují tyto zjednodušené sestavy, které zvládnou všichni a dbá se tu o to více na vědomý způsob, tedy správnou koncentraci a výdrž v jednotlivých pozicích.      

 

Je to tedy otázka nejen tréninku těla, ale i mysli a jejím soustředěním pak ovlivňování nervových center v našem energetickém těle, které je ovšem běžným zrakem neviditelné. Jistým projevem kvality energetického systému lidského organizmu je např. aura-energetický obal. Jsou lidé obdaření jistou schopností, které se říká jasnovidnost, kteří dokážou auru vidět a odečítat z ní různé informace, nejen o zdraví dotyčného jedince, ale i o charakterových vlastnostech a kvalitě jeho myšlenek vůbec. Tímto jevem se odedávna zabývali jedinci napříč nejen celou historií lidstva, ale i doslova napříč kontinenty. Není tajemstvím, že právě v Rusku byl a je fenomén parapsychologie stále na pořadu dne. Jedním z významných učenců, kteří se v Rusku parapsychologií a jevy s tím souvisejícími, jako je koncentrace myšlenek, telepatie, sugesce a hypnóza, seriózně zabývali, byl např. známý lékař Vladimír Michajlovič Bechtěrev, podle nějž je pojmenována známá nemoc, která se projevuje kostnatěním páteře. Profesor Bechtěrev založil v r. 1907 v Petrohradě Psycho-neurologický institut a svými objevy přispěl k objasnění celé řady nervových a psychických chorob.  Aniž by tento známý vědec praktikoval hormonální jógu, tak ji vlastně nevědomky ve své praxi jako tzv. duševní jógu používal a díky vrozené a dále trénované parapsychické schopnosti dokázal odhalit a popsat některé dodnes skryté a neobjasněné principy a zákonitosti lidské mysli.

 

Jak je vidět, je to všechno v hlavě; nebo-li v našem vědomí, v mysli a citech. Jinými slovy to také lze i prostřednictvím vědomé pozornosti ovlivnit a to jak v náš prospěch – zdraví či neprospěch-nemoc. Psychologové by řekli, že je to otázka správného postoje; nebo-li hlediska a úhlu pohledu. I ten ale lze v klidném prostředí lázní, blízko k přírodě pozitivně ovlivnit. Jistě se to povede i Vám. Přijeďte si to tedy do našich lázní vyzkoušet a prověřit.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar