Tipy a inspirace

A+ A A-

Jak postupovat, pokud nechcete nechat své dítě očkovat

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Obracajú sa na mňa ľudia s prosbou o radu, ako postupovať v prípade povinného očkovania detí. Poradil som sa s právnikmi a vypracoval som nasledujúcu analýzu súčastnej právnej úpravy, ktorá sa zaoberá touto problematikou. Vv ČR je situácia obdobná ako v SR, takže postup sa dá uplatniť v oboch štátoch rovnako. 

Praktický príklad :

 

V zdravotníckom zariadení mi ako zákonnému zástupcovi môjho dieťeťa dajú podpísať informovaný súhlas s očkovaním.

 

     1.     Dôkladne sa oboznámim s presným zložením látky, ktorú plánujú podať môjmu dieťaťu

     2.     Dôkladne sa oboznámim s tým ako je preukázané, že každá jednotlivá zložka môjmu dieťaťu neublíži.

     3.     Dôkladne sa oboznámim s kontraindikáciami uvedenými v príbalovom letáku.

     4.     Dôkladne sa oboznámim s tým ako je dokázané, že každá jednotlivá kontraindikácia uvedená v príbalovom letáku sa u môjho dieťaťa nevyskytuje, ani sa vyskytnúť nemôže.

     5.     Dôkladne sa oboznámim s možnými nežiadúcimi účinkami látky, ktorú plánujú podať môjmu dieťaťu.

 

Po dôkladnom oboznámení sa s vyššie uvedenými skutočnosťami (najmä s ohľadom na oprávnené záujmy zastupovanej osoby – môjho dieťaťa) posúdim, či udelením súhlasu nevystavím moje dieťa neprimeranému riziku poškodenia zdravia.

 

 

Znění celého článku ze kterého jsme pro Vás uveřejnili upoutávku je zde: http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=jak-postupovat-pokud-nechcete-nechat-sve-dite-ockovat&cisloclanku=2014020055

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar