Tipy a inspirace

A+ A A-

Přemoci smrt, přemoci rakovinu

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Je pár slov, která když vyslovíte, máte jasno. Hned a bez přemýšlení. Jedním z nich, takovým jednoznačným slovem, které je zároveň i symbolem, diagnózou a prokletím, je slovo rakovina. Víme o ní, že je do dnešní, vědecky velmi pokročilé a přetechnizované doby, stále nevyléčitelná, a že i když se sem tam objeví hláška, že ten či onen rakovinu překonal, nic tomuto slovu, z kterého mrazí, neubírá na síle, byť negativní, ale přece jen síle. O podstatě rakovinného bujení bylo jistě sepsáno mnoho a ještě více se o tom mluvilo a mluví. Když se ale toto slovo ve svých mnoha proměnách vysloví, tak i ten největší cynik ve svém nitru zatrne. Je to právě ta jednoznačnost, která toto slovo spojuje s jiným, ne nepodobným, se slovem smrt.

 

S touto predestinací, že rakovina je skoro synonymem pro smrt, se však mnozí nesmířili a ne-smiřují. Naopak, vidí v tom šanci a výzvu. Jedním z takových odvážných bojovníků se smrtí byl i rakouský léčitel Rudolf Breuss (1899-1990), autor knihy: „Rakovina, leukémie a jiné zdánlivě ne-vyléčitelné nemoci, léčitelné přírodními prostředky“, která se dočkala už 5. vydání.

 

V podtitulu knihy je napsáno, že jde o záznamy z tisíců zkušeností k blahu všeho lidstva na přání mnoha vyléčených pacientů a také na přání dobrých lékařů. Někdy je až s podivem, že skutečně jednoduché a tzv. nevědecké postupy často vedou nejpříměji a přímo k cíli.

 

Jednou z nejznámějších je Breussova dieta nebo-li 42 dní trvající Breussova kůra, kdy pomocí syrových zeleninových šťáv, bylinných čajů a nepřijímání pevné potravy, tedy za podmínek čás-tečného půstu, dochází k „vyhladovění nádoru“, který žije jen z pevné složky potravy a nejdůle-žitější bílkoviny pohlcuje sám pro svůj růst na úkor ostatních buněk. Tato hypotéza, byť též mnohokrát praxí prověřená, však nezůstala jen jednou z mnoha vizí alternativní medicíny, ale k je-jímu praktickému využití a ověření se odhodlal vědecký tým ing. Hynka Strnada z Ústavu mole-kulární genetiky Akademie věd. „Zajímalo nás, co dělá nádor s jinými buňkami ve svém okolí, a zjistili jsme, že i když nejsou zasaženy rakovinným bujením, přesto se velmi nestandardně mění. Zjednodušeně řečeno – nádor si přizpůsobuje své okolí k obrazu svému tak, aby mu dodávalo po-třebné růstové bílkoviny. Pokud se jejich tvorba zablokuje vhodnými protilátkami, může být růst nádoru velmi významně omezen,“ vysvětluje Hynek Strnad. Jeho týmu se podařilo zjistit i to, které bílkoviny jsou pro nádor důležité.

 

Více zde: http://alejak.webnode.cz/news/cesi-nechali-vyhladovet-rakovinu/.

 

Rudolf Breuss se živil 40 let jako elektrikář, nikdy žádnou vysokou školu nestudoval, přesto je jeho jméno spojováno s doktorským titulem, který sice akademicky nedosáhl, ale prakticky po-mohl tisícům nemocných s rakovinou a leukémií, což je doloženo děkovnými dopisy a lékařskými atesty. Jeho metoda, také nazývána „operací bez skalpelu“, kdy na základě „vyhladovění nádoru“ odnětím pevné stravy a zejména proteinů, začne nejen nádor, ale i jeho metastázy „usychat“, až nakonec rakovina i se svými metastázami „zhyne hladem“.

 

Současně s užíváním šťáv a čajů ale nesmí člověk přijímat pevnou stravu, a to ani po skončení kůry, i když pochopitelně výrazně ubude na váze. Breussova kůra je tedy vlastně očistným a lé-čebným půstem,nikolivhladovkou,který trvá 42 dní. Odhodlaný pacientpije zeleninové šťávy a by-linné čaje. Šťáva (džus) se má připravovat z biologicky pěstované zeleniny, popř. by se použité suroviny měly k této kvalitě alespoň přiblížit. Na trhu je k dispozici už připravená šťáva v biokvalitě od firmy Biottave skleněných lahvích na http://www.biotta.eu/bio-zeleninove-stavy-c-430.html v do-stupné ceně.

 

Jednotlivé složky Breussovy šťávy tvoří červená řepa, která zastavuje šíření choroby, mrkev, která má vysoký obsah karotenu s antioxidačním účinkem, celer, který má vysoký obsah fosforu, černou ředkev, která spolu s bramborem prospívá játrům.

 

složení breussovy šťávy je následující:

 

Červená řepa 300 g.

Mrkev 100 g.

Celer 100g.

Ředkev černá 30g.

 

V případě rakoviny žaludku nebo tenkého a tlustého střeva je doporučena navíc šťáva z jedné středně velké brambory.

 

Šťáva se připraví nastrouháním uvedeného množství zeleniny, které se přecedí přes plátno. Šťáva nemá obsahovat pevné součásti. Užívá se 0,25 l za den.

 

Během prvních tří dnů se současně pije bylinný čaj následujícího složení:

Přeslička rolní (nať)  .... 6 dílů.

Kopřiva (list) ................ 5 dílů.

Truskavec (nať) .......... 3 díly.

Třezalka (nať) .............. 2 díly.

 

Příprava čaje: Špetka směsi se přelije šálkem horké vody, po 15 minutách se scedí a zbytek bylin se povaří 2 minuty v šálku nové vody, oba výluhy se pak slijí. První tři dny kůry se pijí 3x denně 2 šálky čaje.

 

Při rakovinném onemocnění vnitřních orgánů se doporučuje odvar z měsíčku zahradního (květ). Odvar se připraví tak, že se 1 čajová lžička dá do ovaru 0,25 l vody a přidá se 1 čajová lžička pro-polisové tinktury. Dávkuje se 1 šálek 1x denně.

 

Při rakovinném onemocnění pokožky se před spaním omývá postižené místo odvarem z mě-síčku zahradního (květ). Odvar se připraví tak, že se jedna čajová lžička dá do jednoho šálku vody. Postižené místo se pak má potřít propolisovou tinkturou.

 

V době používání Breussovy kůry, která má trvat max. 4 týdny, člověk nepřijímá žádnou pev-nou stravu. Je vhodné zařazovat relaxační cvičení a pokud možno být během kůry v klidu a vy-hýbat se stresovým situacím.

 

Zdroj: Zdraví přirozenoucestou – M. Mihulová, M. Svoboda, NakladatelstvíSantal v Liberci v r. 2004.

 

Z klinické praxe využití léčebného efektu Breussovou kůrou je u nás známý nedávný případ po-užití Breussovy kůry v praxi u onkologických pacientů z plicního sanatoria v Žamberku. Tady měla někdejší Společnost pro alternativní léčení rakoviny pronajata lůžka a dvaceti svým členům, mužům s rakovinou plic, zde umožnila absolvovat i alternativní metody léčení. Patřila mezi ně i Breussova dieta. Většině nemocných se po hladovce zlepšil zdravotní stav a odešli domů. Po-stupně se ale vraceli do léčebny – zemřít. Během diety totiž samozřejmě zhubli a doma si to „vy-nahrazovali“. „Ti muži nedokázali dodržovat nutnou šetřící dietu,“ vysvětlila to tehdy jejich ošetřující lékařka, která Breussově dietě velmi fandila. Po smutných výsledcích s ní ale v léčebně přestali. Z toho vyplývá, že „vydržet“ je skutečně nutné.

 

S alternativnímipostupy léčení rakoviny souvisí i metoda podvazování cév vyživujících nádor, kdy se předpokládá,že při zamezenívýživynádorukrví dojde k zastaveníjeho růstu. U nás se prvně me-todou devitalizace zabýval už v r. 1957 chirurg Karel Fortýn působící v nemocnici v Sokolově, který objevil při operaci pacienta s průstřelem břicha nádor žaludku. Nádor nebylo možné vyjmout, For-týn jej tedy pouze podvázal (přerušil krevní zásobení) a pacient se nečekaně uzdravil. Metodu pak v 60. letech uplatňujeFortýn u onemocnění zažívacího traktu. Není ovšem známo s jakými výsledky. Později pak spolupracuje s Ústavem živočišné genetiky AVČR v Liběchově a experimentuje na zví-řatech. Metoda ovšem není oficiálně schválena a vědecké články zůstávají bez povšimnutí.

 

V letech 1998-2000, což je období, které se už dá s časovým odstupem posuzovat, prodělalo v Liběchově operaci nádoru mléčné žlázy 51 fenek. Devitalizace pomohla 34 z nich. Dalších je-denáct psů mělo nádory jiného typu, devitalizace jich zachránila šest. Po smrti Dr. Fortýna v r. 2001 v metodě devitalizace pokračuje ve vrchlabské nemocnici primář chirurgie Dr. Dryml. Vzhledem k odmítavému postoji úřadů ale není pro podvazování nádorů získána další podpora. V současnosti vzniká na webových stránkách podporovaných svazem pacientů ČR občanská in-iciativa za znovuzavedení metody devitalizace jako metody šetrné k pacientům. Metoda devita-lizace je pojmenována po jejím duchovním otci „Fortýnova metoda léčení nádorů“ a získává si postupem času opět nebývalou podporu ze stran rakovinou postižené pacientské veřejnosti.

 

Další z populárních metod léčení rakoviny je metoda podle Maxe Gersona, která opět pomocí stravy léčí nejen rakovinu, ale i další chronická, zejména civilizační onemocnění. Doktor Max Ger-son (1881-1959) pocházel ze Slezska, které patřilo Německu a jako německý žid emigroval před nacismem přes Vídeň do USA, kde pak dále žil a už jako občan USA pracoval. Zde proslavil svoji metodu léčení rakoviny pomocí zeleninových a ovocných šťáv. Jeho metoda alternativní nutriční terapie si získala mnoho příznivců po celém světě a je známá jako Gersonův zázrak.


Doktor Gerson ukončil studia medicíny na univerzitě ve Freiburgu a nastoupil jako 28letý v r. 1907 na své první pracovní místo v Breslau v dnešním Polsku. Specializoval se na interní obory medicíny, nervové choroby, zejména migrénu a později na tehdy hodně rozšířenou tuber-kulózu, kde se tehdy už v německém Bielefeldu proslavil jako spoluautor léčebné diety u tuber-kulózy spolu se Sauerbruchem a Hermannsdorferem. Tato dieta výrazně pomohla nemocným s TBC se uzdravit. V r. 1933 emigroval před Hitlerem do Vídně, později do Francie, Londýna a na-konec v r. 1936 do Ameriky.

 

Po jeho smrti v r. 1959 pokračovala v započaté misijní práci jeho dcera Dr. Gersonová v Me-xiku – půl kilometru od hranic s USA. V USA je totiž povoleno léčit nádory jen třemi způsoby, a to chemoterapií, ozařováním a chirurgicky. Vše ostatní je v USA doposud ilegální a tedy i trestné. Gersonova léčba je podobná Breussově a je rozšířena o léčbu chelatovanými minerály podobně jako Dr. Joel Wallach, který byl za své doporučení dodávat tělu všechny minerály, stopové prvky a vitamíny v komplexu a ne jednotlivě, v r. 1991 nominován na Nobelovu cenu.

 

Dalším, dnes opět popularizovaným a už v r. 1931 Nobelovou cenou oceněným propagátorem správné výživybyl německý vědecOtto HeinrichWarburg(1883-1970).Warburgpříčinu rakoviny ob-jevil již v roce 1923. O tom ví jenom malý počet lidí na světě, protože tato pravda je před veřejností, bohužel, do dnešní doby skrývána. Dr. Warburg objevil, že rakovina je výsledkem nefyziologického způsobuživota.Nefyziologickýmzpůsobemstravování(jímepřevážněstravu,která organizmusoky-seluje) a fyzickou neaktivitouse v těle vytváří kyselé prostředí slabě zásobované kyslíkem. Kyselost buněk vytlačujekyslík a nedostatekkyslíku v buňkáchzase vytváří kyselé prostředí.

 

MUDr. Warburg řekl: „Nedostatek kyslíku a zakyselení jsou dvě strany téže mince: má-li někdo jedno, má i to druhé“.

 

Jste-li hodně zakyselení, automaticky vašemu organizmu chybí kyslík; a když vám chybí kyslík, tak máte zakyselený organizmus. Kyselé prostředí je prostředí bez kyslíku. „Odeberete-li zdravé buňce 35% jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“, tvrdil MUDr. Warburg.

 

„Všechny normální buňky mají maximální potřebu kyslíku, avšak nádorové buňky mohou žít bez něj. To je pravidlo bez výjimky“.

 

Tkáně s nádorem jsou kyselé, zatímco ty zdravé jsou zásadité. Ve svém díle „Metabolismus nád-oru“ MUDr. Warburg uvádí, že všechny karcinogenní formy splňují dvě základní podmínky: kyse-lost krve a hypoxii (nedostatek kyslíku pro metabolismus buňky). Objevil, že nádorové buňky jsou anaerobní (nevdechují kyslík) a že nemohou přežít v přítomnosti vysokých koncentrací kyslíku. A že mohou přežít jenom s pomocí glukózy a v prostředí bez kyslíku. Proto nádor není nic jiného než obranný mechanizmus, kterého naše buňky používají, aby přežily v kyselém prostředí, v němž je nedostatek kyslíku. Zdravé buňky žijí v zásaditém prostředí bohatém na kyslík, které umožňuje, aby mohly normálně fungovat. Nádorové buňky žijí v kyselém prostředí chudém na kyslík.

 

Kyselost a zásaditost organizmu je výsledkem stravy. Poté, co je dokončen proces trávení, vy-tváří potrava (dle svého nutričního profilu) podmínky pro kyselost či zásaditost v těle. Jednodu-šeji řečeno, zásaditost organizmu závisí na tom, co jíme. Kyselé nebo zásadité prostředí se měří pomocí pH stupnice od 0 do 14, kde 7 je neutrální zónou. Od 0 do 7 jde o prostředí kyselé, od 7 do 14 zásadité. Aby naše buňky mohly dobře fungovat, potřebují lehce zásadité pH, malinko nad 7. U zdravého člověka dosahuje pH v krvi 7,40 – 7,45. Krev se neustále sama reguluje, aby ne-upadla do metabolické kyselosti. Avšak některé potraviny krev okyselují a znečišťují organizmus.

 

Kyselinotvorné potraviny:

 

Rafinovaný cukr a jeho deriváty. Je ze všech potravin nejhorší, protože neobsahuje bílkoviny, tuky, vitamíny ani minerály, nýbrž pouze uhlovodany, které škodí slinivce břišní. Jeho pH je 2,1 (velmi kyselé).

 

Maso (všechny druhy)

Výrobky živočišného původu – mléko, sýry, smetana, jogurty atd.

Rafinovaná sůl


 


Rafinovaná mouka a všechny její deriváty, jako jsou těstoviny, dorty, sušenky apod.

Chleba

Margaríny

Kofein

Alkohol

Tabák

 

Veškeré průmyslové a konzervované potraviny, které obsahují konzervanty,umělá barviva a aro-mata, stabilizátory atd.

 

Antibiotika a obecně všechny léky

 

Zásadotvorné potraviny:

Veškerá syrová zelenina. Některá má sice kyselou chuť, ale v těle se změní a stane se zásaditou.

Ovoce. Například citron dosahuje v těle velmi vysokého stupně zásaditosti (nenechte se zmást jeho velmi kyselou chutí).

Mandle. Jsou velmi zásadité.

Celozrnné obiloviny: jedinou zásadotvornou obilovinou je proso. Všechny ostatní obiloviny jsou lehce kyselé, ale ideální strava musí obsahovat i určité procento kyselin, takže je dobré jíst i tro-chu obilovin. Veškeré obiloviny se musí jíst uvařené.

Med. Má velmi vysokou zásaditost.

Chlorofyl. Zelené rostliny obsahují chlorofyl, který je velice zásaditý.

Voda. Je důležitá pro tvorbu kyslíku. Buďte pořád dobře zavodnění, pijte vodu po malých do-ušcích po celý den.

Cvičení. Cvičení pomáhá udržovat zásaditost organizmu, protože rozvádí kyslík po celém těle. Sedavý způsob života ničí život.

Chemoterapie neléčí, nýbrž zhoršuje kyselost organizmu

 

Chemoterapie okyseluje tělo do té míry, že tělo musí sáhnout do svých zásaditých rezerv, aby neutralizovalo kyselost. Přitom musí obětovat minerály (vápník, hořčík, draslík), které se nachá-zejí v kostech, zubech, končetinách, nehtech a vlasech. Proto vidíme změny na osobách, které dostávají chemoterapii, mimo jiné i padání vlasů. Ostatní léky rovněž zhoršují kyselost organizmu, takže je třeba se jim vyhýbat, jak jen je to možné.

správná míra ph

 

Jak již bylo řečeno, je zcela nemožné, aby rakovinu dostal člověk, který se stravuje zdravě, pije hodně čisté vody a cvičí. Chcete-li se správně stravovat, zajistěte svému tělu 60% zásadotvorné stravy a vyhýbejte se výrobkům, které jsou z větší části kyselinotvorné, jako jsou sycené nápoje, sladkosti a produkty rychlého stravování. Nepřehánějte to se solí a používejte ji co možná nej-méně. Když jste nemocní, postarejte se, aby vaše strava byla zásadotvorná alespoň z 80%.

 

Máte-li nádor, tak se snažte vytvořit ve svém těle co možná nejvíce zásadité prostředí. Toho mů-žete dosáhnout pomocí stravy, cvičení, vyhýbání se stresu a doplňováním chlorofylu. Odborníci se shodují, že „veškerá tak zvaná přirozená úmrtí nejsou nic jiného, než konečná míra zasycenosti těla kyselostí“, řekl George Crile z Clewelandu, jeden z nejuznávanějších chirurgů na světě.

 

„Nesčetné názvy nemocí nejsou důležité – důležitá je skutečnost, že všechny ty nemoci mají stejnou základní příčinu: přemíru kyselosti v těle.“ – MUDr. Theodore A. Baroody, v knize „Zvy-šuj zásaditost nebo zemři” („Alcalize or Die”). „Zvýšená kyselost organizmu je příčinou všech de-generativních nemocí. Když dojde k porušení rovnováhy a organizmus začne ukládat kyselost a toxické látky ve vyšší míře, než dokáže vyloučit, pak se objevují nemoci“ říká MUDr. Robert O. Young.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar